Kurs ”Handledning av ST

2015-08-28
AT/ST-enheten, SUS
Ulrika Uddenfeldt Wort
Övergripande studierektor
Kurs ”Handledning av ST-läkare”
Vi bjuder in till endagskurs i ”Handledning av ST-läkare.” ST 2006 och föreskriver obligatorisk
handledarutbildning för ST-handledare. ST 2015 föreskriver obligatorisk handledarutbildning för alla
specialister som arbetar med ST-läkare.
Målgrupp
- Den nya ST – ramar och riktlinjer
- Kommunikation och lärande
- Kontrakt och utbildningsprogram
- Bedömning
- Etik
ST-handledare
Platsantal
24 platser
Kursmål
Efter kursdagarna ska deltagarna
- Känna till ramar och riktlinjer för nya ST
- Kunna reflektera över hur pedagogiskt förhållningssätt
kommunikation kan påverka handledning och lärande
- Ha kunskap om hur man utarbetar ett utbildningsprogram
- Ha funderat över ett etiskt handlingssätt
- Använda instrument för bedömning av ST-läkares kompetens
Programmets innehåll
och
Kursdagar
9 februari 2016 (Tidskriften A, MFC, Malmö), 9 mars 2916 (Kandidaten,
MFC, Malmö eller 19 april (Konferensrum 4, Seminariet, Lund).
För godkänd kurs krävs
Närvaro hela dagen
Kursledare
Ulrika Uddenfeldt och Jonas Ahl, övergripande ST-studierektorer, SUS
Anmälan
Skickas till [email protected], senast 160112 för kurstillfället
160209, senast 160209 för kurstillfället 160309 och senast 160321 för
kurstillfället 160419, det finns en risk för att kurserna fylls. Först till kvarn..
Glöm inte att ange vilken dag du vill gå.
Information
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till anställda på SUS. Vid övriga frågor
kontakta Ulrika Uddenfeldt Wort, via e-post [email protected]
eller via telefon 040-331617
2
Handledning i ST
Schema 11 november 2014
08:15-08:30
Välkomna och uppstart
08:30-10:00 ”Nya” ST-utbildningen – Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Sven Karlander
10:00-10:30
Kaffe
11:00-12:00 Handledning
Sven Karlander och Ulrika Uddenfeldt Wort
12:00-13:00
Lunch
13:00-15:30 Bedömning av ST-läkare, inklusive kaffe
Ulrika Uddenfeldt Wort
Välkomna!!
Ulrika Uddenfeldt Wort
Sven Karlander
3
Jag anmäler mig till kurs ”Handledning i ST”
2014-09-01 eller 2014-11-11. Ringa in rätt alternativ!
Handledare
……………………………………
Namn
……………………………………
E-post adress
……………………………………
Verksamhetsområde/avdelning
………………………..
Slutdatum för ST-läkarens specialiseringstjänstgöring
Anmälan skall vara Ulrika Uddenfeldt Wort, ATST-kansliet, Seminariet, SUS, Lund
tillhanda senast 140601 (kursen 140901) och 141027 (kursen 141111).