Delar av lokalt vårdprogram

Vårdprogram för höftfrakturer, Lasarettet Ystad
Fallskada med misstänkt höftfraktur
1177
SOS
Prehospitalt omhändertagande
Spår 2
Spår 1
Exkluderas från
prehospitalt vårdprogram
eller kommer till
lasarettet på annat sätt
Inkluderas i prehospitalt
vårdprogram
Röntgen
Ingen
fraktur
Postop
Fraktur
Akutmottagning
Röntgen
Akutmottagning
Operation
Postop
Hem
Vårdavdelning
Annat
sjukhus
Vårdavd.
Annat
sjukhus
Hem
Hem
5
Spår 1, omhändertagande på sjukhus
Koordinatorns ansvar på avd 1, tel 0411-897038, internt 97038
Omedelbart efter kontakt med ambulanspersonal:
•
•
•
•
•
•
Uppgifter från ambulans; Vilken höft är skadad? Sekretess?
Kontakta röntgen tel 95994, dygnet runt (vardagar jour kl 00-07, 30 minuter inställelse tid
och helger jour kl 00-08, samma inställelse tid som vardagar)
Registrera patienten i Melior, skriv röntgenremiss (enligt specifik mall, se lathund)
Meddela ortopedjour kl 0930-1930, tel 95583/primär kirurgjour kl 1930-0930, tel 97019, att
misstänkt höftfraktur är på väg in
Boka vårdplats i första hand på postop och i andra hand på avd 1
Registrera i WebPASIS
Ambulans
•
Lämnar tagna blodprover på lab innan vidare transport av patient till röntgen
Omhändertagande på röntgenavdelning
Tänk på att informera patient/närstående kontinuerligt
•
•
•
•
•
•
•
•
Patienten transporteras till röntgen av ambulanspersonal, ambulanspersonalen har förberett
patienten inför röntgen genom att ta av långa byxor och lossat på bälten etc som kan
försämra bildkvaliteten på röntgen
Rutinmässigt röntgas bäcken, höftsida och höft frontal (lungor röntgas ej rutinmässigt)
När första röntgenbilden är tagen och visar höftfraktur, hämtar ambulanspersonalen
höftsängen, som står på plan 2 utanför avd 2 till vänster när man kliver ur hissen
Fortsatt smärtlindring vb ansvarar ambulanspersonalen för, var även extra observant för oro/
ängslan hos patienten
När patienten är färdig röntgad, flyttas patienten över i höftsäng och transporteras till postop
av ambulanspersonalen
Om röntgen inte visar någon höftfraktur, transporterar ambulanspersonalen patienten till
akutmottagningen för fortsatt handläggning
Röntgen kontaktar röntgenläkare för bedömning av röntgenbilder. Jour tid -> kan ta lite
längre tid innan svar fås, bilder granskas på CSK
Om höftfraktur, ringer röntgen avd 1, tel 97038 som bäddar in en ny höftsäng
Höftsäng -> är bäddad med underlakan, glidlakan, draglakan, en stor och en liten kudde och
ovanpå detta ett plastat engångslakan och filt. Lassekudde finns också med i höftsängen.
Kompletteras med påslakan när patienten är avtvättad.