Välkommen till framtiden i Haninge

HANINGE KOMMUN
Välkommen till framtiden i Haninge
HANINGE
Vi arbetar med att utifrån nytänkande, kreativitet och omtanke ge god service med högkvalitet till våra 82 000 medborgare. Vi är en
expansiv och miljömedveten kommun som fokuserar på kvalitet och verksamhetsutveckling
i vårt dagliga arbete. Våra kärnvärden – omtanke, nytänkande, naturnära – speglas i våra
målområden som är ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet. Vi finns naturskönt beläget
med såväl skärgård som vildmark men med
tätortens utbud endast 20-25 minuter med
pendeltåg eller bil från centrala Stockholm.
Amanda Cornelius, 27 år, lönekonsult som stöttar chefer
i hela verksamheten inom löner och avtal.
– Här i Haninge kommun ges många möjligheter till att påverka och ett brett utrymme för varje individ att utvecklas.
SOM ARBETSGIVARE
REGIONAL DEL - STOCKHOLMS LÄN
Vi erbjuder varje dag våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter och delaktighet i
vårt framtidsbygge. Möjlighet att påverka skapar engagemang och arbetsglädje. Vi står för
helheten och ett större sammanhang. Hos oss
får du vara med från idé till verklighet!
VI ERBJUDER DIG
Haninge kommun satsar mycket på att vara
en attraktiv och intressant arbetsplats. Arbetsplatsundersökningar visar att våra medarbetare trivs, känner sig uppskattade samt upplever
att de har meningsfulla arbetsuppgifter.
F oto : M agnus W egler
SID 2
HOS OSS FÅR DU GÖRA SKILLNAD.
ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 5 000.
YRKEN I KOMMUNEN
Administrativ personal, arkitekt, barnskötare, bibliotekarie, ekonom, fritidsledare, fritidspedagog, förskollärare, HR-konsult, ingenjör, IT-konsult, jurist, klimatoch
miljöstrateg, kock, kokerska, kurator, lärare, näringslivsutvecklare/- strateg, parkarbetare, sjuksköterska
och omvårdnadspersonal, socialsekreterare, vaktmästare, webbutvecklare med flera.
FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi behöver medarbetare inom många yrkesgrupper, som
exempelvis ingenjörer, socionomer, arkitekter och samhällsplanerare. Vi har även kontinuerliga behov inom
förskola och skola samt inom äldre- och handikappomsorg.
KONTAKTPERSON/HR-KONSULT
Åsa Rannberg, [email protected]
Vi erbjuder dig ett utmanande och meningsfyllt arbete med kompetensutveckling i en
lärande organisation. Vidare har vi individuell
lönesättning, flexibla arbetstider, friskvård och
ett sunt arbetsklimat. Vi har ett stort utbud av
tjänster inom vitt skilda yrkeskategorier. Hos
oss blir du en mycket viktig samhällsbyggare
som tillsammans med dina kollegor bygger
välfärd för Haninges medborgare.
ADRESS
Haninge kommun
136 81 HANINGE
Telefon:
08-606 70 00
E-post:[email protected]
Webbplats:www.haninge.se