Indelta soldater vid Rote Nr. 12.lfarnäs. Knipe. Anders

Indelta soldater vid Rote Nr. 12.lfarnäs.
uti FerEs tsompani Nr. Z
172'8
1743
174 8
176.2,
1'77"
1777
178i
T.iäns
%
Knipe.
\-/
1
Knipe., Änders Andersson
7
Knipe.
Anders And.ersson
Var med wid Stralsund.
Knipe.
Änders And.ersson Corpora,l
Knipe.
Anders Andersson Död 22 April 17ZT
Ersatt med minderårige Ludwig Stiernstan.
Knipe.
Ludvlg Stiernstarn
Minderårig volontär
Knioe.
Erik l.arsson
rödd 177u Död i_ Elima,. t 1 okt,1?99.
Ersatt den 2 Feb,. 1791 med per Larsson.
Född 1757.
22'
.
32
36
2
8O3
Knioe.
1
16
Knine,. Mårten Andersson. F.ått avsked a,ug. 1TU1
Ersatt med Anders Andersson Född 171g
\-/
17q't
Anders Andersson
Född t689 Antogs tTlZ
806
Per Larsson
12
Knjlpe* Per Larsson Avskedad den 15 Juni 1gO3.
Ersatt med drä[email protected] Ja.n Larsson den ? .Dec.lgO5
Jan Larssorl Född 1792.
teår.