KARPALTUNNELSYNDROM

J-E Sundström – Matera medica
KARPALTUNNELSYNDROM
Allmänt
• Etiologi
• Differentialdiagnoser
Förebyggande åtgärder
Konventionell medicinering
Diet och nutrition
Fytofarmaka
Fysikalisk terapi
Akupunktur
Massage
Karpaltunnelsyndrom (CTS)
Allmänt
Etiologi (Läkemedelsboken – online)
Idiopatisk: Spontant, ingen uppenbar förklaring till svullnaden eller förträngningen går att finna. Vanligast hos
medelålders kvinnor och gravida. Vätska samlas i vävnaderna, av oklara skäl, och det ökade trycket från
vätskan trycker på nerven så denna blir påverkad.
Traumatisk: T ex frakturer, luxationer, stukningar eller trauma i/mot handlovens ben och mjukvävnader.
Fraktur och luxation kan göra att den förändrade anatomin i sig skapar ett direkt tryck på medianusnerven med
karpaltunnelsyndrom som resultat. Även den blödning och (inflammatoriska) svullnad som kan uppstå vid
trauma mot handloven ger ett ökat tryck på medianusnerven i karpaltunneln.
Sjukdomsbetingad: Diabetes, reumatism och hypotyreos kan leda till svullnad, bl a till följd av
inflammatoriska processer i vävnaderna i/omkring karpaltunneln.
Arbetsskaderelaterat: Ett omdiskuterat område. Personer som under lång tid exponerats för vibrerande verktyg
kan utveckla karpaltunnelsyndrom. Diagnostiken är här mycket viktig för att säkerställa att det är fråga om
karpaltunnelsyndrom och inte något annat smärttillstånd.
Differentialdiagnoser
Medianusentrapment – proximalt om armbågen vid Struthers ligament, i pronatoringången och/eller vid
senspegeln till de ytliga flexorsenorna. Detta kännetecknas av värk kring framför allt armbågsregionen och
flexormuskulaturen i underarmen. Positivt Tinells tecken över medianusnerven i armbågsnivå och smärtsam
pronation mot motstånd.
Neuropatibesvär orsakade av cervikalt diskbråck eller förträngning av foramina intervertebralia i halsryggen.
Kan ibland misstolkas som karpaltunnelsyndrom. Ofta smärta från nacke samt värk och parestesier som
radierar ut distalt. Noggrann klinisk undersökning visar inskränkt rörlighet i halsrygg och ömhet.
Känselstörning bandformat proximalt om handled samt varierande kraftnedsättning talar för cervikala besvär.
Förebyggande åtgärder
J-E Sundström – Matera medica
•
•
Man kan både förebygga och minska symtomen vid CTS genom tämligen enkla förändringar på sin arbetsplats
och fritid: Att stretcha och flexa armar och fingrar före fysisk aktivitet, och med jämna intervaller. Undvikande
av ensidiga rörelser – om detta är möjligt.
Ändra dagliga aktiviteter som ger en ökad påfrestning på handlederna. Förändra arbetsmiljön. Om man är en
flitig datoranvändare försök att ha justerbart bord och stol, för att avlasta handlederna.
Konventionell medicinering
•
•
•
•
Antiinflammatoriska medel såsom t.ex ibuprofen, för minskning av inflammation och där påföljande smärta.
Kortisonpreparat, ofta injicerad lokalt på platsen för tillståndet – också för att reducera svullnad i senan.
Diuretika kan behövas stundtals
Svårare fall, som inte förbättras med mediciner och vid flisor som irriterar kan behöva kirurgiskt ingrepp. Man
bedömmer att 95% av dessa patienter får fullständig lindring av CTS.
Diet och nutrition
Eliminering av alla misstänkta födoämnesallergier, inkluderat mejeriprodukter, vete (gluten), soja, majs,
konserveringsmedel, och kemiska livsmedelstillsatser.
Födan bör vara rik på B-vitaminkomplexet och järn, som t.ex fullkorn (ej vid allergi), mörkgröna
bladgrönsaker, och marina alger.
En antioxidantrik föda, med frukter (särsk. blåbär, körsbär, och tomater), och grönsaker som t.ex zuccini och
paprika.
Man bör undvika alltför raffinerad föda, som vitt bröd, pasta, och socker. Man bör också undvika rött kött till
fördel för ljust kött.
Ersätt gärna dessa köttsorter med andra proteinkällor, mer eller mindre, såsom kallvattenfisk, tofu (ej vid
allergi) och bön-, baljväxter.
Använd hälsosammare olja, som t.ex oliv- och rapsolja. Reducera, i mesta möjliga grad transfettsyror, som
särskilt finns i fabrikstillverkade kakor, bakverk, kex, pommes frites, halvfabrikat, och margariner.
Det är rekommendabelt att dagligen inta ett multivitaminpreparat innehållande A, C, E, D och Bvitaminkomplexets vitaminer samt mineraler som magnesium, zink, och selen. En del studier antyder att låga
nivåer av riboflavin är associerade med ökad risk för CTS, men också andra inflammationer.
Vitamin C är en värdefull antioxidant – 500-1000 g dagligen.
Fytofarmaka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alfaliponsyra är en stark antioxidant – 25-50 mg 2 ggr dagl. Ska ej ges vid tiaminbrist. Ämnet kan interagera
med vissa sköldkörtelmediciner.
Bromelain är starkt antiinflammatoriskt (används flitigt av plastikkirurger) och lindrar smärta. Kan interagera
med vissa antibiotika – 40 mg tre gånger dagligen.
Curcuma (standardiserat gurkmejaextrakt) har effekt vid både inflammation och smärta – 300 mg tre gånger
dagligen.
Grönt te som standardiserat extrakt är antiinflammatoriskt, är en stark antioxidant, och har
immunförsvarshöjande effekt – 250-500 mg dagligen. Observera att det finns koffeinfria extrakter.
MSM (metylsulfonylmetan) reducerar inflammation – 3 g två gånger dagligen.
Resveratrol är en antioxidant som visat sig ha potenta antiinflammatoriska egenskaper. Det finns en del
(tämligen anekdotiska uppgifter om att resveratrol (som finns rikligt i rött vin) skulle ha vissa östrogenliknande
effekter.
Uncaria tomentosa som standardiserat extrakt är potent antiinflammatoriskt – 20 mg tre gånger dagligen.
Drogen kan dock förvärra vissa autoimmuna tillstånd och leukemi.
Fysikalisk terapi
•
Hydroterapi: Vid CTS används ofta växelvisa avrivningar – varmt vatten med ömsom kallt. Efteråt packas
området in med ett varmt tyg som fixeras med hjälp av plastfolie. Patienten bör sova över natten med detta
omslag. Effekten är mycket effektiv, dessvärre varar den endast några dagar, bör därför administreras 4-5 ggr i
veckan till lindring uppnås. Det finns givetvis ett flertal andra balneoterapier med uppåtstigande bad t.ex som
verkar mycket gynnsamt och som är, om man har ett badkar hemma, gratis, rosmarinolja kan tillsättas i
badvattnet. Behandlingstid 20-40 minuter.
J-E Sundström – Matera medica
•
Kålbladsomslag har mycket långvarig användning. Det kan låta obskyrt men är i regel lika effektiv som en
kortisoninjektion om den appliceras på rätt sätt, och dessbättre den har inga som helst bieffekter.
Akupunktur
Kan ha mycket god verkan vid CTS. Studier antyder att akupunktur kan återskapa en normal nervfunktion och
medföra långvarig smärta associerat med detta tillstånd. Akupunktörer behandlar, i holistisk anda, alla patienter
på ett individuellt plan, vid CTS behandlas leverns, gallblåsan och njurarnas meridianer.
Massage
Kan minska symtomen vid CTS, särskilt om massören nyttjar aromatisk olja från Rosmarin och kallinfunderad
olja från Johannesört.
Referenser:
Aufiero E, Stitik TP, Foye PM, Chen B. Pyridoxine hydrochloride treatment of carpal tunnel syndrome: a review. Nutr Rev.
2004;62(3):96-104.
Allampallam K, Chakraborty J, Robinson J. Effect of ascorbic acid and growth factors on collagen metabolism of flexor
retinaculum cells from individuals with and without carpal tunnel syndrome. J Occup Environ Med. 2000;42(3):251-9.
Baker NA, Moehling KK, rubinstein EN, Wollstein R, Gustafson NP, Baratz M. The comparative effectiveness of combined
lumbrical muscle splints and stretches on symptoms and function in carpal tunnel syndrome. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93(1):110.
Banner R, Hudson EW. Case report: acupuncture for carpal tunnel syndrome. Can Fam Physician. 2001;47:547-549.
Baur JA, Sinclair DA. Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Nat Rev Drug Discov. 2006;5(6):493-506.
Cabrera C, Artacho R, Gimenez R. Beneficial effects of green tea--a review. J Am Coll Nutr. 2006;25(2):79-99.
Daroff. Bradley's Neurology in Clinical Practice. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders, An Imprint of Elsevier; 2012.
Di Geronimo G, Caccese AF, Caruso L, Soldati A, Passaretti U. Treatment of carpal tunnel syndrome with alpha-lipoic acid. Eur
Rev Med Pharmacol Sci. 2009:13(2):133-9.
Ferri. Ferri's Clinical Advisor 2012. 1st ed. Philadelphia, PA: Mosby, An Imprint of Elsevier; 2011.
Frémont L. Biological effects of resveratrol. Life Sci. 2000; 66:663-673.
Funk JL, Oyarzo JN, Frye JB, et al. Turmeric extracts containing curcuminoids prevent experimental rheumatoid arthritis. J Nat
Prod. 2006;69(3):351-5.
Gonclaves C, Dinis T, Batista MT. Antioxidant properties of proanthocyanidins of Uncaria tomentosa bark decoction: a mechanism
for anti-inflammatory activity. Phytochemistry. 2005;66(1):89-98.
Hale LP, Greer PK, Trinh CT, James CL. Proteinase activity and stability of natural bromelain preparations. Int Immunopharmacol.
2005;5(4):783-93.
Holm G, Moody LE. Carpal tunnel syndrome: current theory, treatment, and the use of B6. J Am Acad Nurse Pract. 2003;15(1):1822.
Kim LS, Axelrod LJ, Howard P, et al. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical
trial. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14(3):286-94.
Labinskyy N, Csiszar A, Veress G, et al. Vascular dysfunction in aging: potential effects of resveratrol, an anti-inflammatory
phytoestrogen. Curr Med Chem. 2006;13(9):989-96.
LeBlanc K, Cestia W. Carpal Tunnel Syndrome. American Family Physician. 2011;83(8):
Raimbeau G. Recurrent carpal tunnel syndrome. Chir Main. 2008;27(4):134-45.
Simopoulos AP. Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune diseases. J Am Coll Nutr. 2002;21(6):495-505.
Skibska B, Jozefowicz-Okonkwo G, Goraca A. Protective effects of early administration of alpha-lipoic acid against
lipopolysaccharide-induced plasma lipid peroxidation. Pharmacol Rep. 2006;58(3):399-404.
Wang HK. The therapeutic potential of flavonoids. Expert Opin Investig Drugs. 2000;9(9):2103-19.
Wright P. Canale & Beaty: Campbell's Operative Orthopaedics, 11th ed. Philadelphia, PA: Mosby, An Imprint of Elsevier; 2007.
Yoon JH, Baek SJ. Molecular targets of dietary polyphenols with anti-inflammatory properties. Yonsei Med J. 2005;46(5):585-96.
Zhao M, Burke D. Frontera: Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders, An Imprint of
Elsevier; 200