Ansökan Utbildning folkhögskola

1 (2)
Ansökan
Utbildning folkhögskola
ola
folkhögsk
1. Personuppgifter
Förnamn och Efternamn
Personnummer
Kön
Man
Kvinna
Postadress
Postnummer och ort
Telefon hem, även riktnummer
Mobiltelefon
Hemlän
E-postadress
Bildtelefon
2. Ansökningsuppgifter
Ange till vilken ort du söker
StockholmGöteborg
Ange till vilken termin och vilket år du söker
Norrköping
Åkarp
HT _____
VT _____
Läsår _____
3. Dina studier
Berätta vad du vill med dina studier. Vad vill du lära dig mer av?
4. Tidigare utbildning och sysselsättning
Tidigare utbildning
Specialskola
GymnasiesärskolaProgram:____________________
Grundskola
Lärvux/Särvux
Grundsärskola
Komvux
GymnasieskolaProgram:____________________
Annan utbildning
Vad:________________________
2 (2)
Ansökan
Utbildning folkhögskola
ola
folkhögsk
5. Tidigare utbildning och sysselsättning forts.
Tidigare sysselsättning/anställning
6. Eventuella kontaktuppgifter till god man/kontaktperson m.m.
Förnamn och Efternamn
E-post
Telefon
7. Underskrift
Datum och ort
Namnteckning
Hantering av personuppgifter
För att skydda den enskildes personliga integritet hanterar Mo Gård lämnade personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.
Skicka ansökan till
För mer information se:
Mo Gård folkhögskola
Att: Mari Antonsson
Holmentorget 1
602 32 Norrköping
E-post: [email protected]
Hemsida: folkhogskola.mogard.se
Facebook: www.facebook.com/mogard.folkhogskola
Vad händer när vi fått din ansökan?
Du får en bekräftelse att vi tagit emot din ansökan. Därefter kontaktar vi dig för ett personligt besök.
Kontaktuppgifter
Mo Gård folkhögskola
Norrköping
Holmentorget 1
602 32 Norrköping
Mo Gård folkhögskola Åkarp
c/o Folkhögskolan Hvilan
Lundavägen 68, Box 23
232 02 Åkarp
Kontaktperson:
Bitr. rektor Tomas Larsson
E-post:[email protected]
Telefon: 0730-33 43 00
Mo Gård folkhögskola
Stockholm
Skärholmsgången 32, plan 3
127 48 Skärholmen
Mo Gård folkhögskola
Göteborg
Mölndalsvägen 77
412 63 Göteborg
Koordinator Mari Antonsson
E-post:[email protected]
Telefon: 0703-46 02 40