EFHF - HELSINKI-MALMI EFHF AD 2.1 LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI

AIP SUOMI / FINLAND
EFHF AD 2.1
EFHF AD 2.1 - 1
LENTOPAIKAN TUNNUS JA NIMI
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
EFHF - HELSINKI-MALMI
Toissijainen kansainvälinen lentoasema (REF AD 1.4)
EFHF AD 2.2
Secondary international aerodrome (REF AD 1.4)
LENTOPAIKAN SIJAINTI JA HALLINTO
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA
1
Mittapisteen (ARP) sijainti
ARP coordinates and site at AD
601514N 0250239E
LCA 055° GEO / 393 M FM THR 09
2
Etäisyys ja suunta kaupungista
Direction and distance from city
5.4 NM (10 KM) NNE
3
ELEV / REF T
58 FT / 23° C
4
Geoidin korkeus ellipsoidista (GUND AD ELEV PSN)
Geoid undulation (GUND) at AD ELEV PSN
58 FT
5
MAG VAR / Vuosittainen muutos / Annual change
8.4° E (JAN 2015) / +0.1°
6
AD OPR
Finavia
Postiosoite / Address
Helsinki-Malmin lentoasema / Helsinki-Malmi Airport
FI-00700 HELSINKI
TEL
+358 9 8277 4040
+358 20 708 4031
+358 20 708 4000
+358 20 708 4001
FAX
+358 20 708 4097 ATS
+358 20 708 4098 AIS
+358 20 708 4099 Office
AFS
EFHF
e-mail
NIA
Internet
www.finavia.fi/fi/helsinkimalmi/
7
Sallitut liikennetyypit (IFR/VFR)
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
IFR/VFR
8
RMK
NIL
EFHF AD 2.3
ATS
AIS / MET
CHF
Office
TOIMINTA-AJAT
OPERATIONAL HOURS
1
Lentopaikan pitäjä / Aerodrome operator
HO
2
CUST
HO PN 2 HR, TEL +358 40 332 3835
IMG
PN 1 HR
3
Terveystarkastus / Health and sanitation
NIL
4
AIS
MON-SUN 0600-1900 UTC
5
ARO
MON-SUN 0600-1900 UTC
6
MET
MON-SUN 0600-1900 UTC
7
ATS
Ks. / See NOTAM
8
Polttoaineiden jakelu / Fuelling
Tankkauspyynnöt / Refuelling requests
JET A-1, 100LL: MON-FRI 0600-1600 UTC, SAT-SUN 0900-1300 UTC,
muina aikoina / other times PN 2 HR
100LL: myös H24 korttiautomaattI / also H24 card automat
Maksukortit / Accepted cards: MasterCard, Shell Aviation Card, Visa,
Visa Electron
91/96UL: PN 4 HR TEL +358 400 223 548, myös H24 korttiautomaatti
(erillinen tunniste) / also H24 card automat (separate code)
9
Tavaran käsittely / Handling
NIL
10
Turvatarkastus / Security
HO
11
Jäänpoisto / De-icing
NIL
12
RMK
Kenttäpäivystys / Airport Duty Office:
MON-SUN 0500-2100 UTC: TEL +358 40 720 1674
© FINAVIA
13 NOV 2014
EFHF AD 2.1 - 2
EFHF AD 2.4
AIP SUOMI / FINLAND
ASEMAPALVELUT JA VÄLINEET
HANDLING SERVICES AND FACILITIES
1
Kuormausvälineet / Cargo handling facilities
Kevyttä kuormausta varten / Light cargo only
2
Polttoainelaadut / Fuel types
Öljylaadut / Oil types
JET A-1, 100LL, 91/96UL
W 80, W 100, 15 W-50, 80, ASTO 500, ASTO 555, ASTO 560,
Air Total 15 W-50 semi synthetic
3
Polttoainetäydennyslaitteet / kapasiteetti
Fuelling facilities / capacity
TBD
4
Jäänpoistolaitteet / De-icing facilities
NIL
5
Suojatilaa vieraileville koneille
Hangar space available for visiting aircraft
Rajoitetusti / Limited
6
Vierailevien koneiden korjausmahdollisuudet
Repair facilities for visiting aircraft
Vain pienkoneille / For small aircraft only
7
RMK
NIL
EFHF AD 2.5
MATKUSTAJAPALVELUT
PASSENGER FACILITIES
1
Hotellit / Hotels
Kaupungissa / In the city
2
Ravintolat / Restaurants
On / Yes
3
Henkilökuljetus / Transportation
Linja-autot ja taksit / Buses and taxis
4
Ensiapuvälineet / Medical facilities
On / Yes
5
Pankit ja posti / Bank and Post
NIL
6
Turistipalvelut / Tourist Office
NIL
7
RMK
NIL
EFHF AD 2.6
PALO- JA PELASTUSPALVELUT
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
1
Pelastustoimintaluokka / AD category for fire fighting
CAT 3
2
Pelastusvälineet / Rescue equipment
NIL
3
Vaurioituneen ilma-aluksen siirtomahdollisuus
Capability for removal of disabled aircraft
NIL
4
RMK
NIL
EFHF AD 2.7
KÄYTTÖKELPOISUUS ERI VUODENAIKOINA - LUMENPOISTO
SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING
1
Käytettävissä olevat välineet / Types of clearing equipment
Lumenpoistovälineet / Snow removal equipment
2
Kunnossapitotöiden järjestys / Clearance priorities
Ks. osa / See section AD 1.2, kohta / para 2.4.1
3
RMK
Kaikkina vuodenaikoina / All seasons
13 NOV 2014
© FINAVIA
AIP SUOMI / FINLAND
EFHF AD 2.8
1
2
EFHF AD 2.1 - 3
ASEMATASOT, RULLAUSTIET JA TARKISTUSPISTEET
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA
Asematasojen pinta, kantavuus ja valaistus / Apron surface, strength and lighting
APN ID
SFC
PCN
LGT
APN 1
ASPH
12/F/C/X/T
B LIL
APN 2
ASPH
18/F/C/X/T
B LIL
RMK
Rullausteiden leveys, pinta, kantavuus ja valaistus / Taxiway width, surface, strength and lighting
TWY ID
WID M
SFC
PCN
LGT
A
8
ASPH
13/F/D/X/T
B LIL
B
37
ASPH
5/F/D/X/T
B LIL
C
7
ASPH
8/F/D/X/T
B LIL
D
22
ASPH
18/F/C/W/T
B LIL
E
22
ASPH
18/F/C/W/T
B LIL
F
7
ASPH
6/F/D/X/T
B LIL
G
48
ASPH
18/F/C/W/T
B LIL
J
18
ASPH
18/F/C/X/T
B LIL
K
10
ASPH
18/F/C/X/T
B LIL
L
8
ASPH
18/F/C/X/T
B LIL
M
15
ASPH +
CONC
14/F/D/W/T
NIL
N
8
ASPH
14/F/D/W/T
NIL
T
8
ASPH
13/F/D/Y/T
B LIL
APN 1
48 FT, 601501N 0250243E
3
ACL tarkistuspaikka ja sen korkeus / location
and elevation
LCA
ELEV
4
VOR/INS tarkistuspisteet / checkpoints
NIL
5
RMK
NIL
EFHF AD 2.9
RMK
Ks. / See EFHF AD 2.4 - 1
KENTTÄALUEEN OPASTEET JA MERKINNÄT
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
1
Ilma-alusten seisontapaikkakyltit, rullausopasteet ja visuaa- Rullausopastekyltit (heijastavat) / Taxiing guidance signs (reflecting)
lisen telakoitumisen opastinjärjestelmä
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual
docking/parking guidance system of aircraft stands
2
RWY/TWY merkinnät ja valaistus / markings and LGT
RWY: ID, THR, TDZ, RCL, reunaviivat / side stripes, tähtäyspistemerkinnät /
aiming point markings
TWY: CL, kiitotieodotuspaikat / runway-holding positions
RWY/TWY LGT: Ks. / See EFHF AD 2.8, EFHF AD 2.14, EFHF AD 2.15
3
Pysäytysvalorivit / Stop bars
NIL
4
RMK
NIL
© FINAVIA
13 NOV 2014
EFHF AD 2.1 - 4
EFHF AD 2.10
AIP SUOMI / FINLAND
LENTOPAIKAN ESTEET
AERODROME OBSTACLES
ICAO Annex 15:n edellyttämää sähköistä Area 2 -estetietoa
ei ole saatavissa.
Area 2 electronic obstacle data, as specified in ICAO Annex
15, is not available.
Sähköinen luettelo, joka sisältää Finavian tiedossa olevat,
lentopaikan mittapisteestä (ARP) 45 KM säteellä sijaitsevat
esteet, joiden korkeus on yli 120 M kiitotien alimman kohdan
korkeudesta, on saatavilla csv-tiedostona osoitteesta:
Electronic list containing obstacles, as far as known to Finavia, within 45 KM of aerodrome ARP and exceeding the
height of 120 M above lowest elevation on the RWY, is available in csv format at:
https://ais.fi/ais/aipobst/aipobst.htm
Tiedostot eivät noudata kaikkia ICAO Annex 15:n sähköiselle
estetiedolle asettamia vaatimuksia. Käyttäjien tulee huolellisesti arvioida tuotteen soveltuvuus käyttötarkoitukseen.
EFHF AD 2.11
These files do not comply with all the ICAO Annex 15 specifications for electronic obstacle data. The data users shall
therefore carefully assess the set of available data so as to
determine whether the product is adapted to their intended
use.
LENTOSÄÄPALVELU
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
1
Vastuussa oleva lentosääkeskus / Responsible MET office
HELSINKI
2
Palveluajat / Hours of service
Toissijainen lentosääkeskus / MET office outside hours
H24
3
Lentopaikkaennusteet laativa lentosääkeskus
Office responsible for TAF preparation
Voimassaoloaika / Periods of validity
HELSINKI
4
Laskuennustetyypit / Type of landing forecast
Julkaisutiheys / Interval of issuance
NIL
5
Sääneuvonta / Briefing/consultation provided
TEL +358 20 708 4031 Lennonneuvontapalvelut / Briefing services
tai / or
TEL +358 600 9 3808 meteorologi / forecaster
- maksullinen palvelu, saatavilla kotimaisessa puhelinliikenteessä
- charged service, available in domestic telephony
6
Sääasiakirjat / Flight documentation
Käytettävät kielet / Language(s) used
Kartat ja teksti selväkielisin lyhentein / Charts and abbreviated plain language text
FI, EN
7
Sääneuvonnassa käytettävät kartat ja muu tieto
Muu tieto / Other information: http://www.ilmailusaa.fi
Charts and other information available for briefing or consultation
8
Havaintojärjestelmät / Observation system and site
Normaalisti 9 HR, voi olla lyhyempi / Normally 9 HR, may be shorter
RVR
RWY 18: VIS
WDI
COORD: 601510N 0250244E
9
Palveltavat ATS-yksiköt
ATS units provided with information
Helsinki-Malmi TWR
10
Lisätiedot
Additional information
METAR/AUTO METAR (1/2 tunnin välein / half hourly)
+358 20 708 4031 (MET)
13 NOV 2014
© FINAVIA
AIP SUOMI / FINLAND
EFHF AD 2.12
EFHF AD 2.1 - 5
KIITOTIEN OMINAISTIEDOT
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
RWY
BRG GEO
DEG
RWY DMN
M
RWY PCN
SFC
1
2
3
4
09
096.21
27
276.23
18
186.23
36
006.23
RWY PSN
COORD
5
1024 x 30
18/F/C/X/T
ASPH
1280 x 30
18/F/C/X/T
ASPH
ELEV
FT
TDZ
FT
6
7
601506.71N 0250218.11E
601506.71N 0250218.11E
47.6
47.6
58.3
DTHR
RWY END
601503.26N 0250321.75E
601503.13N 0250324.27E
57.2
57.9
58.2
DTHR
RWY END
601531.50N 0250237.50E
601537.94N 0250238.91E
49.0
49.6
48.8
58.3
DTHR
RWY END
601500.68N 0250230.73E
*601456.82N 0250229.88E
48.1
49.0
48.5
58.3
SWY DMN M
SFC
CWY DMN
M
STRIP DMN
M
RESA DMN
M
OFZ
RMK
9
10
11
12
13
14
15
16
09
See RWY
profile below
1112 x 80
REF AOC
1400 x 150
27
18
36
8
THR
RWY END
RWY / SWY
Slope
RWY
GUND
FT
90 x 60
90 x 60
RWY 09/27 profile
0.72 %
1.01 %
0.72 %
0.37 %
0.29 %
140 M
110 M
0.17 %
100 M 60 M
160 M
200 M
1024 M
THR 09
EFHF AD 2.13
0.70 %
0.12 %
215 M
39 M
DTHR 27 RWY 09 END
LASKENNALLISET PITUUDET
DECLARED DISTANCES
RWY
TORA M
TODA M
ASDA M
LDA M
RMK
1
2
3
4
5
6
18
1280
1280
1280
1080
36
1280
1280
1280
1160
09
27
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1024
985
Ks. huomautus alla
See note below
Huom. 1: RWY 36 siirretystä kynnyksestä 120 - 235 M ulospäin sijaitseva päällystetty alue on käytettävissä lentoonlähtöihin kiitotieltä 36, jolloin
kyseinen matka (115 M) voidaan lisätä kiitotien 36 laskennallisiin pituuksiin (TORA, TODA, ASDA).
Huom. 2: RWY 09 kynnyksestä 0 - 58 M ulospäin sijaitseva päällystetty alue on käytettävissä lentoonlähtöihin kiitotieltä 09, jolloin kyseinen matka
(58 M) voidaan lisätä kiitotien 09 laskennallisiin pituuksiin (TORA, TODA, ASDA).
Note 1: The paved area located 120 - 235 M outwards from the displaced THR 36 is available for TKOF from RWY 36 and the length 115 M can
be added - when used - to TORA, TODA and ASDA.
Note 2: The paved area located 0 - 58 M outwards from THR 09 is available for TKOF from RWY 09 and the length 58 M can be added - when
used - to RWY 09 TORA, TODA and ASDA.
© FINAVIA
13 NOV 2014
EFHF AD 2.1 - 6
EFHF AD 2.14
AIP SUOMI / FINLAND
LÄHESTYMIS- JA KIITOTIEVALOT
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
APCH
LGT
RWY
THR
LGT
PAPI
(MEHT FT)
TDZ
LGT
RCL
LGT
4
5
6
1
2
3
18
W LIH
R LIL
G LIH
WBAR
36
09
27
R LIL
REDL
RENL
SWY
LGT
RMK
9
10
7
8
4.0° (22)
W LIH
YCZ 370
R LIH
G LIH
WBAR
4.0° (21)
W LIH
YCZ 420
R LIH
G LIH
WBAR
4.0° (36)
W LIH
YCZ 340
R LIH
G LIH
WBAR
4.0° (37)
W LIH
YCZ 330
R LIH
ALS LEN 680 M
ALS LEN 710 M
PAPI ja LIH voidaan himmentää / PAPI and LIH can be dimmed
EFHF AD 2.15
MUU VALAISTUS, VARAVOIMA-ASEMA
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
1
ABN/IBN sijainti, ominaistiedot ja toiminta-ajat
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
ABN:TWR BLDG, FLG W (20 kertaa / times / MIN), HN
2
LDI sijainti ja valaistus / location and LGT
WDI
NIL
LGTD
3
TWY reuna- ja keskilinjavalot
TWY edge and centre line lighting
Reunavalot / Edge LGT
4
Varavoima-asema / Secondary power supply
Vaihtoaika / Switch-over time
Kyllä / Yes
12 SEC
5
RMK
NIL
EFHF AD 2.16
HELIKOPTERIEN LASKUALUE
HELICOPTER LANDING AREA
COORD of TLOF
or THR of FATO
GUND
TLOF and / or
FATO ELEV
DMN M
SFC
PCN
Markings
True BRG
of FATO
Declared DIST
LGT
1
2
3
4
5
6
RMK
7
NIL
EFHF AD 2.17
ATS-ILMATILA
ATS AIRSPACE
Siirtokorkeus / Transition altitude 5000 FT
Airspace designation
Lateral limits
Vertical limits
Airspace
class
ATS call sign
Languages
Hours of
applicability
RMK
1
2
3
4
5
6
700 FT MSL
SFC
D
MALMIN TORNI
MALMI TOWER
FI, EN
HO
RMZ H24
TMZ H24
EFHF CTR
601656N 0250219E - 601629N 0251242E 601537N 0251240E - 601041N 0250300E 601108N 0250045E - 601302N 0245851E 601433N 0245938E - 601552N 0250148E 601656N 0250219E
13 NOV 2014
© FINAVIA
AIP SUOMI / FINLAND
EFHF AD 2.18
SER
EFHF AD 2.1 - 7
ATS-VIESTILAITTEET
ATS COMMUNICATION FACILITIES
FREQ
MHZ
Call Sign
1
2
Logon
address
3
HR
UTC
RMK
5
6
4
TWR
MALMIN TORNI
MALMI TOWER
131.250
119.700
121.500 (EMERG)
GND
MALMIN RULLAUS
MALMI GROUND
121.600
HO
122.700
H24
ATIS
NIL
NOTAM
EN
ATS-yksikön toiminta-aikojen ulkopuolella ATIS-lähetys
sisältää pääasiassa lentopaikan säätietoja. Toimintaaikojen ulkopuolella lähetettä ei valvota, joten se voi olla
virheellinen.
Outside the operational hours of ATS unit the ATIS
broadcast contains mainly aerodrome weather information. Outside the operational hours the broadcast is not
monitored and may therefore be invalid.
EFHF AD 2.19
RADIOSUUNNISTUS- JA LASKEUTUMISLAITTEET
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
Name
FAC
(VAR)
ID
FREQ
CH
DECL
Range
NM
HR
PSN
DME
ELEV
FT
RMK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HEL
114.200 MHZ
89X
8.4° E
HELSINKI
DVOR / DME
(8.4° E 2015)
H24
602016.14N
0245713.43E
239
LCA 332° GEO / 10604 M FM ARP
Huom.: ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella radiosuunnistus- ja laskeutumislaitteiden lähetteitä ei valvota, joten ne voivat
olla virheellisiä.
Note: Outside the operational hours of ATS the signals of radio navigation and landing aids are not monitored and may therefore
be invalid.
© FINAVIA
13 NOV 2014
EFHF AD 2.1 - 8
EFHF AD 2.20
AIP SUOMI / FINLAND
PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
LOCAL AERODROME REGULATIONS
1. PIENENNETYT KIITOTIEPORRASTUSMINIMIT
Kiitotielle 18/36 ja kiitotielle 27 on hyväksytty pienennetyt kiitotieporrastusminimit. Tarkempi kuvaus menetelmistä, ks.
AIP, AD 1.1, kohta 7.10.
1. REDUCED RUNWAY SEPARATION
MINIMA
Reduced runway separation minima have been approved for
RWY 18/36 and RWY 27. For more detailed description of the
procedures, see AIP AD 1.1, para 7.10
2. OPERATIONS IN LOW VISIBILITY
CONDITIONS
2. LENTOTOIMINTA HUONOISSA
NÄKYVYYSOLOSUHTEISSA
Lentoonlähdöt siviili-ilma-aluksilla eivät ole sallittuja kiitotienäkyvyyden (RVR) ollessa alle 550 M.
When runway visual range (RVR) is less than 550 M, takeoffs with civil aircraft are not allowed.
3. MUUT PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Ks. myös EFHF AD 2.21 ja EFHF AD 2.22 sekä VFR-toiminnan osalta myös VAC- ja LDG-kartat (EFHF AD 2.14 - 1 ja
EFHF AD 2.14 - 3).
EFHF AD 2.21
3. OTHER LOCAL TRAFFIC
REGULATIONS
See also EFHF AD 2.21, EFHF AD 2.22 and, concerning VFR
operations, VAC and LDG charts (EFHF AD 2.14 - 1 and
EFHF AD 2.14 - 3).
MELUNVAIMENNUSMENETELMÄT
NOISE ABATEMENT PROCEDURES
Huom.: REF ENR 1.5, kohta 4.1
Note: REF ENR 1.5, para 4.1
Helsinki-Malmin ja Helsinki-Vantaan lentoasemien läheisyydessä sijaitseville asutustaajamille mahdollisesti aiheutuvien
meluvaikutusten vähentämiseksi noudatetaan seuraavaa:
In order to reduce aircraft noise impact on residential areas in
the vicinity of Helsinki-Malmi and Helsinki-Vantaa aerodromes, the following procedures will be applied:
Lentämistä alle 600 M (2000 FT) MSL Helsingin melunvaimennusalueen yläpuolella on vältettävä, ellei alempana lentäminen lentoonlähdön / laskun vuoksi ole välttämätöntä.
Flying below the altitude of 600 M (2000 FT) MSL over Helsinki noise abatement area must be avoided, unless lower altitude is necessary for take-off or landing.
Helsingin melunvaimennusalue:
Helsinki Noise Abatement Area:
601302N 0244849E - 601222N 0245537E - 601302N 0245851E - 601108N 0250045E 600913N 0245734E - 600835N 0245219E - 601010N 0244921E - 601302N 0244849E
Ks. myös kohta EFHF AD 2.22.
EFHF AD 2.22
See also para EFHF AD 2.22.
LENTOMENETELMÄT
FLIGHT PROCEDURES
Helsinki-Malmin lentoasemalle 15.2.2008 myönnetyn ympäristöluvan (10/2008/2) mukaisesti:
According to environmental permit (10/2008/2) granted 15
FEB 2008 to Helsinki-Malmi aerodrome:
-
Lentoasemaa saa käyttää 2000-0500 UTC (kesäaikana
1900-0400 UTC) vain välttämättömiin valvonta-, hälytysja pelastuslentoihin ja vastaaviin lentoihin sekä laskeutumispaikkana hätä- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa.
-
Flying 2000-0500 UTC (1900-0400 UTC during summer
time period) is permitted only for certain guarding, emergency and rescue flights etc or emergency landings.
-
Laskukierroslentäminen on sallittu MON-FRI 0700-1900,
SAT 0700-1630 ja SUN 0900-1900 UTC (kesäaikana
MON-FRI 0600-1800, SAT 0600-1530 ja SUN 08001800 UTC). Laskukierroslentäminen on kielletty yleisinä
juhlapäivinä (REF AIP, GEN 2.1).
-
Flying repeatedly in aerodrome traffic circuit is allowed
MON-FRI 0700-1900, SAT 0700-1630 and SUN 09001900 (MON-FRI 0600-1800, SAT 0600-1530 and SUN
0800-1800 UTC during summer time period). Flying
repeatedly in aerodrome traffic circuit is prohibited on
public holidays (REF AIP, GEN 2.1).
13 NOV 2014
© FINAVIA
AIP SUOMI / FINLAND
EFHF AD 2.1 - 9
Huom. 1: Laskuvarjohyppy- sekä taitolentotoiminta rinnastetaan yllä esitettyjen rajoitusten osalta laskukierroslentämiseen.
Note 1: Parachuting and aerobatics activity are considered
similar to traffic circuit in terms of above mentioned restrictions.
Huom. 2: Laskukierroslentäminen ei kuitenkaan ole sallittu
ATS-elimen toiminta-aikojen ulkopuolella.
Note 2: However flying repeatedly in aerodrome traffic circuit
is not allowed outside the operational hours of ATS.
Seuraavat menettelytavat ovat voimassa vain TWR Malmin
toiminta-aikana:
The following procedures are valid during the operational
hours of Malmi TWR only:
1.
Ilma-aluksen on ilmoitettava avauskutsun yhteydessä
sijaintinsa asematasolla (APN 1 tai APN 2).
1.
2.
Laskukierroksessa lentävä ilma-alus ilmoittaa aikeensa
perusosalla.
2. Aircraft flying in aerodrome traffic circuit informs intentions at baseleg.
At first contact the aircraft shall state its position on the
apron (APN 1 or APN 2).
Seuraavat menettelytavat ovat voimassa TWR Malmin toiminta-ajan ulkopuolella:
The following procedures are valid outside the operational
hours of Malmi TWR:
1.
Ilma-aluksen tulee toimia TWR Malmin radiotaajuudella
(131.250 MHZ).
1. Aircraft shall operate on Malmi TWR frequency (131.250
MHZ).
2.
Valaistuksen kytkemiseksi ota yhteys Malmin kenttäpäivystykseen puhelimella tai radiolla 131.250 MHZ (varataajuus 121.600 MHZ).
2.
To get the lighting switched on, contact 131.250 MHZ
(121.600 MHZ).
Huom.: Yleiset lähtö-, lähestymis- ja odotusmenetelmät on
esitetty osassa ENR 1.5.
Note: The general departure, arrival and holding procedures
are described in section ENR 1.5.
1. MENETELMÄT IFR-LENTOJA VARTEN
1. PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS
1.1 Vaatimus ilma-alusten varustamisesta etäisyydenmittauslaitteella (DME)
1.1 DME requirement
Helsinki-Malmin lentoasemalta lähtevien ja sinne saapuvien
ilma-alusten tulee olla varustettu toimintakuntoisella etäisyydenmittauslaitteella (DME).
Aircraft departing from or landing at Helsinki-Malmi aerodrome shall carry a serviceable distance measuring equipment (DME).
Liikennetilanteen sen salliessa voi lennonjohto myöntää
poikkeuksen tästä vaatimuksesta yksittäistä lentoa varten.
ATC may grant an exemption for a single flight traffic situation
permitting.
2. TULEVA IFR-LIIKENNE
2. ARRIVING IFR TRAFFIC
2.1 Saapuvien IFR-lentojen lentosuunnitelmat tulee tehdä
sivulla EFHF AD 2.15 - 1 esitettyjen tuloporttien kautta. Ilmaalukset vektoroidaan tutkalla laskukiitotien mittarilähestymismenetelmään.
2.1 Arriving IFR traffic to EFHF shall file the flight plan via
the entry points given on page EFHF AD 2.15 - 1. The aircraft will be radar vectored to join the instrument approach
procedure of the runway concerned.
3. LÄHTEVÄ IFR-LIIKENNE
3. DEPARTING IFR TRAFFIC
3.1 Lähtevien IFR-lentojen lentosuunnitelmat tulee tehdä
sivulla EFHF AD 2.15 - 1 esitettyjen menoporttien kautta.
3.1 Departing IFR traffic from EFHF shall file the flight plan
via the exit points given on page EFHF AD 2.15 - 1.
Mikäli ilma-aluksen ohjaaja ei voi noudattaa näitä menetelmiä, tulee siitä ilmoittaa välittömästi lennonjohdolle.
If unable to comply with these procedures, inform ATC immediately.
© FINAVIA
13 NOV 2014
EFHF AD 2.1 - 10
AIP SUOMI / FINLAND
4. PAIKALLISET IFR- JA VFR-LENNOT
SEKÄ LENNOT KUUMAILMAPALLOILLA
EFHK TMA:LLA
4. LOCAL IFR AND VFR FLIGHTS AND
FLIGHTS WITH HOT-AIR BALLOONS
WITHIN EFHK TMA
4.1 EFHK TMA:n sisäpuolella suoritettavat paikalliset IFR- ja
VFR-lennot (koulutus-, tarkastus- tai ansiolennot) sekä kuumailmapallolennot voidaan sallia ainoastaan lennonjohdon
luvalla ja perustelluista syistä.
The following shall be complied for IFR an VFR flights and
flights with hot-air balloons within EFHK TMA (training, inspection and commercial flights) from Helsinki-Malmi and
Helsinki-Vantaa aerodromes:
Luvan myöntämisen perusteena on vallitseva ja ennustettu
liikennetilanne ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat meluvaikutukset.
The decisions for granting a permission will be based on the
current and expected traffic situation and the judgement of the
level of noise impact caused by such activity.
Lentojen suorittamisesta noudatetaan seuraavia toimintatapoja:
The following shall be complied:
-
Lennon suoritusajankohta ja lento-ohjelma tulee koordinoida Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdon vuoroesimiehen kanssa, TEL 020 708 3324.
-
The schedule and program of the flight shall be coordinated with Helsinki-Vantaa approach supervisor,
TEL + 358 20 708 3324.
-
Lennosta tulee tehdä kirjallinen lentosuunnitelma. Lentoohjelma tulee ilmoittaa lentosuunnitelman kohdassa 18
RMK.
-
A flight plan in written shall be filed. The flight program
shall be indicated in the flight plan, item 18 RMK.
-
Lento hyväksytään kokonaisliikennetilanteen sen salliessa. Helsinki-Vantaan ruuhka-aikoina paikallisia IFRlentoja joudutaan rajoittamaan.
-
The flight will be accepted the traffic situation permitting.
During rush-hours at Helsinki-Vantaa local IFR flights
are subject to limitations.
-
Mikäli VFR-lennon lentoonlähtö tapahtuu EFHK CTR:n
sisäpuolelta, tulee ohjaajan pyytää selvitystä maasta
Helsingin Tornilta radiopuhelimella tai soittamalla
09 8277 3322.
-
In case of VFR flight departing inside the EFHK CTR,
the pilot shall request clearance before airborne on Helsinki TWR frequency or by calling +358 9 8277 3322.
4.2 Helsinki-Vantaan ilmaliikenteen vaikutus HelsinkiMalmin IFR-lentoihin
4.2 The effect of air traffic at Helsinki-Vantaa to IFR
flights at Helsinki-Malmi
Helsinki-Vantaan käytössä olevat kiitotiet ja ilmaliikenteen
määrä vaikuttavat Helsinki-Malmin IFR-lentoihin. HelsinkiVantaan ruuhka-aikoina Helsinki-Malmin IFR-lentoja joudutaan rajoittamaan. Ohjaajien tulee huomioida lentosuunnittelussa mahdollinen huomattava viive.
The runways in use and the amount of air traffic at HelsinkiVantaa have effects to IFR flights at Helsinki-Malmi. During
Helsinki-Vantaa rush-hours IFR flights to and from HelsinkiMalmi are subject to limitations. When planning the flight the
pilot shall pay attention to the possibility of considerable delay.
IFR-lähestyminen sallitaan Helsinki-Malmille päivittäin 12101400 UTC (kesäaikana 1110-1300 UTC) vain hätätilanteessa
oleville ilma-aluksille sekä etsintä- ja viranomaislennoille.
IFR approach to Helsinki-Malmi is allowed daily 1210-1400
UTC (1110-1300 UTC during summer time period) only for aircraft in emergency and search flights and flights of administrative authorities.
13 NOV 2014
© FINAVIA
AIP SUOMI / FINLAND
EFHF AD 2.23
EFHF AD 2.1 - 11
LISÄTIETOJA
ADDITIONAL INFORMATION
1. EROAVUUDET ICAO:N ANNEX 14:STÄ
1. DIFFERENCES FROM ICAO ANNEX 14
1.1 Rullaustiet, asematasot ja ilma-alusten seisontapaikat
1.1 Taxiways, aprons and aircraft stands
Rullausteiden leveys, asematason kantavuus, asematason
kaltevuus ja seisontapaikkojen väliset etäisyydet eivät ole
vaatimusten mukaisia.
The width of the taxiways, the strength of the apron, the slope
changes and the separation distances between stands don´t
meet requirements.
1.2 Kyltit
1.2 Signs
Kylttien valaisu ei kaikilta osin ole vaatimusten mukainen.
The illuminations of the signs do not meet requirements in
every respect.
EFHF AD 2.24
LENTOASEMAA KOSKEVAT KARTAT
CHARTS RELATED TO THE AERODROME
Kartta / Chart
Sivu / Page
Päiväys / Date
Aerodrome Charts
ADC
EFHF AD 2.4 - 1
13 NOV 2014
EFHF AD 2.7 - 1
13 NOV 2014
EFHF AD 2.13 - 1 / 2
13 NOV 2014
VAC
EFHF AD 2.14 - 1
13 NOV 2014
LDG
EFHF AD 2.14 - 3
13 NOV 2014
WAYPOINTS AND FIXES
EFHF AD 2.15 - 1
13 NOV 2014
PRD INDEX
EFHF AD 2.15 - 3
13 NOV 2014
Aerodrome Obstacle Charts
AOC RWY 18/36
Instrument Approach Charts
RNAV (GNSS) A
Visual Approach and Landing Charts
Aeronautical Data
© FINAVIA
13 NOV 2014
EFHF AD 2.1 - 12
AIP SUOMI / FINLAND
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
13 NOV 2014
© FINAVIA