Anvisning skåp - Avloppscenter.se

ANVISNING MONTERING AV MINIRENINGSVERK MED INNESKÅP
I samband med nedsätting av anläggningen måste följande specifikationer följas:
Före anläggningen kan monteras och startas upp av oss måste följande punkter förberedas:
1. Tanken fylles med vatten ca. 120 cm från botten (båda sider av skiljeväggen).
2. Montera/gräv ner dragrör (110 mm PVC), från hålet i schaktförlängaren (glasfibertank), konan
(betongtank), fram till inneskåpet.
 Röret drages fram till skåpet plats (genom väggen eller golvet).
 Röret monteras med fall från skåpet mot minireningsverket.
 Vid montering med böjar max 15 eller 30 graders vinkel (inte 45 eller 90 grader).
 I röret lägg en draglina (minimum 3 mm nylon eller liknande).
3. Elinstallatin förberedes med stick kontakt 230 V min 16 amp. Stickontakten bör helst vara monterad på
högra sidan av skåpet.
OBS!
Avluftningen från avloppsröret måste vara över tak.
Styrskåpet kan monteras i hus, garage, uthus eller liknande
110 mm PVC dragrör
Max avstånd mellan styrskåpet och
verket är 20 m
110 mm PVC avloppsrör.
Fall 1 cm per meter (vanlig fall)
Hålet i schaktförlängaren/konan, skall vändas mot styrskåpet.
Reningsverk
KLARO Sverige AB
Tel: 031245520 Mobil: 0730663900
Sundshagsgatan 30
www.klaro.se
41476 Göteborg
[email protected]