Seminarium im arbetet i fullmäktige

20 - 21.5.2015 i Åbo
Kommunaltekniska dagar och
aktuella miljöfrågor
Finlands Kommunförbund ordnar i samarbete med Finlands
Vattenverksförening kursen Kommunaltekniska dagar och aktuella
miljöfrågor 20-21.5.2015 i Åbo. Kursen ordnas i anslutning till den
samhällstekniska mässan YT 2015.
Dagarna riktar sig till anställda och förtroendevalda inom den tekniska
sektorn, VA-verken och miljöförvaltningen, samt övriga intresserade.
Under dagarna behandlas bl.a. tillämpningen av lagen om vattentjänster,
den nya kommunallagen, kommunens beställaransvar, bestämmande av
reparationsskulden, nya avfallshanteringsbestämmelser och ny lagstiftning
inom miljöskyddet. I programmet ingår besök på den samhällstekniska
mässan.
Sänd gärna frågor på förhand till Kaj Lindqvist på Kommunförbundet,
e-post; kaj.lindqvist(at)kommunforbundet.fi.
Välkommen på kurs!
Anmäl dig på vår webbplats www.kommunerna.net/kurser senast den 15.4.2015.
Kursen hålls i restaurant Panimoravintola Koulu, Eriksgatan 18. Inkvartering är på hotel Holiday Inn,
Eriksgatan 28.
Deltagaravgiften är 260 euro/person exklusive moms och i den ingår utbildning, mässbesök, kursmaterial och måltider enligt
programmet. För den som önskar logi är priset 112 euro/person/natt i enkelrum och 66 euro/person/natt i dubbelrum.
Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören. Om ingen annullering görs minst en vecka
före kursen och ingen ersättare utses, uppbärs de direkta kostnaderna detta föranleder kursarrangören.
Närmare upplysningar
Kaj Lindqvist, 0500 703 116
Linnea Nyanney, 0500 703 115
fö[email protected]
Finlands Kommunförbund, Svenska teamet, PB 200 00101, HELSINGFORS
Program
9.30
Välkomstkaffe
10.00
Kursen öppnas, Kaj Lindqvist, utbildningschef, Kommunförbundet Service Ab
10.15
Aktualitetsöversikt
- den nya kommunallagen
- statsbudgeten 2015 ur den tekniska sektorns synvinkel
- övrigt, bl.a. projekt på gång
Kirsi Rontu, chef för samhällstekniken, Finlands Kommunförbund
Kaj Lindqvist, utbildningschef, Kommunförbundet Service Ab
11.00
Ändringen av lagen om vattentjänster och markanvändnings- och bygglagen
- dagvattenhanteringen enligt såväl lagen om vattentjänster som markanvändnings- och
bygglagen
- verksamhetsområdet
- ekonomi- och bokföring
- riskhantering
Mats Blomberg, biträdande direktör, Borgå Vatten
Stefan Skog, tidigare miljödirektör i Vanda
12.15
Lunch
13.15
Föregående tema fortsätter
- mallavtal för dagvatten mellan kommunen och vattenverket
- faktureringsprinciper mellan vattenverket och kommunen
Mats Blomberg, Kirsi Rontu
14.30
Inbokning på Holiday Inn Turku, Eriksgatan 28
15.00
Besök på samhällstekniska mässan www.yhdyskuntatekniikka.fi
Torsdag 21.5
7.30
Frukost på hotellet
9.00
Aktuellt gällande avfallslagstiftningen och nya avfallshanteringsbestämmelser
Leena Eränkö, miljöjurist
10.15-13.15
Parallellprogram A
Ny lagstiftning och övrigt aktuellt inom miljöskyddet
Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, Miljöministeriet
Stefan Skog, diskussionsledare
10.15-13.15
Parallellprogram B
Verktyg för bestämmande av reparationsskulden
Carl-Mikael Sågbom, sakkunnig, Rapal
11.30
Rapporteringssystemet inom byggbranschen - aktualiteter och erfarenheter
Carola Bäckström, skattesakkunnig, Skatteförvaltningen
13.15
Kursen avslutas med lunch