Deltagare 4 juni 2014

Hannes Flemming
Heidi Pintamo
Olle Netzell
Ted Lindqvist
Berit Pettersson
Moa Rosenqvist
Marcel Moritz
Maud Enquist
Said Ashrafi
Evert Kroes
Ulrika Palm
Anette Jansson
Helena Näsström
Joel Edding
Annelie Rostedt
Elin Blume
Henrik Weston
Tatjana Joksimovic
Carlos Rojas
Lotta Nordkvist
Linnea Wetterberg
Anna Bolinder
Elisabeth Biström
Lennart Tonell
Therese Rosén
bernt-olof johanson
Veronica
Maria Gräns
Sofia Jonsson
Anders Hallberg
Berit Göransson
Lina Sjölin
Lisa Mörtlund
Marita Johansson
Sabina Edelman
Anna Wallgren
Nina Lindfors
Jan-Ove Östbrink
Johan Roseen
Per-Olof Lindfors
Elisabeth Mårell
Karin Svalfors
Eduardo Alarcon Klein
Peter Almström
Maria Pleiborn
Fredrik Andersson
Christofer Söderström
Botkyrka kommun
Botkyrka kommun
Boverket
Evidens
Haninge kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Huddinge kommun
KSL
Landstinget, TRF
Landstinget, TRF
Landstinget, TRF
Landstinget, TRF
Landstinget, TRF
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Miklo
Nacka kommun
NCC Construction
Norrtälje kommun
Politisk sekreterare (v), Botkyrka kommun
Samhällsplanering, SU
SLL Socialdemokraterna
Spånga-tensta sdf
SSCO
Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad
Stockholms Byggmästareförening
Stockholms stad
Stockholms stad
Stockholms stad
Stockholms stad
Stockholms stad
stockholms stad, MP
Stockholms studentkårers centralorganisation
Sundbyberg.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Tailored Scales AB
Tyresö kommun
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun
Vaxholm Stad
WSP
WSP Analys & Strategi
Vänsterpartiet (Klimat- och planeringsberedningen i Botkyrka kommun)
Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB
Öppet forum för boendeplanering den 17 juni
– Läget på bostadsmarknaden; om bostadsbyggande,
markpriser, byggkostnader, bostadsbehov och
bostadsefterfrågan
Välkomna till vårens Öppet forum för
boendeplanering. Vid detta tillfälle kommer vi
få ta del av Länsstyrelsens årliga
bostadsmarknadsanalys. Därefter presenterar
Boverket en analys av markpriser och
byggkostnader i länet.
Landstinget har gett i uppdrag till fyra
konsulter att beskriva bostadsbehov kontra
bostadsefterfrågan från olika infallsvinklar.
Rapporten presenteras och därefter blir det
en diskussion mellan de fyra
rapportförfattarna.
Välkomna!
Program
8.30 Kaffe
9.00 Välkomna!
Bostadsläget i länet
Presentation av årets regionala
bostadsmarknadsanalys
Elin Blume och Henrik Weston, Länsstyrelsen
En förklaring till varför det inte byggts fler
bostäder
Presentation av rapporten Markpriser,
markbrist och byggande
Olle Netzell, Boverket
Fikapaus
Onsdag den 17 juni 2015
kl 9.00-11.30
Länsstyrelsen i Stockholm, lokal Murgrönan,
Hantverkargatan 29
Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats
Senast den 15 juni
Seminariet är kostnadsfritt
Bostadsmarknad och bostadsefterfrågan
Presentation av fyra studier samt diskussion
med rapportförfattarna
Peter Almström, WSP
Maria Pleiborn, WSP
Carlos Rojas, Miklos
Ted Lindqvist, Evidens
11.30 Avslutning
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Länsstyrelsen, Kommunerna i Stockholms län (KSL) & SLL Tillväxt och regionplaneförvaltningen (TRF)
Ulrika Palm
Evert Kroes
Elin Blume
Henrik Weston
Said Ashrafi
08-1231 44 79
08-123 144 41
010-223 12 56
010-223 16 18
08-615 94 12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]