Exempel på månadsrapport

Handling
1 (1)
Datum
Exempel på månadsrapport
Namn ungdom:________________________________
Personnummer ungdom: _______________________
Insats är beslutad av: Arbetsmarknadsnämnden Trelleborg
Ansvarig handläggare: Jessica Larsen, handläggare ensamkommande barn
och unga
Tel 0410 73 30 33
[email protected]
Dokumentation
Månadsrapport skickas till ansvarig handläggare varje månadsavslut av
ansvarig kontaktman
Sammanfattning
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Har planering följts?
Etableringsenheten
www.trelleborg.se
E-post:
[email protected]
Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Gasverksgatan 3B
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 35 25
Fax: 0410-102 64
Org.nr: 212000-1199