Nyhetsbrev - April 2015

”52 %”
NYHETER FRÅN REGION NORR
Årets mässkryssning
Den 25-27 september 2015 genomför vi konferens och
höstkryssning till Helsingfors. Kryssningen är ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag Norr, Mitt, Värmland,
Skaraborg, Gävleborg, Öst och Gotland.
Ur programet:
• Mässa - utställning av branschleverantörer
• SKAL - Finska motsvarigheten till SÅ berättar om deras
lobbyarbete
• Jens Nilsson, Europaparlamentet - Hur arbetas med frågor som rör transporter i EU.
• Thomas Morell - hur förbereder du dig inför en företagskontroll
Boka 25 - 27 september 2015
• Inspirationsföreläsare
ÅRETS HÄNDELSE
April 2015
Aktuellt just nu:
Kvinnokonferens
Luleå, 7-8 maj
Skogslogistikträff i Umeå
I samband med Skogsnolia 12-13 juni.
Helvecka YKB - vecka 34 i Umeå
Medlemskryssning
Helsingfors, 25 - 27 september
Häng med på konferens- och mässkryssning till Helsingfors.
Åkerier, utställare och Sveriges Åkeriföretag träffas tillsammans under 36 timmar för att utbyta
erfarenheter, skapa affärer och få ny kunskap. Vi siktar på att få med över 30 utställare.
Läs mer och gör din bokning.
Remissvar gällande BK74-vägnätet
Vi har svarat på Tranfiksverkets remiss gällande BK
74-vägar i Norr- och Västerbottens län.
Skogslogistikträff 12-13 juni
Vi planerar för ett högintressant konferensprogram med
både inspirationsföreläsare och branschföreläsningar.
•
Kryssning Stockholm – Helsingfors t/r, 25 – 27
september.
Tidig ankomst - vid lunch.
Konferensprogrammet startar redan kl 13.00 på
fredagen. Tidig ankomst 12.00 för lunch.
Sen ankomst - ej konferensprogram 15.30.
Avgång sker kl 16.30 den 25 september och vi är
tillbaka kl 10.00 den 27 september.
I samband med Skogsnolia bjuder vi in till Skogslogistikträff i Umeå.
•
Kryssningen är ett samarbete mellan Sveriges
Åkeriföretag Mitt, Värmland, Skaraborg, Gävleborg,
Gotland, Öst och Norr.
•
•
•
Plats: Stora Hotellet i Umeå
•
Anmäl ditt intresse redan nu till:
[email protected], 0771-161000
Inbjudna talare är bl.a. Trafikverket, Norra skogsägarna,
Skogforsk, Trafikpolisen och representant från Trafikutskottet.
Läs mer och ta del av inbjudan.
Inloggning hemsida
Missa inte all medlemsinformation som ligger på våra låsta
medlemssidor på www.akeri.se.
Har du tappat bort din inloggning. Kontakta Monica Larsson på 08-753 54 00
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Vi anser att hela det befintliga BK-1 vägnätet i båda länen
ska tillsättas högsta prioritet för att möjliggöra ett fullt
utbyggt BK74-vägnät.
Vi anser även att alla de tidigare utpekade näringslivsvägar
skall utredas för möjligheten till BK74-klassning oavsett
prioriteringsordning. Här är det viktigt att även ta hänsyn
till eventuella anslutningsvägar till terminaler och andra
för näringen viktiga anslutningar. Utöver dessa näringslivsvägar är vägarna som skogsindustrin utpekat av stor
vikt för att vår bransch ska kunna möta upp mot skogsnäringens krav och önskemål för att åstadkomma full service
mot deras industrier och terminaler.
Här stannar Sverige korteger
Lördagen den 6 juni planeras ytterligare korteger runt om
i landet. I våran region kommer korteger att genomföras i
Umeå, samling på Västerslätt. Sundsvall/Timrå och Luleå,
samling Coop Arena kl 11,00.
Läs mer på gruppens facebooksida.
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt
Nyhetsbrev - April 2015
Landets första Väg- och anläggnings- Resultat RM på skidor
Lördagen den 28 mars genomfördes RM på skidor på
tekniker
Den 8 maj tar 18 elever studenten från landets första
YH-utbildning (Yrkeshögskola) som Väg- och Anläggningstekniker.
Utbildningens syfte, som bedrivs av Liljaskolan i Vännäs,
är att utbilda personer som kommer att arbeta med projektering, byggnation och underhåll av både det privata och
det allmänna vägnätet, både i beställarledet och utförandeledet.
Personerna som gått utbildningen kommer ha kunskap för
att arbeta som Projektörer, Driftsledare, Arbetsledare, Vägmästare, Vägansvarig, Platschef eller Vägförman. SverigesÅkeriföretag Norr har varit med att ta fram utbildningen
samt suttit i ledningsgruppen för utbildningen tillsammans
med bl a Svevia Nord, WSP Group, Svea Skog och Kaj Johanssons Åkeri.
Hallsataberget i Sollefteå.
Deltagande företag var från Norrbotten i norr till Gävleborg i söder. Det var en fantastisk dag, sol från blå himmel
och två dm nysnö. De tävlande fick dock kämpa då det var
nollgradigt och banan inte bara var kuperad utan också
blev mer tungåkt.
• Riksmästare blev Mikael Ulfsparre, Grundbergs Åkeri i
Örnsköldsvik 10 km på tiden 32;54
• Riksmästarinna blev för andra året i rad Emmalisa
Strömberg, Kramfors Rivteknik AB, 10 km på tiden 36:00.
Ett stort GRATTIS!
Nu finns vi även på facebook.
Följ oss:
www.facebook.com/akerinorr
NTF Västernorrlands Yrkesförarråd
Carina Ahlfeldt deltog förra veckan på Yrkesförarrådet
i Västernorrland. YFR är ett rådgivande organ till NTF
Västernorrland i frågor som rör trafiksäkerhet för den
tunga trafiken i länet. Rådet arbetar för att åstadkomma
en säkrare trafikmiljö genom att föra fram synpunkter och
upplevda problem och brister från yrkestrafikanterna till
de ansvariga myndigheterna. Rådet medverkar även i centralt initierade kampanjer genom att föra ut information
genom olika fackliga kanaler till arbetsplatser och andra
ställen där yrkesförare träffas.
Rådet i Västernorrland består av representanter för fackliga organisationer, Transportarbetarförbundet, SEKO,
Kommunalarbetarförbundet, Livsmedelsarbetarförbundet och Handels. Dessutom ingår i rådet även Vägverket,
Polisen, Sveriges Åkeriföretag Norr och Taxi.
Kommunikationschef slutar
Efter drygt 2,5 år som kommunikationschef inom Sveriges Åkeriföretag har Tina Thorsell valt att gå vidare som
kommunikationschef på Svensk Handel.
Vi önskar Tina lycka till i sitt nya arbete och tackar henne
för allt arbete hon gjort för Sveriges Åkeriföretag.
Uppskjuten vägslitageavgift
Sveriges Åkeriföretags ordförande, Mikael Nilsson, kommenterar den uppskjutna vägslitageavgiften.
Se klippet här.
Helvecka YKB i Umeå
Vecka 34, 17-21 augusti
64 tons bruttovikt
I mitten på april beslutatde Regeringen om en ändring i
trafikförordningen av maxvikten på lastbilar till 64 tons
bruttovikt.
Än fattas en del tekniska detaljer kring vad som gäller
för att få köra med 64 tonsekipage från och med juni. Nu
står det klart att ekipagen ska ha minst 20, 2 meter mellan
första och sista axeln för att bli godkända för de högre
vikterna.
Läs mer på Svensk Åkeritidning
Sveriges Åkeriföretag Norr, Storgatan 28 F, 903 21 Umeå
Tel: 0771-16 10 00 epost: [email protected]
Nyhetsbrevet utkommer 10 ggr/år
och skickas till medlemmar via epost.
Ansvarig utgivare: Carina Ahlfeldt