© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of

© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi
Hanken i ett nötskal
© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi
Nyckelår i Hankens historia
» Grundad 1909
» Universitets status 1927
» Magisterexamen införs
» Full akademisk status 1944
» Doktorsexamen införs
» Privat institution fram till 1975 sedan dess huvudsakligen
finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet.
» Vasa enheten grundas 1980
» EQUIS-ackrediterad sedan 2000, AMBA-ackrediterad
sedan 2008 och AACSB-ackrediterad sedan 2015
» Rankad av Financial Times 2015
© Hanken
Hanken idag
» Språk: svenska och engelska
» 5 institutioner + språkcenter
» 2 479 studenter (2 349 EK och EM, 130 ED)
» 22% vid Vasa campus
» 137 forskande och undervisande personal
99 administrativ personal
» Campus i Helsingfors och Vasa
» Internationellt ackrediterad: EQUIS, AACSB
och AMBA
© Hanken
Strategisk profilering
» Enda fristående handelshögskolan i Finland
» En forskningsintensiv handelshögskola
» Undervisningens kvalitet
» Internationell inriktning
» Nära samarbete med näringslivet
» Förespråkar socialt ansvar i all sin verksamhet
© Hanken
Styrkeområden
»Finansiell ekonomi
»Företagsledning och organisation
»Marknadsföring
»Nationalekonomi
© Hanken
Akademiska examina
» Integrerad kandidat- och magisterutbildning
(3+2 år)
» huvudsakligt undervisningsspråk svenska
» c. 60% av kurserna på engelska inom magisterutbildningen
» årligen antas ca 260 nya studenter
» Magisterprogram (2 år)
» årligen antas ca 120 nya studenter
» Forskarskola (4 år)
» alla 9 huvudämnen
» årligen antas ca 16 nya studenter
© Hanken
Ämnen
» Åtta huvudämnen (kandidatnivå) » Övriga ämnen
» Entreprenörskap och
företagsledning
» Finansiell ekonomi
» Företagsledning och organisation
» Handelsrätt
» Informationsbehandling
» Marknadsföring
» Nationalekonomi
» Redovisning
» Logistik och företagsansvar*
» Ekonomisk politologi
» Statistik
» Språk
(Svenska, finska, engelska,
franska, tyska, ryska, spanska)
* Kan läsas som huvudämne på magisternivå
© Hanken
Magisterprogram på engelska
» Business and Management
» Corporate Governance
» Economics
» Finance and Accounting
» Intellectual Property Law
» General Management
» Mer information: www.hanken.fi/masters
© Hanken
Studentutbyte
» Hanken har över 100 samarbetsuniversitet i fler än 35
länder
» En termin utomlands (utbytesstudier eller praktik) ingår
i kandidatstudierna
» Idag tar Hanken emot ca 150 utbytesstuderande årligen
» Alla utbytesstuderande får hjälp och stöd av tutorer
» Före detta utbytesstuderande kan ansluta sig till Hanken
Exchange Network för att upprätthålla kontakten till
både Hanken och andra studerande
© Hanken
Hanken Alumni
» 13 000 alumner i 65 länder världen över
» Ca 22 % av Hankenalumnerna arbetar utomlands
» Alumnevenemang
» Ca 10 alumnevenemang årligen i Helsingfors och Vasa
» Hankendagen (Helsingfors och Vasa)
» Internationella alumndagar (Stockholm, London, Bryssel, Zürich)
» Månatligt alumnbrev och Hankentidningen
» Hanken Network
» Alumnrekrytering
» Tillgång till tidsskriftsdatabasen Emerald
» Kontakt till andra alumner
» Exchange Network
© Hanken
Samarbete med näringslivet
Alumnverksamhet
Partnerprogram
Fortbildning
Karriärtjänster
Forskningssamarbete
Fundraising
© Hanken
© Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi