Inledning: Nära-noll i Sverige, Paula Hallonsten, Boverket

Nära-noll i Sverige
Paula Hallonsten
En nära-nollenergibyggnad är…
… en byggnad som har mycket hög energiprestanda,
som bestäms i enlighet med bilaga I.
Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi
som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi
från förnybara energikällor,
inklusive energi från förnybara energikällor som
produceras på plats, eller i närheten.
(Direktivet om byggnaders energiprestanda, art.2)
Krav på medlemsstaterna att införa
nära-nollenergibyggnader
• Alla nya byggnader ska vara näranollenergibyggnader, senast den 31 december 2020
• Nya byggnader som används och ägs av offentliga
myndigheter ska vara nära-nollenergibyggnader efter
den 31 december 2018
• Medlemsstaterna ska upprätta nationella planer för att
öka antalet nära-nollenergibyggnader
(Art.9)
Handlingsplan 2012:
Vägen mot nära-nollenergibyggnader
 Nära-noll bör innebära skärpta krav
 Inte tillräckligt underlag för att ange en
kvantifierad riktlinje
 Kontrollstation 2015
 Utvärdering av lågenergibyggnader och vissa
demonstrationsprojekt
Genomförande
Budget 2014: 120 miljoner för 2014 – 2016
• Energimyndigheten och Boverket att utvärdera
lågenergibyggnader
• Uppdrag till Energimyndigheten att genomföra
demonstrationssatsning
• Uppdrag till Boverket att ta fram kvantitativa riktlinjer
Preliminär tidplan
•
Uppdragen (utvärdering och förslag) rapporterade till regeringen: 15 juni
•
RK remiss av förslag till tillämpning av NNE: 18 juni – 31 aug
•
Regeringsbeslut och regeringens skrivelse till riksdagen: Oktober
•
Boverket remiss förslag till föreskrifter (NNE) i BBR: 1 nov - 15 dec
•
Justering efter remissbehandling
•
Förslag till föreskrifter skickas för EU-notifiering: 1 feb. – 1 juni 2016
•
15 juni 2016: Beslut föreskrifter (Boverket): 15 juni 2016
•
Föreskrifterna (NNE) i BBR träder i kraft: 1 juli 2016