Medicinteknik - Mentor Communications AB

N R 8 D E C E M B E R 2014 STÖ R STA TI D N I N G E N FÖ R A LL A S OM J O B BA R M E D PL A ST, G UM M I O C H KOM P O S ITE R
Tema:
Medicinteknik
w w w.plastforum.se
Nya bearbetningstekniker
2015 blir ett bra år för plastindustrin
Egen plattformsteknologi har gett Airson ett försprång
Flexibelt renrumskoncept utmanar konventionen
BLODSTOPPARENHETEN
ÖGONAKUTEN
PLÅSTERENHETEN
2]LIX:mVPHIRWQMRWXEEOYX
QSXXEKRMRKLEVR]XXMRRILoPP
'IHIVVSXL*}VWXE,NmPTIR7XEXMSROERRYLERXIVE¾IVX]TIVEZ
WOEHSVWSQX I\FVmRRWOEHSVSGLOERHIWWYXSQIROIPXERTEWWEW
IJXIVSPMOEFILSZ0mWQIVSQZoVXR]ESGLJ}VFmXXVEHI
MRRILoPPTo[[[½VWXEMHGIHIVVSXLGSQ
*}VWXE,NmPTIRJ}VEPPEhZIVEPPX
hKSR
WoVWO}PN
2]LIXIVMW XEXMSRIR
TVIWWIV
SGLFV mRRWOEHIOSQ
Innehåll
EGEN PLATTFORMSTEKNOLOGI
HAR GETT AIRSON ETT FÖRSPRÅNG
sida för sida
5 Ledare
6 Nyheter
18 Flexibelt renrumskoncept
En rad svenska komponenttillverkare växer och
utökar sin renrumsproduktion just nu. In-genjörsföretaget AirSon Engineering AB
som utformar och bygger installationstäta fabriker och är enligt företagets vd
den tyngsta totalinstallatören inom
polymerindustrin.
utmanar konventionen
24 Elmia Subcontractor:
32
33
34
35
37
46
16
EN SPEGLING AV DE
RÅDANDE MEDICINSKA TRENDERNA
Medicinsk teknik är en av de snabbast växande industrierna i
världen.
världe Framförallt står störren vidöppen för
innovationsdrivna medicintekniska föreinn
ttag som valt att satsa på sin egen forskning och produktutveckling. När Compamed 2014 tog fart den 12 november
fanns flera av dessa med bland årets
utställare.
21
EUROMOLD 2014
– SIKTET IN I FRAMTIDEN
Intresset för additiv teknik är
mycket starkt, men har ändrat
karaktär något under senaste
året. Idag är begreppet välkänt
för de allra flesta och istället riktas intresset mot mer handfasta
tillämpningar i vardagssammanhang. Detta syntes tydligt
på årets upplaga av EuroMold
i Frankfurt i slutet
av november.
31
KREATIVA
KOMBINATIONER FÖR
SMART BEARBETNING
Även om grundläggande plastbearbetning har många år på
nacken finns fortfarande en betydande potential för att skapa
nya bearbetningstekniker i form
av smarta konceptkombinationer. Skräddarsydda lösningar
där 1+1 faktiskt blir tre – vilket
innovativa maskintillverkarna
lagt ner stora
resurser på.
22
2015 blir ett bra år för plastindustrin
IKEM:s medlemssida
Korsord
Tekniknytt
Värt att veta om plast
SPIF:s medlemssida
Kalendern
INNOVATIVA
PRODUKTER
TOG HEM PRIS
En musselburk i plast, en bioplastpåse, en protesfot i komposit och ett låsbart cykelkorgslock vann i de respektive klasserna i Plastovationer, dessutom
fick AD-Plast pris för bästa energieffektiviseringsprojekt. Prisutdelningen hölls den 11 november på Elmia Subcontractor och
bevittnades av runt hundra
åskådare i publiken.
27
Största tidningen för alla som jobbar med
plast, gummi och kompositer.
www.plastforum.se
plastforum
plastforum08
6 2014 3
Specialist in Elastomers and Polymers for Healthcare
MELITEK is dedicated to production of meliflex elastomer and
polymer compounds specially designed and produced to meet
rigorous requirements of medical applications and healthcare
users.
meliflex is produced
at our state of the art
high efficiency plant
16-65):3)6,1;
based on over 30
years’ experience
in servicing medical
and pharmaceutical
industry with
advanced
technologies.
The meliflex elastomer and polymer compounds offers
customized solutions based on wide range of prime polymers
including PE, PP, COC, TPE, TPO, TPV, SBC, ABS, PS.
We add value
by creating value!
The meliflex materials offer:
-
Compliance to ISO 10993 and USP 88 (class VI) requirements
No phthalate plasticizers, PVC, BPA, latex, animal based additives
Wide range of shore hardness (Sh 10A – 75D)
Extensive medical service concept; full traceability, change control,
line clearance, segregated production, etc.
- Customized materials on colour and functionality
- Cost efficient alternative to soft PVC, TPU, Silicone
):<>1/-6;-6;>-2
F!:4;4->F-65):3F???5-41<-3+75
%-4F)@F5)14;)4-;5-41<-3+75
FRÅN ENSTAKA PROTOTYPER
TILL FULLSKALIG PRODUKTION
%13*/5*/(t4-"t4-4t7",66.(+65/*/(t4*-*,0/%&5"-+&3
7",66.'03./*/(t%&5"-+'3­4/*/(t,0.104*5&3
7&3,5:(45*--7&3,/*/(t'03.41365/*/(UPO
'-&9'03./*/(t):%3"6-13&44/*/(t-"4&34,­3/*/(
Telefon 0325-317 00 · www.centramec.com
PROTOTYPER
PROTOTAL AB
PROTOTAL PDS AB
VERKTYG
Jönköping & Stockholm
Vinninga & Götene
SERIEPRODUKTION
www.prototal.se
www.pds.se
-Hjälper dig med val
av er kringutrustning.
'RANULERINGs$OSERING6ËGNINGs4RANSPORTBANDs-IXNING"LANDNINGs-ATERIALTRANSPORT
Från
ån standardlösnin
standardlö ngar till kundanp
passade
ade för just e
era behov
hov.
4 plastforum 08 2014
centramec.com
Ledare
Nu är det jul igen
På radion börjar man redan nu spela julsånger, när november
2014 precis övergått i december, och rubriken på denna ledare, är samma som titeln på julsången från radion. Jag sitter och tänker
tillbaka på mitt första år som chefredaktör på Plastforum. Vad har jag
tillfört? Jag ska nämna redan nu att jag är en NOVIS när det gäller allt
vad formsprutning, extrudering, draghållfasthet och polyuretan heter,
men jag är inte en ovan tidningsmakare. Jag har under året hunnit
träffa en rad av er i plastsektorn, och har insett att det är en bransch
med stor kunskap och kärlek till det ni arbetar med och mycket trevliga människor. Under mitt första år inom plastsektorn har jag deltagit
på plastmässa i Malmö, Plastic Industri Award, varit på några företagsbesök (hoppas det blir fler), arrangerat Plastic Today i Båstad,
spelat tennis, medverkat i arbetet med
en plansch om materialegenskaper,
arrangerat Plastovationer och haft
jurysammanträden med oerhört initierade och kunniga personer, som
har berikat mig mycket, jag har varit
på Elmia Subcontractor i Jönköping
och plaståtervinningskonferens i
Göteborg. Sakta men säkert tar
jag mig in i branschen och jag
minns tillbaka hur det var när
jag tog mina första stapplande
steg in i avfalls- och återvinningsbranschen i januari 2001,
då jag tillträdde som redaktör
för Recycling (och som jag fort-
farande arbetar med). Visst var det nervöst, men jag har alltid drivits av
nyfikenhet (på såväl människor, som nyheter) och av entusiasm. Allt
detta sammantaget gör att jag har lärt mig enormt mycket och kanske
att jag har bidragit med nyfikenhet, entusiasm och ett glatt humör?
Jag har under året också förstått vilket underbart och fascinerande
material som plast är, och jag tror att plast som material kommer
att spela en ännu större roll i framtidens samhälle. Det upptäckte
jag inte minst i arbetet med den materialplansch vi tog fram i
oktober och med allt arbete som låg bakom Plastovationer.
Till nästa år hoppas jag få chansen att träffa ännu fler av er, och
att vi på Plastforum får äran att se er i Båstad under Entreprenörsveckan, där vi kommer arrangera någon form av konferens eller
seminarium (det är till dags dato ännu inte bestämt). Jag hoppas
också få chansen att komma ut till era företag, se er vardag, på så
sätt får man en större förståelse och insikt i hur Ni har det och med
vad och hur ni arbetar.
Tveka aldrig att höra av er till oss på Plastforum om det är något
som ni undrar över, eller upprörs av. Vi är hörsamma!
Ta nu en välförtjänt julledighet och lös gärna korsordet på sid 33.
Så ses vi i spalterna 2015 igen.
Till er alla, läsare som annonsörer och andra samarbetspartners,
önskar jag nu en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
MARTIN DYBERG
Chefredaktör
Plastforum
Skriv till oss på Plastforum: [email protected] eller Plastforum Box 601 251 06 Helsingborg
chefredaktör
Martin Dyberg
042-4901931
[email protected]
redaktörer
Katarina Elner Haglund
042-490 19 06
[email protected]
Malin Folkesson
042-490 19 22
[email protected]
Mediechef
Ulrika Järnåsen
042-490 19 27
[email protected]
Mediesäljare
Ingela Engman
0325-34080
[email protected]
ansvarig utgivare
Christel Frost
Återgivande av text och bild endast
Prenumeration digitalt paket 1 år 1 098 kr
efter skriftlig överenskommelse
(app + e-tidning, Plastforum som papperstid-
Affärsområdeschef
Christel Frost
042-4901961
[email protected]
med förlaget. För insänt ej beställt
ning ingår utan extra kostnad)
Projektledare Event
Christina Windisch
042-4901979
[email protected]
graf isk formgivning
Exaktamedia
www.exakta.se
redaktionellt material ansvaras ej.
förlag
Mentor Communications AB
Box 601, 251 06 Helsingborg
Priset är exkl. moms 25 % och gäller inom
Sverige.
Kontakt kundtjänst: [email protected]
tel +46 (0)8 799 62 18, fax +46 (0)8 98 45 72,
postadress Plastforum, Box 610, 832 23 Frösön.
Prenumerationsärenden medlems- och
Besöksadress: Verkstadsgatan 13
avtalsprenumerationer, [email protected]
Tel 042-490 19 00 Fax 042-490 19 99
mentoronline.se, tel +46 (0)8 670 41 10,
fax +46 (0)8 661 64 55, postadress
omslag
Foto: Shutterstock
Box 72001, 181 72 Lidingö.
© 2013 Mentor Communictions AB
bildhantering och prepress
Exaktamedia
www.exakta.se
tryck
Åtta 45 tryckeri AB
annonshantering
Exaktamedia
Peter Hall
040-694 24 07
[email protected]
Dagliga nyheter på nätet på
issn 1653-557x
en tidning från
www.plastforum.se
plastforum 08 2014 5
Nyheter
Nyheter
Nevs önskar
skuldreducering
DAGLIGA NYH ETER PÅ WWW.PL ASTFORUM.SE
Stororder till KB Components
Örkelljungaföretaget KB Com-
största på 3200 ton, säger Erling
Året därefter beräknas produk-
ponents bygger ut, investerar i nya
Levin, företagets ekonomichef till
tionen vara i gång.
Nevs vill ha sina skulder till un-
stora maskiner och gör plats för en
Plastforum.
derleverantörerna nedskrivna
stororder från lastbilstillverkaren
med 50 procent via ackord.
Scania.
Han säger att företaget kommer
-Full peak blir först 2017, säger
Levin. Viss nyanställning kommer
att installera ett konvejersystem
att göras tillföljd av den stora or-
som kommer att transportera de
dern. Hur många vet företagslednin-
Södertälje är på drygt 20 miljoner
sprutade detaljerna till ett packcen-
gen inte i dagsläget.
Rekonstruktören Lars Eric
per år. Totalt rör det sig om ett 60-tal
ter. Linjen kommer att vara 100 pro-
Gustafsson säger till P4 Väst att
exteriöra komponenter av olika slag.
cent automatiserad.
Beskedet har väckt irritation hos
berörda, rapporterar P4 Väst.
Ordern från lastbilstillverkaren i
Detaljerna som företaget fått or-
Koncernen har vid sidan av produktion i Örkelljunga även
tillverkning i Anderstorp och
de värderingar på Nevs tillgån-
För att få plats för den nya skrym-
gar som är föremål för förhan-
mande produktionen ska plastkom-
der på är exteriöra av typen “side
Kaunas i Litauen. 2013 redovisade
dlingar har kommit ner något i
ponentföretaget investera i såväl
skirts” i form av olika slags täckande
koncernen en omsättning på 514
värde. Det innebär att det kom-
nya formsprutningsmaskiner, pro-
paneler och kåpor.
miljoner kronor. Företaget ägs av
mer bli fråga om att for-
duktionsceller och konvejersystem
dringsägarna får hjälpa till med
samt att produktionsytan ska ex-
dan påbörjats. Personalparkeringen
att avstå en del av sina ford-
panderas med 3 100 kvadratmeter.
kommer även att byggas om samt
ringar i ett ackord, rapporterar
Totalt handlar det om investeringar
att företaget får en ny infart. Bygget
radiokanalen.
på cirka 50 miljoner kronor.
ska vara klart vara under 2015 år med
Nevs har rekonstruktionstid
-Vi kommer att gå upp i maskin-
fram till 29 november och kom-
tonage till följd av ordern och inves-
mer att begära mer tid.
tera i två till tre stora maskiner, den
Arbetet med tillbyggnaden har re-
BrA invest CKS AB.
produktionsstart i slutet av året.
– Det kommer att bli nödvändigt med en förlängning, men
för att kunna begära det måste
vi kunna ange skäl. Då krävs
någon form av avtal, antingen
med nya ägare eller med
tillskott från de gamla ägarna,
säger Lars Eric Gustafsson till TT.
Flera av de redan hårt pressade underleverantörerna riskerar således att förlora ytterligare pengar, och har enligt olika
media reagerat med irritation
och förvåning över beskedet. /
TT, P4Väst, Metall Supply.
Since 1973
EXTRUDERADE
PLASTPRODUKTER
FÖR MEDICAL
OCH INDUSTRI
Prototypspecialisten med
din affärsnytta i fokus.
RÖR
SLANG
AR
PROFIL
ER
Egen tillverkning av verktyg – kontroll hela vägen.
Lågvolymproduktion – marknadsmässig
kvalitet, konkurrenskraftigt pris.
Från idé till formsprutad prototyp
– snabbt, säkert och kostnadseffektivt.
Läs mer på www.dxplastic.se
DX PLASTIC AB, Lundavägen 27, SE 330 10 Bredaryd,
Tel: +46 (0)370 37 42 50, [email protected], www.dxplastic.se
DX Plastic är en del av
www.premould.se [email protected] Tel: 036-515 50
6 plastforum 08 2014
Nyheter
Prestigefyllt pris
till uppfinnare av
antibakteriell plast
Vixtrec ökar kapaciteten på PEEK och APTIV film
Just nu pågår byggnationen av Victrex
Tillika invigde företaget sin andra
Polymer Solutions tredje anläggning för
produktionsanläggning för högpresterande
tillverkning av PEEK i brittiska Thornton
termoplastfilm i början av november.
Holländska Parx Plastic har belönats med
Cleveleys. Investeringen är på 90 miljoner
Företaget säger sig ha investerat 16 miljoner
World Technology Award i kategorin Material, för
pund (1,1 miljarder kronor).
pund (196 miljoner kronor) i produktionsan-
utvecklingsarbetet med att skapa en biokompati-
Anläggningen tas i bruk i början av 2015,
skriver företaget i ett pressmeddelande.
bel antibakteriell plast.
läggningen för APTIV film, för att möta
framtida tillväxt.
Bakom priset står The World Technology Network, som en gång per år samlar några av världens
mest innovativa personer och organisationer inom
naturvetenskap, teknik, och närliggande områden
för att presentera, diskutera och hylla innovationer
och prestationer.
Vid årets sammankomst belönades holländska
Parx Plastics för sina uppfinningar med att skapa
en biokompatibel antibakteriell plast. Tekniken
som företaget använt sig av uppges vara unik i sitt
slag, då den lett till ett fullt ut biokompatibelt, miljövänligt och giftfritt material utan ämnen som
migrerar ut från plasten.
Dessa egenskaper medger plasten att kunna användas för tillverkning av material till livsmedelsförpackningar för att förbättra hållbarheten på
livsmedlen. Vidare kan materialet nyttjas för
medicinska tillämpningar som implantat för en
minskad infektionsrisk, skriver företaget i ett
pressmedelande.
Prisceremonin ägde
rum vid Conference
Center i New York
Three satelliteshows in the largest
exhibition for plastics and rubber
in Europe in 2015
rubb
ru
bber
er
3D
D print
ntin
ing
ng and
related techhnoolo
l gi
g es
inno
in
nova
vatitive
ve startup companies
plastforum 08 2014 7
Nyheter
Styrolution avvecklar
PS-anläggning
i Trelleborg
Skärpning av det medicintekniska regelverket
De nya medicintekniska direktiven
kommer att påverka innovationsprocessen, utvecklingen och införsälj-
Som ett led i att ytterligare stär-
ningen för alla företag i med-
ka sin polystyrenverksamhet i
tech-branschen. Redan nu har
Europa, Mellanöstern och Afrika
tillämpningen skärpts.
stänger Styrolution ner sin pro-
– En del aspekter blir industrin inte
duktionsanläggning i Trelleborg.
nöjda med, säger Erik Hansson, ans-
Nedläggningen är planerad
varig tjänsteman inom EU-kommis-
till slutet av 2014 och berör
samtliga 51 anställda som ar-
sionen.
Sedan 30 år tillbaka är den
betar där, skriver företaget i ett
medicintekniska branschen reglerad
pressmeddelande.
med direktiv som ska säkerställa till-
Företaget har en tillverkning-
gången på kvalitativa produkter för
skapacitet på 80 kiloton poly-
sjukvården och samtidigt skydda pa-
styren per år i Trelleborg och
tienten. Nu förändras regelverket i
väljer nu att flytta denna till si-
grunden. Just nu håller EU-parlam-
na polystyrenanläggningarna i
entarikerna på att läsa in sig på om-
belgiska Antwerpen och frans-
rådet och under våren förväntas
ka Wingles, Frankrike istället.
beslut fattas.
Bakgrunden är att företaget
Norners koncernchef Tine Rørvik överräcker blommor till Siw Bodil Fredriksen.
– Direktiven är trettio år gamla,
vill stödja den långsiktiga ekon-
det har hänt en hel del sedan dess in-
likon, istället för medicinskt silikon, i
kare av medicinteknik. Även stick-
omiska hållbarheten för för sin
om det här området. Både inom
inläggen. Efter det ökade uppslut-
provskontroller från myndigheter på
polystyrenverksamhet i EMEA
sjukvården och hur produkterna an-
ningen bakom beslutet att lagarna
apotek och affärer har blivit vanlig-
genom att ytterligare förbättra
vänds och förstås hela den tekniska
ska ändras och att tillämpningen
are, för att kontrollera till exempel
kostnadsstrukturer och maxi-
utvecklingen, säger Hansson.
skulle skärpas. På EU-nivå har en
kondomer.
mera produktionstillgången i
Appar är några av nyheterna inom
Antwerpen och Wingles, rap-
medtechvärlden som gör att re-
porterar företaget.
gelverket måste uppdateras, men
PIP-aktionsplan dragits igång för att
stoppa kriminella tillverkare.
– Vi har sett att vissa bara vill göra
snabba pengar och inte bryr sig om
Enligt Hansson är det främst ut-
att produkten ska uppskattas eller
användningen av gamla produkter
nämningen av anmälda organ som
fungera i längden. Mycket handlar
der som detta beslut får för
har också hamnat i fokus senaste
har skärpts betydligt och sedan
kontrollerna av att stoppa det som
våra kolleger i Trelleborg, som
tiden. Det var när den franska kon-
sättet tillsynen sköts på. Fler oanmäl-
bara är billigt och dåligt, säger han.
under sin tid i företaget har
trollmyndigheten gjorde en un-
da besök av anmälda organ och ins-
gjort enastående insatser,
dersökning av silikonet hos en tillver-
pektioner är ett led i skärpa krav på
emot hårdare regler i en tid när
säger Kevin McQuade, direktör
kare av bröstimplantat som ett
industrin.
sjukvården går på knäna och innova-
EMEA, Styrolution.
avslöjande gjordes. Poly Implant
Sedan i våras har fler än 300 oan-
Prothèse visade sig ha industrisi-
mälda besök genomförts hos tillver-
-Vi är medvetna om de följ-
9(5.7<*6),50$1%(0c$%
SUHFLVLRQVIRUPDUI|USODVWRFKVLOLNRQ
&KZDsZ<dz'
ĨƂƌ
ŵĞĚŝĐŝŶƚĞŬŶŝƐŬĂƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͕ŬĂƉƐLJůĞƌ͕ĨƂƌƐůƵƚŶŝŶŐƐƉƌŽĚƵŬƚĞƌ
Ž‹’‹‰ƒ˜‰¡‰¡”‘”…‘ŽŽƒ’•‹„Ž‡…‘”‡•
9HUNW\JVILUPDQ%H0n$%9lVWERYlJHQ9lUQDPR
ZZZEHPDVHLQIR#EHPDVH
8 plastforum 08 2014
tioner behövs, till en lägre kostnad,
inte högre. /MedTech Magazine.
Akroplast tar hem bionedbrytbar
plastverksamhet
Metabolix har avyttrat sin
reutvecklas av sin nya ägare vid
produktserie av komposterbara
företagets filial Bio-Fed i Köln.
DŽůĚŵĂŬĞƌĨŽƌ
ĨŽŽĚ͕ŵĞĚŝĐĂů
ŽƉĞŶŝŶŐƐ͕ĐůŽƐƵƌĞƐ͕
ĐĂƉƐĂŶĚŵĞĚŝĐĂů
ĚĞǀŝĐĞƐ
plastkompound, till tyska tillver-
^ŝŶĐĞϭϵϲϲ
Sortimentet, som utvecklats
Samtidigt finns röster som är
De båda företagen har för avsikt
karen av plastkompound, AK-
att fortsätta att arbeta tillsam-
RO-PLAST GmbH.
mans i framtiden när det gäller
och lanserats av Metabolix under
PHA produkter och blandningar.
Metabolix anställda i Europa
varumärket Mvera, kommer
kommer hädanefter att arbeta
hädanefter att säljas och vida-
med Akroplast vid Biofed filialen.
100 % produktionssäkerhet! Medicin och optik är känsliga områden där tillförlitlighet är extra
XKMVKIV&GJÒICMTCXGPRÁFGVCNLRTGEKUKQPMXCNKVGVQEJTGPJGVKVKNNXGTMPKPIUNQMCNGPOÁUVGWRRH[NNCUVKNN|&ÀTHÒTMCPFWNKVC
på att vi är den partner du söker. Tack vare vår långa erfarenhet och våra specialutrustade formsprutningsmaskiner ALLROUNDER
– även i en unik modell av rostfritt stål – kan vi erbjuda renrumstillämpningar som ger dig säker och lönsam
www.arburg.com
RTQFWMVKQPKOÁPICÁTHTCOÁV8KƂPPUCNNVKFFÀTHÒTFKI6KNN
(SE) Representant Sverige: RAFO AB · Box 85 · Karlsrogatan 7 · 542 21 Mariestad · Tel.: +46 (0) 501 16 555 · e-mail: [email protected] · www.rafo.se
(DE) ARBURG GmbH + Co KG · Postfach 11 09 · 72286 Lossburg · Tel.: +49 (0) 74 46 33-0 · e-mail: [email protected]
IN TOUCH WITH PLASTICS
We represent famous names
ALBIS Technical Compounds
ALBIS PLASTIC SCANDINAVIA AB
Redegatan 1 · S-42677 Västra Frölunda
Tel: +46 31 404 404 · Fax: +46 31 402 402
[email protected] · www.albis.com
Your contact for Sweden-South:
Standard Polymer Seller:
[email protected] · Tel: +46 705 883 350
[email protected] · Tel: +46 31 703 0752
[email protected] · Tel: +46 31 703 3990
Your contact for Sweden-North:
Your contact for Sweden-West and Norway:
[email protected] · Tel: +46 703 821 203
[email protected] · Tel: +46 31 703 0759
[email protected] · Tel: +46 705 833 241
[email protected] · Tel: +46 31 703 0761
plastforum 08 2014 9
Nyheter
Plastbranschen vill bygga muskler i Europa
”Manifest för plastindustrins konkurrenskraft i Europa” är
ropeisk plastindustri står för en positiv handelsbalans på 18 miljarder Euro (165
en uppmaning till EU:s beslutsfattare att ansluta sig till indus-
miljarder svenska kronor) och är en viktig ekonomisk aktör för EU.
trins ansträngningar att utveckla plastbranschen i Europa.
Genom manifestetet vill branschorganisationerna
nades in av industrin. Dessutom är plastindustrin en strategisk del av hela den
PlasticsEurope och EuPC (European Plastics Converters),
europeiska tillverkningsindustrin. Utvecklingen inom plastindustrin har
sätta fokus på att stöd från beslutsfattarna är
därför en dominoeffekt på andra viktiga delar av ekonomin.
avgörande för plastindustrin och för att driva den ekonMagnus Huss,
förbundsdirektör
för branschorganisationen IKEM.
Mellan 2003 och 2012 stod plastindustrin för vart 25:e patent som läm-
– Plastindustrin är viktig om vi ska få koldioxidsnål resurseffektiv ekonomi i Europa, därför behöver vi utveckla plastindustrin. Plast är särskilt bra om politikerna vill
omiska tillväxten i Europa.
Plastindustrin bjuder in beslutsfattare till gemensamma
åstadkomwma en cirkulär ekonomi, då materialet går att återanvända. Dessutom
åtgärder för en hållbar tillväxt i Europa. I ett pressmed-
borde vi i Sverige kunna utnyttja en del av vår skogsråvara till plasttillverkning,
delande från branschorganisationen IKEM, skriver de att eu-
säger Magnus Huss, förbundsdirektör för branschorganisationen. /IKEM.
Norska Lycro och Nopla går samman
-Vi har stora ambitioner för utvecklingen av No-
Plasttillverkaren Lycro AS och plastdis-
ling och verktygstillverkning i huset. Bolaget har
tributören Nopla AS fusionerar de båda bolagen.
även ett helägt dotterbolag i Kina, Lycro China
pla som en del av Lycro Group. Affären stärker Nop-
-Det här är en viktig händelse som kommer att få
Limited, med 25 anställda som utför konstruk-
la betydande då det får tillgång till egen produk-
tion och tillverkning av formar.
tion och utveckling och möjlighet att erbjuda våra
positiva effekter och i synnerhet stärka båda företagens verksamhet och marknadsposition, skriver
företagen i ett gemensamt pressmeddelande.
Lycro AS är ett av Norges ledande plasttillverkande företag. Bolaget har även produktutveck-
Nopla AS är ett handels- och distributionsföretag med lager och kontor i norska Løten.
Noplas tidigare ägare, Ulf Erling Rinnan och
Roar Lund Waade är mycket nöjda med avtalet.
kunder utveckling av nya produkter i samarbete
med företag i Lycro Group, säger de.
Bolaget kommer att drivas som ett separat
bolag och fortsätta under namnet Nopla AS.
The best solution partner in
demanding plastic mechanics
Solution Creation, Inhouse Mold manufacturing,
Clean room production, Global production,
Assembly services & Logistics
www.fiboxpam.com
Fibox Plastic & Aluminium Mechanics Oy / Keilaranta 19 / 02150 Espoo Finland / +358(0)207 785 717
10 plastforum 08 2014
Nyheter
IV Group koncentrerar
plasttillverkningen
till Leksvik
Norska koncernen IV Group flyttar plastbearbetande Microplast Stjørdal till Lekvik
och slår samman verksamheten med systerbolaget Industriverktyg AS. Beslutet berör 26
anställda.
I ett pressmeddelande skriver koncernen
att den bakomliggande orsaken till flytten
från Stjørdal till Leksvik, på andra sidan av
Trondheimsfjorden, är ekonomiska och lönsamhetsskäl, rapporterar norska Plastforum.
Omlokalisering kommer att ta fart relativt
omgående och ska vara klar under första
halvåret 2015.
Redan för knappt två år sedan redogjorde
koncernen för att ett samgående mellan de
Från vänster; Lennart Johansson Företagarna, Niclas Karlsson ordförande i Företagarna, John Larsson Götene Plast,
Peder Strand Företagarna och Olle Johansson Företagarna.
båda företagen var förestående. Tanken var
Årets Företagare 2014 i Götene
Stjørdal och att verktygsproduktionen skulle
Titeln Årets Företagare är ett hederstecken
hängivna företagare som tillsammans, genom
som varje år tilldelas till en företagare, som under
gott ledarskap och ett imponerande affärssinne,
året utfört en prestation i sin kommun Götene.
utvecklat företaget till en växande arbetsgivare
Vinnare av Årets Företagare 2014 i Götene blev
John Larsson, Håkan Westlund och Ulrika Nyberg
från Götene Plast AB.
Juryn motiverar sitt val med att vinnarna är “tre
med hög lönsamhet
i en hårt konkurrensutsatt bransch. De har genom sitt entreprenörskap även blivit en god förebild för andra företagare i kommunen.”
Perstorp ökar resurserna på hemmaplan
Perstorp AB ökar sina investeringar mot den
Enligt Perstorp förväntas efterfrågan på PCL
växande bioplastmarknaden inom området
fortsätta växa med över 20 procent per år under
ε-polykaprolaktoner.
överskådlig framtid.
då att all plastbearbetning skulle förläggas till
förläggas till Leksvik. Nu kommer all verksamhet istället att koncentreras till Leksvik.
De 26 anställda vid Microplast har samtliga blivit erbjudna att följa med till Lervik.
IV Group har cirka 400 anställda i Norge,
Sverige och Kina och en årlig omsättning på
cirka 230 miljoner norska kronor.
/Plastforum Norge
Som ett led i företagets tillväxtstrategi, planerar företaget att genomföra betydande nyinvesteringar för att utveckla bioplaster och bioprodukter.
Investeringarna omfattar en pilotanläggning,
vilken redan är igång i brittiska Warrington. Ökade
tekniska resurser och ett nytt laboratorium i
svenska Perstorp, kommer även att står klart från
och med januari 2015.
Sammantaget kommer detta att hjälpa kunderna att utveckla sina verksamheter snabbare, minska ledtiden mot marknaden och utveckla nya produkter och formuleringar mot nya bioplastapplikationer, skriver företaget i ett pressmeddelande.
-Vi avser att ta en ledande position i utvecklingen av nya bioplastprodukter, säger Linda Zellner,
projektchef för Perstorps bioplaster.
plastforum 08 2014 11
Nyheter
DSM inviger
toppmodernt
forskningscenter
Swedfoam i konkurs till
följd av Nevs skulder
KA har köpt 80 procent av aktierna i
Royal DSM har öppnat sitt hittills
Nevs skulder tvingar Tidaholms-
det schweiziska automationsföretag-
största forskningscenter för utveck-
företaget Swedfoam att ansöka om
et Swisslog för 2,6 miljarder kronor.
ling av högpresterande material.
konkurs, då det får inte betalt för sina
Centret ligger på Brightlands
leveranser.
KUKA förvärvar
Swisslog
Den tyska robottillverkaren KU-
Swisslog bygger kompletta automatiserade system för distribution och
Chemelot Campus i Sittard-Geleen,
lagerhållning. Bakom budet ligger det
Nederländerna.
Swedfoam, systemleverantör av
om konkurs för att värna om sina 22
tekniskt avancerade produkter till
anställda. Hela 95 procent av Swed-
Det toppmoderna materialcentru-
fordonsindustrin, har ansökt hos
foams verksamhet är riktad mot
atet Grenzeback Corp, som äger 30
met är en del i den investering på 100
Skaraborgs tingsrätt om konkurs,
Nevs. I nuläget ligger skulden på cirka
procent av KUKA och 30 procent av
miljoner euro (970 miljoner kronor)
rapporterar Västgöta-Bladet.
fyra miljoner, skriver tidningen.
Swisslog och signalerat att det gärna
som företaget tillkännagav 2012.
Företaget, vilket arbetar med
Centret sysselsätter över 400
vakuumformning, skärande bear-
att fordonstillverkaren inte har
kunskapsarbetare och kombinerar vik-
betning av plast, metall och trä samt
likviditet att betala sina skulder till
tig tekniska kompetens för använd-
gjutning av polyuretan, avbryter sitt
Tidaholmsföretaget enligt tidigare
ning i applikationer över hela världen.
rekonstruktionsarbete och ansöker
gjorda överenskommelser.
familjeägda tyska industrikonglomer-
ser att företagen går samman.
KUKA omsätter 17 miljarder kronor
och Swisslog 5 miljarder.
/Packmarknaden
Investerar 100 miljoner dollar
i fond för 3D-printing
Bakgrunden till det inträffade är
Softer bygger ut produktionen i USA
Italienska kompounderingsjätten SO.F.TER bygger ut sin produktion-
Autodesk ska investera upp till
3D-printing-teknik och som snabbar
sanläggning för konstruktionsplaster i Tennessee, USA, och fördubblar
100 miljoner dollar i företag som ar-
på den nya industriella revolutionen.
därmed sin kapacitet.
Tidigare i år presenterade Au-
Idag har gruppen en kapacitet på 23,000 årston vid anläggningen. När
kommande åren. Investeringsfond-
todesk ”Spark”, en öppen och kost-
den nästa etappen står klar under nästa år, kommer företagets tillverkning-
en, Spark Investment Fund, kommer
nadsfri mjukvaruplattform för
skapacitet vara den dubbla för gruppens produktion av TPE.
att drivas inifrån Autodesk. Fornden
3D-printing som kommer koppla
uppges vara den första i sitt slag som
ihop digital information med 3D-skri-
att kunna erbjuda sina ett komplett utbud av tekniska tjänster, inklusive
riktar sig specifikt mot branschen för
vare på ett nytt sätt. Mjukvaruplat-
Moldflow, 3D-modellering, FEM och ANSYS spänningsanalys.
3D-printing.
tformen kommer att kunna kopplas
betar med 3D-printing under de
Förutom en bred produktportfölj mot plastindustrin kommer företaget
Med utvidgningen vid huvudkontoret USA, menar koncernen att gruppen
till vilken 3D-hårdvara som helst och
ytterligare stärker sin närvaro i USA, där det nu kan erbjuda ett komplett sor-
treprenörer, startups och forskare
är materialoberoende, skriver Au-
timent av produkter i samverkan med sina fabriker i Mexiko och Brasilien.
som flyttar fram gränserna för
todesk i ett pressmeddelande.
Fonden kommer att investera i en-
Zero-D
Defecct
Injeccttion Moldiing.
500-757se-06.14
Get Betterr. With
th
h Kis
istl
tler.
Forminnertrycksmätning för 100% kvalitét!
Tryckmätning ger transparens i varje steg i processen. 100% Kvalitét! Ingen sortering i efterhand, noll fel till kunden. Spara tid och pengar med pålitlig utrustning och ledande teknologi.
Allt från tryckgivare till dokumentation.
www.kistler.com
12 plastforum 08 2014
Nyheter
Norner stärker korten inom grön polymerkemi
Norska plastinstitutet AS ska öka sitt
teknikfokus på grön polymerkemi för att
möta en växande efterfrågan på hållbara alternativ till petrokemiskt baserade material.
Norner vill i och med detta utveckla sin
Nolato Medical
varslar vid
Hörbyenheten
20 anställda från produk-
globala projektportfölj vidare och fortsät-
tionen har varslats om up-
ta sin industriella framgång inom grön po-
psägning vid Nolato Medi-
lymerindustri.
tech i Hörby, då delar av pro-
Siw Bodil Fredriksen har utsetts till ans-
duktionen ska flyttas till kon-
varig rådgivare för den utökade satsningen.
cernens enhet i Ungern. Sam-
Fredriksen har lång erfarenhet av utveck-
tidigt pågår en successiv
ling och uppskalning av katalysatorer, inom
nyanställning, fast med an-
området polymerteknologi och produktut-
nan kompetens.
veckling från internationella petrokemiska
-Vi är inne i en fas där vi väx-
företag. I Norner har hon även fokuserat på
lar produktion mot automa-
teknik för användning av koldioxid som rå-
tisering. Det innebär dessvärre
vara för polymerer och andra gröna
att viss produktionspersonal
lösningar som biobaserade råvaror, bio-
succesivt ersätts med personal
plaster och biologisk nedbrytbarhet och
med annan kompetens, säger
Norners koncernchef Tine Rørvik överräcker blommor till Siw Bodil Fredriksen.
nya material för olje- och gassektorn.
Christer Wahlquist, affärsområdeschef på Nolato Medical
till Plastforum.
Feddersen gör förvärv av biokompound
Lind-Widestam ny
koncernchef för Elos
medicalbolag växer och att
Akro-Plastic GmbH, ett bolag inom Feddersen-gruppen, har förvär-
Den 1 februari 2015 tar Johannes
fortsättningsvis kommer att
vat ett produktsortiment av biologiskt nedbrytbara kompound, av
Lind-Widestam över som koncernchef
vara extremt viktig för affär-
amerikanska Metabolix, tillverkare av polyhydroxyalkonater (PHA)
för Elos. Han efterträder Göran Brors-
sområdet.
Det Feddersenägda bolaget tillverkar tekniska plastkompound. Efter
son som beslutat sig för att lämna sitt
Han säger att samtliga
Hörbyenheten även
Varslet handlar om att en
köpet av Metabolix varumärke Mvera, kommer det att inrymmas i Ak-
uppdrag. Johannes Lind-Widestam
del manuella arbetsuppgifter,
ro-Plastics sortiment Bio-Fed.
kommer närmast från en befattning
som montage och efterar-
som koncernchef för Assa Oem AB. Ti-
beten, successivt flyttas från
digare har han varit inköpsdirektör på
Hörby till Ungern, vilket in-
Nobel Biocare och ansvarig för Kitrons
nebär att personalstyrkan vid
svenska verksamhet.
anläggningen måste reduc-
Unik skumteknik
delges till bred maskintillverkare
-Jag känner Elos sedan min tid
eras. Idag har affärsområdet
Amerikanska materialspecialisten
en ökad dimensionsstabilitet, enligt
med Nobel Biocare som ett proaktivt
175 anställda vid fabriken i
Trexel och maskintillverkaren Mila-
Trexel.
och kvalitetsorienterat företag. Det
Hörby.
cron har ingått ett partneravtal som
Avtalet ger maskintillverkaren
känns mycket inspirerande att få
Inga andra enheter inom
gör det möjligt att införliva tekniken
rätten att sälja gasdoseringsutrust-
möjlighet att ta över som chef för
affärsområdet kommer i dag-
MuCell i tillverkarens formsprut-
ning direkt till sina kunder under
koncernen, säger Lind-Widestam i
släget att drabbas av varsel,
ningsmaskiner.
varumärkerna Milacron, Ferromatik,
ett pressmeddelande.
säger Wahlquist vidare och
MuCell är en skumteknik vilken till-
Uniloy och Mold-Master, och samti-
Elos Medtech är idag är en av Euro-
betonar att samtliga medicalbolag växer.
för kväve eller koldioxid i plastsmäl-
digt överföra driftsrättigheterna i
pas ledande utvecklings- och produk-
tan då den befinner sig i ett visst till-
enlighet med Trexels patent till slu-
tionspartner av medicinteknikpro-
stånd. När smältan når skruven
tanvändare, utan extra avgifter eller
dukter och komponenter som t ex
kommer vi det långa loppet
frigörs bubblorna ut i verktyget.
kostnader, rapporterar European
dentala och ortopediska implantat
att fortsätta att nyanställa
Plastics News.
och instrument. Verksamheten bed-
även i Sverige, men med lite
rivs vid anläggningar i Sverige, Dan-
annan kompetens, säger
Christer Wahlquist.
Fördelen med att använda sig av
denna teknik är att den gör det mö-
-Avtalet kommer att omfatta
jligt att minska vikt, cykeltid och re-
såväl formblåsnings-, som form-
mark och Kina. Kundbasen utgörs av
ducera nödvändig låstid och samti-
sprutningsmaskiner, säger Trexels
marknadsledande internationellt
digt ge de formsprutade detaljerna
vd och koncernchef Steve Braig.
verksamma medicinteknikföretag.
–Trots det gällande varslet
plastforum 08 2014 13
Nyheter
Invistas PA66 tar
plats i Nexeos
portfölj
Årets Gasell från Kronobergs län
Ljungbyföretaget Ljungby Komposit, har utsetts till Årets Gasellföretag i Kronobergs län bland 14 nomin-
Globala distributören Nex-
erade företag. Företaget är en av-
eo Solutions utökar sin portfölj i
knoppning från Polytec Composites.
Europa med nya varumärken
Plastforum träffar Anders Werner
från Invista Engineering Poly-
och Ulf Werneström, som äger före-
mer Solutions.
taget till 75 procent, tillsammans
En av världens stora tillverk-
med ytterligare tre ägare. Rest-
are av polyamid 66 och interme-
erande 25 procent ägs av Polytec
diatorer, Invista, har ingått avtal
Composites.
med Nexeo Solutions om att låta
Ägarskiftet skedde för fem år se-
dem ta över distributionen som
dan. Idag har företaget 17 anställda
sin PA 66-portfölj, Torzen.
och redovisar en omsättning på 20
miljoner kronor.
-Vi flyttade in i nya och större lo-
Plast Petter
i inkråmsaffär
kaler ifjol för att vara rustade inför
Tillverkaren av kontorsprodukter och förpackningar i
plast, Plast Petter AB, har köpt
inkråm och kundregister av
Samhall Östhammar.
Ulf Werneström och Anders Werner, delägare till Ljungby Komposit vilket utsetts till
Årets Gasell från Kronobergs län.
ets fyra senaste årsredovisningar
räkenskapsåret, ökat sin omsättning
ligger till grund för undersökningen.
varje år de senaste tre åren, ett sam-
taljer på underleverantörsbasis med
En Gasell har en omsättning som
lat rörelseresultat för de fyra
en rad olika processer som VARI, RTM,
överstiger 10 miljoner kronor, minst
räkenskapsåren som är positivt, i allt
SMC, GTM/LFR med flera.
tio anställda, minst fördubblat sin
väsentligt vuxit organiskt, inte gen-
omsättning, om man jämför det
om förvärv eller fusioner samt har
första och det senaste
sunda finanser.
framtiden, säger Ulf Werneström.
Företaget producerar kompositde-
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla sju kriterier. Företag-
Samhalls verksamhet i
Östhammar, som tidigare producerat plastartiklar åt Plast
Petter bland annat, ska avvecklas vid årsskiftet.
Det Hovabaserade företaget
Huntsman expanderar i Tyskland
Amerikanska plastmaterialgiganten Huntsman
Kapacitetsökningen är ett måste och sker till
ökar sin produktion av termoplastisk polyuretan vid
följd av en upptrappning på en rad marknader
kommer att ta över maskiner och
anläggningen i tyska Osnabrück, under första
som fordonsindustrin, skobeklädnader och
verktyg för fortsatta leveranser
halvåret 2015.
kabelindustrin.
av de produkter som företaget ti-
Expansionen innebär en kapacitetsökning med
digare fått tillverka i Östhammar.
cirka 11 miljoner pounds (motsvarande närmare 5 mil-
rande har en årlig kapacitet på nästan 70 million
joner ton) TPU, sa företaget marknadschef Michael
pounds (närmare 32 miljoner ton) producerar även
Kolm vid en presskonferens på Fakuma-mässan.
TPU vid anläggningar i Illinois och i Kina.
Verktyg kommer att flyttas
till Hova snarast möjligt. Maski-
Förutom fabriken i Osnabrück, vilken för närva-
nerna flyttas efter den 15 december i år.
Produktionsvolymen från
Octal rampar upp
Planer finns även på en ökad glob-
Samhall kommer att ge Plast
En av de ledande producenterna av
som USA, EU och GCC-regionen (Bah-
Petter ett volymtillskott samt
skivmaterial av PET mot för-
rain, Kuwait, Oman, Qatar med flera)
al närvaro genom strategiskt plac-
några nya kunder skriver före-
packningssektorn, Octal Petrochemi-
för att kundernas behov och ledtider.
erade anläggningar vilka kan driva
taget i ett pressmeddelande.
Vid sidan av inkråmsaffären
har företaget tidigare i år an-
cals, bygger en ny PTA-anläggning
Företaget bygger för närvarande
och lanserar fler kvaliteter som ett
en fabrik i Ohio, USA för att produc-
led i en breddad plattformen.
era livsmedelsgodkända skivor av
partihandel med konverterat
skivmaterial.
Inom kort lanserar företaget även
spillet från sina varmformning-
nya råmaterial och skivkvaliteter
kapacitet att producera en miljon
skunder. Anläggningen, vilken kom-
med högre slagtålighet, bättre form-
ton PET-skivor och råmaterial årli-
mer att ha en initiell kapacitet
sprutningsprestanda, värmetålighet,
från Samhall. Företaget har
gen, samt att den faktiska produk-
25.000 årston, tas i bruk i början av
vidhäftning och utskriftsprestanda,
även investerat i ytterligare en
tionen nära nog taktar den volymen.
2015. Företaget räknar därefter med
för att bara nämna några, rapporter-
att fördubbla denna kapacitet de
ar företaget. /Mellanöstern Associa-
närmaste 18 månaderna.
tion, Plastics News
ställt två personer i produk-
Bolaget uppger sig idag ha en
tionen till följd av en ökad orderingång vid sidan av förvärvet
digitaltryckmaskin.
Framtida investeringar syftar till
att stärka företaget på marknader
14 plastforum 08 2014
™
QleanSpace
Renrum för tillverkningsindustrin
Flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt
QleanAir Scandinavia har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar
som renar luft från föroreningar.
Vår senaste innovation, QleanSpace™, skapar utrymmen där miljön
kontrolleras med hjälp av filter, automatiskt styrda fläktar samt vårt
unika övervakningssystem.
QleanSpace™ kan snabbt och enkelt konfigureras till att passa just
dina behov av kvalitet, yta och tid.
Konstant monitorering av tryck,
temperatur, fuktighet och
partikelhalt i rummet
Kompletta anläggningar
Produktsluss för att fylla på
förråd eller för att lasta på eller
av vagnar
Formsprutning
Energisnål och miljövänlig
ISO klass 5 och uppåt
Testlaboratorium
Medicinteknikproduktion
Slutmontering/förpackning
Unikt hyresupplägg gör att du
inte behöver låsa in dig i stora
investeringar
Enkelt att expandera på ett
kostnadseffektivt sätt
QleanSpace är certifierad mot
ISO Standard 14644-1:1999
Kontakta oss för mer information
eller besök www.qleanspace.com
QleanAir Scandinavia AB
Högbergsgatan 26B
116 20 Stockholm
Tel: +46 (0) 733 84 31 33
E-mail: [email protected]
Medicinteknik
Egen plattformsteknologi
har gett Airson ett försprång
En rad svenska komponenttillverkare växer och utökar sin
renrumsproduktion just nu.
Ingenjörsföretaget AirSon
Engineering AB som utformar och
bygger installationstäta fabriker
och är enligt företagets vd den
tyngsta totalinstallatören inom
polymerindustrin.
Dan Kristensson, vd och majoritetsägare av
Ängelsholmsföretaget Airson såväl arbetar
med att utforma och bygga installationstäta
fabriker, som att genomföra processinstallationer. Installationen behöver inte nödvändigtvis inbegripa ett hygienrum, men
inte sällan gör den just det.
Kristensson konstaterar att svenska medicinteknikbolag investerar i betydligt lägre
omfattning i ett tidigt skede idag jämfört
med för 20 år sedan. Vidare märker han att
antalet nystartade bolag idag är en bristvara.
Dock ser han en trend i att företag som
redan idag arbetar i kontrollerad miljö växer ur sina renrum och bygger större. En
annan trend att företag som arbetar i kontrollerade rum, tenderar att vandrar neråt i
sin ISO-klass i produktionsutrymmet vilket i sin tur leder till att även underleverantören måste följa med för att klara de regulatoriska kraven.
Airson Engineering har som målsättning är att
komma tillbaka till den nivå som företaget var
på för 10 år sedan, innan avknoppningen av
verksamheter som Airsonett, Avidicare och
Avector. Då hade företaget 25 ingenjörer, idag
är de åtta. Kristenssons ambition är att det
målet ska vara uppnått genom bra installationer och nöjda kunder inom fem till sex år.
16 plastforum 08 2014
-Idag investerar företag snarare i eldrivna formsprutningsmasiner framför hydrauliska. Vilket inneburit att ett
renrum blivit billigare i absoluta tal, då rummet då inte behöver lika stor luftgenomströmning när maskinerna
inte alstrar lika mycket värme, säger Dan Kristensson, vd för Airson Engineering AB.
-Vi anlitas framförallt när kunden är i
behov av höga krav på renhet eller höga krav
på klimatet i allmänhet, säger Dan Kristensson och tillägger att företaget har tre
egna lufttekniska laboratorium i vilka kunder kan genomföra olika tester inför en
installation.
-Jag tror att vi är den ledande renrumsinstallatören i Sverige, och tveklöst den största totalinstallatören inom polymerindustrin, säger han och tillägger att företaget
servat plastindustrin med sina tjänster
sedan 1981.
Därav har företaget stor kunskap om
formsprutning i kontrollerade rum och en
stor och bred databas på området.
-Till följd av alla installationer vi genomfört
har vi en stor kunskap och erfarenhet samt
tung dokumentation i ryggen, säger han.
Airson Engineering arbetar i en egenutvecklad plattformsteknologi TLA, (Temperature control Laminar Airflow), en metod för
att nå verkningsgrader på 2:1 jämfört med
traditionella ventilationssystem som bygger
på högimpuls-/omblandande teknik, vars
maximala ventilationseffektivitet stannar vid
1:1. Kristensson menar att metoden gett företaget ett försprång eftersom den gör det möjligt för kunden att halvera sin kyleffekt och
samtidigt minska sin energiåtgång till en
tiondel jämfört med andra koncept.
Malin Folkesson
God Jul & Gott Nytt År
www.vkplast.se
Medicinteknik
Flexibelt renrumskoncept
utmanar konventionen
Hösten 2013 tog en ny aktör plats på den svenska scenen för installationer av renrum. QleanAir Scandinavia
utmanar med ett flexibelt koncept som kunden antingen kan välja att hyra eller att köpa.
Sedan lanseringen av renrumskonceptet,
Qlean Space, för knappt ett år sedan, har
mottagandet varit stort, säger Johan Ehn,
affärsutvecklare vid svenska QleanAir
Scandinavia. Branschen är väldigt positivt
inställd till den flexibilitet som konceptet
innebär i kombination med möjligheten att
inte omedelbart behöva genomföra en
investering utan istället kan hyra renrummet tills dess att företaget sett i vilken riktning hans kundorder utvecklas.
-Medicinteknikbranschen har långa ledtider, så det först nu som det börjat dyka
upp nya kontrakt. Det var väldigt trögt de
första sex månaderna men nu jobbar vi
med hel del affärer, säger Ehn.
Det unika med konceptet är kunden kan
18 plastforum 08 2014
få exakt den storlek på renrum som han
behöver. Företaget behöver inte köpa ett
rum för att växa in i framtiden. Istället kan
det anpassa sin renrumskapacitet i takt
med sina kunders efterfrågan. Om det uppstå ett nytt behov, större såväl som mindre,
kan rummet anpassas till det, på kort varsel.
Ledtiden mellan beställning och leverans av
nyckelfärdigt koncept är dessutom kort,
endast åtta veckor.
All elektronik är fördragen och enheten är
självförsörjande både när det gäller tryck- och
renluftstillförsel. När behov av ett övertryck
finns, vilket ofta är fallet vid arbete i renrum
ombesörjs detta i rummets egna filterskåp. I
konceptet ingår ett monitorsystem i vilket
rummets partikelmängd, luftfuktighet, tem-
-Vår målsättning är att på en femårig horisont bli en
av de stora spelarna inom området på de marknader
vi är verksamma, säger Johan Ehn.
Medicinteknik
peratur och differentialtryck kontinuerligt
mäts. Systemet larmar om något värde går
utanför de satta gränsvärdena. Rummen
finns från ISO-klass 5 “klass 100” och uppåt.
Renrumskonceptet är helt nytt, men
företaget som sådant har funnits i över 20
år och arbetat med luftrening för rökkabiner mot en rad olika geografiska marknader. Nya affärsområdet Renrum arbetar
dock enbart inom den svenska, amerikansk
och polska marknaden mot tillverkningsindustrin i synnerhet medicinteknik, apotekssidan och läkemedelsberedning.
-Vi rör oss på de marknader där vi ser att
det uppkommit ett starkt behov av produktion i kontrollerad miljö, säger Johan Ehn.
Dock har företaget en uttalad strategi
som innebär att det har för avsikt att i framtiden även växa inom andra geografiska
marknader och segment, men vilka dessa
är vill företaget inte offentliggöra.
-Vår målsättning är att på en femårig horisont bli en av de stora spelarna inom området
på de marknader vi är verksamma, säger han.
Smidigt koncept med bra
finansieringslösning
Niklas Lundqvist, fabrikschef för Frohe AB
2013 redovisade koncernen en omsättning på 212 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 13,6 miljoner kronor (EBIT).
Organisationen består av närmare 50
anställda runt om i världen, varav sex personer - två i Sverige, uteslutande arbetar inom
affärsområde Renrum.
Frohe AB i Tyresö har beställt ett renrum på
60 kvadratmeter ISO-klass 8, av QleanAir
Scandinavia, vilket installeras i december.
Niklas Lundqvist, fabrikschef för Frohe AB
säger att valt föll på konceptet Qlean Space
på grund av en flexibel installation och ett
generellt sett bra koncept med en intressant service- och finansieringslösning.
Det som föranleder investeringen är en
följd av nya kunder och ett ökat behov av
kapacitet av formsprutning i renrum.
-I ett inledningsskede kommer vi att
docka två formsprutningsmaskiner till
rummet som vi dessutom kommer att
använda som packnings- och monteringsyta, säger Niklas Lundqvist och tillägger
att företaget på sikt kommer att docka
ytterligare två maskiner mot rummet.
Vid sidan den gällande investeringen
har Frohe nyligen byggt en flygel på samma hus vilket tillför 480 kvadratmeter
lager och lika mycket yta för produktion.
Malin Folkesson
Raka vägen till produktion
Tingverken är en komplett leverantör av precisionsformverktyg för krävande plastprodukter.
Vi hjälper våra kunder – som finns inom medicinteknisk och precisonsmekanisk industri
– med allt från idé och utveckling till färdig verifierad produkt, klar för produktion.
www.tingverken.se offi[email protected]
s0RODUKTUTVECKLING-EDICALPRODUKTER
s0RECISIONSFORMVERKTYG
s&ORMSPRUTNINGFÚRSERIER
s6ERIlERING
s$OKUMENTATION
Elos Medtech
Ledande utvecklings- och produktionspartner inom medicinteknik
En internationell koncern med produktion i Sverige, Danmark och Kina
Elos Medtech Microplast i Skara
Specialister inom formsprutning av mindre plastdetaljer med höga krav
på toleranser och kvalitet
Läs mer om Elos Medtech Microplasts expertis på vår
hemsida eller kontakta oss på telefon 0511 257 01
www.elosmedtech.com
plastforum 08 2014 19
Håkan Jimstad
Euroform MediPharm is a long-term partner within
development and production of plastic products for
world class customers in Pharmaceutical and Medical
Technology industries. Many years of experience within
KLJKO\TXDOL¿HGSODVWLFV\VWHPVROXWLRQVKDVIRUPHGWKH
solid base of peak competence and quality awareness
that is seen in everything we do today.
www.euroform-medipharm.se
Direct/Mob:
E-mail:
+46 141 20 94 10
[email protected]
Patric Lindén
Direct/Mob:
E-mail:
+46 8 795 60 50
[email protected]
www.plastics.se
www.kraussmaffei.com/gx
Representative
Kraftfull, användarvänlig, med stabilt värde.
Den nya GX Serien från KraussMaffei kombinerar
innovativ teknik och förstklassig kvalitet på ett
aldrig tidigare skådat sätt:
www.saxe-group.com
– Maximal produktivitet tack vare en utmärkt
hydromekaniska två-platte låsenhet.
– Maximal produkt kvalitet tack vare GearX
låsenhet och GuideX linjärlager
– Maximal repeterbarhet med högeffektiv
plastificerings enhet
– Minimala ställtider tack vare enkel tillgänglighet
– Enkel att manövrera med den nya innovativa
MC6 styr enheten
Den nya GX Serien från KraussMaffei:
Engineering inspirerad av passionen.
Förstklassigt maskinkoncept. Bästa resultat
En ny dimension för formsprutning
Maskiner i GX serien
Engineering Passion
20 plastforum 08 2014
Medicinteknik
Flera företag från våra nordiska länder fanns på plats årets Compamed 2014.
En spegling av de rådande
medicinska trenderna
Medicinsk teknik är en av de snabbast växande industrierna i världen. Framförallt står störren vidöppen för
innovationsdrivna medicintekniska företag som valt att satsa på sin egen forskning och produktutveckling.
När Compamed 2014 tog fart den 12 november fanns flera av dessa med bland årets utställare.
Leverantörsmässan Compamed i Düsseldorf, arrangeras i vanligt ordning som ett
komplement till världens största medicinska utställning, Medica. Leverantörsdelen
med sina 724 utställare, höll till i hallarna
8a och 8b och lockade flera av mässans
nästan 130,000 besökare.
Joachim Schäfer, vd för Messe Düsseldorf säger att Compameds utställare bjöd
på en rad högteknologiska lösningar för
medicinteknik i form av komponenter,
material, mikro- och nanoteknik, produktion (inbegripet montering, automation
och tillverkningsteknik, processteknik,
förpackning) samt provning och
provningssystem.
Under mässans mässans tre dagar bjöds
på en spegling av rådande aktuella trender
inom områden som mikrosystem av tekniska lösningar för mobil diagnostik, övervakning och terapisystem. Vidare smarta
textilier med fokus på hur tekniken bäst
kan integreras i kläder och samtidigt vara
tillräckligt robust för vård.
SMÅ SENSORER, FLEXIBLA och sträckta substrat tillverkade av silikon, polyuretan, polyamid, eller textilier som kan rymma elektronisk apparatur över ett stort område, liksom
anslutningstekniker i miniatyr, energieffektiv kommunikationselektronik och högpresterande energilagring som kan trådlöst
laddas, är andra trender som är på uppgång
profilerades på mässgolvet.
Nya material var ett annat klassiskt tema
på mässan. Här slogs såväl högpresterande
keramik samt nyheter inom andra material
baserade på glas eller polymera material
om mässbesökarnas uppmärksamhet. Det
senaste inom 3D-utskrifter, en teknik som
nu även tillämpas inom området medicinsk
teknik och mycket, mycket mer rymdes.
Samtidigt med mässan anordnades två
forum med matchande teman för att informera om olika relevanta medicintekniska
försörjningstrender.
Malin Folkesson
plastforum 08 2014 21
xxxxxxxxx
Nya
bearbetningstekniker
Kreativa kombinationer
för smart bearbetning
Även om grundläggande
plastbearbetning har många år på
nacken finns fortfarande en
betydande potential för att skapa
nya bearbetningstekniker i form av
smarta konceptkombinationer.
Skräddarsydda lösningar där 1+1
faktiskt blir tre – vilket innovativa
maskintillverkarna lagt ner stora
resurser på.
På åttiotalet pratades det med stor iver om
den kompletta produktionscellen, med
bland annat invecklade system för snabba
verktygsbyten. Konceptlösningarna var
mycket futuristiska och plastbearbetarna
lyssnade artigt när frälsta maskintillverkare
försökte övertyga om vägen in i framtiden.
Men några större kommersiella framgångar
blev det inte tal om – kanske för att konkurrensen från lågkostnadsländer ännu inte
riktigt gett sig tillkänna.
NÄR AFFÄRSKLIMATET HÅRDNADE blev mot-
giftet automation. En effektiviserad produktionslina med optimerade flöden hägrade, med ett flöde som dessutom innebar
jämnare produktion och lägre kassation.
Samtidigt såg maskintillverkarna viktiga
möjligheter att kunna erbjuda plastbearbetarna skräddarsydd produktionsteknik. Då
talade man inte bara om modulbyggda
formsprutmaskiner, där varje delkoncept
fanns i flera utföranden, utan även om att ta
teknikens ytterligare ett steg längre. Frågan
var bara hur och genom att identifiera kommande marknadsbehov satte man igång att
skapa kreativa specialtekniker. Vissa blev
extremt kortlivade, andra är idag mogna
lösningar som har sin självskrivna plats.
Processutveckling blev plötsligt ett viktigt
konkurrensargument, som krävde både
22 plastforum 08 2014
I framtidsfabriken står konventionella formsprutmaskiner sida vid sida med utrustning för additiv tillverkning,
som utgör ett både kostnadsmässigt och ur designsynpunkt effektivt komplement på många olika plan.
kunskap och kapital. Till detta ska läggas
det så viktiga samarbetet över gränserna,
både med konkurrenter och inom andra
discipliner.
I utvecklingsprocessen ingick att identifiera de megatrender som berör just plastindustrin, och några globala insatsområden
utkristalliserades snabbt – fordonsindustrin
som idag jagar vikt mer än någonsin, förpackningar som blir allt smartare och så har vi
medicinteknik, vars tillväxt drivs av en snabbt
växande andel äldre människor på jorden.
LÄTTVIKTSOMRÅDET ÄR HETT. Sedan drygt
ett år ligger stort fokus på högpresterande
organostrukturer. Kontinuerlig fiberarmering i termoplastmatris förformas och därefter påsprutas med konstruktionsplast. På
så sätt skapas en tredimensionell detalj
med en palett av kraftfulla mekaniska
egenskaper som kan styras in i
detalj och därmed skräddarsys
efter applikationen. Och produktionsekonomin baseras
på en långt utvecklad helautomatiserad lösning med väl
beprövad teknik.
Resultatet är häpnadsväckande och konceptet ger produkter som klarar tuffa förhållanden, exempelvis som sidokrockbalk i bilar.
En sann metallersättning med andra ord.
Teknikgrunden bygger på en kombination av kunskap från härdplastsidan och
klassisk formsprutning. Resultatet är en
kompositprodukt för strukturella detaljer,
som tillverkas under betingelser för massproduktion – något som härdplastsidan
saknar.
KraussMaffeis har ett koncept för att inline belägga
polyuretan på en formsprutad produkt. Detta armstöd har en skummad komfortyta, men
det kan lika gärna handla
om en solid slityta.
Nya bearbetningstekniker
PÅ LÄTTVIKTSSIDAN HÅLLER FORSKNINGEN
som bäst på att kartlägga förutsättningarna
runt skarp produktion av funktionella plastdetaljer med hjälp av additiv teknik (AM).
Andelen detaljer som direkttillverkas i
verktygslös produktion växer kraftigt och
ligger idag runt 30 procent - resten är allt
från enkla visualiseringsmodeller till funktionella prototyper.
Många är helt övertygade om att additiv
teknik definitivt kommer att konkurrera
med traditionell formsprutning, men att
det är seriestorleken som avgör i första
hand. Största designflexibilitet med möjlighet till snabba ändringar, inget behov av
verktyg är några fördelar vid additiv tillverkning, men vid större seriestorlekar gör sig
den lägre produktionshastigheten påmind.
Dessutom är materialvalet fortfarande
begränsande. En hybrid är att för kortare
serier göra verktygsinsatser med hjälp av
additiv teknik – en kostnadsbesparing på
väl över 95 procent, jämfört med enkla
CNC-frästa verktyg.
Det besvärande frågetecknet är att man
idag har begränsad kunskap om såväl materialens långtidsegenskaper som det anisotropa beteendet hos funktionella detaljer
tillverkade med additiv teknik. Det pågår
flera olika projekt världen över där man studerar detta både på makro- och mikronivå.
Vidare görs modeller för topologiska
optimeringar, för att med hjälp av additiv
teknik kunna skapa plastdetaljer med egenskaper fullt i klass med motsvarande i
metall. För rätt utfört är det en designfråga
hur man skapar hålrum som ger ökad hållfasthet, samtidigt som vikten kan reduceras
ytterligare jämfört med en metallprodukt.
Med andra ord en produktionsteknik där
man slipper begränsas av produktionstekniska aspekter med konventionell avverkande bearbetning.
HÅLLER VI OSS till traditionell formsprutningsteknik finns det en rad spännande
koncept, väl värda att benämnas som nya
bearbetningsmetoder. Här handlar det om
teknikkombinationer i en noggrant optimerad produktionscell, som ger en unik produkt i en extremt effektiv produktion.
Ett exempel är samarbetet mellan formsprutmaskintillverkare och svenska
Impact Coating, där PlastiCoater utföra
Engel har utvecklat en rad specialtekniker – allt från Varysoft skumteknik, avancerade interiöra fordonsytor
med Dolphine-teknik, reptåliga PUR-ytor direkt vid formsprutning och innovativ teknik för högkvalitativa
optiska produkter med Optimelt.
Funktionella detaljer i exakt rätt plastkvalitet är resultatet av Arburgs koncept Freeformer. Plötsligt är inte
materialvalet en begränsning, vilket öppnar helt nya möjligheter.
metallisering med miljövänlig PVD (Physical Vapor Deposition)-beläggning, fullt
integrerat med formsprutningen av produkter med varierande geometri. Ett liknande upplägg finns framtaget av Bayer
och KraussMaffei för att dubbelspruta en
nötningstålig yta av PUR på exempelvis
PC/ABS. Gemensamt för bearbetningsteknikerna är ökad funktionalitet i färre
processteg, vilket ger betydande kostnadsbesparingar i slutänden.
Även extrema kvalitetskrav kan vara
innovationsdrivande. Det finns idag bearbetningskoncept för optiska produkter med
mycket höga krav, där man genom smarta
kombinationslösningar tar tekniken ytterligare ett steg längre i kvalitetsjakten.
Katarina Elner-Haglund
plastforum 08 2014 23
Elmia Subcontractor
xxxxxxxxx
2015 blir ett bra år
för plastindustrin
God uppsluppen stämning och framtidstro präglade underleverantörsmässan Subcontractor 2014. Även om
utvecklingen inom Europa begränsar tillväxten för teknikindustrin, har flera av utställarna flera spännande
projekt i flödet och stor tilltro till 2015.
Vid sidan av den traditionella utställningen
arrangerades i vanligt ordning ett gedigt
konferensprogram. Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist redogjorde för Teknikföretagens konjunkturprognos för 2015.
–Tillväxtförutsättningarna inför 2015 har
försämrats i takt med att efterfrågan i Europa ännu inte kommit igång, sa Lindqvist.
Enligt Lindqvist påverkas investeringsklimatet negativt till följd av den politiska
oro alltsedan Rysslands annektering av
Krim i våras i kombination med en sämre
efterfrågan i norge bland annat. Teknikföretagen räknar därför med att maskinindustrin i Sverige får en oförändrad produktionsnivå 2015.
Fredrik Sidahl, vd för Fordonskomponentgruppen, ser dock en viss ljusning och
förbättrad lönsamhet för fordonsbranschens leverantörer.
-I Sverige finns 72 stora leverantörer mot
fordonsindustrin med en omsättning på
mer än 500 miljoner kronor. Det är dessa
som måste dra, men det är bland de små
som vi måste skapa tillväxt, sa Sidahl.
Anders Ekdahl, vd för Sinf, var försiktigt
optimistisk i sin prognos för 2015. Fast positiva vindar verkar blåsa för plastindustrin 2015
tillade han när han presenterade Svensk
Industriförenings senaste barometer.
-Tyvärr har det skapat ett vänteläge då få
satsar fullt framåt. Vår bedömning är dock
att läget är gynnsamt för de som är aktiva
och offensiva, sa Ekdahl.
Malin Folkesson,
Martin Dyberg
Svenska AQ-enheterna går samman
Surr på mässan:
”-Vi ställer inte ut någon annanstans, detta är VÅR mässa, eftersom
vi verkar inom plastsektorn, men
plastsektorn är inte våra kunder.
Men hit kommer våra kunder och
det är alltid en bra mässa// sagt av
plastföretags VD
24 plastforum 08 2014
AQ-gruppens svenska formsprutningsföretag; Holmbergs, Retor Production och Plast AB har gått samman till ett bolag, AQ Plast AB. Ny vd från
och med den 1 oktober är Erik Mattsson.
Mikael Waltari, marknadschef för generell industri på AQ Plast AB berättar
att sammanslagningen syftar bland annat till att stärka enheten genom en
ökad samordning av inköp samt koordination av säljaktiviteterna.
-Vi har en hel del spännande projekt på ingång som kan komma att bli
ett lyft inom såväl fordon som generell
industri, säger Waltari.
Elmia Subcontractor
Stabilt sälj mot plastindustrin
Bra förutsättningar inför 2015
Andreas Johansson och hans kollega Andreas
Johansson, vid Uddeholms Svenska AB säger
att företaget har en stabil försäljning mot den
svenska marknaden.
-Vi växer inte men tappar heller inte, säger de.
De berättar om företagets satsning på ett för
Uddeholm nytt bearbetningskoncept mot
svenska kunder. En större investering på 25 miljoner kronor har genomförts under året vid produktionsenheten Uddeholms AB i Hagfors, vilken kommer att rampas upp med full produktion under 2015. Konceptet innebär att
Uddeholm nu kan erbjuda sina kunder, i första
hand till den nordiska marknaden, insatsmaterial i högpresterande verktygsstål, med mer finbearbetade toleranser och bättre ytor.
För tre år sedan tog Anders Nilsson och Tomas
Rapp över MSM Stålverktyg AB i Forsheda. Sedan
dess har ägarna organiserat om och kvalitetssäkrat bolaget samt öppnat kontor i Kina. Nyligen
investerade det i en gnist och en femaxlig fräs.
-Vi har haft en tuff resa ekonomiskt, men har
rätta upp detta, säger företagets vd Anders
Nilsson som tror att 2015 kommer att bli ett
ganska hyfsat år. Förfrågningsläget är ganska
bra och vi har börjat göra lite avslut redan nu.
2 x Andreas Johansson
berättade att Uddeholm nu kan erbjuda
marknaden insatsmaterial med finbearbetade toleranser och
bättre ytor.
Tillväxt inom samtliga
segment
Euroform AB arbetar inom flera olika segment;
Industri, Trucks och Medical, och ser en tillväxt
under 2015 inom samtliga segment för företagets räkning.
-Vi har ett par projekt som vi kommit långt med,
men det är inget vi i dagsläget kan uttala oss om,
mer än att det bland annat ryms inom affärsområdet Trucks, säger företagets vd Håkan Jimstad.
Han säger att affärsområde Industri tuffar
på och har en positiv utveckling samt att Medical ser bra ut. I dagsläget är det inga nya affärer
på ingång inom det senare affärsområdet, men
det är företagets ambition att Medical ska stå
för 25 procent av gruppens omsättning 2018.
Idag står affärsområdet för 5 procent.
Håkan Jimstad vd
för Euroform AB.
”Vi har haft ett par riktigt
bra möten, och många fler
leads att gå vidare med
när vi kommer hem, //
nöjd försäljningschef…
-Vi mäter våra förfrågningar och ser
att de är högre i år än
vid motsvarande tid
i fjol, säger Anders
Nilsson, vd för MSM
Stålverktyg.
Hoppas mycket på 2015
Karlskogaföretaget Roflex AB, formgjuter detaljer polyuretan, från solida elastomerer till integralskum. Sedan 2008 har företaget sakta med
säkert vuxit i storlek till att idag omsätta åtta
miljoner kronor.
-Vi arbetar mot en rad olika industrisegment.
Mest växer vi inom försvars- och möbelindustrin, bland annat gjuter vi in väldigt elektronik
till Saab Training Systems, säger Nicklas Rydh,
en bolagets två ägare.
-Efter en lång tid av
stiltje, känns att det
är på väg att hända
grejor under 2015,
säger Nicklas Rydh
till vänster.
Metalldetekterbar plast
presenterades
Danska OTV Plast A/S
visade upp sin variant av tekniska plaster, HDPE 1000 MDP,
som med tillsatser gjorts metalldetekterbar.
Materialets innehåll av mikroskopiska metaller
gör att plasten påverkar metalldetektorer.
MDP-versionen kommer att användas där
livsmedel är i direkt kontakt med plasten, till
exempel i förbindelse med transportband,
svängarmar, skärbrädor med mera.
-Vi satsar på att komma in på den svenska
marknaden, för att kunna göra det har vi anställt
en person som ska utgå från Sverige och därigenom bearbeta marknaden, berättade Anders G.
Blåholm, försäljningschef, på OTV Plast A/S.
”- Wow, hur häftigt
som helst” //sagt av
person som studerade
de i plast 3D-utskrivna
elgitarrerna
De svarta siffrorna ska
upp på bordet
Essge-Plast AB har haft riktigt mycket att stå i
under 2014. Nästan för mycket, anser Hans
Olofsson, affärsutvecklare på företaget.
-Flera projekt har rullats igång och taktats
upp under 2014 hos våra kunder, säger Olofsson.
Han berättar att företaget producerat under
flera helger och även haft kvälls- och nattskiften bemannade. Och tycker att “det ser hyggligt
ut” framöver också.
Företaget har haft det tufft sedan 2009 men
räknar med att kunna visa svarta siffror under
2015. Olofsson säger att företaget arbetat med
att investera i en rad automatiseringslösningar
de senaste åren.
-För sex år sedan la vi fokus på att handla nya
formsprutningsmaskiner. Idag tittar vi mer på
att investera i utrustning för en rationellare
produktion, säger Hans Olofsson.
Ökad maskinstorlek
och nya tekniker
Per-Olof Axelsson, vd och ägare av Makeni AB
säger att företaget har väldigt mycket att göra just
nu och tillika på ingång från fordonsindustrin. För
några månader sedan blev företaget valt till Tier1
leverantör av Scania Lastvagnar, vilket kommer att
ha stor påverkan för företaget och dess tillväxt.
-Vi kommer att gå upp i maskinstorlek och tittar idag på lite större 2-plattemaskiner. Dessutom ska vi investera i fler svetstekniker, säger han.
I början av januari kommer Makeni att anlita
en extern effektiviseringskonsult som kommer
att se över företaget hela verksamhet och flöden.
-Vår ambition är inte att bli fler medarbetar,
men vi ska omsätta mer och tjäna mycket mer,
säger Per-Olof Axelsson.
-Vi är väldigt duktiga
på att formspruta
plast som metallersättning och har väldigt många nya
projekt och förfrågningar på väg in, säger
Per-Olof Axelsson.
plastforum 08 2014 25
Har du
d koll på ditt fotavtryck?
Ladda ned Plastgu
uide
iden
WůĂƐƚŐƵŝĚĞŶćƌĞƩƐĂŵĂƌďĞƚƚĞŵĞůůĂ
/<Dʹ/ŶŶŽǀĂƟŽŶƐͲŽĐŚŬĞŵŝŝŶĚ
ĚƵƐƚƌŝĞƌƌŶĂ
ŽĐŚ ƌƵĚĞƌŽŶƐƵůƟŶŐ͘ĞŶćƌ Ő
ŐƌĂƟƐ
ƐŽĐŚ
ĮŶŶƐĨƂƌ/ƉŚŽŶĞ͕ŶĚƌŽŝĚŽĐŚ /ƉĂ
ĂĚ͘s
sŝůůĚƵ
ǀĞƚĂŵĞƌŽŵ/<DŐĊŝŶƉ
ƉĊike
kem.se
I vår app
pp får d
du veta att sulan på
ĚŝŶůƂƉĂƌƐŬŽďĞƐƚĊƌĂǀƚĞƌŵ
Ċ Ăǀ ƚĞƌŵŽƉůĂƐƟƐŬ
ƚƚĞƌŵŽƉůĂƐƟƐŬ
ƉŽůLJƵƌĞƚĂŶ͕ƐŽŵŬĂŶƟůůǀĞƌŬĂƐĂǀϵϬй
ƐĂǀϵϬй
ĨƂƌŶLJĞůƐĞďĂƌĂƌĊǀĂƌŽƌ͘DĞŶǀŝůŬĂŇĞƌĂǀ
Araldite ®
Expoxisystem
Silikonolja
RenCast®
Epoxi och polyuretan
gjutsystem
®
HexMC
Kompositdetaljer
RenLease
alla plastmaterial du möter i vardagen
ćƌďŝŽďĂƐĞƌĂĚĞ͍KĐŚƟůůǀŝůŬĞŶŐƌĂĚ͍
I Plastguiden har
h vii samlat
lat allt som är
ǀćƌƚĂƩǀĞƚĂŽŵĚĞǀĂŶůŝŐĂƐƚĞƉůĂƐƚĞƌŶĂ͘
ǀćƌƚĂƩ
HexForce ®
Reinforcements
Quadraxial
®
Kol- och glasfiberväv
®
Vakuumfilm
Vacuumbagging film
Avluftningsfilt
Breather
RenPim
®
®
Rapid prototyping
Släppmedel
Biaxial
Release agents
Kol- och glasfiberväv
Silikonskum
Modell- och verktygsmaterial
RenPaste ®
RenLam
Distributionsnät
Lamineringssystem
Infusion mesh
Epovipasta
SMP
Redux ®
Limfilm
Silikonlim
Triaxial ®
Kol- och glasfiberväv
HexWeb
Honeycomb
HexPly ®
Prepregs
Kol- och glasfiberväv
Arathane ®
Polyuretansystem
Gjutsilikon
Tätningstape
UD
Sealant tape
®
Kol- och glasfiberväv
Multiaxial
Technology
HexTow
Kolfiber
Vacuum fittings
and accessories
Polyspeed®
Laminat
®
®
HexTOOL
Verktygsmaterial
Perforerad
släppfilm
Perforated release film
Aramidfiber
Elastosil
®
Silikontätningar
®
Silikonprimer
Araldite
Epoxi, polyuretan, akrylatlim
ABIC Kemi AB
P.O Box 6131
SE-600 06 NORRKÖPING
26 plastforum 08 2014
Vakuumanslutningar
och tillbehör
®
RenShape
®
Släppmedel
Silikonpackningar
Här beskrivs fördelar och begräänsningar
ä
med olika plastmaterial, de keeemiska föreningarna bakom, återvinning
ng och vad en
viss förkortning betyder. Pluss mycket mer.
Phone
+46 (0) 11 14 90 30
Fax
+46 (0) 11 14 92 37
e-mail [email protected] abic.se
www.abic.se
Plastovationer
Innovativa produkter tog hem pris
En musselburk i plast, en
bioplastpåse, en protesfot i
komposit och ett låsbart
cykelkorgslock vann i de respektive
klasserna i Plastovationer,
dessutom fick AD-Plast pris för
bästa energieffektiviseringsprojekt.
Prisutdelningen hölls den 11
november på Elmia Subcontractor
och bevittnades av runt hundra
åskådare i publiken.
TEXT: MARTIN DYBERG
FOTO: MALIN FOLKESSON
Plastovationer Awards arrangeras av Plastforum i samarbete med Elmia Subcontractor, SPIF och IKEM, och har som syfte att
belöna och uppmärksamma innovationer
inom svensk och skandinavisk plastbearbetande industri samt designers som använder sig av plast som material.
I klassen Plastovationer vann ICA Sverige för sin musselburk. Där de ersatt det
tidigare materialet aluminium med plast,
och därmed inte bara sparat på miljön utan
också fått bort all bisfenol från förpackningarna.
Runt 100 personer hade tagit sig
till Plastovationers prisutdelning.
Nöjda vinnare på scenen efter prisutdelningen.
-Vi tittar ständigt på hur vi kan förbättra
våra produkter och förpackningar och jobbar på att få bort all bisfenol ur vårt sortiment till 2015, berättade prismottagaren
Signe Bremell, produktchef EMV på ICA
Sverige.
I klassen Plastovationer Miljö vann
Ekmans Jönköping/Trioplast för sin plastpåse TrioBioMarine, i vilken man ersatt en
stor del av den konventionella plasten med
förnybar råvara i detta fall ostronskal.
-Det känns som vi redan vunnit, vi har
vunnit våra kunders förtroende. Idag
använder många stora varumärken våra
påsar, förklarade en nöjd Pär Wik, marknads- och försäljningschef på Trioplast.
Kristoffer Lindhe, har tagit fram protesfoten Xtend Foot som är tillverkad av komposit, och som han fick mottaga pris för i klassen Plastovationer Komposit. En protesfot
som gör stor nytta för användaren eftersom
den är mer rörlig och stabil än konventionella proteser.
AD-Plast vann pris i kategorin Plastovationer Energieffektivisering. De har tagit
energieffektiviseringen till en helt ny nivå.
Per kilo producerad plast har företaget
sedan 1998 fått ner sin energiförbrukning
till 1,7 kW samtidigt som de minskat sitt
energibehov med hela 49,7 procent per kilo
producerad plast.
-Det är skönt att bli uppskattad för all tid
man lagt ner, sa en nöjd Michael Jonsson,
vd på AD-Plast. Vi började med belysning
och har fortsatt med alla delar, det är ett
ständigt pågående arbete.
I klassen Plastovationer Design vann
LOC Gear för sitt låsbara cykelkorgslock i
polypropen.
-Det började med att vi ville köpa något
som inte fanns. Ur det föddes idén om att
själv ta fram ett låsbart cykelkorgslock, förklarade Anders Hallåker, vän till en av innovatörerna bakom LOC Gear.
plastforum 08 2014 27
Va!
Stort gr
grattis
rattis
ttis
till alla vinnare!
Plastovationer Miljö 2014
Priset tilldelas en produkt som framgångsrikt använder återvunnen plast, eller plast baserad på
antingen förnyelsebar råvara och/eller plast som är till sin helhet eller delvis biologiskt nedbrytbar.
Plastpåsen TrioBioMarine, Ekmans Jönköping/Trioplast
Juryns vinnarformulering var:
Med mod och genuin kunskap har vinnaren verkligen gjort ett avtryck, och visat att man kan göra skillnad
genom att aktivt göra ett val. Med sin plastpåse TrioBioMarine har Ekmans och Trioplast gemensamt skapat
en produkt som avsevärt minskar miljöpåverkan. En betydande del av den konventionella plasten har bytts ut
mot ett förnyelsebart och man har på ett innovativt sätt kunnat skapa en plastpåse som är snygg, praktiskt och
miljövänlig.
En nöjd Pär Wik, marknads- och försäljningschef på Trioplast
tillsammans med prisutdelaren Jonas Aspling från Swerea IVF.
Stolt kategoripartner
Plastovationer Komposit 2014
Priset går till det företag som tydligt utmärker sig för en unik och
funktionell kompositprodukt /kompositdetalj.
Xtend Foot (fd xBalance) - protesfot i komposit,
Lindhe Xtend
Juryns vinnarformulering var:
För att man tagit fram en produkt som inte bara främjar användningen av komposit utan också gör enormt
stor nytta för användaren. Lindhe Xtend, har med sin Xtend Foot (fd xBalance) utvecklat en protesfot som är
mer rörlig och stabil och där fotbladet dessutom kan anpassa sig efter underlaget, gör att detta är en verkligt,
innovativ produkt, som kommer till nytta för många och som kan underlätta vardagen för dess användare.
Innovatören bakom protesfotens konstruktion,
Christoffer Lindhe, tog emot vinsten i Komposit-kategorin.
Arrangör
I samarbete med
Stolt kategoripartner
Mediepartner
PROCESSKYLARE
samt
FRIKYLNINGSSYSTEM för plastindustrin
‡ 30 års erfarenhet av plastindustrin
‡ Jourverksamhet alla dagar
‡ Värmeåtervinning
‡(QHUJLHϝHNWLYLVHULQJDYN\ODQOlJJQLQJDU
med datoriserad mätutrustning
‡(UIDUQDN\OWHNQLNHUXQGHUVWlQGLJXWELOGQLQJ
ISO 14001
*126-g7HOZZZOQN\ODVH
Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del i många
tillverkningsprocesser. Tyvärr är lukt en vanlig orsak till
reklamationer; allt från enstaka kundreklamationer till
containrar fulla med färdiga produkter på väg ut till kund.
Behöver du veta vad din produkt avger?
Hanterar ni plaster, textilier, skor, mattor, byggmaterial? Kemiska
emissioner från naturliga eller syntetiska produkter avger flyktiga
organiska föreningar (VOC) till vår utom- och inomhusmiljö.
Verkar det krångligt?
Swerea IVF utför lukt/emissionsanalyser med hjälp av vår nya
utrustning; Nordens enda Omni-Sampler Plus.
Det luktar illa
– men är det
farligt?
Swerea IVF kan hjälpa er
Vi kan analysera fasta prover, vätskor och gaser med en teknik
som kombinerar de tre provprepareringssätten headspace,
termisk desorption samt large volume SPME. Detta gör att
vi i en och samma analys kan detektera både lätta och tunga
organiska ämnen. Mängden prov som behövs är så liten som
något mikrogram vid vätskeprover.
För mer information kontakta
[email protected] eller 031-706 63 14
plastforum 08 2014 29
Va!
Plastovationer Energieffektivisering 2014
Priset går till ett polymerbearbetande företag som lanserat ett tydligt och påtagligt
initiativ för att sänka och effektivisera sin egen energianvändning.
AD-Plast
Juryns vinnarformulering var:
Priset går till ett företag som verkligen har tagit energieffektiviseringen till en ny nivå. Genom att man för många
år sedan kraftfullt och bestämt slog in på den energisnåla vägen, har man lyckats sänka sin energiförbrukning
avsevärt. Per kilo producerad plast har AD-plast sedan 1998 fått ner sin energiförbrukning till 1,7 kW, samtidigt
har de minskat sitt energibehov med hela 49,7 procent per producerat kilo plast.
En nöjd Michael Jonsson, vd på AD-plast, här med
prisutdelarna Lennart och Emelie Nydén från LN-Kyla.
Stolt kategoripartner
Plastovationer Design/Produktutveckling 2014
Priset går till en enskild konstruktör/produktutvecklare eller till det team som på ett enastående sätt utvecklat eller vidareutvecklat en funktionell och intressant produkt eller detalj.
Låsbart cykelkorgslock i PP, LOCgear
Juryns vinnarformulering var:
Ofta är det så att det enkla är det mest geniala. Att med sin produkt lösa ett kanske trivialt, men väl så irriterande problem har LOCgear, tagit fram en produkt som vi tror har potential att slå igenom till den breda massan.
Med sitt låsbara cykelkorgslock, har man nu möjlighet att enkelt låsa in sina tillhörigheter och samtidigt skydda
dem från väder och vind. Att man dessutom gjort designen till en framstående del är ju oerhört tilltalande.
Anders Hallåker, vän till en av innovatörerna bakom
LOCgear fanns på plats för ceremonin.
Plastovationer 2014
Ett pris som går till det företag som tagit fram en utmärkande och högkvalitativ produkt
där plast framgångsrikt ersätter ett eller flera andra material.
Musselburk, ICA Sverige
Juryns vinnarformulering var:
Vinnaren har verkligen tänkt till och gjort betydande insatser, inte bara för miljön utan också för konsumenten,
genom att ersätta sina tidigare aluminiumförpackningar med en i plast, har ICA Sverige visat att det går att ha
ett proaktivt hållbarhetsarbete och samtidigt skapa en förpackningslösning som tilltalar konsumenterna och
ökar användarvänligheten samt att man med en helt ny syrgasbarriär som vid rumstemperaturer innebär att
hållbarheten för de här produkterna är två år.
Signe Bremell Produktchef EMV/ Product Manager Private Label
från ICA Sverige tog emot det stora vandringspriset Plastovationer.
Stolt kategoripartner
EuroMold
EuroMold 2014
– siktet in i framtiden
Intresset för additiv teknik är mycket starkt, men har ändrat karaktär något under senaste året. Idag är begreppet
välkänt för de allra flesta och istället riktas intresset mot mer handfasta tillämpningar i vardagssammanhang.
Detta syntes tydligt på årets upplaga av EuroMold i Frankfurt i slutet av november.
Verktygsinsatser, gripdon, fixturer och
produkter med helt nya egenskaper tack
vare additiv teknik är några exempel som
triggade mässbesökarna.
Snabb enstycksproduktion av funktionella
detaljer, med möjlighet till både snabba och
billiga modifieringar under resans gång –
det är något som konstruktörer önskat sig
länge. Nu är det verklighet och samtidigt
växer både material- och maskinmarknaden kraftigt för att möta nya kundsegment.
ÄVEN DETTA ÅR samlades additiv tillverkning i en egen hall, där även en specialavdelning demonstrerade framgångsrika
samarbeten mellan additiv tillverkning och
verktygsindustrin. Mycket populärt var
EuroMold 3D-skola med klassrum för
studenter och här hittade man både en och
annan icke-student som nyfiket försökte
lära mer.
Förutom mer handfasta tekniska nyheter
inom en rad olika områden handlade
mässan som vanligt om det sociala nätverket
– att ansikte mot ansikte föra en dialog
vars riktning pekar rakt in i framtidens
megatrender.
För att underlätta dessa processer
erbjöds verktyg som matchmaking, workshops, diskussionsforum av olika slag och
en rad andra event som förstärkte den goda
dialogen mellan designers och konstruktörer.
Sedan tidigare vet mässarrangören Demat
att just detta utgör ett viktigt kärnvärde för
såväl utställare som besökare. Inspiration
är ett viktigt ledord.
ETT ÅRLIGEN ÅTERKOMMANDE och mycket
uppskattat inslag är Terry Wohlers spegling
av nuläget för additiv tillverkning. En av konferensdagarna var avsatt för en närmare titt
på hans lägesrapport, som fungerar som riktmärke för många företag – stora som små.
Temat i år var ”The Truth Behind the Additive Manufacturing Supply Chain” – ett nog så
aktuellt ämnesområde, eftersom gamla sanningar ställs på huvudet för fullt just nu.
För många industriföretag är det en viktig
aspekt att kunna korta sin logistikkedja och
bli så pass konkurrenskraftiga att produktion
kan flytta tillbaka från lågkostnadsländer.
Avgörande är hur kritisk produktionen är
och att produkten kan produceras lokalt
med additiv teknik, trots en generellt högre
kostnadsnivå. Att AM innebär stärkt konkurrenskraft för mogna marknader är alla
överens om.
NÅGRA AXPLOCK BLAND NYHETERNA är
Objet Eden260V med en ultrafin upplösning på bara 16 mikron och den har dessutom
upplösningsbart supportmaterial. Bland
produktionsmaskinerna var en av nyheterna
Stratasys Fortus 3D som är 20 procent
snabbare än sin föregångare.
På materialsidan presenterade Stratasys
nyheten Ultem 1010, en PEI-kvalitet med
mycket hög värmetålighet, kemikaliebeständighet och draghållfasthet. Och materialforskningen har ett tydligt sikte inställt på
kompetenta konstruktionsplaster avsedda
för direkttillverkning av detaljer för krävande
applikationer.
Additiv teknik öppnar nya möjligheter, men ställer också större krav på att tänka ”utanför boxen”.
Målet är design som ger ny funktionalitet på ett sätt som inte kan nås med konventionell bearbetningsteknik.
Katarina Elner-Haglund
plastforum 08 2014 31
Nyheter från Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
KRITERIER FÖR GIFTFRI
FÖRSKOLA
IKEM är engagerat i Konkurrensverkets regeringsuppdrag att ta fram
upphandlingskriterier för en giftfri
förskola. Arbetet gäller textilier,
leksaker, möbler samt köks- och
serveringsutrustning.
IKEM arbetar övergripande med
frågan om det är tillåtet att gå längre än den EU-harmoniserade
lagstiftningen samt med kriterierna
för köks- och serveringsutrustning,
Intresset för bioplast ökar
som berör plastprodukter i stor
utsträckning.
Uppdraget ska redovisas senast i
maj 2015.
BIOPLAST PÅ FRAMMARSCH
till skogs- kemi- och förpackningsin-
ningarna för nyinvesteringar och
Intresset för bioplast ökar i Sverige,
dustrierna. Syftet är att kartlägga och
bättre attityd kring kemiindustri,
liksom efterfrågan.
utvärdera förutsättningarna för att
säger Nils Hannerz.
skapa en kedja av svenska företag som
Arbetet med BioInnovation drivs
20 procent per år. Det är en dramatisk
tillverkar plastprodukter med skogens
av IKEM, Skogsindustrierna, och TE-
Genom sitt ”Manifest för plastindu-
utveckling, även om tillväxten sker från
sidoprodukter som råvara. I projektet
KO, Sveriges Textil & Modeföretag.
strins konkurrenskraft i Europa”
låga nivåer, säger Nils Hannerz, projekt-
deltar Sveaskog, Holmen, Södra, SE-
ledare för bioplast på IKEM.
KAB, Borealis, Trioplast och Tetra Pak.
- Användningen växer med ungefär
Att användningen fortfarande är
begränsad är en ekonomisk fråga.
- Biobaserad plast är ett spännande område att gynna politiskt. Vi vill
I dag finns ingen svensk produktion av bio-polyeten med ursprung i
Sjukvården är en stor användare av
- Närodlad Plast innebär därför en
bjuder plastindustrin in EU:s be-
plastprodukter. Där används i dag ba-
slutsfattare att ansluta sig till indu-
ra en begränsad mängd bioplast,
strins ansträngningar för att
men intresse finns för en utökning.
utveckla branschen.
Genom ett utvecklingsarbete har till
skogen. FÖR EUROPAS FRAMTID
– Plastindustrin är viktig för en
exempel en ny typ av soppåsar av bio-
koldioxidsnål, resurseffektiv ekono-
se en politik för kemi, i motsats till en
omställning till biobaserad ekonomi i
plast tagits fram av plastindustrin i tät
mi i Europa. Plast går att återanvän-
politik mot kemi. Mest angeläget är
praktiken, säger Nils Hannerz.
dialog med sjukvården. Bioplastbasera-
da om och om igen. I Sverige borde
de påsar skulle vara dyrare, om de gjor-
vi kunna utnyttja en del av vår
att minska antalet pålagor för plast-
BioInnovation är ett strategiskt inn-
industrin. Intressant är att jämföra
ovationsprojekt med förnybara råvaror
des likadana som tidigare modeller. Ma-
skogsråvara till plasttillverkning,
med andra branscher, som IT, skog
i centrum. Bakom detta står i dag 58 fö-
terialet har dock utvecklats så att påsar-
säger Magnus Huss, förbundsdirek-
och livsmedel, där man både har in-
retag och organisationer som bidrar
na kan göras av tunnare plast, vilket gör
tör IKEM.
satser för att stimulera utvecklingen
med finansiering och egna insatser.
lösningen ekonomiskt intressant.
och för att hantera problem.
Även statliga Vinnova finansierar.
En rad projekt pågår, inte minst
Exempel på förväntade resultat
- Nu pågår fler projekt för utveckling av bioplastanvändning inom
hos företagen själva, för att utveckla
från programmet är lång och inne-
sjukvården, bland annat när det gäl-
användningen av bioplast. IKEM
håller bland annat utveckling av bio-
ler operationstextilier, bägare och
medverkar där på olika sätt.
baserade kompositer.
förkläden. Potentialen bedöms till 75
I projektet Närodlad Plast samarbetar sex stora aktörer med anknytning
- För IKEM är detta en viktig del i arbetet med att förbättra förutsätt-
Manifestet lanserades vid
branschmötet PolyTalk 2014
i Bryssel.
procents lägre utsläpp av klimatgaser, säger Nils Hannerz.
IKEM företräder svenska och
ALL-DAGAR MED FOKUS PÅ MISSBRUK
utlandsägda företag med
UNDER NOVEMBER OCH december turnerar IKEM:s
Experter från ALNA beskriver hur man kan hantera
gemensam vision för hållbar
rådgivare runt i Sverige. Dessa så kallade ALL-dagar
missbruk av alkohol, droger, läkemedel och spel. IKEM
tillväxt: att utveckla industriella
erbjuder en genomgång av årets förändringar när det
reder ut de arbetsrättsliga aspekterna kring missbruk.
lösningar till de globala
gäller kollektivavtal, lagar och regler inom det perso-
Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation (Finfa)
samhällsutmaningarna.
naladministrativa området samt förändringar som är
informerar om försäkringsfrågor med särskild tyngd-
på gång 2015.
punkt på sjukförsäkringar.
Årets ALL-dagstema är ”Skadligt bruk i arbetslivet”.
32 plastforum 08 2014
Lars Askelöf, förhandlingschef, IKEM
Ring oss på: +46 10 4553850
eller gå in på www.ikem.se så
får du veta mer.
Julkrysset
Plastforum önskar våra läsare en God jul & Gott nytt år
BÄRKASSEPLAST
KORT POWERPLAY
KOMPOST- WEST PÅ
VIT DUK
ERBAR
FRÅN LAMMLÄTE
NATUREN
FISK
SÅRMINNE
FULLT
AV PÅ
EN
AMORF
OCH
GLASKLAR
ÄR NÅGOT
SOM ÄR
INNE I
HÄR
EFTER
EFTERTRYCK
I CDSKIVA
SKRALT
OCH KNOG
FLYGPLATS
FORMA
STEKDON
EXEMPLAR
HANDLAR KNYCKS
OFTA ID- GYMNAROTTSSTIKSTRID OM FÖRENING
REKLAM
SÅNGARDORIS
BÄR
IBLAND
LUVA
YPERIT
KRYMPKOMPENSERING
I SÅDANT
SES RÖKRESTER
HÅLKROPPSTEKNIK
BLOMMIGA METALLBLADISERAS
DRYCKGÄRNA
ENS
MÅRDDJUR
SYRTUT
OCH
MUSIK
FÖRST
OK
FILM
PENN
NYHETSBYRÅ
ÄR
SÄLLEN
80-TALSMOBIL
KYLARGALLER
KLAGANDE
BANK
BRÄNT
OCH
OFYLLT
ROAT SIG
FÖRR
FÖRE
ERICSSON
JAG
HÄRSKEN
FUMLA
VIBRATION
OOLONGDRYCK
BIBELDEL
REDSKAP
FÖR RENSKÖTARE
LÄNGST
BAK PÅ
FREGATT
DONERAR
FÖRST
HAGE OCH
FÄLG
GIGASEKUND
FÅFÄNG
SLÅR
VAD OM
LEGERING
126-14
svaret på
korsordet finns på
www.plastforum.se
Låt oss tänka efter före.
Det lönar sig i längden.
Vi på Andrénplast har gjort det enkelt för dig som är ute efter
vakuumformade plastdetaljer. Det är nämligen vårt expertområde. Vår kunskap är ovärderlig i skapandet eller förädlingen
av dina konstruktionsidéer. Resultatet är smartare lösningar,
minskade totalkostnader och snabbast möjliga ledtider.
Ring oss på 031-709 62 70 eller läs mer på
www.andrenplast.se
/ŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀƉůĂƐƚ͍
WŽůLJŵĞƌŽůůĞŐĞĞƌďũƵĚĞƌůĂŶĚĞƚƐďƌĞĚĂƐƚĞƵƚďƵĚĂǀƉůĂƐƚŬƵƌƐĞƌ͘KďĞƌŽĞŶĚĞĂǀŽŵĚƵ
ćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĂǀŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ͕ƚŝůůǀĞƌŬŶŝŶŐŽĐŚͬĞůůĞƌĊƚĞƌǀŝŶŶŝŶŐƐĊŚĂƌǀŝƐŬƌćĚĚĂƌƐLJĚĚĂŬƵƌƐĞƌ͘
sŝĞƌďũƵĚĞƌćǀĞŶLJƌŬĞƐƐƉĞĐŝĨŝŬĂƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌĨƂƌŽƉĞƌĂƚƂƌĞƌŽĐŚŵĂƐŬŝŶƐƚćůůĂƌĞ͘&ƂƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽŵŬƵƌƐŝŶŶĞŚĊůůŽĐŚͬĞůůĞƌĂŶŵćůĂŶ͕ƐĞǁǁǁ͘ƉŽůLJŵĞƌĐĞŶƚƌƵŵ͘ƐĞ͘
plastforum 08 2014 33
Tekniknytt
NASA utmanar
kompositforskningen
Grafenbatteri med additiv teknik
Graphene 3D Lab har tagit fram
som skrivs ut samtidigt. Grafen
är det rimligt att en personbils
ett grafenbaserat plastmaterial
förbättrar prestandan och batte-
räckvidd skulle kunna utökas till
och skummade kärnmaterial står
anpassat för additiv tillverkning
riets form kan enkelt anpassas
80 mil mellan laddningarna.
högt på NASAs önskelista. Två rejäla
av exempelvis batterier.
helt till konstruktionen .
Alternativ till dagens honeycomb
utmärkelser ska locka industrin och
Förhoppningarna runt grafen-
Genom att blanda i ”nanoplät-
Detta bekräftades nyligen av
Teslas vd och grundare Elon
forskningen att få fart på innova-
tar” av grafen uppnås många nya
baserade plastbatterier är stora
Musk – med förbehållet att app-
tionskraften.
spännande möjligheter. Samti-
och enligt den statliga kinesiska
likationen måste vara lönsam.
digt ger friheten med additiv tek-
nyhetsbyrån Xinhua arbetar Tes-
550 000 dollar vardera för första
nik att man kan skriva ut ett bat-
la med grafeninblandning i sin
utvecklingsfasen. Bakgrunden är
teri, som ingår ett större föremål
batteriteknik. Som det ser ut nu
Priserna som utlyses är värda
att NASA planerar att starkt öka sin
användning av kolfiberarmerade
plastkompositer i rymdfarkoster
Bio-PA1010 FDA-godkänt
och trycksatta strukturella delar.
Evonik har nu fått sin familj av bioba-
Målet är nu att dels finna skalbara
serad PA 1010 FDA-godkänt för livs-
och kostnadseffektiva produk-
medelskontakt, både i kyla och vid
tionsmetoder och dels ta fram
förhöjd temperatur under kontinu-
tekniklösningar som ger ultralätta
erlig användning
kärnmaterial med hög styrka även
för dubbelkrökta ytor.
Uppdragets specifikation slår
Vestamid Terra HS, som är en polyamid
610 med 63 procents bioinnehåll.
Även denna är FDA-godkänd för livsmedel utan alkoholinnehåll.
Bioplasten Vestamid Terra DS har
annat avseende migrering, oligomerer och andra spårämnen. Närmare
en slutprodukt med halva vikten av
presentation av testningen finns re-
idag och helst betydligt lägre. Sam-
gistrerat i FCN#1439.
Speciellt noterats den låga nivån
perna vara minst lika bra som hos
på specifik migration (SML), vilket
dagens material.
öppnar nya marknader för Evonik.
Ytterligare effekt som eftersträvas
I polyamidfamiljen ingår även
genomgått noggranna tester, bland
fast att det nya materialet måste ge
tidigt ska de mekaniska egenska-
plast och är baserad på ricinplantan.
Polyamiden är till 100 procent en bio-
Evoniks biobaserade PA 1010 är nu godkänt för livsmedelskontakt.
är lägre totalkostnad, genom bland
annat på mindre materialåtgång.
Optimera din tryckluftsförbrukning
I klimatmålen ”Europa 2020” för
Tillsammans med kund mäts
hållbar energiförsörjning är en-
maskinens tryckluftsförbrukning,
ErgoPack AIR, som är en mobil höj- och
ergieffektivisering en viktig del
de olika delarna analyseras och
sänkbar bandningsmaskin.
för att minska klimatpåverkan.
förslag till förbättringar ges. Näs-
Konceptet är enligt företaget
Stora möjligheter till energiopti-
ta steg är att implementera ener-
unikt genom att utrustningen på
mering finns inom pneumatik
gioptimerande lösningar för att
ett ergonomiskt riktigt sätt kan
för industriproduktion. Redan
slutligen göra en ny mätning för
banda gods och pallar även på upp-
små förändringar ger goda ef-
utvärdering av förbättringsarbe-
höjda ytor, som exempelvis lyftbord,
fekter, både i företagens plån-
tet.
vagnar eller rullbanor.
böcker och som miljöpåverkan.
För att hjälpa företag att sänka
Nasas Dragon V2 är den nya generationen av rymdfarkoster som utvecklas
för kommersiell transport till/från ISS.
34 plastforum 08 2014
Höj- och sänkbar
bandningsmaskin
Forankra lanserade nyligen sin nya
Torbjörn Lundberg som är vd
på SMC säger; ”Det är med enk-
sin energiförbrukning erbjuder
la medel som industrin kan sän-
därför SMC en kostnadsfri upp-
ka sin tryckluftsförbrukning
skattning av energibesparingen
med 50 procent eller mer. En
på maskin- och fabriksnivå där
nyinvestering kan i de allra
man utvärderar besparingspo-
flesta fall dessutom nå break-
tentialen.
even på mindre än ett år.”
Forankras nya ErgoPack AIR är en
mobil bandningsmaskin som kan
både sänkas och höjas för att passa
produktionsflödet.
Värt att veta om plast:
KAPITEL 6
– BIOPLASTER OCH BIOKOMPOSITER
Del 3
AV: ULF BRUDER
Biopolymerer
Cellulosa har sedan länge använts till att
framställa plaster t.ex. cellulosaacetat CA,
CAB och CAP. Eftersom ren cellulosa är svår
att bearbeta består dessa plaster av kemiskt
modifierad cellulosa. Cellulosaplasterna är
glasklara och mycket sega. Cellulosa utvinns
bl.a. ur ved, varför Sverige bör ha stora förutsättningar att delta i utvecklingen på detta
område. Om man blandar in trämjöl, lin,
bomull eller hampa i en konventionell oljebaserad plast klassas även detta material som en
bioplast eftersom en viss del av råvaran ju är
förnyelsebar. I Sverige finns flera mindre
företag som utvecklar dessa biokompositer
samtidigt som de stora skogsbolagen satsar
på forskning av helt cellulosabaserade plaster.
Stärkelse utvinns ur majs, potatis, säd,
sockerbetor, sockerrör, spannmål eller andra
grödor som också används till livsmedel eller
biobränslen.
Detta är konfliktladdat så flera forskningsprojekt arbetar med att försöka använda halmen eller blasten istället för de näringsrika
delarna. Ren stärkelse är också svår att bearbeta varför den måste modifieras kemiskt
eller genom tillsatser för att kunna formas till
plastprodukter.
Biobaserade polymerer: Biopolyestrar
Fler och fler tillverkare av PET-flaskor använder en
viss del bio-PET i sina flaskor.
Bio-PET är den kommersiellt största av biopolyestrarna. Fossilbaserad PET har funnits i över 70 år. Dagens Bio-PET är tillverkad av 30 % förnyelsebar råvara, vanligtvis
sockerrör.
PLA (polylactic acid eller polylactid) är en
polyester som tillverkas av monomeren
mjölksyra. Den framställs genom fermente-
ring (jäsning) av enkla sockerarter, som det
finns gott om i bl.a. sockerbetor, potatis, majs
och vete. Därefter polymeriseras mjölksyran.
Genom att styra polymerisationsprocessen kan PLA tillverkas både som amorf eller
delkristallin.
PLA är till 100 % tillverkat av biobaserade
råvaror samt kan komposteras. Den är vattenbeständig och har bra barriär-egenskaper. Däremot är den inte lika värmebeständig som PET (max 55 °C).
PTT (Polytrimetylentereftalat) är en delkristallin polyester som kan framställas från förnyelse-bara råvaror. PTT baserat på petroleum har varit känt sedan 1941 men under år
2000 lanse-rade DuPont Sorona, en fiber
tillverkad genom jäsning av majssocker.
Efter ytterligare utveckling lanserade man
termoplasten Sorona EP, som innehåller
mellan 20 och 37 % förnyelsebar råvara. Detta material uppvisar prestanda och bearbetningsegenskaper liknande polyestern PBT.
Kemifakta:
PLA tillverkas av mono-meren mjölksyra
som har följande uppbyggnad
DuraPulp är ett komposterbart material från skogskoncernen Södra. Det består av 70 procent cellulosafibrer
och 30 procent PLA.
Majs innehåller mycket stärkelse som är en naturlig
biopolymer. Majs används också vid fermentering av
bioetanol som sedan ger biobaserade polymerer.
Foto: Novamont
iopolyestrar är gjorda av monomerer som
framställts t.ex. genom fermentering av
stärkelse eller socker. Exempel är Bio-PET,
PLA och PTT. Även petroleumbaserade
polyestrar som är komposterbara eller som
har en viss andel av förnyelsebar råvara kalllas också för biopolyestrar.
Bilden visar en film som används i jordbruket för
att täcka marken och eliminera ogräs. Den är tillverkad i Mater-Bi, ett material som tillverkas av
stärkelse från majs, potatis eller andra stärkelserika grödor. Denna film är komposterbar. Efter
användning plöjs den därför ner i jorden och försvinner efter en tid helt och hållet.
Bilden visar en gravurna
som formsprutats i BioFlex, förnyelsebar och
komposterbar PLA från
den tyska materialleverantören FkuR. Redan
efter några månader
kommer plasten att vara
helt nedbruten då urnan
har placerats i jorden.
Källa: Tojosplast.
plastforum 08 2014 35
SPIF
Frantzeska Papadopoulou
Svensk Plastindustriförening
Box 22307, 104 22 Stockholm. 08-440 11 70. www.plastindustri.org
SPIF:s
5 tips om sekretess och
konkurrensklausuler
³När man anställer någon som är tänkt att
ha en nyckelposition i företaget eller en position som innebär stor insyn och möjlighet att
få tillgång till känslig teknisk information och
know-how, kundregister eller annan information viktig för verksamheten, är det viktigt
med sekretess och konkurrensklausuler i
anställningsavtalet.
1. SEKRETESS OCH KONKURRENS ÄR TVÅ
OLIKA SAKER
En sekretessklausul innebär att den
anställde inte får använda sig av och sprida
sekretessbelagd information. Men den
påverkar inte alls möjligheten att ta anställning eller driva en konkurrerande verksamhet. Vill man vara säker på att den
anställde sätts i karantän under en viss
period efter anställningen får man skriva
det uttryckligen i avtalet.
2. SEKRETESS- OCH KONKURRENSKLAUSUL VID VITE
Sekretess- och konkurrensklausuler utan
vite ger alldeles för svag effekt. Utan vitesklausul krävs det att man kan bevisa skada
som har uppstått, vilket inte alltid är så
lätt. Tänk på att sätta en rimlig nivå på vite
som kan styrkas av verksamhetens art,
informationens värde och den anställdes
position i företaget. I annat fall kan vitesklausul anses vara oskälig vid domstolsprövning.
3. TIDSPERSPEKTIVET
Det är inte möjligt att sätta en individ i
karantän utan någon tidsbegränsning. Konkurrensklausuler som sträcker sig över ett
år anses av domstolen som oskäliga.
4. ERSÄTTNING
Generellt kan arbetsgivaren endast hålla
ett förbud mot att värva kunder under en
kort period efter avslutad anställning. Om
förbudet sträcker sig längre än så bör den
anställde kompenseras på något sätt.
Ersättning tolkas brett.
5. SEKRETESSKLAUSULENS ROLL
Sekretessklausuler kan stärka skyddet för
information och kunnande som är direkt
knutet till företagets verksamhet. En sekretessklausul innebär att den tystnadsplikt
som ingår i anställningens lojalitetsplikt
lever vidare även efter att anställningen har
upphört. Eftersom tystnadsplikten inte är
lika hämmande för arbetstagaren som en
konkurrensklausul så kan sekretessklausuler gälla för längre tid.
leverantörer samt få rådgivning i branschrelaterade frågor. För mer information kring våra
tjänster nya som gamla, besök gärna vår hemsida www.plastindustri.org
KURS I REACH, MILJÖBALKEN 4E FEBRUARI
Den 4 februari är det dags för vår kurs om
Reach-direktivet och Miljöbalken. Dagen kommer att erbjuda en mycket bra överblick i miljörättsliga frågor som berör plastbranschen. I
samband med din anmälan kan du även anmäla även de frågor som du tycker är mest aktuella
för din verksamhet. Vi lägger kursen närmast
de flest antal anmälda. Anmäl dig idag!
UNDERSÖKNING OM CAD-PROGRAM
SPIF genomför nu en kartläggning av de CADprogram som används i branschen, samt hur
den användningen ser ut. Detta för att förbättra
våra tjänster inom det området. Vi vore därmed
mycket tacksamma om ni kunde fylla i enkäten
som kommer inom kort! Din input är viktig!
PLASTICS INDUSTRY AWARDS 2015
DEN 23 APRIL 2015 I JÖNKÖPING UNDER
ELMIA POLYMER! SAVE THE DATE
MER INFORMATION FRÅN SPIF
Den senaste månaden har SPIF lanserat två
nya tjänster: utbildnings-och coachingpaket
för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och
en ny kostnadsfri inkassotjänst.
Du kan som alltid vända dig till oss för att få
en granskning av dina avtal med kunder och
plastforum 08 2014 37
digitalguiden
Här finner du aktuella adresser för din dator, mobil och läsplatta.
Follow us
www.dsmep.com
www.erp.se
celanese.com/engineered-materials
Hva kan vi gjøre for deg?
Utvikling, tekniske studier,
die , tester, analyser og
g forskning.
Les mer på www.norner.no
www.kistler.se
www
w.polyk
kem
mi.se
Branschorganisationen IKEM
och Bruder Consulting AB
erbjuder lättillgänglig information
om termoplaster och bearbetning.
www.engelglobal.com
Ladda ned appen Plastguiden!
Den finns att hämta kostnadsfritt
både för iPhone och Android.
www.packnet.se
VI BYGGER RENRUM
precis som du vill ha dem!
Arbeta i kontrollerad miljjö
ETT
ET
T RE
RENR
N UM ger
NR
e digg en tääts
tslu
luta
lu
uta
tand
ndee ru
nd
rums
msvo
ms
voly
vo
lyym dä
därr du
u kann
renrum
um
msmiljö
ö du behöver. Flexibiliteten är stor och
arbe
ar
beta
be
ta i kon
o tr
trol
olle
ol
leeraad mi
miljljjö.
ö. Ettt rum där luf
uftk
tkkva
valiliite
tete
tenn no
te
nogg
gggra
r nt
n
rummen kan
a änd
n ras, demonteras och flyttas vid behov.
r gl
re
g er
e ass lik
ikso
so
om te
temp
mp
per
erat
atur
at
uren
ur
en,, fu
en
f kttig
ighe
h te
he
tenn oc
ochh lu
luft
fttr
ft
tryc
tr
ycke
yc
ket.
FINN
FI
NNEB
NN
EBÄC
EB
ÄCKS
ÄC
KS ren
nru
rum
m by
bygg
gger
gg
er på et
ettt sm
mart
arrt mo
modu
du
duls
uls
lsys
y te
ys
tem
m dä
därr
k nd
ku
ndan
a pa
an
pass
ssad
ss
adee pa
ad
p ne
n leer sa
samm
m an
mm
anko
k pp
ko
ppla
lass ex
la
exak
a t ti
ak
tillll den
e
F neb
Fin
nebäcks AB, Frysen, 671 70 Edane Tel: 0570 - 72 77 70
www.
w finnebacks.se
38 plastforum 08 2014
Bearbetning &
legotillverkning
BEARBETNING AV AKRYLPLAST
Akriform Plast AB
Kuskvägen 9
191 62 Sollentuna
tel: 086259900
www.akriform.se
BEARBETNING AV TERMOPLASTER
EMI- AVSKÄRMNING
PULTRUDERING
AMB Industri AB
Kvarnvägen
361 93 BROAKULLA
tel: 047148500
[email protected]
www.amb.se
Primo Sverige AB
Box 4073
51412 Limmared
tel: 0325- 61 94 00
www.primo.com
EXTRUDERING/ STRÄNGSPRUTNING
DX Plastic AB
Lundavägen 27
330 10 BREDARYD
tel: 0370374250
[email protected]
www.dxplastic.se
FLOCKNING FIBERBELÄGGNING
FlexFlock System AB
Järnvägsgatan 3
543 50 TIBRO
tel: 050413300
[email protected]
www.flexflock.se
FORMBLÅSNING
Nordic Plastic Group
Trelleborg (Huvudkontor)
Omvägen 17-21
231 61 Trelleborg
tel: 0410- 599 50
[email protected]
www.npgroup.se
Helsingborg
Box 22107
250 23 Helsingborg
Besöksadress: Pistolgatan 6
tel: 042- 25 66 00
[email protected]
www.npgroup.se
Göteborg
Box 8724
402 75 Göteborg
Besöksadress: Grimboåsen 10
tel: 031- 742 54 50
[email protected]
www.npgroup.se
Verktygsteknik i Kungälv AB
Box 528
442 15 KUNGÄLV
tel: 030318530
[email protected]
www.verktygsteknik.se
Plastex AB
Box 106
931 21 SKELLEFTEÅ
tel: 0910585940
www.plastex.se
Polybase AB
Västanväg
Kronoslätt Företagspark
245 42 STAFFANSTORP
tel: 040213200
[email protected]
www.polybase.se
Primo Sverige AB
Box 4073
51412 Limmared
tel: 0325- 61 94 00
www.primo.com
Talent Plastics AB
Box 26
524 21 Herrljunga
tel: 051317900
[email protected]
www.talentplastics.se
Alstermo tel.0481-508 00
Göteborg tel.031-7952000
Blowtech GP AB
Box 193
335 24 GNOSJÖ
tel: 0370331550
www.blowtech.se
Simons AB
Box 71
33522 GNOSJÖ
tel: 037091331
www.simonsmetall.se
FORMSPRUTNING (LEGO)
7H Plast AB
Plasten, Hulared
51450 LIMMARED
tel: 0325-43160
[email protected]
www.7hplast.se
AMB Industri AB
Kvarnvägen
361 93 BROAKULLA
tel: 047148500
[email protected]
www.amb.se
DOPPNING PVC/LATEX
Scandinavian Contact AB
Box 137
518 22 SANDARED
tel: 033258775
www.scandinavian-contact.se
Svenska Latex AB
Älvdalsgatan 30
262 73 ÄNGELHOLM
tel: 0431410140
www.svenskalatex.se
TH Extrusion AB
Box 4014
514 11 LIMMARED
tel: 032518780
[email protected]
www.thextrusion.se
Elos Medtech Microplast AB
Box 99
532 22 Skara
tel: 051125700
www.elosmedtech.com
Frohe Allplastic AB
Fagerstagatan 9
16353 SPÅNGA
tel: 087617875
[email protected]
www.fapab.se
GEJI Industri AB
Fabriksgatan 39
568 31 SKILLINGARYD
tel: 0370375660
[email protected]
www.geji.se
JIJ-Plast AB
Fajansgatan 17
253 73 HELSINGBORG
tel: 042220015
[email protected]
www.jij-plast.se
Liljas Plast AB
Box 91
330 33 HILLERSTORP
tel: 0370375000
[email protected]
www.liljasplast.se
Mälarplast AB
Hejargatan 14
632 29 ESKILSTUNA
tel: 016517240
[email protected]
www.malarplast.se
Nolato Polymer AB
260 93 TOREKOV
tel: 0431442200
Mastec Plastema AB
Harsbygatan 9
614 31 SÖDERKÖPING
tel: 010 218 13 00
www.mastec.se
AQ Plast AB
Regattagatan 16
723 48 VÄSTERÅS
tel: 021404701
[email protected]
www.aqg.se
Plastinject AB
Box 152
334 23 ANDERSTORP
tel: 0371587000
[email protected]
www.plastinject.se
plastforum 08 2014 39
JEC
Leverantörsguiden
www.plastforum.se
Preciform AB
Filargatan 14
632 29 ESKILSTUNA
tel: 016-10 80 70
[email protected]
www.preciform.se
Mälarplast AB
Hejargatan 14
632 29 ESKILSTUNA
tel: 016517240
[email protected]
www.malarplast.se
StegoPlast Vakuumformning AB
Företagsvägen 13
611 45 NYKÖPING
tel: 015597599
[email protected]
www.stegoplast.se
SAB-Plast AB
Box 44
360 75 ALSTERMO
tel: 048161450
[email protected]
www.sabplast.se
LEGOTILLVERKNING TERMOPLASTER
Vakuumplast Industri AB
Industrigatan 4
330 21 REFTELE
tel: 037121140
[email protected]
www.vakuumplast.com
Mattsson AB, Jan O
Box 44100
100 73 STOCKHOLM
tel: 08131400
[email protected]
www.janomattsson.se
ROTATIONSGJUTNING
Talent Plastics AB
Box 26
524 21 Herrljunga
tel: 051317900
[email protected]
www.talentplastics.se
Bredaryd tel.0370-374 400
Gislaved tel.0371-586 160
Laxå tel.0584-444900
Tallin,Estland tel.372 6059330,
Tartu,Estland tel.372 7420760
Tojos Plast AB
Box 16046
200 25 Malmö
tel: 040- 28 33 50
[email protected]
www.tojos.se
Cipax AB
Stinsvägen 11
763 93 SKEBOBRUK
tel: 017525200
[email protected]
www.cipax.com
Dansk Rotations Plastic ApS
Kalvehave Havnevej 3
DK- 4771 Kalvehave
tel: +45 55 38 01 02
[email protected]
www.drp.dk
Rotationsplast AB
Företagaregatan 13
266 32 MUNKA LJUNGBY
tel: 0431430740
[email protected]
www.rotationsplast.se
SVETSNING ULTRALJUD
Verktygsteknik i Kungälv AB
Box 528
442 15 KUNGÄLV
tel: 030318530
[email protected]
www.verktygsteknik.se
LACKERING PLASTDETALJER
AMB Industri AB
Kvarnvägen
361 93 BROAKULLA
tel: 047148500
[email protected]
www.amb.se
LEGOTILLVERKNING HÄRDPLASTER
Bröderna Bourghardt AB
Energigatan 17
434 37 KUNGSBACKA
tel: 030072350
[email protected]
www.bourghardt.com
40 plastforum 08 2014
GEJI Industri AB
Fabriksgatan 39
568 31 SKILLINGARYD
tel: 0370375660
[email protected]
www.geji.se
VAKUUMFORMNING
Andrénplast/Autoform
Kårebogatan 14
418 78 GÖTEBORG
tel: 0317096270
[email protected]
www.andrenplast.se
Weta-Plast AB
Box 89
130 25 INGMARSÖ
tel: 0854246030
[email protected]
www.wetaplast.se
VAKUUMGJUTNING AV
PROTOTYPER
Skara Modell & Prototyp
Smedtorpsgatan 18
532 37 SKARA
tel: 051116608
[email protected]
www.modellprototyp.se
VAKUUMMETALLISERING
PR-Plast AB
Odenskogsvägen 40
831 48 ÖSTERSUND
tel: 063575550
[email protected]
www.prplast.se
Modulpac AB
Västergatan 16,
341 50 LAGAN
tel: 0372-255 00
[email protected]
www.modulpac.com
LIM/KONSTRUKTIONSLIM
3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
tel: 08-92 21 00
www.3M.se
Scott Bader Scandinavia AB
Box 202
311 23 FALKENBERG
tel: 034610100
[email protected]
LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR
AMB Industri AB
Kvarnvägen
361 93 BROAKULLA
tel: 047148500
[email protected]
www.amb.se
Färdiga produkter
Modulpac AB
Västergatan 16,
341 50 LAGAN
tel: 0372-255 00
[email protected]
www.modulpac.com
FÖRPACKNINGAR
PROFILER
Plast-Petter AB
Box 102
540 70 Hova
tel: 0506-48880
[email protected]
www.plast-petter.se
DX Plastic AB
Lundavägen 27
330 10 BREDARYD
tel: 0370374250
[email protected]
www.dxplastic.se
KAPSYLER
Forma Plast i Ockelbo AB
Hamrångevägen 16
816 31 OCKELBO
tel: 029741100
[email protected]
www.formaplast.se
Impact Coatings AB
Westmansgatan 29
582 16 LINKÖPING
tel: 013103780
[email protected]
www.impactcoatings.se
LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
Modulpac AB
Västergatan 16,
341 50 LAGAN
tel: 0372-255 00
[email protected]
www.modulpac.com
KONTORSMATERIAL
Specialplast Wensbo AB
Box 64
332 22 GISLAVED
tel: 0371586700
[email protected]
www.specialplast.com
JR Plast AB
Box 252
746 26 BÅLSTA
tel: 0171469450
[email protected]
www.jrplast.se
SLANGAR & RÖR
JR Plast AB
Box 252
746 26 BÅLSTA
tel: 0171469450
[email protected]
www.jrplast.se
TEJPER
3M Svenska AB
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
tel: 08-92 21 00
www.3M.se
www.plastforum.se
Gummiråvaror kompounder
SILIKONGUMMI
KA Olsson & Gems AB
Box 2104
431 02 MÖLNDAL
tel: 031 -746 49 00
[email protected]
www.kao.nu
URINPÅSAR + SÅRDRÄNGEPÅSAR
Specialplast Wensbo AB
Box 64
332 22 GISLAVED
tel: 0371586700
[email protected]
www.specialplast.com
Formar för plast &
gummibearbetning
Jie Mei Mould Ltd
Gesällgatan 15
74539 Enköping
[email protected]
Ljungdahls Mekaniska AB
Verkstadsgatan 9
262 71 Ängelholm
tel: 043116609
www.ljungdahls.se
PreMould AB
Gisebo 6
561 92 HUSKVARNA
tel: 03651550
[email protected]
www.premould.se
SMV Verktyg AB
Parkgatan 6
333 31 Smålandsstenar
tel: 0371-343 48
[email protected]
verktyg.smv.se
DME
FORMVERKTYG- EGEN TILLVERKNING
Samek Tool AB
Korsgatan 17
447 35 VÅRGÅRDA
tel: 0322-200 360
www.samektool.se
Skara Modell & Prototyp
Smedtorpsgatan 18
532 37 SKARA
tel: 051116608
[email protected]
www.modellprototyp.se
Be-Må AB Verktygsfirman
Västbovägen 52
331 53 Värnamo
tel. 0370- 30 17 25
[email protected]
www.be-ma.se
BHV Verktyg AB
Gnistvägen 1, Lanna
330 10 Bredaryd
tel: 037083890
www.bhv.se
Ferbe Tools AB
Baldersvägen 25
332 35 GISLAVED
tel: 0371586110
www.ferbe.se
Forsheda Stålverktyg AB
Storgatan 67
330 12 FORSHEDA
tel: 0370510500
[email protected]
www.stalverktyg.com
Tingverken AB
Box 64
362 21 TINGSRYD
tel: 047731100
[email protected]
www.tingverken.se
Precisionsformverktyg,
Produktutveckling, Prototyptillverkning,
Wacker-Kemi AB
Box 23015
104 35 Stockholm
tel: 0852205220
[email protected]
www.wacker.com
TERMOPLASTIK ELAST (TPE)
IMCD
Krossverksgatan 32
216 16 MALMÖ
tel: 040167500
www.imcd.se
EXTRUDERADE PLASTPROFILER
DX Plastic AB
Lundavägen 27
330 10 BREDARYD
tel: 0322-200 360
[email protected]
www.dxplastic.se
KARBONATPLAST (PC)
Arla Plast AB
Box 33
590 30 BORENSBERG
tel: 0141203800
[email protected]
www.arlaplast.se
OHLA Plast och Färgteknik AB
Motorgatan 6
44240 Kungälv
tel: 0303-91180
[email protected]
www.ohlaplast.se
Industridetaljer
& legogods
ARMERAD PLAST
Compositteknik Norr AB
Marinvägen 7
891 78 BONÄSSUND
tel: 0660370252
[email protected]
www.compositteknik.se
PTC Plastic Technology Composites AB
Dalgatan 6
934 32 KÅGE
tel: 0910711390
[email protected]
www.ptc.nu
Arla Plast AB
Box 33
590 30 BORENSBERG
tel: 0141203800
[email protected]
www.arlaplast.se
StegoPlast Composite AB
Finntorpsvägen 8
611 45 NYKÖPING
tel: 015597511
[email protected]
www.stegoplast.se
KONSTRUKTIONSPLASTER
MEDICINSKA POLYMERA MATERIAL
Mattsson AB, Jan O
Box 44100
100 73 STOCKHOLM
tel: 08131400
[email protected]
www.janomattsson.se
Formsprutning
Verktygsmekano i Motala AB
Vickerkullavägen 2
591 24 Motala
Tel: 0141-58050
[email protected]
www.verktygsmekano.se
PLATTOR
VINYLPLAST - MJUKGJORD
Halvfabrikat av
plast & gummi
FORMVERKTYG
Leverantörsguiden
Nordic Plastic Group
Trelleborg (Huvudkontor)
Omvägen 17-21
231 61 Trelleborg
tel: 0410- 599 50
[email protected]
www.npgroup.se
Helsingborg
Box 22107
250 23 Helsingborg
Besöksadress: Pistolgatan 6
tel: 042- 25 66 00
[email protected]
www.npgroup.se
Göteborg
Box 8724
402 75 Göteborg
Besöksadress: Grimboåsen 10
tel: 031- 742 54 50
[email protected]
www.npgroup.se
Elos Medtech Microplast AB
Box 99
532 22 Skara
tel: 051125700
www.elosmedtech.com
MODELLER & PROTOTYPER
Skara Modell & Prototyp
Smedtorpsgatan 18
532 37 SKARA
tel: 051116608
[email protected]
www.modellprototyp.se
Kompositer &
fibermaterial
GELOCOAT/ TOPCOAT
Scott Bader Scandinavia AB
Box 202
311 23 FALKENBERG
tel: 034610100
[email protected]
plastforum 08 2014 41
Leverantörsguiden
www.plastforum.se
GLASFIBER
Scott Bader Scandinavia AB
Box 202
311 23 FALKENBERG
tel: 034610100
[email protected]
GLASFIBERMATTOR
Scott Bader Scandinavia AB
Box 202
311 23 FALKENBERG
tel: 034610100
[email protected]
MASTERBATCH
A. Schulman Nordic AB
Bronsgatan 1
26539 ÅSTORP
tel: 042377500
www.aschulman.com
Er totalleverantör inom Plastråvaror &
Kompounder
KOLFIBER
Scott Bader Scandinavia AB
Box 202
311 23 FALKENBERG
tel: 034610100
[email protected]
Svenska Tanso AB
Källebackevägen 9
555 93 JÖNKÖPING
tel: 036368500
[email protected]
www.tanso.se
Kompound, masterbatch, infärgning
ADDITIVMASTERBATCH
A. Schulman Nordic AB
Bronsgatan 1
26539 ÅSTORP
tel: 042377500
www.aschulman.com
Er totalleverantör inom Plastråvaror &
Kompounder
Ampacet Europe European Head
Quarters
Zoning Industriel Riedgen
L-3451 Dudelange
Luxemburg
Tel: +46-40-664 55 50
[email protected]
www.ampacet.com
Clariant Masterbatches Norden AB
Box 9053
200 39 MALMÖ
tel: 0406717200
www.clariantmasterbatches.com
Kunststof-Kemi A/S
Ringvejen 70
7900 Nyköbing M
Danmark
tel: +4597722711
Unicolor AB
Margretetorpsvägen 208
262 91 ÄNGELHOLM
tel: 043126510
[email protected]
www.unicolor.se
Konsulter
KONSULTER, ALLM. POLYMER
Ampacet Europe European Head
Quarters
Zoning Industriel Riedgen
L-3451 Dudelange
Luxemburg
Tel: +46-40-664 55 50
[email protected]
www.ampacet.com
Clariant Masterbatches Norden AB
Box 9053
200 39 MALMÖ
tel: 0406717200
www.clariantmasterbatches.com
Swerea IVF AB
Box 104
431 22 MÖLNDAL
tel: 0317066000
[email protected]
www.swereaivf.se
PLASTTEKNISK RÅDGIVNING
Kunststof-Kemi A/S
Ringvejen 70
7900 Nyköbing M
Danmark
tel: +4597722711
42 plastforum 08 2014
Jelmtech Produktutveckling AB
Box 23
286 21 ÖRKELLJUNGA
tel: 043556660
[email protected]
www.jelmtech.se
Maskiner
EXTRUDRAR/
STRÄNGSSPRUTMASKINER
Norolex AB
Allerumsvägen 195
254 76 ALLERUM
tel: 0703310405
[email protected]
www.norolex.se
Svanström Extrutec AB
Lostigen 38
139 40 VÄRMDÖ
tel: 087472170
[email protected]
www.extrutec.com
Green & Co AB, Th
Box 95
232 22 ARLÖV
tel: 040438860
www.green-co.se
KAPMASKINER
Fleron Automation AB
Box 72
330 12 FORSHEDA
tel: 037081160
[email protected]
www.fleron.se
ACP Systems AB
Kilsundsgatan 10
504 68 BORÅS
tel: 033222160
[email protected]
www.acpsystems.se
SILVÄXLARE/ SMÄLTAFILTER
Svanström Extrutec AB
Lostigen 38
139 40 VÄRMDÖ
tel: 087472170
[email protected]
www.extrutec.com
TAMPONGTRYCKMASKINER
ACP Systems AB
Kilsundsgatan 10
504 68 BORÅS
tel: 033222160
[email protected]
www.acpsystems.se
ULTRALJUDSSVETSUTRUSTNING
Agaria
Box 140
184 22 ÅKERSBERGA
tel: 0854066085
www.agaria.se
Svanström Extrutec AB
Lostigen 38
139 40 VÄRMDÖ
tel: 087472170
[email protected]
www.extrutec.com
Green & Co AB, Th
Box 95
232 22 ARLÖV
tel: 040438860
www.green-co.se
KONTINUERLIGA BLANDARE
VAKUUMFORMNINGSMASKINER
Coperion AB
Linnégatan 81
114 60 Stockholm
tel: 086081818
www.coperion.com
Green & Co AB, Th
Box 95
232 22 ARLÖV
tel: 040438860
www.green-co.se
LASERSVETSMASKINER
VARMPRÄGLINGSMASKINER
Agaria
Box 140
184 22 ÅKERSBERGA
tel: 0854066085
www.agaria.se
Agaria
Box 140
184 22 ÅKERSBERGA
tel: 0854066085
www.agaria.se
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857
501 15 BORÅS
tel: 0105165000
www.sp.se
SCREENTRYCKMASKINER
FORMSPRUTNINGSMASKINER
ROTATION- OCH SPEGELSVETSMASKINER
FÄRGKONCENTRAT
Clariant Masterbatches Norden AB
Box 9053
200 39 MALMÖ
tel: 0406717200
www.clariantmasterbatches.com
PRODUKTUTVECKLING
ACP Systems AB
Kilsundsgatan 10
504 68 BORÅS
tel: 033222160
[email protected]
www.acpsystems.se
Zetatrade AB
Box 483
191 24 SOLLENTUNA
tel: 08-546 246 00
[email protected]
www.zetatrade.se
www.plastforum.se
VIBRATIONSSVETSMASKINER
Agaria
Box 140
184 22 ÅKERSBERGA
tel: 0854066085
www.agaria.se
Green & Co AB, Th
Box 95
232 22 ARLÖV
tel: 040438860
www.green-co.se
Plastråvaror kompounder
ABS
A. Schulman Nordic AB
Bronsgatan 1
26539 ÅSTORP
tel: 042377500
www.aschulman.com
Er totalleverantör inom Plastråvaror &
Kompounder
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
IMCD
Krossverksgatan 32
216 16 MALMÖ
tel: 040167500
www.imcd.se
ESTERPLAST (TERMO)
(PET,PBT,PETG)
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
IMCD
Krossverksgatan 32
216 16 MALMÖ
tel: 040167500
www.imcd.se
ETENPLAST (HDPE)
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
Saudi Innovative Plastics Sweden AB
Solna Strandväg 78
11754 Solna
tel: 08-54470578
www.sabic.com
KARBONATPLAST (PC)
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
Saudi Innovative Plastics Sweden AB
Solna Strandväg 78
11754 Solna
tel: 08-54470578
www.sabic.com
Polykemi AB
Box 14
271 21 YSTAD
tel: 041117030
[email protected]
www.polykemi.se
AMIDPLAST (PA)
GLASFIBERFÖRSTÄRKTA
KOMPOUND
IMCD
Krossverksgatan 32
216 16 MALMÖ
tel: 040167500
www.imcd.se
ÅTERVUNNA KOMPOUNDER (PP)
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
Rondo Plast AB
Box 97
271 22 YSTAD
tel: 041172390
[email protected]
www.rondoplast.se
ESTERPLAST (OMÄTTAD) (UP)
Scott Bader Scandinavia AB
Box 202
311 23 FALKENBERG
tel: 034610100
[email protected]
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
MINERALKOMPOUND (PE)
Omya AB
Kalendegatan 18
211 35 MALMÖ
tel: 040206700
[email protected]
www.omya.com
Saudi Innovative Plastics Sweden AB
Solna Strandväg 78
11754 Solna
tel: 08-54470578
www.sabic.com
POLYFENYLSULFON (PPS)
IMCD
Krossverksgatan 32
216 16 MALMÖ
tel: 040167500
www.imcd.se
RKW Sweden AB
Bunkagårdsgatan 2
253 68 HELSINGBORG
tel: 042295900
[email protected]
www.rkw.se
MINERALKOMPOUND (PP)
Polykemi AB
Box 14
271 21 YSTAD
tel: 041117030
[email protected]
www.polykemi.se
Polykemi AB
Box 14
271 21 YSTAD
tel: 041117030
[email protected]
www.polykemi.se
PC/ PBT
FYLLMEDELSFÖRSTÄRKTA
KOMPOUND (PP)
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
Leverantörsguiden
RKW Sweden AB
Bunkagårdsgatan 2
253 68 HELSINGBORG
tel: 042295900
[email protected]
www.rkw.se
PC/ ABS
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
PROPENPLAST (PP)
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
Saudi Innovative Plastics Sweden AB
Solna Strandväg 78
11754 Solna
tel: 08-54470578
www.sabic.com
STYRENAKRYLNITRILPLAST (SAN)
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
STYRENPLAST (PS)
Saudi Innovative Plastics Sweden AB
Solna Strandväg 78
11754 Solna
tel: 08-54470578
www.sabic.com
Saudi Innovative Plastics Sweden AB
Solna Strandväg 78
11754 Solna
tel: 08-54470578
www.sabic.com
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
plastforum 08 2014 43
Leverantörsguiden
www.plastforum.se
STYRENPLAST SLAGSEG (HIPS)
FÄRGMÄTNINGSUTRUSTNING
Albis Plastic Scandinavia AB
Redegatan 1
426 77 Västra Frölunda
tel: 031404404
[email protected]
www.albis.com
Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT
tel: 033225630
[email protected]
www.elastocon.se
TPV, TERMOPLASTISK VULKANISAT
IMCD
Krossverksgatan 32
216 16 MALMÖ
tel: 040167500
www.imcd.se
URETANPLAST (TPU)
BASF Polyurethanes Nordic AB
Angeredsvinkeln 5
424 67 ANGERED
tel: 0313300050
[email protected]
www.pu.basf.de
IMCD
Krossverksgatan 32
216 16 MALMÖ
tel: 040167500
www.imcd.se
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857
501 15 BORÅS
tel: 0105165000
www.sp.se
Swerea IVF AB
Box 104
431 22 MÖLNDAL
tel: 0317066000
[email protected]
www.swereaivf.se
Utbildning
FÖRETAGSUTBILDNING
Polymer Support
Eldrörsgatan 1
591 51 Motala
tel: 0705120995
[email protected]
www.polymer-support.com
Programvaror
SIMULERING
NTI CADCenter AB
Verkstadsgatan 4
702 27 Örebro
Tel: 010 – 211 69 00
[email protected]
www.nticad.se
Vi finns även i Lund, Linköping,
Göteborg, Helsingborg, Karlstad
och Stockholm
Provning
LABORATORIER
Swerea IVF AB
Box 104
431 22 MÖLNDAL
tel: 0317066000
[email protected]
www.swereaivf.se
Utrustningar
& tillbehör
CENTRALSYSTEM FÖR MATERIALTRANSPORT
Centramec AB
Mårdaklevsvägen 24
310 63 ÄLVSERED
tel: 46(0)325-317 11
www.centramec.se
Instrument & Calibration Sweden AB
Box 28
332 21 GISLAVED
tel: 037184700
[email protected]
www.icssweden.com
DRAGVERK
PP Polymer AB
Box 191
162 12 VÄLLINGBY
tel: 084455300
[email protected]
www.pppolymer.se
44 plastforum 08 2014
Norolex AB
Allerumsvägen 195
254 76 ALLERUM
tel: 0703310405
[email protected]
www.norolex.se
Carl Zeiss AB
Box 27324
102 54 Stockholm
tel: 084592500
FÖRBEHANDLINGSUTRUSTNING
Agaria
Box 140
184 22 ÅKERSBERGA
tel: 0854066085
www.agaria.se
Korona och Treaters
GRANULERINGSKVARNAR
Rapid Granulator AB
Box 9
330 10 BREDARYD
tel: 037086500
[email protected]
www.rapidgranulator.se
GRAVIMETRISK DOSERING
Centramec AB
Mårdaklevsvägen 24
310 63 ÄLVSERED
tel: 46(0)325-317 11
www.centramec.se
GRIPDON
Centramec AB
Mårdaklevsvägen 24
310 63 ÄLVSERED
tel: 46(0)325-317 11
www.centramec.se
KYLAGGREGAT
LN-Kyla AB
Nordbäck 10
335 91 GNOSJÖ
tel: 037092253
[email protected]
www.ln-kyla.se
LYFTUTRUSTNING FÖR FORMBYTE
DRAGPROVARE
Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT
tel: 033225630
[email protected]
www.elastocon.se
Exova Materials Technology AB
Box 1340
581 13 Linköping
tel: 013-169000
[email protected]
www.exova.se
Konica Minolta Sensing Europe B.V.,
Nordic Filial
Olof Asklunds gata 6
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA
tel: 0317099464
[email protected]
www.konicaminolta.se
MÄTINSTRUMENT
Abus Kransystem AB
Strågatan 5
653 43 KARLSTAD
tel: 054555650
www.abus-kransystem.se
MATERIALTRANSPORTÖRER
Centramec AB
Mårdaklevsvägen 24
310 63 ÄLVSERED
tel: 46(0)325-317 11
www.centramec.se
Green & Co AB, Th
Box 95
232 22 ARLÖV
tel: 040438860
www.green-co.se
Mitutoyo Scandinavia AB
Box 712
194 27 UPPLANDS VÄSBY
tel: 0859410950
www.mitutoyo.se
OGP Scandinavia AB
Munktellsgatan 1
633 44 Eskilstuna
tel: 016171159
PROVNINGSUTRUSTNINGAR
Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT
tel: 033225630
[email protected]
www.elastocon.se
SMÄLTA TRYCKGIVARE
Svanström Extrutec AB
Lostigen 38
139 40 VÄRMDÖ
tel: 087472170
[email protected]
www.extrutec.com
SMÄLTFILTER, -PUMPAR
Svanström Extrutec AB
Lostigen 38
139 40 VÄRMDÖ
tel: 087472170
[email protected]
www.extrutec.com
TEMPERATURREGLERINGSUTRUSTNING
Centramec AB
Mårdaklevsvägen 24
310 63 ÄLVSERED
tel: 46(0)325-317 11
www.centramec.se
TEMPERATURSTYRNING FÖR
VARMKANALFORMAR
MasterFlow AB
Box 501
593 25 VÄSTERVIK
tel: 049082260
[email protected]
www.masterflow.se
www.plastforum.se
TILLBEHÖR FÖR TAMPONGTRYCK
TAMPONGTRYC
PONGTRYCK
K
VARMPRÄGLINGSFOLIER
RMPRÄGLINGSFOLIER
TRYCKFÄRGER
KFÄRGER
Point Scandinavia AB
Box 11187
100 61 STOCKHOLM
tel: 08-462 00 36
[email protected]
www.pointscandinavia.se
Kilsundsgatan 10
504 68 BORÅS
tel: 033222160
[email protected]
www.acpsystems.se
TORKUTRUSTNING
TORKUTRUSTNINGAR
USTNINGAR
AR
Centramec AB
Mårdaklevsvägen 24
310 63 ÄLVSERED
tel: 46(0)325-317 11
www.centramec.se
VÅGAR
GAR
Elastocon AB
Tvinnargatan 25
507 30 BRÄMHULT
tel: 033225630
[email protected]
www.elastocon.se
VARMKANALSYSTE
VARMKANALSYSTEM
YSTEM
M
Arto Heinonen / EKO-FORM
Garverigränd 6
FI-00380 HELSINGFORS
tel: +358-40-555 5045
[email protected]
www.ewikon.com
MasterFlow AB
Box 501
593 25 VÄSTERVIK
tel: 049082260
[email protected]
www.masterflow.se
Zetatrade AB
Box 483
191 24 SOLLENTUNA
tel: 08-546 246 00
[email protected]
www.zetatrade.se
Kilsundsgatan 10
504 68 BORÅS
tel: 033222160
[email protected]
www.acpsystems.se
Övrigt
BRANSCHINSTIT
BRANSCHINSTITUT
CHINSTITU
UT
Kemi-Intressen AB
Vretenvägen 13
171 54 SOLNA
Telefon: 08- 629 63 30
[email protected]
www.kemiintressen.com
Jäsmedel, funktionella MB,
talk, pigment, vax, kaoliner,
oljor och TPE/TPO.
ADDITIV
DDITIV - MB UV - ANTISTATSLIP
ANTIS TATSLIP MM
MM
Kunststof-Kemi A/S
Ringvejen 70
7900 Nyköbing M
Danmark
tel: +4597722711
VILL DU OCKSÅ SYNAS I LEVERANTÖRSGUIDEN?
i tidningens samtliga utgåvor och på nätet varje dag! Det är
viktigt att alltid finnas med när kunden söker efter nya investeringar.
Genom att medverka i Leveranstörsguiden finns Ert företag med i samtliga Plastforums tidningsutgåvor och dagligen på www.plastforum.se.
Du kan välja en eller flera rubriker samt boka en länk till din egen hemsida.
Plastforum.se har under de senaste åren fått fler och fler besökare, mycket
beroende på de dagliga nyheterna som publiceras på nätet. Det innebär
att våra sökmöjligheter i Leverantörsguiden utnyttjas i allt högre grad.
Priserna gäller per rubrik. Bokningen görs per kalenderår. Abonnemanget
löper automatiskt till dess att uppsägning sker skriftligen från
annonsören. För information eller bokning av annonsplats:
Swerea IVF AB
Box 104
431 22 MÖLNDAL
tel: 0317066000
[email protected]
www.swereaivf.se
Swerea SICOMP AB
Box 271
941 26 PITEÅ
tel: 091174400
[email protected]
www.swereasicomp.se
KALIBRER
KALIBRERING
A LIBRERING
ING
Övriga råvaror
& hjälpmedel
ADDIT
ADDITIV
DITIV
IV
Leverantörsguiden
IKEM - Innovations- och
Kemiindustrierna i Sverige
Box 55915
10216 Stockholm
tel: 010-455 38 50
[email protected]
www.ikem.se
Instrument & Calibration Sweden AB
Box 28
332 21 GISLAVED
tel: 037184700
[email protected]
www.icssweden.com
SPIF Svensk Plastindustriförening
Box 22307
10422 STOCKHOLM
tel: 08-4401170
[email protected]
www.plastindustri.org
PRISER
pris/månad
Grundinförande:
Namn, adress, telefon
e-mail och webbadress
290:-
Extra rad
110:-
Företagsnamnet i fet stil
340:-
Företagsnamn i röd färg
370:-
Logotype, 4-färg och grundinförande
560:-
Länkar till hemsidan
155:-
ULRIKA JÄRNÅSEN
042-490 19 27
[email protected]
plastforum 08 2014 45
Kalendern
NR 1
UTKOMMER DEN
26 FEBRUARI
BOKA DIN ANNONS
FÖRE 6 FEBRUARI
I N N E HÅLL:
Inför JEC, Kompositer
Design & Funktion
gummiindustrin.
Ort: New Delhi, Indien.
www.plastindia.org
2015
Januari
10-13, Arabplast
Internationell mässa för plast- och
gummiindustrin.
Ort: Dubai, Förenade Arabemiraten.
www.arabplast.info
18, Plast från luftens koldioxid
Plast kan göras av koldioxid från
luften. Seminarium om hur långt
utvecklingen kommit. Ett tysk
utvecklingsbolag deltar via Skype.na
Ort: Stockholm.
www.ikem.se
21-22, Annual Nordic Arm
Konferens som vänder sig mot rotationsgjutningsbranschen.
Ort: Silkesborg, Danmark.
www.nordicarm.org
Februari
2-7, Plastindia
Internationell mässa för plast- och
Vill du boka annons i Plastforum? Kontakta:
23-25, European Additives & Colors
Conference
Nionde konferensen i ordningen. I år
på temat “Shaping Aesthetics &
Performance”.
Ort: Barcelona, Spanien.
www.4spe.org
Mars
10-12, JEC Europe 2015
Mässa och konferens som vänder sig
mot kompositindustrin.
Ort: Paris, Frankrike.
www.jeccomposites.com
10-12, Welding of Moulded Plastic
Components
Kurs för ingenjör som arbetar med
materialval, design och fabricering av
formade plastkomponenter.
Ort: Abington, Storbritannien.
www. twitraining.com.
ulrika järnåsen
Ingela Engman
042-490 19 27
0325-34080
[email protected]
[email protected]
11-12, World Elastomer Summit 2015
Konferens som vänder sig mot
elastomerindustrin om möjligheter,
utmaningar och de senaste trenderna.
Ort: Lyon, Frankrike.
www.wplgroup.com
25-26, Automation Sverige/
Danmark 2015
Branschöverskridande fackmässa
om automationslösningar.
Ort: Malmö.
www.easyfairs.com
23-27, NPE 2015
Internationell mässa för plast- och
gummibranschen.
Ort: Orlando, Florida, USA.
Www.npe.org
23-27, NPE3D 2015
Konferens om additiv tillverkning i
samband med NPE.
Ort: Orlando, Florida, USA.
Www.npe.com
REDAKTIONEN
Vi reserverar oss för eventuella ändringar som
arrangörer av arrangemang kan vidta. För mer
och fylligare information om respektive mässa
och konferens gå in på www.plastforum.se
För p,
a
h nö!
Nr
Utgivning
Materialdag
Tema
ma
1
26 februari
6 februari
Infö
ör JEC, Kompositer / Design & Funktion
27 februari
Medicinteknik
dicinteknik – Hälsa & Sjukvård
Digital 1 17 mars
2
10 april
19 mars
Mässnummer Elmia Polymer / Råvaror & tillsatser / Plastens roll
i avfallstrappan
3
4
4 juni
15 maj
Efterrapport Elmia Polymer / PUR & Elaster
15 september
26 augusti
Mässnummer Fakuma, Maskiner & Kringutrustning
22 september
Design & Funktion – Inspiration och framtid
2 november
13 oktober
Mässnummer Elmia Subcontractor / Från idé till serieproduktion
Bilaga 5 2 november
Digital 2 12 oktober
5
13 oktober
Plansch – Stora kringutrustningsöversikten
11 december
23 november
Polymerer i fordon / Medicinteknik
Bilaga 6 11 december
23 november
Kalender 2016 med mässor och event för
polymer- & kompositbranschen
6
Kont
Ko
ntak
akta Ulr
lrik
ika Järnåsen • Tel 042-490 19 27 • [email protected]
ine.se
46 plastforum 08 2014
w w.plastforum.se
ww
På Elmia Polymer är inspiration, kunskap och affärer
sammankopplade. Tusentals representanter från polymerbranschen, samt personer som behöver polymera
material till sin verksamhet, möts på samma plats. Det
ger optimala möjligheter att inspirera till nya tankebanor
kring plast. Inspirationen leder till kunskapen att välja rätt
material och till att ta steget till genomförd affär.
Affärsmöjligheterna stärks av att besökarna har stor
inverkan på inköpen till sina företag. Under senaste upplagan av Elmia Polymer, uppgav nästan tre fjärdedelar
av besökarna att det var aktuellt med köp av något som
visades på mässan.
Naturligtvis finns det fler faktorer som gör mässan till en
bra affär. Maskiner i drift på mässgolvet, fokus på fördelarna med automation, samt stödet från aktörer som
PMG, SPIF och tyska plastmässan Fakuma är exempel
på det.
Vi ses 21–24 april 2015. Boka din monterplats på
elmia.se/polymer
POSTTIDNING B/B ECONOMIQUE
Ev retur till
Mentor Communications AB
Box 72001
SE-181 72 LIDINGÖ
Adressändring: [email protected]
God Jul & Gott Nytt År