DELTA-Kantbalksskydd monteringsanvisning

DELTA-Kantbalksskydd
Fäst DELTA-Kantbalksskydd med
Fuktspärrtekniks F1 fästplugg på cc 20cm
cirka 5cm nedanför överkanten.
Vik ut överkanten på Fuktspärrtekniks
DELTA-Kantbalksskydd och täta noga
med Butylmassa
Färdigt
Produktinformation
Tensile strength:
Watertightness: Sd value:
Temp. range
Weight:
Roll weight:
Roll size:
approx. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)
approx. W 1 (EN 13859-1+2)
approx. 0,02 m
-40 °C till +80 °C
approx. 270 g/m²
approx. 20 kg
50 m x 0,5 m
Besöksadress: Fritslavägen 107, 515 92 Kinnarumma
Telefon: 033-29 20 50
Hemsida: www.fuktspärrteknik.se