Rita färre. Rita fler.

Rita färre.
T1 Jämföra mängder och antal: fler än, färre än
Rita fler.
1
Hur många?
Rita streck.
Skriv rätt tal.
llll
Fyll i diagrammet.
4
______
Antal
______
______
______
______
______
T2 Siffror, tal och antal 0 - 10
7
Hur mycket kostar det? Addera.
2 kr
5 kr
1 kr
3 kr
kr
kr + 3_____
2_____
kr = 5_____
3 kr
kr + _____
kr
_____
3 kr
kr
= _____
kr + _____
kr
_____
2 kr
kr + _____
kr
_____
kr
= _____
5 kr
kr
= _____
2 kr
1 kr
7 kr
kr + _____
kr
_____
kr
= _____
T3 Addition inom talområde 0 - 10
8 kr
kr + _____
kr
_____
kr
= _____
17