Ladda ner CV

Konsultprofil - Jonas Kolvik
• INTRODUKTION
Med över 25 års erfarenhet från olika företag har Jonas en bred kunskap om produktutveckling
av såväl mekanik som mjukvara. Han har även deltagit i de verksamhetsutvecklande moment
som får ett litet företag att växa till ett konkurrenskraftigt multinationellt bolag. Jonas är väl
förtrogen med kravhantering och moderna agila utvecklingsmetoder som Scrum och DSDM.
Han har varit ledare i arbetet med att övergå från traditionell programvaruutveckling till
användandet av agila metoder för multipla team. Jonas är en mycket erfaren projektledare och
har alltid arbetat i en internationell miljö med många interna och externa kontakter på alla
nivåer. Han har god erfarenhet av ledande roller både i projekt och som gruppchef för
projektledare i många år. Jonas är en positiv och kommunikativ person som kan få en grupp att
växa och utvecklas genom att ta vara på dess inneboende kraft. Med Jonas i ditt team kommer
du att märka skillnad.
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Projektledning
- Projektledare
- Verksamhetsutveckling
- Managementkonsult
- Scrum
- MS-Excel
- MS Project
- DSDM
- MS-Project Server
- Visio
- Linjechef
- Produktutveckling
- Project leader
- Project & Management
- MS Word
- ITIL
- Verksamhetsutvecklare
- SixSigma
- SharePoint
• METODER OCH VERKTYG
Visualisering
8D Problemlösningsmetod
• UTBILDNING
- Civilingenjör Maskinteknik, Energiinriktning 180p, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
(1981-1987)
• SPRÅKKUNSKAPER
- Svenska - modersmål
- Tyska - enklare konversation
- Engelska - mycket god
BEROTEC AB
MANAGEMENT GÖTEBORG
• ANSTÄLLNINGAR
- Eget företag, Kolvik Consulting AB (2013-Pågår)
Sida 1/4
Kontakt:
Pontus Lindstrom
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Jonas Kolvik
- Verksamhetskonsult, Berotec (2013-Pågår)
- Verksamhetskonsult, Avega Group AB (2012-2013)
- Gruppchef - Projektledning, Portfölj och Livscykelansvarig, StreamServe/OpenText
(1999-2012)
- Technical Writer / Gruppchef, Prosolvia (1997-1999)
- Technical Writer, Ericsson (1995-1997)
- Motorkonstruktör, Volvo Lastvagnar (1988-1993)
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Verksamhetsutveckling
Arcam
2014 -Pågående
Uppgifter: Skapa effektivare möten, Införande av visuell planering, Införande av
problemlösningsmetodik
Tekniker: 8D, Lean Product Development, Visualisering
Inledningsvis genomförde vi en nulägesanalys där vi identifierade ett flertal potentiella
förbättringsområden. Det beslutades att vi skulle gå vidare med förbättringsåtgärder i följande
områden:
- Effektivare möten
- Visuell planering och styrning
- Lean Product Development
- Problemlösningmetoder
Effektivare möten : Regelverk och förhållningssätt introducerades till hela organisationen för
att förbättra möteskulturen. Visuell Planering: Ett flertal visualiseringstavlor introducerades
(projekttavla, resursallokeringstavla, maskinplanering, projektplanering etc.) Lean Product
Development (LPD): LPD introducerades i de projekt där stora kunskapsgap identifierades
samt de aktiviteter som befann sig i tidiga utvecklingsfaser. Problemlösningsmetod: Här
introducerades problemlösningsmetoden 8D (Eight Disciplines) för att möjliggöra en effektiv
hantering av de problem som rapporterades in från fältet. Metoden säkerställer att rotorsaken
till felen identifieras, löses och sedan aldrig mer återkommer.
Managementkonsult
Berotec
2013 -Pågår
Jonas arbetar med projektledning och förbättringsarbete för effektiv drivning av projekt på
utsatt tid och kostnad. Jonas använder sin erfarenhet av förändring av utvecklingsverksamheter
och projektledning för att nå resultat.
Konsult inom projektledning och verksamhets-utveckling
Avega Group
2012 -2013
Jonas deltog i uppbyggnaden av Avegas etablering i Göteborg med försäljning och offertarbete.
Portfölj- och Livscykelansvarig
StreamServe/OpenText
BEROTEC AB
MANAGEMENT GÖTEBORG
Kontakt:
Pontus Lindstrom
Sida 2/4
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Jonas Kolvik
2011 -2012
Jonas ansvarade för Product Lifecycle-processen inom OpenText vilket innebar att delta aktivt i
de inledande faserna av utvecklingsprojekten samt att optimera produktutvecklings- och
underhållsresurser beroende på produkternas ålder och efterfrågan. Rollen innebar även att
utveckla metoder för företagets portföljhantering (Portfolio Management) och att få denna att
fungera som ett strategiskt beslutsverktyg. Jonas var även inblandad i framtagandet av ett
analysverktyg som erbjöd en kraftfull analys av genomförda säljhändelser (Win-Loss Analysis).
Projektledningschef
StreamServe/OpenText
1999 -2011
StreamServe, grundat i Sverige 1997, hade som mest 350 anställda innan det blev uppköpt av
OpenText 2010. StreamServe erbjöd produkter inom fakturahantering och
informationskommunikation mellan stora företag, banker, etc. och deras kunder. Som gruppchef
för ett team med projektledare byggde Jonas upp en effektiv projektledarverksamhet inom
StreamServes utvecklingsavdelning. Projekten bestod av ca 70 personer från olika länder och
sträckte sig oftast över mer än ett år. Med Jonas som drivkraft genomförde man ständiga
förbättringar av arbetsmetoder och processer samt regelbundna utbildningar av personalen.
Metoderna som användes var egenutvecklade varianter på moderna agila utvecklingsmetoder
som Scrum och DSDM.
Technical Writer
Prosolvia
1997 -1999
Prosolvia var på sin tid ledande inom 3D-visualisering. Jonas arbetade som gruppchef för ett
team som producerade användardokumentation för den mjukvara som utvecklades på Prosolvia.
Techncal Writer
Ericsson
1995 -1997
Jonas arbetade med att producera användardokumentation för Ericssons basstationer.
Egen
Arkomedia
1993 -1995
Varierade uppdrag inom reklamfilm och radioreklam.
Motorkonstruktör
Volvo Lastvagnar AB
1988 -1993
På avdelningen för motorutveckling jobbade Jonas med att utveckla insprutningsutrustning för
Volvos buss- och lastbilsmotorer. Arbetet innebar produktutveckling av motorkomponenter
tillsammans med leverantörer från England, Tyskland och Japan.
BEROTEC AB
MANAGEMENT GÖTEBORG
Kontakt:
Pontus Lindstrom
Sida 3/4
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Jonas Kolvik
• KURSER I URVAL
- ITIL Foundation 2011 V3.
- SixSigma Green Belt.
- Agila utvecklingsmetoder.
- UGL, Utveckling av Grupp & Ledare.
- Praktisk Projektledning.
- Statistisk Kvalitetsstyrning.
- Ledarskap - Att leda individer, 2014, 4 dagar.
BEROTEC AB
MANAGEMENT GÖTEBORG
Kontakt:
Pontus Lindstrom
Sida 4/4
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se