Program vårterminen 2015

skillinge
missionshus
en kristen gemenskap för alla
Pratbubblan våren 2015
En samling för kvinnor i alla åldrar
Gemenskap, samtal, gäster, scones och the
Skillinge Missionshus
Torsdag 12/2 kl 19.00
Torsdag 12/3 kl 19.00
Torsdag 9/4 kl. 19.00
Pratbubbla
Film. "Philomena"
Yvonne Sterlind
med eftersnack
Att arbeta på kibbuz, Margareta Ivarsson o
Harriet Linnér
Kreativ afton
Sommarfest
Torsdag 7 /5 kl. 19.00
Torsdag 4 /6 kl. 19.00
Ansvariga: Carin (Kajsa) Olsson tel 13171 el. 0730761372, Eva Åkesson, Ulla
Wijk, Harriet Linnér, Yvonne Sterlind