Camp Kila 2015 svenska

CAMP
KILA
8-10.6.2015
Kimitoöns kommun, Fritidsenheten, ordnar idrottsläger för Kimitoöns barn i åk 1-6.
Lägret hålls i Kila, vid Kiilojen talo, under tiden 8-10.6.2015. Lägret börjar på måndag
klockan 10.00 och slutar på onsdag klockan 17.30.
Under lägret får man bekanta sig med många olika idrottsgrenar. Bl.a. cykling, simning,
discodans, Robinsonbana med Folkhälsan, akrobatik, pyramider, amerikansk fotboll,
rullskrinning och lekar. Som specialgren i år har vi ”tankofutis”. Du kan gå in på nätet och
kolla, www.tankofutis.fi
Första kvällen blir det disco med program och tävlingar. Andra kvällen blir kvällsprogram
med stafetter, lekar och ledarnas spex.
Alla sover i tält, även ledarna.
Deltagaravgiften är 60€/deltagare. Max 80 barn ryms med.
Anmälningar samt betalning sker elektroniskt på www.kimitoon.fi (under aktuellt),
fr.o.m. 1.5 - 20.5.2015
Frågor riktas till [email protected] eller 050-344 6609
Till alla som anmält sig skickas e-post med mer information om lägret.
Välkommen att delta på ett roligt läger fullt av program!
Fritidsenheten/ Lenita Lundström