Presentation om kommunala kontrakt

Presentation om kommunala
kontrakt – hemlöshet mm.
Introduktion nyanställda
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Hemlöshet – många ansikten
Barnfamiljer
Unga vuxna
Äldre
Nyanlända
….missbruk
….psykisk
ohälsa
Kvinnor & män
”Gemensamt saknar de en egen bostad och
kan inte ordna en bostad på egen hand”
EU migranter
Fastighetskontoret
Nettokostnad socialt boende 2007-2014 (tkr)
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fastighetskontoret
Ett förändrat perspektiv
Kvalificera sig för att komma
vidare till egen bostad
Bostad först (med ett skräddarsytt stöd)
”Grunden för att lösa individens problem är en egen
bostad istället för att bostaden ska vara målet när
övriga problem är lösta” Kommunfullmäktiges budget 2014
Egen bostad
Kommunalt kontrakt
Tränings- och referensboende
Jour- och korttidsboende
Behandlingshem
Plan mot hemlöshet 2015-2018
Fastighetskontoret
Hemlöshet 2 000
Hemlöshet 3 000
1. Staden ska intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet
2. Staden ska öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden
som leder till eget boende.
3. Staden ska stärka och utveckla ledning och styrning i kommunens
hemlöshetsarbete.
Fastighetskontoret
Socialtjänstens
bedömning enligt Sol
4.1
Kommunalt
kontrakt
Fastighetskontoret
STADSDELARNA
Samverkan
FASTIGHETSKONTORET
 Remiss om bostadsbehov  Prövar remiss enligt
samarbetsavtalet
 Uppföljningsansvar, agerar
skyndsamt om hushållet  Förvaltar kontraktet
behöver stöd
 Förebyggande arbete
- bostadslöshet
 Socialtjänstlagen
FASTIGHETSÄGARE
 Erbjudande om lägenhet
 Rapporterar eventuell
misskötsamhet till
Fastighetskontoret
 Samordningsansvar
bostadssociala frågor
 Eget avtal efter 18 mån
 Hyreslagen
 Hyreslagen
Fastighetskontoret
Hyresgästens ansvar
Följa bestämmelser i Jordabalken:
• Betala hyran i tid
• Vårda lägenheten
• Inte störa grannar
Fastighetskontoret
Vem kan få kommunalt kontrakt?
• Medicinskt, socialt förtursskäl
• Kan ej erhålla bostad på egen hand
• Goda boendereferenser - vid missbruk o/e misskötsamhet i tidigare boende
• Kan ta anvisad bostad omgående
• Behöver en bostad snabbare
• Permanent uppehållstillstånd, folkbokförd i Gbg
• Anvisning i hela Göteborg
• F100 – funktionshinder
• Stora barnfamiljer – 9 barn eller fler
• Bostad först
Fastighetskontoret
Bostäder – våld i nära relation
• Cirka 15 procent av remisserna - bakgrund i hot/våld
• Skyddsbehovet och behovet av snabb bostadslösning kan vara
överordnat kriteriet att själv kunna ordna med boende
• Övrigt
- Krav på boendereferenser i undantagsfall
- Ej krav på polisanmälan eller bodelning
- Vid äktenskap ska ansökan om skilsmässa vara inlämnad
- Ange i remissen om hushållet ej ska erbjudas lgh på bottenvåning
- Områdesval – intyg för undantag av mer än ett område
Fastighetskontoret
Återanvända anpassade lägenheter
• Förmedlas av Fastighetskontoret
• Hiss med plats för rullstol eller lgh i markplan
• Ombyggt kök eller badrum
• Stort behov av funktionella eller T-märkta lgh
• KBF
Fastighetskontoret
Anvisade bostäder
450
425
400
350
314
309
300
250
200
150
100
50
0
2012
2013*
2014
* Engångssatsning om 109 lgh
Fastighetskontoret
Anvisade bostäder per fastighetsägare
2014
120
100
102
97
86
80
60
40
19
20
1
8
1
1
0
* 1 bostad avser ersättningslägenhet till
Social resursförvaltning och ska räknas bort
Fastighetskontoret
Fastighetskontoret
Kontaktuppgifter Bostadsenheten
• Marianne Ling, Bostadssekreterare, tfn: 368 12 35
• Tony Rahm, Bostadssekreterare, tfn: 368 10 93
• Eva-Lott Skoog Hökklo, Bostadssekreterare, tfn 368 10 45
• Dag Schäfer, Bostadssekreterare, tfn: 368 12 42
• Jessica Simonsson, Bostadssekreterare: tfn: 368 10 51
• Kerstin Abrahamsson, Bostadssekreterare, tfn 368 10 35
• Thomas Lidman, Förvaltare, tfn 368 10 48
• Jakob Terins, Förvaltare, tfn 368 10 26
• Annica Gripenby, Administratör, tfn 368 10 22
• Erik Gedeck, Enhetschef, tfn 368 10 18