Bruksanvisning 32-7768

ENGLISH
1
2
3
4
1. Tamper NC (normally closed)
2. Tamper NC (normally closed)
3. Alarm loop NO (normally opened)
4. Alarm loop NO (normally opened)
Connector 1 and 2 connects to the alarm control box’s input for
sabotage/tamper protection.
Connector 3 and 4 connects to the alarm control box’s alarm input. Disposal
Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.
We apologise for any text or photographic errors and any changes in technical data.
If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer
Service Department (see address on reverse.)
GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit www.clasohlson.
co.uk and click on customer service.
Ver. 200802
Pressure Pad Art. No: 32-7768 • Model: PM2
SVENSKA
1
2
3
4
1. Sabotageslinga/Tamper NC (normalt sluten)
2. Sabotageslinga/Tamper NC (normalt sluten)
3. Larmslinga NO (normalt öppen)
4. Larmslinga NO (normalt öppen)
Anslutning 1. och 2. kopplas till larmcentralens ingång för
sabotageskydd/tamper.
Anslutning 3. och 4. kopplas till larmcentralens larmingång.
Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: [email protected], internet: www.clasohlson.se
Ver. 200802
Trampmatta Artnr: 32-7768 • Modell: PM2
NORSK
1
2
3
4
1. Sabotasjeslynge/Tamper NC (normal kobling)
2. Sabotasjeslynge/Tamper NC (normal kobling)
3. Alarmslynge NO (normalt åpen)
4. Alarmslynge NO (normalt åpen)
Kobling 1 og 2 kobles til alarmsentralens inngang for
sabotasjebeskyttelse/tamper.
Kobling 3 og 4 kobles til alarmsentralens alarminngang.
Avfallshåndtering
Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).
NORGE • KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80
E-post: [email protected], INTERNETT: www.clasohlson.no
Ver. 200802
Kontaktmatte Artnr: 32-7768 • Modell: PM2
SUOMI
1
2
3
4
1. Sabotaasisilmukka (normaalisti suljettu)
2. Sabotaasisilmukka (normaalisti suljettu)
3. Hälytyssilmukka NO (normaalisti auki)
4. Hälytyssilmukka NO (normaalisti auki)
Silmukat 1 ja 2 liitetään hälytyskeskuksen sabotaasiliitäntöihin.
Silmukat 3 ja 4 liitetään hälytyskeskuksen hälytysliitäntöihin.
Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.
Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emmekä myöskään teknisten tietojen muutoksista.
SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: [email protected], KOTISIVU: www.clasohlson.fi
Ver. 200802
Ilmaisinmatto Nro: 32-7768 • Modell: PM2