Kreativ workshop med Idéspelet innovatörerna

workshop
Kreativ workshop
med Idéspelet
Med hjälp av kreativa verktyg och metoder kommer vi att
lösa ett antal aktuella problem eller hitta nya idéer för
organisationens utveckling inom något prioriterat område.
Omfattning
Detta är en idéworkshop löper över 4 timmar. Workshopen
kan omfatta 9 – 20 personer. Max antal deltagare är satt till
50 personer. Större grupper kräver att en heldag avsätts för
workshopen.
Innehåll
Dagen börjar med att förankra den aktuella frågeställningen
samt att inventera vilka idéer och förslag som redan är kända
för gruppen. Detta för att eliminera att dessa ”icke nya” idéer
dyker upp i workshopen.
Själva idégenereringen kan ske med hjälp av flera olika
verktyg* beroende på typen av problemställningen, gruppens
storlek och vilken typ av resultat man eftersträvar.
Kontinuerligt efter varje verktyg sker en gallring och urval
av de mest kreativa och potenta idéerna för vidare förädling
senare under dagen.
Workshopen avslutas med att de utvalda idéerna jämförs
på ett mer detaljerat sätt och mäts emot uppsatta kriterier.
Finalidéerna förädlas till koncept och presenteras för beslut
om aktiviteter.
Priser
Idéworkshopar debiteras med 24 000 kr för en halvdag och
med 40 000 kr för en heldag. Förberedelsearbete ingår med
4 timmar. Om ytterligare processledare behövs (grupper över
20 under halvdag) debiteras detta med 16 000 kr. För grupper
över 50 deltagare offereras priset. Idéspelen debiteras med
695:-/spel, frakt tillkommer. Det behövs 1 spel per 5 – 6
deltagare. Alla priser är exklusive moms. Eventuella rese- och
boendekostnader tillkommer.
erfarenhet
Ingenjörsamfundet samarbetar med Realize som är en ledande
leverantör inom området affärs­kreativitet och business innovation.
Sedan 1998 har de ­utbildat över 8 000 personer och lett mer än
400 workshops i ca 130 företag och organisationer. Realize är
före­taget bakom konceptet Idépilot och har utvecklat program­
varan ­Effektive Mind för IT-baserat kreativitetsstöd. www.realize.se
Processledare
Thomas Hagbard
Målgrupp
Man kan använda denna typ av arbetsmetoder för de allra
flesta frågeställningar och problem. Det kan vara allt ifrån
­frågor inom marknadsföring, försäljning, affärsmodeller till
konkreta frågor inom kvalitet, distribution, produktion eller
organisation och samarbetsformer.
Idéspelet Kreativ Arbetsplats* passar även utmärkt att
använda inom det fackliga arbetet där frågor kring rekrytering,
organisa­tion och samverkan med ledningen behandlas.
FÖR MER INFORMATION ELLER FÖRFRÅGAN
Kontakta Rebecka Kring tel 08-663 57 51,
[email protected]
eller gå in på innovatorerna.se
* Ett av verktygen som alltid finns med är Idéspelet Kreativ Arbetsplats som
utvecklats i samarbete mellan I­ngenjörsamfundet och Realize AB.
Ett av syftena med detta är att Idéspelet enkelt ska kunna fortsätta att användas
internt på företaget utan extern processledare efter workshopen.
innovatörerna
Innovatörerna är Ingenjörsamfundets satsning på ökad innovationskraft. www.innovatorerna.se
Box 5247, 102 45 Stockholm. Tel 08-663 57 50. [email protected] www.ingenjorsamfundet.se