en avancerad spårhunds utbildning

Svenska Brukshundklubben
SPÅRHUNDSUTBILDNING
Nu erbjuder vi – för första gången –
en avancerad spårhunds utbildning
2015-03-05
Mål:

Fördjupa instruktörers och lärares kunskaper inom avancerad spårhundsutbildning
Syfte:
 Öka intresse, aktivitet och träning av spår
 Fördjupa kompetens inom spårhundsutbildning
 Öppna för att spårträning kan vara lättillgänglig (spåra kan man göra överallt)
 Lyckligare hundar
Instruktörer:
Tobias Gustavsson, Jens Frank, Jessica Åberg från SWDI
Arrangör:
Plats:
Utskottet för hundägarutbildning
Åkerby herrgård utanför Nora
Tidpunkt:
22-24 maj
4-6 september
16-18 oktober
Vid samtliga tillfällen startar kursen dag 1 kl 12.00 med lunch och
avslutas dag 3 kl 16.00.
Utbildningen ger möjlighet att examinera som SBK lärare i spår, men det är valfritt.
Utbildningens innehåll
Utbildningen riktar sig till dig som har högt ställda mål och vill lära dig avancerad spårträning
från grunden, oavsett om du tränar för tävling eller tjänst. Under utbildningen kommer vi,
teoretiskt och praktiskt, att planera och genomföra allt från enkla grundövningar i skogen till
avancerade spår på hårda underlag i stadsmiljö. Spårträning består av många olika delar som var
och en måste tränas var för sig innan de sätts ihop till en fungerande kedja. Men hundar är
individer som måste tränas enligt varje hunds egna förutsättningar. I spårträningen blir det extra
tydligt och därför kommer vi under utbildningen lägga mycket tid på att lära oss individanpassa
metoder och stegringsplaner. Exempel på innehåll som vi kommer att avhandla under
utbildningen:
 Genomgång av olika modeller för spårinlärning
 Genomgång av stegringsplan för inlärning av spår på hårda och kontaminerade underlag.
 Genomgång av stegringsplan för inlärning av spår på vegetativt underlag. (Skog, gräs och
äng)
 Liggtid och kontaminationsnivå – tips och träningsplaner för inlärning av gamla spår och









spår på smittade ytor.
Spårupptag – olika modeller för spårupptag
Kvalitetssäkring av spårhundar.
Genomgång av vad en träningsjournal för spårhundar bör innehålla.
Linhantering – tekniker för olika miljöer och situationer.
Tempo och aktivitetsnivå. Metoder för att justera hundens tempo under spårningen.
Störningsträning – dofter, ljud, synintryck och sociala störningar. Metoder för att minska
hundens känslighet under pågående spårning.
Markering av föremål i spåret – aktiv och passiv markering. Metoder för inlärning av
markering. Risker och fördelar.
Kompletterande träning – lek, koncentration- och fokusövningar.
Belöningstekniker
För att söka till utbildningen:





Du har mycket god kunskap om utbildning av spårhundar
Du ska vara utbildad SBK lärare/SBK instruktör/eller utbildad inom patrullhund tjänstehund
Du ska ha intresse att förmedla kunskaper vidare till lärare, instruktörer och hundägare
Du ska ha referenser från din lokala klubb
Du ska ha en hund som du arbetar aktivt med
För att utbildningen ska vara avancerad, är önskvärt att din hund har följande färdighet: vid två
på varandra följande spårningar ska hunden hitta spårslutet på ett 500 m långt testspår med
minst en asfaltvägkorsning. Spårstarten markeras med t ex ett ritat kryss på en parkeringsplats
(spåret ska vara okänt, dvs ekipaget ska inte veta riktning eller annat om spårets sträckning).
Anmälan:
Anmälan ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 20 april. Anmäl via följande länk:
http://www.brukshundklubben.se/avancerad_sparhundsutbildning_2015
Kopiera länken och klistra in i nytt webbfönster.
Kursavgift för medlemmar i Brukshundklubben
Kursavgiften är totalt 9 350 kr för alla tre tillfällen.
Mat och logi, helpension med hund är 2 575 kr i enkelrum och 2075 kr i dubbelrum. Detta
inkluderar 3 luncher, två middagar och fem fika samt två övernattningar.
Totalt för alla tre kurstillgällen är 7725 kr i enkelrum och 6225 kr i dubbelrum.
Hela utbildningen inklusive mat och logi kostar 17 075 kr.
Antalet deltagare är maximerat till 10. Vid stort antal anmälningar kommer vi att
prioritera utifrån meriter/kunskapsnivå och fördelning i landet.
Examinera som SBK lärare spår
Väljer du att göra examensarbete genom att hålla en centralt arrangerad instruktörsutbildning
spår under det närmaste året, med minst fem deltagare, subventioneras kursavgiften med
10 000 kronor. Instruktörsutbildningen kommer att kostnadsbeläggas för att täcka subvention.
Efter godkänd redovisning tilldelas du certifikat som SBK lärare spår.
Instruktörsutbildning spår kan förstås arrangeras av lokalklubb eller distrikt för att täcka
kostnader. Någon central subvention utgår då ej.
Kursavgift och logi faktureras.
Frågor: Kontakta Nina Christoffersson 073-708 31 73
Välkommen med anmälan!
Svenska Brukshundklubben
Utskottet för hundägarutbildning
e.u
Anne-Marie Folkesson