Bild 1 - Trafikverket

Forsknings- och
innovationsdagen
2015
Aktuellt i
Trafikverket
Agneta Wargsjö
Från infrastrukturhållare
till samhällsutvecklare
2
2015-05-25
2010
3
2015-05-25
2015
FoI-strategin visar hur vi ska öka
avkastningen av Trafikverkets FoI-satsningar
5 strategier:
1. Utveckla Trafikverkets innovativa förmåga.
2. Förbättra Styrningen av FoI inom Trafikverket.
3. Utveckla effektiva samarbeten inom FoI.
4. Effektivisera formerna för initiering, utveckling och
uppföljning av program och projekt.
5. Arbeta systematiskt med nyttiggörande av FoIresultat.
4
2015-05-25
Trafikverkets styrning
FoI portföljer
Portföljledarna är
ingången !
Trafikverkets inriktning för forskning och innovation 2016-2018
Finns nu tillgänglig på vår hemsida trafikverket.se
5
2015-05-25
Framåt – nästa steg i närtid:
• Strukturerad Utvärdering och
lärande av forskning
• Doktorandprogram
6
2015-05-25
INSANITY
Doing the same thing over and over
again
expecting different results.
Albert Einstein
7
2015-05-25
8
2015-05-25