Kurs för avelsråd Steg I: Grundutbildning

Avelskonferens – “Avel för funktion”
Avelskonferens – ”Avel för funktion”
Tid
Söndagen den 22 november 2015 (dagen efter seminariet ”Forskning
till nytta för hund och katt”)
Plats
Scandic Infracity, Stockholm
Avsedd för
Specialklubbarnas och rasklubbarnas avelsfunktionärer
Ur konferensinnehållet bland annat:
 Utvärdering av hundens funktion (Katja Nilsson)
 Arvbarhet för jakt (Kjell Andersson)
 Arvbarhet för hundens vardagsbeteende (Erling Strandberg)
 Genetisk utvärdering av hundars beteende (Per Arvelius)
 BPH och MH i praktiken (Helena Frögéli)
 Index i avelsarbetet (Sofia Malm)
 Ögats adnexa (Berit Wallin-Håkansson)

Skadeprevention för den växande hundens rygg (Kjerstin Pettersson / Miriam Kjörk-Granström)
Kontakter SKK
Nina Berggren, 08-795 30 82 eller [email protected]
Karin Drotz, 08-795 33 07 eller [email protected]
Deltagaravgift
Anmälan senast
För avgifter och anmälan både till forskningsseminariet och
avelskonferensen hänvisas till länkarna:
Anmälan Forskningsseminarium – Anmälan avelsfunktionär.
den 18 september.
Deltagarantal
Ca 150 personer
Konferensstart
Söndagen den 22 november kl. 09.00
Konferensslut
Söndagen den 22 november ca kl. 17.00
1