Öppna mitt CV - Björn Bergman

Personnr
Namn
Adress
591119
Björn Bergman
Nockeby backe 21
167 76 BROMMA
E-post
Telefon
Civilstånd
[email protected]
+46 704 676063
Gift
_________________________
Främsta kompetenser
___________________________________________________________
God erfarenhet som VD och försäljningschef inom B2B.
Erfaren personalledare i både mindre och mellanstora organisationer.
Van vid förhandlingar och kontrakt inom Sverige och internationellt.
Bekväm i arbete med styrelse och ledningsgrupper.
_________________________
Målsättning
___________________________________________________________
Mina yrkesmässiga ambitioner är att leda, utveckla och förbättra
organisationer enligt styrelsens intentioner och instruktioner. Att genom
de utmaningar jag antar, utveckla mina och min personals personliga
egenskaper till en högre nivå.
_________________________
Anställningar och Uppdrag
___________________________________________________________
Annell ljus och form AB från 2007-09 till 2015-02
Belysningsdistributör med egen försäljning på den professionella
marknaden. Genom samarbeten med konsulter, beställare,
entreprenörer och grossister, få egna produkter föreskrivna i
byggprojekt. 26 anställda. Tjänst: VD. Rapporterat till styrelsen, egen
ledningsgrupp. Tjänsten har innefattat: Att i enlighet med styrelsens
uppdrag genomföra strukturförändringar, inklusive kostnadsbesparingar.
Att skapa och förmedla en vision, skapa affärsplan, förändringsarbete,
införande av processer, upphandlingar och avtal, införa nytt
säljledningssystem, B2B, komplex försäljning, personalledning,
marknadsplaner, budgetarbete, analys av nyckeltal och rapportering,
införande av CRM-system, arbetet har haft en tydlig internationell
inriktning.
Belysningsbranschen Från 2011-01 – 2015-01
Ordförande i belysningsbranschens sektion Ljusa.
Infört nytt produktcertifieringssystem för branschens medlemmar.
CV, Björn Bergman
1
_________________________
Anställningar och Uppdrag
___________________________________________________________
Sportbolaget AB, från 2005-06 till 2007-08
Eventbolag med egen aktivitetslokal, Bergmans banor i Bromma.
Företaget erbjöd konferens, aktiviteter och restaurant. 25 anställda.
Tjänst: Försäljningschef. Startade verksamheten, skrev affärs- och
verksamhetsplan och införde arbetsledningssystem. B2B,
personalledning, marknadsplaner, budgetarbete, analys av nyckeltal och
rapportering, införande av CRM- och kassasystem.
Cirion International Consulting AB, från 2000-09 till 2005-06
Managementkonsult med inriktning på strukturerings- och
förändringsarbete. Områden: försäljning, personal, IT och
administration. Tjänst: Konsult. Personal- och försäljningschef,
Införde ny organisation med ett nytt arbetssätt.
Tjänsten innefattade: Försäljningsansvar, Personalansvar. B2B
försäljning, budgetarbete, analys av nyckeltal och rapportering Arbete
med CRM-system, förändringsarbete inom processer, upphandlingar och
avtal med internationell inriktning, skapa och förmedla en tydlig vision.
LärFilm AB, från 1989-06 till 2000-01
IT-baserat utbildningsföretag. Utveckling och försäljning av
självstudiekurser. 45 anställda.
Tjänst: VD, rapporterade till styrelsen.
Uppdrag: Utveckla affärsidén, utbildningskonceptet, leda och driva
företaget.
Ökade omsättningen från 0 till 47 miljoner
Tjänsten innefattade:
Skapa och förmedla en tydlig vision, B2B försäljning, arbete med
marknadsfrågor, budgetarbete, analys av nyckeltal och rapportering,
arbete med CRM-system, komplex försäljning, dokumentering av
resultat. personalledning, förändringsarbete inom processer,
upphandlingar och avtal.
Initiativ AB, från 1988-06 till 1989-06
Sponsringskonsult. Finansierade och genomförde både kultur och
idrottsevenemang med hjälp av företagspartners, 8 anställda.
Tjänst: chef för team genomförande.
Finansierade Invigningen av Globen.
Alvik Basket, Från 1987-09 till 1988-04
Basketklubb i Västerförort till Stockholm. Verkade både inom
elitverksamhet och ungdomsidrott. 40 anställda och ca 2000
medlemmar.
Tjänst: Klubbdirektör. Rapporterade till styrelsen.
SM-guld för Herrlaget. Lagledare vid internationella turneringar i bland
annat forna Sovjet. Ungdomsturneringar och resor. Övertagande av
kommunal idrottshall.
CV, Björn Bergman
2
_________________________
Utbildning
___________________________________________________________
Från 1981-09 till 1985-06.
Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet.
Civilekonom med inriktning på marknadsföring.
_________________________
Språk
___________________________________________________________
Svenska- modersmål, Engelska-utmärkt.
_________________________
Personligt
___________________________________________________________
Född 1959 i Hässelby utanför Stockholm. Växte upp i Brommas villastad,
gick grundskola i Äppelviken och gymnasiets samhällsvetenskapliga linje
i Höglandet. Efter militärtjänst och en kort tid som bankaspirant gick jag
till Stockholms universitet. Under studietiden startade jag en
windsurfingskola och tävlade i bansegling, både inom och utanför
Sveriges gränser. Jag är gift sedan 17 år med Gunilla och har två döttrar
på tolv respektive sexton år. Fritiden spenderar jag helst aktivt med
familj och vänner. Gärna till sjöss, på en golfbana eller i naturen.
Träning är en naturlig del av mitt liv. Jag ser mig själv som en social och
öppen person, som trivs med att göra skillnad, våga utmana gamla
sanningar och framför allt älskar jag att förbättra och förändra.
_________________________
Referenser
___________________________________________________________
Personliga referenser lämnas på begäran.
_________________________
Övrigt
___________________________________________________________
Jag är entreprenör, jag får saker gjorda. Älskar utmaningar och nya
projekt. Målorienterad personlighet som gillar att prova nya saker.
Eftertänksam och nära till handling. Jag trivs mycket bra på företag i
utveckling. Söker nya uppdrag som anställd eller konsult i Stockholm.
CV, Björn Bergman
3