Nyhetsbrev nr 4 2015

NYHETSBREV
Näringsliv
Nr 4, 2015. Redaktör: Kajsa Jernqvist, [email protected], 0520-65 95 40
Skribent: Pernilla Fredholm. Grafisk form: Jesper Gärder
Ansvarig utgivare: Lena Palm
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 4, APRIL - MAJ 2015
Lyckat speedmeeting för arbetslösa ungdomar
– Risken om man är för många företagare är
att det kanske inte dyker upp tillräckligt många
ungdomar, och den situationen ville vi undvika.
Därför var jag också tydlig med att det alltid är
en chanstagning för de företag som deltar.
Speed-mötet var mycket väl förberett berättar
Berth Karlsson. Företagarna hade fått fundera
ordentligt över vilken typ av praktikant de
behövde, och Arbetsförmedlingen hade å sin
sida sett till att ungdomarna var pålästa och
laddade med relevanta frågor till företagen.
Att detta är ett framtidskoncept för Lilla Edet
är Berth Karlsson övertygad om.
– Företagarna här förstår ju verkligen värdet
av att delta i en sådan här insats, dessutom får
Berth Karlsson, Swedbank
Flera praktikplatser blev resultatet när
tiotalet lokala företagare och femtiotalet arbetslösa ungdomar träffades i
Lilla Edet i april.
de en chans att träffa varandra. Vi fick ju också
– Jag hoppades på att det skulle komma 30
bevisa att vi tillsammans faktiskt gjorde något
ungdomar, och det kom 50. Både företagen och
– det var inte bara snack.
ungdomarna var väldigt nöjda med dagen, så
En gång om året tror Berth Karlsson det är
det känns verkligen bra!
lagom att ha ett speed-möte för arbetslösa
ungdomar i Lilla Edet.
Berth Karlssons uppgift var att prata med Lilla
Arrangemanget var en del av Swedbanks sats-
Edet-företagare som kunde tänka sig att ta
– Kanske kan man dessutom ha något liknande
ning Unga Jobb, där man tillsammans med Ar-
emot en praktikant. En lätt uppgift konstaterar
arrangemang just för sommarjobb.
betsförmedlingen ordnar praktikplatser åt unga
han, eftersom så många företagare var villiga
i åldern 18-24 år. Berth Karlsson på Swedbank
och positiva. Alla som ville kunde dock inte
i Lilla Edet kan inte vara annat än glad:
vara med:
Nya företag
Aktuella upphandlingar
Nilsson, Niklas
Omhändertagande och transport
av avfall samt uthyrning av
containrar
Arbetstekniska hjälpmedel grundutrustning
Rogalska, Jolanta
Lilla Edets kommun, Lilla Edet
Sista anbudsdag 2015-05-12
Lokalvård
Sista anbudsdag 2015-05-04
Schokker, Beko Aarnoud
Ombyggnad av värmecentral på
Kalvhagen 1:65
Sweden Thailand Trading AB
Lilla Edets Industri & Fastighets AB, Lilla Edet
Mars-april 2015 Källa: UC
Byggande av bostadshus och
andra byggnader
Andra bygginstallationer
Ingen uppgift
Öresjö Byggservice Thn
Byggnadssnickeriarbeten
Sista anbudsdag 2015-05-11
Göteborgs Stads Upphandlings AB, Göteborg
Mer information hittar du på
upphandlingar.nu
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 4, APRIL - MAJ 2015
Ungdomsarbetslösheten i Lilla Edet fortsätter sjunka
Arbetslösheten för ungdomar i Lilla
Edet sjunker mest i hela regionen.
– Det är många faktorer som samverkat till detta, konstaterar Ann-Christine
Gustavsson på Arbetsmarknadsavdelningen.
I mars 2015 var 20 ungdomar i åldern 18-24
år öppet arbetslösa, jämfört med 47 samma
period förra året. Antalet ungdomar i någon
form av åtgärd var 73 i mars, och förra året
110. Överraskande positiva siffror, tycker
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef/
rektor för Arbetsmarknadsavdelningen på Lilla
Edets kommun.
– Och trenden håller i sig, om man tittar på
veckostatistiken. Det är verkligen roligt!
Delvis har det att göra med att antalet lediga
platser på Arbetsförmedlingen ökat, bland
Ann-Christine Gustavsson, Verksamhetschef för Arbetsmarknadsavdelningen
annat i servicenäringen, där ungdomar utan
utbildning har störst chans att få jobb. Där
extra stöd för att nå arbete och egen försörjning.
att presentera sig. Det arrangemanget var ju
spelar givetvis de snabba pendlingsförbindel-
Nyligen fick även Arbetsförmedlingen ett nytt
som en jobbmässa i det mindre formatet, och
serna med Ale och Göteborg in. Arbetsför-
uppdrag, där man ska stötta ungdomarna
så vill vi fortsätta jobba.
medlingens och kommunens samlade insatser
redan de första 90 dagarna av arbetslösheten,
för att motverka ungdomsarbetslöshet är en
medan det tidigare dröjde just 90 dagar för
Kommunen planerar därför ett liknande
annan bidragande orsak:
att kunna få sådan hjälp. Det kommer att
speedmeeting för just den kommunala verk-
fortsätta ge positiva siffror för Lilla Edet, tror
samheten.
– Dels har vi Kompassen, där man får stöd i sitt
Ann-Christine Gustavsson.
– Den kommunala sektorn har ju många
jobbsökande och med att skriva sitt CV. Handläggarna på Arbetsmarknadsavdelningen jobbar
– Företagarna i kommunen är också en viktig
ingångar, och det är viktigt att visa våra ung-
också med motiverande samtal. Sedan
pusselbit, det såg vi nu i och med speed-
domar att det finns intressanta framtidsmöjlig-
har vi Samordningsförbundets insats Trampoli-
meeting-arrangemanget i april, där ungdomar
heter även här.
nen, där unga vuxna med funktionshinder får
fick kontakt med arbetsgivare och möjlighet
Boktips:
92 sätt att sänka skatten
Anders Andersson
I över 30 år har välkände ekonomijourna-
med sitt företag, alla som är på väg att av-
listen Anders Andersson gett lönsamma råd
veckla verksamheten och alla som också vill
i tidningar, tv och dataprogram - om privat-
sänka den privata skatten.
ekonomi, företagande och skatter. I denna
bok har han samlat 92 av sina allra bästa råd
Boken är en av flera i en serie handböcker för
om att sänka skatten.
företagare, som är ett samarbete mellan Liber
och tidskriften Driva Eget.
Många av råden i den här boken finns inte
någon annanstans. De gäller alla som funderar på att starta eget, alla som är i full gång
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 4, APRIL - MAJ 2015
Nyöppnad skivaffär i Lilla Edet
Hallå där Miranda Runne, som tillsammans med sin man Marko öppnat
Skivbörsen i Lilla Edet:
Varför just en skivaffär?
– Vi har i ett par år sålt vinyl, cd, dvd och
kassetter över nätet, och det har nu ett så stort
utbud att vi inte får plats att ha verksamheten
hemma längre. Så nu öppnar vi i Lilla Edet
på Göteborgsvägen 89, tvärs över vägen ifrån
godisaffären, på fredagar och lördagar. Vi är
väldigt sociala båda två, så att träffa kunderna i
en butik känns väldigt roligt.
För andra är det helt enkelt inte samma känsla
med strömmad musik… Dessutom kan man ju
få en skiva signerad av artisten – och hur signerar du en mp3-låt?
Vilka är ni?
– Vi bor i Göta, och är väldigt musikintresserade. Marko har haft skivaffär i Göteborg och
Falkenberg tidigare, och har mycket erfarenhet
Kommunens näringslivsutvecklare och
kommunalråden besökte Skivbörsen på
öppningsdagen och önskade ägarna
stort lycka till.
Från vänster: Marko och Miranda
Runne och kommunalråden Ingemar
Ottosson och Julia Färjhage.
av branschen. Vi har i ett par år sålt skivor över
nätet, men reser också runt på mässor, vilket vi
kommer att fortsätta med.
Vilken sorts musik kommer ni att ha i affären?
Men hur funkar det egentligen att sälja skivor i dessa
tider av Spotify och streaming?
– Allt ifrån synth till metal, pop, rock och
– Det finns ju många samlare där ute till exem-
vet ju att Lilla Edet är en liten ort, men idag när
pel, som är ute efter unika utgåvor, och vi har
vi hade smygpremiär var det en hel del folk som
väldigt många rariteter i vårt sortiment.
tittade in, och det känns väldigt kul!
rockabilly. Allt utom religiöst, kan man säga. Vi
Annonsplatser kvar i Turist- och besökskartan
Lilla Edets kommun producerar tillsammans
Vänder sig ditt företag till turister, affärsre-
med Inceptum Media turistkarta och infor-
senärer och/eller andra besökare är det ett
mationstavlor. Kartan produceras i 9 000
utmärkt tillfälle att medverka i kartan och
exemplar och distribueras ut via turistby-
på tavlorna. Ett brett utbud av annonsmo-
råer, kommuner och samtliga annonsörer
duler ger både stora och små företag möjlig-
samt vid arrangemang såväl i som utanför
het att synas tillsammans.
kommunen. Kartan används också i utskick
till nyinflyttade. Informationstavlorna, tre
stycken strategiskt placerade i kommunen.
Är du intresserad? Kontakta Stefan Lundin
på Inceptum Media, 0705-48 73 35,
[email protected]
Vi hoppas på din medverkan!
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 4, APRIL - MAJ 2015
Många idéer hos Thorskogs slotts nya ägare
Foto: Thorskogs slott
De nya ägarna på Thorskogs slott har
fullt upp.
– Vi har en bra arbetsfördelning i styrelsen och är dessutom väldigt kreativa
personer, så jobbet är jätteroligt. Vi
har massor av idéer, säger VD Lasse
Nilsson.
Vitsipporna står som spön i den vackra skogsbacken mitt emot entrén till slottet, och trots
en väldigt lång arbetsdag – tillika födelsedag
– har Lasse Nilsson knappast tappat styrfarten alls när han tar emot i foajén med piggt
handslag och gott humör. Fast jobba är han
van vid – särskilt här, där han faktiskt varit vd
mellan 2007 och 2009. Han har dessutom en
lång relation till det tidigare ägarparet Tommy
och Lena Jonsson.
– Det började när jag var i tjugoårsåldern och
jobbade som reseledare på deras reseföretag,
berättar han.
Efter det har Lasse Nilsson bland annat drivit
Societetshuset på Marstrand, varit nöjesansvarig på Valand och programchef på Liseberg.
Lasse Nilsson, VD Thorskogs slott
Bland mycket annat. När han var vd på Thor-
Det som behövs närmast är en uppfräschning
skog för ett antal år sedan var det han som såg
av vissa rum, men konferenslokalerna ska
till att tv-succén Stjärnorna på slottet förlades
också ses över liksom relaxavdelningen.
två år i rad på Thorskog. När Thommy och
Lena så småningom ville sälja verksamheten,
– Problemet är ju också att vi har lite för få
var det meningen att Lasse skulle ta över.
rum. Våra lokaler har kapacitet för 120 perso-
– Men finanskrisen kom emellan, så det blev
ner, men vi har bara 70 bäddar, så vi ska bygga
inget den gången. Men jag har alltid haft ett
åtminstone tio nya rum.
gott öga till Thorskog, som har en fantastisk
miljö.
Mellan slottet och orangeriet kommer man
också att bygga en barlounge, så att de sociala
Nu senast har Lasse drivit Mollösunds
ytorna får mer spelrum. Det är delvis en sats-
värdshus, och när Thommy Jonsson gick bort
ning för att föryngra klientelet, menar Lasse
för ett tag sedan blev slottet till salu igen. Då
Nilsson. Även på aktivitetssidan händer det
köpte Lasse verksamheten, tillsammans med
mycket – bland annat har man antikvitetshelg
kompanjonerna Anna Karin och Niclas Ham-
i maj med Peder Lamm, författarhelg med Vi-
marstrand, liksom Peter Dahlman, som bland
veca Lärn och jägarexamen i höst. Lasse Nils-
annat byggt upp koncernen Preservo Holding,
son ser också fram emot att samarbeta med
och är ägare till Företagsbostäder, Hotel Odin
kommunen och andra verksamheter – som till
och Hotell Oktagonen i Göteborg.
exempel turistföretagen.
– Vi har alla en väldigt stor respekt för det
– Jag var med och byggde upp Team Mar-
Thommy och Lena gjort med Thorskog, det
strand, och har alltid gillat tanken på att
är ju något helt unikt de har byggt upp. Vår
utveckla saker gemensamt med andra. Göta
ambition är att förvalta deras arv av stark
Älvdalen har verkligen stora möjligheter när
hemkänsla och väldigt hög service, men
det gäller turism, och det vore kul att få bidra
samtidigt utveckla verksamheten – om än med
till detta.
varsam hand, berättar Lasse Nilsson.
TÄNKVÄRT:
Ofta jobbar folk hårt på fel sak.
Att jobba på rätt sak är antagligen viktigare än att jobba hårt.
– Caterina Fake, medgrundare av Flickr.
NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET I LILLA EDETS KOMMUN - NUMMER 4, APRIL - MAJ 2015
Vill du också prenumerera på nyhetsbrevet?
Få nyhetsbrevet om näringslivet i kommunen direkt i din inkorg. Skicka ett mejl till
näringslivsutvecklare Kajsa Jernqvist, [email protected]
Företagsaktiviteter maj 2015
Handlarfrukost
Planeringsmöte
och bjuder på användbara tips och exempel.
Tisdag 5 maj kl. 8 - 9.30
Onsdag 6 maj, kl 15.00 -17.00
sig till små och medelstora företag med tillväx-
Folkets hus (restaurangen), Göteborgsvägen 61, Lilla Edet
Ale kommunhus, Nödinge torg
tambitioner
Presentation av nuläget - vad är på gång? Paketering inom besöksnäringen
Expedition Framåt är ett program som vänder
Arr. Ale kommun och Göta älv turism
Tillsammans med Pia Areblad och Kajsa Jern-
Eget arbete ”Vision Lilla Edet”. Vad är Lilla
Edet om fem år och hur ser centrum och
Välkomna till planeringsmöte inför pakete-
qvist, näringslivsansvariga i Ale och Lilla Edet
kringområdet ut. Vilka butiker är etablerade?
ringsarbetet inom besöksnäringen. Planen för
kommun, bjuder vi in dig och andra fram-
Hur ser gator och torg ut? Vad finns det för
dagen är att se vilka företag som är intressera-
gångsrika företag från de båda kommunerna
kulturellt utbud? Är några av de frågor vi
de av ett samarbete och vilka paket som vi kan
till en inspirerande frukost med föreläsningar
kommer att arbeta med.
börja arbeta med. Målet är att tillsammans
om tillväxt och mingel på agendan. Du får
med er så småningom kunna ta fram olika
gärna ta med dig en kollega eller en affärs-
Anmäl dig senast 29 april till [email protected]
paket som kan öka besöksnäringen i området.
bekant till mötet.
edet.se eller 0520-65 95 20. Frukosten är kostnadsfri
Om ni känner till andra företag som ni tror
för dig som är verksam i Lilla Edets kommun.
skulle vara intresserade av att ingå i ett samar-
Anmäl dig senast den 10 maj till Susanne Abildtrup
bete så skicka gärna inbjudan vidare. Hör av
på Business Region Göteborg
er om ni har några frågor eller funderingar!
[email protected]
inbjuden med dina kollegor för att nätverka,
Anmäl er till Aida Karimli 0725-03 18 21 eller
Expedition Framåt är ett initiativ från Business
lära känna varandra, ta del av information om
[email protected]
Region Göteborg. Vi arbetar efter en väl
Du som är handlare, fastighetsägare eller
på andra sätt verksam eller intresserad är
vad som är på gång och samtidigt äta frukost.
Just nu händer det mycket i Lilla Edet som rör
handelsområdet.
beprövad modell och vår tillväxtrapport visar
Frukostmöte
Teman: Göteborgsregionen - en svensk tillväxtmotor och Åtta nyckelfaktorer för tillväxt
att företag som deltar i vårt program når bättre tillväxt och resultat än sina konkurrenter.
www.businessregion.se/sv/expeditionframat
Vi vill på detta sätt skapa ett enkelt sätt att
Onsdag 13 maj, kl. 8 - 9.30
umgås kring gemensamma frågor.
Disponentvillan, Timmervägen 10, Göta
Företagslunch Stendahls bil
Arr. Företagscentrum, Lilla Edets kommun, Ale kommun
Fredag 29 maj, kl. 12 - 13
och Business Region Göteborg
Stendahls bil, Brovägen 20, Lilla Edet
Miljönätverk
Arr. Stendahls bil
Företagslunch med Göran Carstedt
Tisdag 5 maj kl 11.30 - 13.30
Göteborgsregionen - en svensk tillväxtmotor
Alafors fabriker, Gata, Ort
Peter Warda, omvärldsanalytiker på Business
För alla företagare som vill utbyta idéer och
Arr. Ale kommun, Kungälvs kommun och Lilla Edets kommun
Region Göteborg, ger en spännande inblick i
kunskaper med varandra.
varför Göteborgsregionen växer så det knakar
Anmälan till [email protected]
Att skapa en hållbar framtid är vår tids stora
och är en attraktiv region som står sig bra
ledarskapsutmaning. Därför står hållbart
nationellt och internationellt.
ledarskap står focus under lunchen på Alafors
Fabriker den 5 maj mellan 11.30-13.30 där
Åtta nyckelfaktorer för tillväxt
även kommunstyrelsen möter näringslivet.
Varför lyckas vissa företag att växa och må
Göran Carstedt är en internationellt erkänd
bra över tid? Forskning och erfarenhet visar
expert inom ledarskap och organisationers lä-
på tre grundläggande faktorer ihop med åtta
rande och förändring. Han har lång erfarenhet
utvecklingsområden.
inom ämnet från ledande befattningar inom
bland andra Volvo, Ikea och Clinton Climate
Karin Öberg, kundansvarig för Expedition
Initiative.
Framåt på Business Region Göteborg, tar med
Anmäl dig genom att maila till [email protected]
dig på en snabb resa genom de åtta områdena
Fler nyheter och
mer information om
näringslivet hittar
du på lillaedet.se