Teamutveckling - Wilson Utveckling

TEAMUTVECKLING
Medlemmar i e* team känner sig involverade, engagerade och uppska*ade -­‐ arbetar ni i e* team eller en arbetsgrupp? En arbetsgrupp är e* team när olikheterna har blivit <llgångar, energinivån är hög och man finner sä* för a* hjälpa och inspirera varandra. Betydligt mer vanligt är a* det inte alls blir på det viset. E* antal personer är sa*a a* jobba mot e* gemensamt mål men förmår inte a* dra ny*a av olikheterna som finns inom gruppen. Man förmår inte a* dela syn på hur samarbete bör ske eller a* inspirera och hjälpa varandra framåt, istället uppstår energiläckage och många gånger rejäla konflikter vilket märkbart påverkar produk<viteten och de uppgiFer gruppen är sa* a* hantera. För mer info, kontakta: Anna Wilson 0736-­‐84 32 35 Under en högst inspirerande dag kommer du a* få <ll dig en stor dos rä* kunskap för a* kunna bygga och utveckla di* team. Vi lutar oss mot Susan Wheelans teori i kombina<on med workshops följt av en personlig utvecklingsplan -­‐ som vi följer upp dig på eFer ca 6 veckor. Aktuella kursdagar: Under utbildningsdagen arbetar vi med: 2 juni 2016 ! Deltagande ledarskap ! Effek7vt beslutsfa9ande ! Kommunika7on ! Värderad mångfald ! Ömsesidigt förtroende ! Ömsesidigt beroende Stockholm: 8 dec 2015 3 mars 2016 Utbildningens längd: 1 dag Våra kontor: Välkommen <ll en inspirerande kursdag! Kursen utgår från väl beprövade teorier som har si* foOäste i vetenskapen, vinnande i kombina<on med e* modernt ledarskap. Wilson Utveckling Dro=ninggatan 55 111 21 Stockholm Wilson Utveckling Mässans Gata 18 402 24 Göteborg Anmälan <ll [email protected] Observera a* antalet platser är begränsade. Investering; 3695kr per person, lunch och kaffe ingår.
Erbjudande; Gå 4 betala för 3 ”You don´t build a business. You build people and then people build the business” De verktyg och instrument Wilson Utveckling valt a9 arbeta med är väl beprövade och förankrade i forskning. De finns på flertalet språk och har gång eWer annan påvisat fantas7ska resultat. Vi gissar inte, vi vet!
Wilson Utveckling AB
www.wilsonutveckling.se
0736-­‐84 32 35