Naturreservatet Östra Järvafältet Sommaren 2015

Välkommen till
--
Naturreservatet Östra Järvafältet
Sommaren 2015
Här kan du promenera genom ett levande odlingslandskap, på Söndag 16 augusti
mindre skogsstigar eller skyltade vandringsleder, cykla på Järva FLORAS TRÄDGÅRD
Öppen trädgård i Floras Trädgård. Här precykelled, bada i Översjön, besöka visningsgården eller vara med på senteras flera av odlingslandskapets miljöer
med 200 vilda växter och kulturväxter i odaktiviteter i det historiska odlingslandskapet mellan Bög och Väsby. ling. Väsby gård kl 11-15.
juni
Måndag 16 juni
VALLSLÅTTER MED HÄST
Upplev lite gammaldags bondeliv! Med hästdragen slåttermaskin och lie slår vi vallen och
torkar höet på hässjor. Väsby gård kl 18.30-21.
Tisdag 11 augusti
SLÅTTERKVÄLL
Lieslåtter på ängsmarkerna vid Väsby gård kl
19-21. Vi bjuder på kaffe.
I början av augusti
SKÖRD PÅ HISTORISK ÅKER
Onsdag 26 augusti
I början av augusti är det dags för traditionell
skörd av rågen med lie. Vi binder kärvar. Da- Visning för vardagslediga
tum och tid kommer att anslås på reservatets HÖSTBRUK PÅ TVÅSÄDESÅKERN
Söndag 9 augusti
anslagstavlor och på kommunens webbplats. Efter skörden ska åkern ärjas och sås med
Tvåsädesåkern vid Bögs gård.
ÄNGSSLÅTTER
gamla metoder. Vi visar nordsvensk arbetsSlåtter av de historiska ängsmarkerna. Vi räfhäst i arbete på åkern. Tvåsädesåkern vid
sar och gör en hässja. Genomgång av hur lien
Bögs gård kl 13 -15.
används. Nordsvensk arbetshäst hjälper till. Vi
NATURKAFÉET
bjuder på kaffe. Väsby gård kl 11-15.
augusti
VISNINGSGÅRDEN
Naturkaféet är stängt under sommaren. Öppnar
igen 23 augusti.
vid Bögs gård är öppen vardagar och lör-sön
10-16. Guidade visningar vardagar för bokade
grupper, tfn 96 79 71. Familjedagar och visning
för familjen se programmet. Stängt under juli,
djuren finns då i hagarna runt gården.
RASTSTUGAN
HELENAS KAFÉ
vid Väsby gård är öppen för besökare alla dagar.
vid Bögs gård är öppet ons-sön 10.30-15. Stängt
29 juni -7 augusti. Tfn 92 05 61.
RASTSTUGAN
nedanför Bögs gård är öppen mån-tis 9-14 och
ons-sön kl 8-15. Juli stängt.
vid Väsby gård är öppen vardagar 8-16 och
söndagar när Naturkaféet är öppet. Juli stängt.
FLORAS TRÄDGÅRD
FOLDRARNA
”Historiskt odlingslandskap mellan Bög
och Väsby”, ”Utmarken kring Väsby” ,”Floras
Trädgård” och ”Järnålderns landskap” finns
i kaféerna i reservatet och i Turebergshusets
reception.
Söndag 30 augusti
FÅGELSKÅDNING
Följ med ut och lär dig mer om Järvafältets rika
fågelliv. Samling vid Naturskolan, Väsby gård kl
9.00. Arr: JOK och Naturskyddsföreningen.
KARTOR
säljs i kaféerna i reservatet och i kommunalhusets reception. Ny FRILUFTSKARTA över
Järvafältet, 90 kronor. CYKELKARTAN med
Järva cykelled 60 kronor.
www.sollentuna.se