AS „Kurzemes Radio” privātsludinājumu iesniegšanas un publicēšanas noteikumi 2013.gada 1.septembris

AS „Kurzemes Radio” privātsludinājumu iesniegšanas un publicēšanas noteikumi
2013.gada 1.septembris
Kurzemes Radio publicē privātsludināj umus, kuri iesniegti no privātpersonām un ir nesaistīti ar komercdarbību.
Netiek publicēti privātsludināj umi:
•
ja lietas tiek pirktas vai pārdotas vairāk par vienu vienību vai kom plektu un sniegti pakalpoj umi vairumā,
•
ja tiek pirktas vai pārdotas antikvariāta lietas, bižutērija, dārglietas, m obilie telefoni,
•
ja tiek piedāvāta iepazīšanās vai intīm paklapoj umi,
•
ja sludinājum a tekstā tiek iekļauts vispārpieņem ts vai speciāls m ārketinga sauklis, kā piemēram- Akcija, Izpārdošana, Vislabākā cena, Neticam i zem a, Uzm anību, New utt.,
•
ja sludinājum ā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīm ju tiesības.
Paturam tiesības, izvērtēt j ebkura iesniegtā sludinājum a atbilstību „Kurzemes Radio privātsludināj umu iesniegšanas un publicēšanas noteikum iem” (turpm āk tekstānoteikum
–
i) un aizkavēt
publicēšanu līdz apstākļu noskaidrošanai vai konstatējot neatbilstību noteikum iem, to nepublicēt.
Saskaņā ar noteikumiem no viena subj ekta vienlaicīgi tiek publicēts tikai viens sludinājum s.
SMS īsziņu num urs: 144 - īsziņas sākum ā rakstiet KR
PIEMĒRS:
KR1_ privātsludinājuma teksts – privātsludinājums tiks atskaņots 1 dienu par 1.00 EUR
KR2_ privātsludinājuma teksts – privātsludinājums tiks atskaņots 2 dienas par 1.80 EUR
KR3_ privātsludinājuma teksts – privātsludinājums tiks atskaņ ots 3 dienas par 2.50 EUR
AS”Kurzemes Radio” valdes priekšsēdētāja ________________ /D.Jamonte/
13.11.2014.
Pārdod vai maina pret dzīvokli Kuldīgā, Līvānu māju, atrodas 7 km no Blīdenes, Rīgas – Liepājas
šosejas, zeme 1,9 ha, ar dārzu un saimnieciskajām ēkām. Tālr. 27806103
Pērk bulduzeru DT 75 ar altaja motoru, labā darba kārtībā. Tālr. 26029856
Tukumā Durbes centrā pārdod 3 istabu dzīvokli 75,8 m2 ar atsevišķu ieeju. Dzīvoklī ievilkta jauna
centrālā apkure, ūdensvads un kanalizācija, nepieciešams kosmētiskais remonts. Cena 18000 eiro
tālr. 27077771
Kārtīga ģimene vēlas īrēt divistabu dzīvokli Ventspilī ar malkas apkuri. Tālr. 26187292
11.11.2014.
Pārdod auto Citroen ZX 1995. gada, 1.4 ļoti ekonomisks benzīna motors, TA līdz 11.02.2015.
aprīkots ar ziemas riepām, līdzi dod vasaras riepas. Cena 600 eiro, kuru var pakaulēt. Tālr.
29105314
Ceļa posmā Basi – Ķikuri atrasta automašīnas numurzīme EZ 7718. Tālr. 67058481
10.11.2014.
Tukumā atrasta automašīnas numurzīme GP 7892. Tālr. 29915808.
Pērk buldozeru DT 75 ar turbo motoru, labā darba kārtībā. Tālr. 26029856
09.11.2014.
Skrundā, 6.novembrī pazudis kaķis vārdā Runčuks. Melnā krāsā, ar kuplu asti. Ap kaklu nav
siksniņa. Tālr. 29942615
Kuldīgā joprojām meklē vienu no aizbēgušajiem Bīglu šķirnes suņiem. Kucīte ir vidēja auguma, trīs
krāsās. Tālr. 29168496
07.11.2014.
Pērk augsnes frēzi KROT, var būt neejoša vai bez dzinēja. Vēlams Kurzemē. Tālr. 29477283
Vārvē atrasta jauktas šķirnes, vidēja auguma kucīte, balta ar raibumiem, īsa spalva. Atrodas
Ventspils dzīvnieku patversmē. Tālr. 29929823
Laidu pagastā pieklīdis liels, melns vilku sugas suns. Ap kaklu pelēka siksniņa. Tālr. 26673352
06.11.2014.
Vēlas iegādāties mūzikas instrumentu kontrabasu. Tālr. 29193216
Starp Talsiem un Tukumu atrastas BMW mašīnas atslēgas. Divas atslēgas ar sarkanu mīkstu
sirdsveida atspēgu piekariņu. Tālr. 28358635
05.11.2014.
Kuldīgā pazudis Dinas Čubas naudas maks ar dokumentiem. Tālr. 29637994
Ģimene vēlas īrēt 3 vai 4 istabu dzīvokli Kuldīgā vai Kuldīgas rajonā ar izpirkuma tiesībām.
Izskatīs visus variantus. Tālr. 29692428
Pārdod mazlietotas riepas ar dandžiem 175/70R13. Visas četras par 60 eiro. Tālr. 29398066
Kuldīgā pazuduši divi draudzīgi Bīglu šķirnes medību suņi, vidēja izmēra. Ja pamanāt, lūdzu zvanīt
29168496, atlīdzība garantēta!
4.novembrī, Kuldīgā pie T/C RIMI, pazuda divi draudzīgi trīskrāsu suņi, kucīte Bigi un suns Mulis.
Abiem pie kakla siksniņām ir vārdi un saimnieku telefona numuri. Var būt sadalījušies pa vienam
un aizskrējuši pat 30-50 km attālumā. Ja pamaniet šos suņus, lūdzu zvanīt uz tālruņiem : 29168496;
29555753; 29251106 vai 29452083.
Kuldīgā, uzņēmuma Marss teritorijā, klaiņo divi suņi, līdzīgi haski vai samojeda šķirnes.
04.11.2014.
Pārdod 2 istabu dzīvokli ar centrālo apkuri un visām ērtībām Kuldīgas novada Laidu pagastā. Cena
runājama. Tālr. 20235132
Pērk motociklu M-72 vai Iž-49 (koka ižu). Tālr. 29393293
03.11.2014.
Pārdod GAZ pašizgāzēju, daļēji sagatavots TA. Tālr. 26041660
02.11.2014.
Kuldīgas centrā pārdod apbūves gabalu 958 m2, apbūves blīvums 70%, apbūves augstums 13,5 m.
Izmantošana – jauktas dzīvojamas, sabiedriskas un darījumu apbūves teritorija. Cena 20 000 eiro.
Tālr. 29320068