Gotlands län - ArkivDigital

Produktkatalog
September 2015
www.arkivdigital.se
ArkivDigital
Släktforskare och historiker har länge slitit med dåliga mikrofilmer och mikrokort. Men när man någon
gång sett en originalhandling på ett arkiv, så undrar man varför kopiorna inte kan se ut så - fullt läsbara.
Varför kan inte kopiorna vara fullt läsbara?
ArkivDigital erbjuder dig som släktforskare och historiskt intresserad att ta del av originalhandlingar. Vi
fotograferar av de gamla originalhandlingarna i färg med digitalkamera.
Detta ger helt andra möjligheter att läsa om dina förfäder på bästa möjliga sätt. Ta steget till dagens
teknik och samtidigt steget tillbaka i tiden till dina förfäder. Svarta, svårlästa mikrokort eller
digitaliserade mikrofilmer tillhör historien. Du kan på ett enkelt sätt få tillgång till handlingarna som de
ser ut i verkligheten genom ArkivDigitals abonnemangstjänst.
Du får ny kunskap om dina förfäder med våra bilder
På våra bilder är det inga problem att läsa igenom en fuktskada, då bilderna är tagna i färg. Många av de
gamla handlingarna har fuktfläckar och är nötta av tidens tand.
Jämförelse mellan en svartvit bild och en färgbild. Algutsrum CI:2 s.135
Med abonnemangstjänsten ArkivDigital online kan du sitta hemma och släktforska framför datorn. Du
har tillgång till alla våra digitala färgbilder och vi fyller hela tiden på med nya områden. Varje månad
blir drygt 600.000 (1.200.000 sidor) nya bilder tillgängliga i ArkivDigital.
Mycket spännande saker kommer att
hända den närmsta tiden och det är
inte bara kyrkoböcker som kommer att
hjälpa dig som släktforskare att hitta
uppgifter om dina förfäder och
släktingar.
I kyrkoböckerna hittar du grunden som
behövs i din forskning, du hittar
uppgifter om namn och födelsedatum.
Du bygger det första släktträdet. Men
det är när man börjar läsa och forska i
andra typer av material som förfäderna
få liv och man ”lär känna dem”.
I denna sammanställning hittar du vad som finns tillgängligt i ArkivDigital förutom de ”vanliga”
kyrkoböckerna. Sammanställningen är uppställd län för län och är vad som finns just nu (september
2015).
ArkivDigital gör det möjligt!
Blekinge län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1894 (husförhörslängder, flyttade, födda, vigda
och döda)
•
Kyrkoböcker 1895-1943 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda) (vissa volymer saknas)
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker
för åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1940. Fotografering pågår 1941-1945.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1820
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Hovrätt
•
Vissa domböcker från härads-, rådhus- och kämnärsrätterna
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmanskontrakt 1781-1896
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
Sjömanshus
•
Sjömanshusen i Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg (från äldsta tid till 1920)
2015-09-21
3
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Fängelse och häkten
•
Centralfängelset i Karlskrona, Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona, Kronoarbetskåren,
Pionjärkåren, Bräkne häradshäkte, Karlshamns stadshäkte, Kronohäktet i Karlshamn, Listers
häradshäkte, Medelstads häradshäkte, Ronneby stadshäkte, Sölvesborgs stadshäkte, Östra
häradshäkte
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Domkapitel
•
Äktenskapsmål -1816 (luckor finns)
Övrigt
•
Katekismilängder
•
Handlingar från jordrevningen 1671
•
Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
•
Kyrkornas märkvärdigheter 1830
•
Passjournaler från Blekinge läns landskansli 1817-1920
•
Diverse handlingar från städerna
•
Diverse handlingar från Amiralitetsbarnhuset i Karlskrona
2015-09-21
4
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Gotlands län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1940 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker
för åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
•
Landsarkivets vigselregister från äldsta tid till 1894.
•
Flyttattester från äldsta tid till omkring 1850 (fotografering pågår)
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1944. Fotografering pågår 1945-1960.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
•
Domböcker Visby rådhusrätt 1624-1675
•
Domböcker Gotlands norra häradsrätt 1681-1689 och 1710-1715
•
Småprotokoll 1861-1940 (luckor finns)
•
Lagfarts- och inteckningsböcker (häradsrätterna , luckor finns) samt fastighetsböcker (Visby)
•
Konkursakter från äldsta tid till omkring 1940
•
Visby rådhusrätt, taxeringslängder 1718-1817 och räkenskaper från äldsta tid till omkring 1820
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landsarkivet exemplar, från äldsta tid till 1820
•
Visby stads mantalslängder 1694-1810
•
Mantalslängd från år 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Mönstringsrullor för Gotlands Nationalbeväring
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
2015-09-21
5
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Jordeböcker
•
Landskontorets exemplar 1718-1815
Sjömanshus
•
Från äldsta tid till omkring 1940
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor och andra handlingar från Kriminalvårdsanstalten i Visby 1827-1941
Passhandlingar
•
Passhandlingar från Gotlands läns landskansli 1742-1922
2015-09-21
6
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Gävleborgs län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Kommunionlängder från äldsta tid till omkring 1850
•
Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring 1800
•
Sockenstämmoprotokollen
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1930 (1901-1910 saknas enstaka volymer)
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
•
Domböcker Gästriklands domsaga 1604-1682
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Övrigt
•
Passjournaler från Gävleborgs läns landskansli 1767-1858
2015-09-21
7
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Göteborgs och Bohus län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel och dödböcker
för åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
•
Sockenstämmoprotokoll
•
Bilagor till flyttlängderna från äldsta tid till 1825
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (originalvolymerna) från äldsta tid till omkring 1700. Även en
hel del spridda volymer från åren 1701-1903.
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till 1730 (-1763 för Göteborgs stad)
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar (ej Göteborgs stad) 1748, 1764-1807
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till omkring 1820. För Göteborgs stad
(mantalskontor) även spridda år 1821-1947.
•
Häradsskrivarnas exemplar även efter 1820 i brunna socknar där husförhör saknas (Kville,
Bottna, Svenneby, Tossene, Askum)
•
Mantalslängd från 1941
Jordeböcker
•
Landskontorets exemplar 1642-1697
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Göteborgs stadssoldater
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Generalmönsterrullor för Bohusläns 1:a och 2:a båtsmanskompanier 1781-1910
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
2015-09-21
8
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Sjömanshus
•
Göteborg, Lysekil, Kungälv, Marstrand, Strömstad och Uddevalla från äldsta tid till cirka 1900
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900 (fotografering pågår)
Skråarkiv
•
Göteborgs stads skråarkiv (smeder, klensmeder och tunnbindare)
Göteborgs domkapitel
•
Allmänna handlingar till protokollen från äldsta tid till omkring 1760
Övrigt
•
Släktnamnsregister -1800
•
Landsarkivets register till städernas kyrkoböcker
•
Göteborgs poliskammare, utvandrade personer 1869-1935
•
Sotenäs Personhistoriska förenings rekonstruktioner för Askum, Bärfendal, Tossene (kallas
sockenlängder och ingår i respektive kyrkoarkiv)
2015-09-21
9
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Hallands län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1894 (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda)
•
Kyrkböcker 1895-1943 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda) (vissa volymer saknas)
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker
för åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1940. Fotografering pågår 1941-1945.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker Faurås häradsrätt 1646-1726
•
Domböcker Fjäre häradsrätt 1643-1649, 1667-1672 och 1680-1683
•
Domböcker Halmstads häradsrätt 1642-1667
•
Domböcker Himle häradsrätt 1667-1722
•
Domböcker Höks häradsrätt 1652-1692
•
Domböcker Tönnersjö häradsrätt 1674-1683 och 1753-1761
•
Domböcker Viske häradsrätt 1643-1804
•
Domböcker Årstads häradsrätt 1644-1683 och 1850-1864
•
Vissa domböcker från rådhus- och kämnärsrätterna
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar 1674-1820 (vissa luckor finns)
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
2015-09-21
10
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Sjömanshus
•
Sjömanshuset i Falkenberg (från äldsta tid till 1939)
•
Sjömanshuset i Halmstad (från äldsta tid till 1942)
•
Sjömanshuset i Varberg (från äldsta tid till 1920)
Fängelse och häkten
•
Fängelset i Halmstad, Varbergs straffängelse, Falkenberg stadshäkte, Faurås häradshäkte, Fjäre
häradshäkte, Halmstad häradshäkte, Halmstad stadshäkte, Höks häradshäkte, Kungsbacka
kronohäkte, Kungsbacka stadshäkte, Laholms stadshäkte, Varbergs kronohäkte, Varbergs
stadshäkte, Viske häradshäkte, Årstads häradshäkte
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Övrigt
•
Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
•
Diverse handlingar för städerna
2015-09-21
11
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Jämtlands län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1940 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Kommunionlängder från äldsta tid till 1850
•
Konfirmationsböcker från äldsta tid till 1935
•
Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till 1800
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1860
•
Bouppteckningar från 1901 till 1940 (enstaka luckor finns)
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (originalvolymerna) från äldsta tid till 1860
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1756
samt spridda år 1760-1793
•
Småprotokoll från äldsta tid till 1860 (luckor finns). Fotografering pågår 1861-1932.
•
Inneliggande handlingar från äldsta tid till 1860
•
Konkursakter från äldsta tid till 1860
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarens exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Övrigt
•
Landsboksverifikationer 1694-1809
2015-09-21
12
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Jönköpings län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1940 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1910. Fotografering pågår 1911-1920.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Eksjö rådhusrätt 1615-1754 (renoverade domböcker)
•
Domböcker Jönköpings rådhusrätt och magistrat 1584-1739
•
Domböcker Norra Vedbo häradsrätt 1565-1768
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Sjömanshus
•
Sjömanshuset i Jönköping (från äldsta tid till 1880)
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Övrigt
•
Katekismilängder
2015-09-21
13
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Kalmar län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1940 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker Tunaläns häradsrätt 1681-1724
•
Domböcker Ölands södra mots häradsrätt 1723-1837 och 1874-1900
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar 1644-1820 (spridda år)
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
Sjömanshus
•
Sjömanshusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik från äldsta tid till omkring 1880.
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
2015-09-21
14
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Kopparbergs län
Kyrkoböcker
•
Husförhörslängder/församlingsböcker från äldsta tid till 1935 (eller så långt
sekretessreglerna tillåter)
•
Flyttlängder, födelse-, vigsel- och dödböcker från äldsta tid till 1942 (eller
så långt sekretessreglerna tillåter).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
•
Domböcker Hela Dalarnas tingslags häradsrätt 1544-1619
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängder från år 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900
2015-09-21
15
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Kristianstads län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1894 (husförhörslängder, flyttade, födda, vigda
och döda)
•
Kyrkoböcker 1895-1943 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda) (vissa volymer saknas)
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1940. Fotografering pågår 1941-1945.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1820
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker Ingelstads häradsrätt 1666-1758
•
Domböcker Villands häradsrätt 1672-1714 och 1793-1841
•
Diverse domböcker från rådhus- och kämnärsrätterna
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1812
•
Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941 (Kristianstad stad saknas)
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Sjömanshus
•
Sjömanshusen i Kristianstad och Simrishamn (från äldsta tid till 1920).
Fängelse och häkten
•
Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad, Albo häradshäkte, Gärds häradshäkte, Ingelstads och
Järrestads häradshäkte, Kristianstads stadshäkte, Norra och Södra Åsbo häradshäkte,
Simrishamns stadshäkte, Västra Göinge häradshäkte, Ängelholms kronohäkte, Östra Göinge
häradshäkte
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
2015-09-21
16
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Domkapitel
•
Äktenskapsmål -1816 (luckor finns)
Övrigt
•
Ersättningshandlingar för brunna församlingar
•
Katekismilängder
•
Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
•
Kyrkornas märkvärdigheter 1830
•
Diverse handlingar för städerna
•
Ragnar Odhnoffs genealogiska samling
•
Diverse handlingar från Kristianstads hospital
2015-09-21
17
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Kronobergs län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1940 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker
för åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) för Växjö rådhusrätt 1613-1750
•
Domböcker Allbo häradsrätt 1609-1701, 1718-1739 och 1746-1770
•
Domböcker Kinnevalds häradsrätt 1603-1746
•
Domböcker Konga häradsrätt 1615-1697
•
Domböcker Norrvidinge häradsrätt 1661-1706
•
Domböcker Uppvidinge häradsrätt 1622-1715
•
Domböcker Växjö rådhusrätt och magistrat 1605-1643
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar åren 1744-1746, 1774, 1784
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Övrigt
•
Katekismilängder
2015-09-21
18
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Malmöhus län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1894 (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda)
•
Kyrkoböcker 1895-1943 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda) (vissa volymer saknas)
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1940 (fotografering pågår 1941-1945). För
Malmö stad finns bouppteckningar till 1955 (fotografering pågår 1956-1960).
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1820
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker Frosta häradsrätt 1647-1703
•
Domböcker Herrestads häradsrätt 1763-1832
•
Domböcker Ljunits häradsrätt 1760-1835
•
Diverse domböcker från rådhus- och kämnärsrätterna
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1814
•
Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Fängelse och häkten
•
Landskrona fängelse, Landskrona tvångsarbetsanstalt, Malmö centralfängelse, Malmö
länsfängelse, Frosta häradshäkte, Färs häradshäkte, Harjager häradshäkte, Helsingborg
stadshäkte, Herrestad häradshäkte, Landskrona kronohäkte, Landskrona stadshäkte, Luggude
häradshäkte, Lunds stadshäkte, Malmö stadshäkte, Onsjö häradshäkte, Oxie och Skytts
häradshäkte, Rönnebergs häradshäkte, Skanörs stadshäkte, Torna och Bara häradshäkte,
Trelleborgs stadshäkte, Vemmenhögs häradshäkte, Ystad kronohäkte, Ystad stadshäkte
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
2015-09-21
19
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Sjömanshus
•
Sjömanshusen i Landskrona, Malmö, Trelleborg och Ystad (från äldsta tid till 1920)
•
Sjömanshuset i Helsingborg (från äldsta tid till 1942)
Övrigt
•
Katekismilängder
•
Kyrkornas märkvärdigheter 1830
•
Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
•
Diverse handlingar för städerna
•
Ragnar Odhnoffs genealogiska samling
•
Diverse handlingar från kronobarnhuset i Malmö, Landskrona hospital, Lunds hospital, Malmö
barnhus, Malmö hospital, Malmö hospitalskontor, Malmö hospitalsläkare och Ystads hospital
Malmö stad (diverse handlingar)
•
Accisrätten (1691-1811)
•
Bytinget (1577-1677)
•
Rådhusrätten: domböcker (1503-1810), inneliggande handlingar (-1740) och inteckningsböcker
(1683-1875)
•
Rådhusrättens småprotokoll (1768-1820)
•
Hall- och manufakturrätten (1749-1846)
•
Kämnärsrätten: domböcker (1685-1849), inneliggande handlingar (1687-1849)
•
Magistraten (1429-1929)
•
Poliskammaren utvandrarlistor (1874-1939)
•
Sjötullrätten (1708-1831)
•
Borgerskapet (1517-1869)
•
Inkvarteringsverket (1666-1801)
•
Landtullkammaren (1680-1810)
•
Skråhandlingar (1552-1944)
•
Tullkammaren (1660-1801)
•
Brandförsäkringskommittén i Malmö (försäkringsbrev m.m. 1828-1942)
•
Fattigvårdsstyrelsen i Malmö (rullor/matriklar/förteckningar rörande understödstagare och
fosterbarn m.m. 1806-1943)
•
Inskrivningsdomarna i Malmö, fastighetsböcker
2015-09-21
20
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Norrbottens län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker
för åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Kommunionlängder från äldsta tid till omkring 1850
•
Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring 1800
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920 (för perioden 1901-1906 saknas
enstaka volymer). Fotografering pågår 1921-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
•
Domböcker Arjeplogs tingslags häradsrätt 1729-1859 och 1883-1901
•
Domböcker Arvidsjaurs tingslags häradsrätt 1734-1838 och spridda år 1845-1905
•
Domböcker Luleå rådhusrätt och magistrat 1654-1773
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarens exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd från 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
2015-09-21
21
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Skaraborgs län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Sockenstämmoprotokoll
•
Bilagor till flyttlängderna från äldsta tid till 1825
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker Gudhems häradsrätt 1595-1661
•
Domböcker Kinne häradsrätt 1602-1699
•
Domböcker Skånings häradsrätt 1559-1755
•
Domböcker Viste häradsrätt 1544-1704
•
Domböcker Mariestads rådhusrätt och magistrat 1622-1705
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till omkring 1820.
•
Mantalslängd från år 1941
Jordeböcker
•
Jordeböcker från landskontoret 1636-1725
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Sjömanshus
•
Från äldsta tid till omkring år 1900
2015-09-21
22
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900
Skara domkapitel
•
Längder över vaccinerade i hela stiftet 1805-1830
•
Lysningssedlar hela stiftet 1787-1794
Göta kanalbolags arkiv
•
Liggare över fartyg, passadjournaler, handlingar rörande kommenderat manskap, liggare över
tjänstemän, hantverkare, brev etc.
Övrigt
•
Släktnamnsregister -1800 samt landsarkivets register till städernas kyrkoböcker
2015-09-21
23
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Stockholms län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1944 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1914. För Stockholms stad/rådhusrätt pågår
fotografering 1915-1940. Resterande delen av länet är klart till och med 1940.
•
Stadsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
•
Domböcker Norrtälje rådhusrätt och magistrat 1684-1900
•
Stockholms rådhusrätt, Avdelningen för spionmål, domböcker och inneliggande handlingar
1939-1946
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas (utom Stockholms stad) exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd för Stockholms stad (Överståthållarämbetet för uppbördsärenden) från äldsta tid
till 1780, samt år 1810
•
Mantalslängd (utom för Stockholms stad) från år 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
Sjömanshus
•
Från äldsta tid till 1940 (fotografering pågår)
2015-09-21
24
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Övrigt
•
Stockholms poliskammare, utvandrade personer 1869-1940
•
Allmänna barnhuset, rullserier från äldsta tid till 1880 samt intagningshandlingar 1785-1802
•
Frimurarbarnhuset, liggare över barn 1755-1937
2015-09-21
25
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Södermanlands län
Kyrkoböcker
•
Husförhörslängder/församlingsböcker från äldsta tid till 1935 (eller så långt
sekretessreglerna tillåter)
•
Flyttlängder, födelse-, vigsel- och dödböcker från äldsta tid till 1942 (eller
så långt sekretessreglerna tillåter)
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
Sjömanshus
•
Sjömanshuset i Nyköping från äldsta tid till omkring 1940
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900
2015-09-21
26
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Uppsala län
Kyrkoböcker
•
Husförhörslängder/församlingsböcker från äldsta tid till 1935 (eller så långt
sekretessreglerna tillåter)
•
Flyttlängder, födelse-, vigsel- och dödböcker från äldsta tid till 1942 (eller
•
så långt sekretessreglerna tillåter).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
Sjömanshus
•
Sjömanshuset i Uppsala från äldsta tid till omkring 1940
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900
2015-09-21
27
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Värmlands län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1943 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker
•
för åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Flyttattester till omkring 1895
•
Konfirmationsböcker till omkring 1940
•
Kommunionlängder till omkring 1895
•
Sockenstämmoprotokollen
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1945. Fotografering pågår 1946-1950.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (originalvolymerna) från äldsta tid till omkring 1800
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Småprotokoll från äldsta tid till omkring 1750
•
Inneliggande handlingar från äldsta tid till omkring 1750
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Länsfängelsets fångrullor och kyrkböcker till omkring 1940
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Sjömanshus
•
Sjömanshuset i Karlstad från äldsta tid till 1940
2015-09-21
28
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Övrigt
•
Kjell Magnells avskrifter av Jösse och Gillbergs häradsrätts protokoll 1602-1699 och Grums
häradsrätts protokoll 1602-1690 med tillhörande register
•
Bromanderska samlingen som innehåller släktutredningar och biografiska uppgifter
•
Handlingar rörande Horrsjöhyttan
•
Släktnamnsregister -1800
•
Landsarkivets register till städernas kyrkoböcker
2015-09-21
29
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Västerbottens län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Kommunionlängder från äldsta tid till omkring 1850
•
Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring 1800
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Häradsskrivarens exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
2015-09-21
30
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Västernorrlands län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Kommunionlängder från äldsta tid till omkring 1850
•
Kyrkoräkenskaper från äldsta tid till omkring 1800
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920 (för perioden 1901-1914 saknas
enstaka volymer). Fotografering pågår 1921-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
Övrigt
•
Passjournaler från Västernorrlands läns landskansli 1764-1881
2015-09-21
31
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Västmanlands län
Kyrkoböcker
•
Husförhörslängder/församlingsböcker från äldsta tid till 1935 (eller så långt
sekretessreglerna tillåter)
•
Flyttlängder, födelse-, vigsel- och dödböcker från äldsta tid till 1942 (eller
så långt sekretessreglerna tillåter).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
•
Domböcker Torstuna häradsrätt 1630-1683
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
•
Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1941, för de inskrivningsområden som funnits i
länet (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Sjömanshus
•
Sjömanshuset i Västerås från äldsta tid till omkring 1940
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900
2015-09-21
32
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Älvsborgs län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
•
Sockenstämmoprotokoll.
•
Bilagor till flyttlängderna från äldsta tid till 1825
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930. För
Borås rådhusrätt och magistrat finns bouppteckningar t o m 1960.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker Bjärke häradsrätt 1659-1761
•
Domböcker Kinds häradsrätt 1598-1760
•
Domböcker Alingsås rådhusrätt och magistrat 1630-1726
•
Domböcker Borås rådhusrätt och magistrat 1680-1900
•
Domböcker Ulricehamns rådhusrätt och magistrat 1575-1719
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till omkring 1820.
●
Mantalslängd från år 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flottans pensionskassas rullor
2015-09-21
33
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Göteborgs domkapitel
•
Allmänna handlingar till protokollen från äldsta tid till omkring 1760
Skara domkapitel
•
Längder över vaccinerade i hela stiftet 1805-1830
•
Lysningssedlar hela stiftet 1787-1794
Sjömanshus
•
Från äldsta tid till 1886
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900 (fotografering pågår)
Övrigt
•
Släktnamnsregister -1800 samt landsarkivets register för städernas kyrkoböcker.
•
Mycket material från Borås stadsarkiv
2015-09-21
34
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Örebro län
Kyrkoböcker
•
Husförhörslängder/församlingsböcker från äldsta tid till 1935 (eller så långt
sekretessreglerna tillåter)
•
Flyttlängder, födelse-, vigsel- och dödböcker från äldsta tid till 1942 (eller så
•
långt sekretessreglerna tillåter)
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1941-1944. Fotografering pågår 1930-1940.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1920. Fotografering pågår 1921-1930.
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Svea hovrätt) från äldsta tid till omkring 1710
•
Domböcker Edsbergs häradsrätt 1736-1780
•
Domböcker Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt 1657-1716
•
Domböcker Hardemo häradsrätt 1629-1735
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
•
Landskontorets mantalslängder från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
•
Fångrullor från äldsta tid till omkring 1900
Övrigt
•
Diverse handlingar från Örebro
2015-09-21
35
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Östergötlands län
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till 1940 (eller så långt sekretessreglerna tillåter)
(husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda).
•
Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för
åren 1940-1944. Fotografering pågår 1930-1939.
Bouppteckningar
•
Bouppteckningar från äldsta tid till 1910. Fotografering pågår 1911-1930.
•
Landsarkivets bouppteckningsregister
•
Adelns bouppteckningar från äldsta tid till 1916
Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Hovrätt
•
Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
•
Domböcker Hanekinds häradsrätt 1590-1721
•
Domböcker Hällestad och Tjällmo tingslag 1599-1753
•
Domböcker Valkebo häradsrätt 1602-1805
Högsta domstolen
•
Protokoll 1694-1800
Mantalslängder
•
Landskontorets exemplar 1715-1811 (spridda år)
•
Häradsskrivarnas och städernas exemplar från äldsta tid till 1820
•
Mantalslängd 1941
Militaria
•
Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
•
Rullor 1620-1723 (fotografering pågår)
•
Meritförteckningar
•
Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
•
Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
•
Flottans rullor 1635-1915
•
Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
•
Skeppsmönsterrullor 1689-1873
•
Flottans meritförteckningar
•
Flotttans pensionskassas rullor
Sjömanshus
•
Sjömanshusen i Linköping, Norrköping, Söderköping och Vadstena från äldsta tid till 1880.
Fängelse och häkten
•
Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
2015-09-21
36
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Göta kanalbolags arkiv
•
Liggare över fartyg, passadjournaler, handlingar rörande kommenderat manskap, liggare över
tjänstemän, hantverkare, brev etc.
2015-09-21
37
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas
Åland (Finland)
Kyrkoböcker
•
Kyrkoböcker från äldsta tid till omkring 1885
(husförhör, flyttade, födda, vigda och döda)
Ålands domsaga
•
Bouppteckningar 1706-1916
•
Domböcker 1606-1900
•
Domboksregister 1623-1758
•
Förmynderskapsprotokoll 1744-1808
•
Konkursakter 1788-1902
•
Lagfartsprotokoll 1744-1901
•
Ägodelningsprotokoll 1696-1806
•
Husesynsinstrument 1695-1895
•
Inkomna brev 1650-1773
Ålands häradsskrivare
•
Mantalslängder 1768, 1819-1880, 1890, 1895, 1899-1900, 1910-1915, 1919-1921, 1929-1933
•
Jordböcker 1661-1890
•
Båtsmän 1741-1850 (spridda år)
•
Förteckningar över gästgiverier, kronobrevbärare, hemman och lägenheter, kronoholmar, m.m.
1789-1928 (spridda år)
Ålands kronofogde
•
Handlingar 1738-1925
•
Protokoll om lösdrivare 1789
•
Förteckningar över utfärdade skepparpass 1821, 1825, 1827-1832
•
Förteckningar över utfärdade resepass 1863-1900
•
Diarier över ankomna brev 1779-1906
•
Personförteckningar över diverse ämbetsmän och ståndspersoner, hantverkare, näringsidkare,
främmande arbetare m.m. 1812-1906 (spridda år)
Lantmäteribyrån
•
Kartor och handlingar 1700-1973
Kontraktsprosten
•
Diverse protokoll och visitationshandlingar1564-1879 (spridda år)
Kastelholms kronofängelse
•
Förteckningar över fångar 1804-1910 (spridda år)
2015-09-21
38
För mer information, se
http://www.arkivdigital.se
Med reservation för fel och att enstaka volymer saknas