Ladda hem - Volvofinans

Ansökan om förändrad kredit
Med denna blankett kan du ansöka om höjning av din kreditgräns på ditt kortkonto. Den aktuella krediten finns
allltid på det senaste kontoutdraget. Fyll i uppgifterna nedan, skriv sedan ut och underteckna ansökan.
KONTOINNEHAVARENS UPPGIFTER
Namn*
Personnummer*
E-post*
Mobiltelefon*
Gatuadress
Postnummer och ort
*Obligatoriska uppgifter
SYSSELSÄTTNING*
Fast-/tillsvidareanställd
Visstidsanställd
Egen företagare
Pensionär
Min inkomst per månad före skatt*
kr/månad
Min del av hushållets boendekostnad
per månad (ungefärlig)*
kr/månad
Student
Annan
Jag önskar ändra kreditgränsen till*
Kontonummer*
Önskad kreditgräns
(5.000 - 50.000 SEK)
LEGITIMERING
(OBLIGATORISK UPPGIFT)
Jag som sökande bifogar kopia på giltig legitimation som styrker min identitet och min egenhändiga underskrift enligt nedan.
Underskriven ansökan skickas tillsammans med kopia på giltig legitimation i ett kuvert till:
Volvofinans Bank, CGI Svarspost 20018247, 208 02 Malmö- Portot är betalt!
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag vet att kreditprövning kommer att ske och att kreditupplysning inhämtas samt att
Volvofinans Bank AB kan avslå ansökan eller bevilja ett lägre belopp än det sökta. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Kundservice på
telefon 031-83 89 30.
043451
GLÖM
INTE
ATT S
KRIVA
UNDE
R
DIN A
NSÖK
AN
OBS! Denna del fylls
i av Volvo- och
Renaulthandlaren
Säljarens anställningsnr
Kontoinnehavare
ID-kort nr/Körkort refernsnr 4D
ÅF- signatur
DATUM
Kontrollnr
LIMPR00102 ID01LIM
Underskrift kontoinnehavare*