Workshop, verksamhetsutveckling med geodata i en

Inbjudan – Workshop, verksamhetsutveckling med geodata i en kommun
Inledning
På ULI Geoforums konferens Geoinfo 2014, genomförde Agima Management denna
workshop för första gången. Gensvaret från workshopdeltagarna blev oerhört positivt och
energinivån var mycket hög i workshoplokalen. Agimas bedömning är därför att ämnet är
relevant och berör många inom den kommunala geodata-verksamheten. Därför återkommer
Agima här med en inbjudan till motsvarande workshop, som denna gång genomförs i
Stockholm.
Bakgrund
Medarbetarna på Kart-, Mät- och GIS-enheten inom en kommun upplever ofta att de å ena
sidan har ett otydligt uppdrag samt att de å andra sidan borde kunna utveckla och
effektivisera vilken kommunal verksamhet som helst med hjälp av geodata. I tillägg står Kart, Mät- och GIS-enheten under stor påverkan från världen utanför och kraven på avdelningen
ökar bland annat avseende.
 leveranstider
 prissänkningar (jmf. "Öppna data")
 datakvalitet och -omfattning
 transparens
 en accelererande teknikutveckling
Under denna workshop kommer vi att arbeta med att identifiera och undanröja hinder för
verklig verksamhetsutveckling, baserad på geodata, inom en kommun.
Workshop kommer att föregås av en enkät som skickas ut till alla workshopdeltagare. Målet
med enkäten är att identifiera de hinder som deltagarna ser som utgör hinder för
verksamhetsutveckling i en kommun. Dessa hinder kommer att bearbetas och diskuteras
under workshop.
Agendan för workshopen är preliminärt följande.
1. Inledning
2. GAP-analys
3. Vision, Strategi och Handlingsplan
4. Processutveckling
5. Systemkartläggning och -dokumentation
6. Sammanfattning
Workshopsgenomförandet bygger på att du som deltagare medverkar aktivt i övningar och
diskussioner.
Målgrupp
Workshoppen riktar sig framförallt till dig som jobbar på en kommun. Max 26 deltagare. Vid
fler än 26 anmälda gäller i första hand att deltagande begränsas till en person per kommun
och i andra hand ”först till kvarn”-principen.
Workshopledare
Jan Zakariasson
Torkel Endoff
Agima Management AB
Tidpunkt för workshop
Workshop genomförs den 18 november kl. 15-17 på Agimas kontor i Stockholm, Sankt
Eriksgatan 113, 1 tr.
Anmälan
Workshop är avgiftsfri. Personer som anmält sig, men ändå inte deltar vid workshop
kommer att faktureras en avgift á 1 200 kr.
Du anmäler ditt deltagande senast den 6 november genom att klicka här!