blivande bostadsrättslägenheter i Vänersborg

Fastighetsblad Ny Brf
Westestate
Ny Brf
Adress: Fastighetsareal: Lokalarea:
Bostadsarea:
Total area:
Byggnadsår:
Kungsgatan 11 / Edsgatan 27, 462 33 Vänersborg
996 kvm
826 kvm
1.486 kvm
2.312 kvm
2014-15
Projektet
Fastigheten förvärvades i december 2014 och projektplanering påbörjades.
Under 2015 sker säljstart.
Byggnationen beräknas vara färdigställd sommaren 2016.
Fakta om fastigheten
Fastigheten består av ett flerbostadshus med 4 våningar, vind och källare .
Totalt 3 st lokaler och 13-16 nya bostadsrättslägenheter.
Parkering
Parkeringsplatser finns på intilliggande fastigheten Aspen 5.
Service
Centralt läge i Vänersborg.
Westestate
Besöksadress: Åvägen 24, Gårdshus 1
Postadress: Box 53243
400 16 Göteborg
E-post: [email protected]