nykvarn finskt förvaltnings område. 10 arbetsglädje, måltidsglädje

TUTAN
TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 1/2015.
Foto: Pontus Orre
1
BLI DELTIDS­
BRANDMAN! 6
NYKVARN FINSKT
FÖRVALTNINGS­
OMRÅDE. 10
HÄR ÄR
VINNAR­
BILDERNA. 14
ARBETSGLÄDJE, MÅLTIDSGLÄDJE
OCH YRKESSTOLTHET PÅ NYA KOSTENHETEN. 7
TRYGGHET
Medborgarlöften
för ökad trygghet
Sid 4
UNDERSÖKNING
Nykvarnsborna
ännu mer nöjda
Sid 13
KULTUR
Vårens program på
Qulturum Sländan
Sid 3
UTMÄRKELSE
Heders­medborgaren Lennart
Sid 13
2
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
n I KORTHET
ÖPPETTIDER
KUNDCENTER/BIBLIOTEKET
Måndag...................08.00–19.00
Tisdag......................08.00–17.00
Onsdag....................08.00–17.00
Torsdag....................08.00–19.00
Fredag......................08.00–17.00
Lördag......................11.00–14.00
Söndag............................... Stängt
RESANDECENTRUM
Öppnar kl. 06.00 på vardagar.
AVVIKANDE ÖPPETTIDER
Se www.nykvarn.se
« Omslagsbilden: Kostansvariga
Therese Andersson vid Björkestaskolan.
Ur Innehållet:
04
06
07
10
11
12
ELDNINGS­VECKOR I VÅR
n Det är förbjudet att elda alla typer
av avfall utomhus inom detaljplanelagt område. Undantag gäller för
eldning av torrt vedartat trädgårds­
avfall, som kvistar och ris, i liten omfattning om det sker under veckorna
15, 16 och 17 samt 39, 40 och 41
med före­gående veckoslut inräknat.
En annan förutsättning är gynnsamt
väder beträffande vindar och nederbörd.
Dessutom gäller:
• Eldning ska ske så att olägenhet
för människors hälsa, t.ex. kraftig
ihållande rök, inte uppstår.
• Eldning får inte ske i strid mot
gällande brandföreskrifter.
INSAMLING AV
TRÄDGÅRDS­AVFALL
n Har du trädgårdsavfall men vill
undvika att elda?
För att minska miljöolägenheterna
från eldning erbjuder Nykvarns
kommun möjligheten att lämna
trädgårdsavfall vid gatukontoret,
Norra Stationsvägen 24.
Insamlingen är öppen fredag
den 24 och lördag den 25 april kl.
10.00–15.00 och det finns personal
på plats som hjälper dig.
Medborgarlöften för
ökad trygghet
Nykvarns brandstation
söker deltidsbrandmän
Över 2 000 portioner bra
mat varje dag
Nykvarn är finskt
förvaltningsområde
Medborgarundersökningen
visar positiva resultat
Ledningsdragningarna
i Centrum igång
Medborgartidningen TUTAN produceras
av Nykvarns kommun i samarbete med
Ryter kommunikationsbyrå AB. Du kan också
läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se
ANSVARIG UTGIVARE
Ola Edström, [email protected]
REDAKTÖR
Lena Ramdani, [email protected]
SKRIBENT
Håkan Svensson, [email protected]
TRÄFFA NYKVARNSBOSTÄDER PÅ KUNDCENTER
n 9 MAJ
Personal från Nykvarns­
bostäder (NYBO) kommer
under vissa lördagar att fin­
nas på Nykvarns kommuns
Kundcenter för att svara på
frågor och lyssna. Passa på
att komma med era frågor
och synpunkter. Lördagarna
är indelade i olika teman:
Björn Wredenmark, avdelningschef Bostäder, svarar
på frågor och tar emot
synpunkter avseende skötsel
av NYBOs bostäder och
områden.
n 13 JUNI
n 11 APRIL
Lars Tuhkasaari, avdelnings­
chef Kommunala verksam­
hetslokaler, och Pia Lauk­
kanen, avdelningschef
Lokalvård. Båda kan svara
på frågor och ta emot synpunkter om kommunens verk-
samhetslokaler och skötseln
av dessa, som till exempel
skolor, förskolor samt övriga
kommunala lokaler.
Leila Halvardsson, avdelningsansvarig Kundservice,
svarar på frågor och tar
emot synpunkter vad gäller
NYBOs bostäder och områden, speciellt riktat kring
frågor gällande köhantering,
boregler samt samrådsmöten
med hyresgäster.
GRAFISK PRODUKTION
Ryter kommunikationsbyrå AB
TRYCK
Östertälje Tryckeri AB
DISTRIBUTION
Posten
NÄSTA NUMMER
Juni 2015
NYKVARNS KOMMUN
155 80 Nykvarn
Tfn: 08-555 010 00
www.nykvarn.se
ANSÖK OM SVENSK FLAGGA OCH FANA
Som enskild person folkbokförd i
Nykvarns kommun, kan du ansöka
om att få en svensk flagga. Föreningar
och organisationer med säte i Nykvarn
kan ansöka om en fana.
n Blanketterna ”Ansökan om svensk
flagga enskild person” och ”Ansökan
om svensk fana förening/organisation”
finns att hämta på www.nykvarn.se samt
i Kundcenter, Centrumvägen 26.
Ansökan ska vara inne senast den
15 maj. Utdelning av flagga
och fana kommer sedan
att ske på National­
dagen den 6 juni.
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
n KULTUR
3
n RÄTTELSE
Kulturvåren i Nykvarn
MED BALLONG MOT
NORDPOLEN
Foto: Anna-Lena Ahlström
Det finns fortfarande lite kvar
att få njuta av ur vårens kultur­
program för hela familjen vid
Qulturum Sländan. Flera
programpunkter har klarats
av under senvintern men ännu
finns alltså ett par godbitar
att hinna besöka.
FEL I ”KOLL PÅ
PENGARNA 2015”
n Tillsammans med detta nummer av
FANTASIRESA
n ”Tänk om”. Till barnfamiljerna
riktar sig Teater Slava som lördag den
28 mars ska ge ”Tänk om” där vi får
följa med på en resa i fantasin. Det blir
besök på främmande planeter och
möten med okända livsformer.
Tid: lördag 28 mars kl. 11.30 och 13.00.
Plats: Qulturum Sländan.
Arrangör: Nykvarns kommun.
Biljetter: fri entré. Biljetter hämtas i
Kundcenter fr.o.m. den 16 mars.
KONSTEN ATT FLYGA
n Ett lunchmusikevenemang finns kvar,
nämligen ”Konsten att flyga” som ges
tisdagen den 21 april kl 12.00. Det
blir ”tidlösa tankar och sånger om livet”
med Bosse Lindell, Lena Lindell och
Göran Wiklund.
Du kan förvänta dig välkända sånger
blandade med toner från kornett, bas
och piano – på repertoaren finns melodier från ”Fly me to the moon” till ”Jag
vill tacka livet” och mycket däremellan.
Tid: tisdag den 21 april kl. 12.00.
Plats: Qulturum Sländan.
Arrangör: Nykvarns kommun tillsammans
med ABF Södertälje/Nykvarn.
Biljetter: fri entré.
n På självaste Världsbokdagen den
23 april kommer Augustprisbelönade
Bea Uusma på besök. Hon ska berätta
om sin bok ”Expeditionen. Min kärlekshistoria”, som beskriver den misslyckade
polar­expeditionen med vätgasballongen
”Örnen”. Expeditionen kraschade på sin
väg mot Nordpolen sommaren 1897.
Trion Salomon August Andrée, Nils
Strindberg och Knut Fraenkel vandrade
över ändlösa isvidder fram till deras död
på Vitön där kvarlevorna senare hittades.
Bea Uusma fascinerades av männens
öde och t.o.m. utbildade sig till läkare
för att finna svaret på gåtan: varför de
egentligen avlidit – trikiner i isbjörnskött
och dåliga kokkärl är ett par teorier.
Har Bea Uusma svaret?
Kom och lyssna!
Tid: torsdag den 23 april kl. 18.30.
Plats: Qulturum Sländan.
Arrangör: Nykvarns kommun tillsammans
med ABF Södertälje/Nykvarn.
Biljetter: entré 50 kr. Biljetter säljs i
Kundcenter fr.o.m. den 13 april.
MULLVADEN MAX
n Barnteater vankas också vid vårens
sista program för barn och familj:
”Mullvaden Max” med Tant Klavér.
Föreställningen bygger fritt på bilder­
boken ”Det var det fräckaste”.
Tid: lördag 9 maj kl. 11.30.
Plats: Qulturum Sländan.
Arrangör: Nykvarns kommun.
Biljetter: fri entré. Biljetter hämtas i
Kundcenter fr.o.m. den 27 april.
kommuntidningen Tutan skickas Konsumentverkets tidning ”Koll på pengarna” ut.
Tidningen innehåller många handfasta
förslag på hur du gör din egen budget
för att få pengarna att räcka hela månaden, varje månad. En hjälp för dig som
vill få kontroll på din ekonomi och inte
vet var du ska börja.
Dessvärre har det smugit in sig ett
fel på sidan 22 i tabellen med rubriken
”Tappar du kontrollen blir det dyrt”.
Den korrekta uppgiften är 380 kronor
för inkassobolagens ombudsarvode och
totalsumman blir 2 120 kronor istället.
n FAMILJERÄTT
Ellinor Yanko och Iréne Karlström.
JURISTJOUR PÅ
KUNDCENTER
n Du vet väl att du kan få 15 minuters
gratis juridisk rådgivning i familje­rättsliga
frågor på Kundcenter?
En tisdag i månaden besöker Swedbank
juristbyrå Kundcenter och du kan då
träffa juristerna Iréne Karlström eller
Ellinor Yanko.
Vårens tider:
• 14 april kl. 11.30–13.30
• 12 maj kl. 11.30–13.30
Ingen förbokning krävs.
4
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
n TRYGGHET
Medborgarlöften
Vi bor och verkar redan
i dag i en mycket trygg
kommun men vi måste
ändå hela tiden arbeta
framåt för att kunna
känna samma trygghet
även i framtiden.
Foto: Håkan Svensson
FÖR ÖKAD TRYGGHET
n Bland annat därför har vi kommit
överens med polisen om lokala så kallade
”medborgarlöften”, en rad åtgärder som
ska bidra till att leva upp till vår vision att
”det ska vara helt, rent, snyggt och tryggt
på våra gator, parker och torg”.
Genom enkäter och den medborgar­
dialog med Nykvarnsborna som genom­
fördes i slutet av förra året kunde polisen
tillsammans med kommunledningen få en
mängd synpunkter att arbeta vidare med.
Från allmänhetens upplevelse av trygg­­heten i kommunen har man i huvudsak
tagit fasta på två uttalade områden att
sätta i fokus under 2015: att öka trygg­
heten i Nykvarns Centrum och att be­­käm­
­pa droganvändningen bland ungdomarna.
Här är innehållet i det av kommunledning
och Polisen undertecknade dokumentet:
n Öka tryggheten i Nykvarns Centrum
genom följande åtgärder:
• Kommunen och Polisen kommer en
gång i månaden att genomföra trygg­
hetsvandringar tillsammans med fastig­
hetsägare och näringsidkare i syfte
att skapa en samlad lägesbild av
de trygga och otrygga platserna i
Nykvarns Centrum, och vid behov
genomföra åtgärder.
Nykvarns kommuns säkerhetssamordnare Kenth Johansson och kommundirektör
Ola Edström diskuterar medborgarlöften med poliserna Nicolai Kling och Erik Åkerlund.
• Polisen genomför insatser vid minst
fyra tillfällen för att öka närvaron av
uniformerad polis i Nykvarns Centrum.
• Kommunen och Polisen kommer vid
minst två tillfällen, tillsammans med
Nattvandrarna, finnas i Nykvarns
Centrum för att öka den synliga
när­varon på tider och platser som är
viktiga för att skapa en tryggare miljö.
• Polisen genomför insatser av civilklädd
DET SKA VARA
HELT, RENT, SNYGGT
OCH TRYGGT PÅ
VÅRA GATOR, PARKER
OCH TORG”
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
5
n WEBBEN
Foto: Pontus Orre
Nykvarns kommun har fått en ny webbplats. Som
tidigare bygger den nya webbplatsen nykvarn.se på
plattformen SiteVision, men i en nyare version.
Nykvarn.se har även fått ett helt nytt utseende som
ska göra det lättare att hitta det du söker.
polis riktad till ungdomar som
uppehåller sig i Nykvarns Centrum.
• Kommunen genomför dialoger med
ungdomar för att undersöka vilken
verksamhet de vill ha på 2:ans
ungdoms­café.
n Minska narkotikaanvändningen bland
ungdomar genom följande åtgärder:
• Lillhagaskolan och Praktiska gymnasiet
kommer löpande att ha en dialog med
elever och föräldrar, för att motverka
användningen och spridningen av
narkotika.
• Polisen genomför minst fyra insatser
med civilklädd polis riktad mot ung­­­
domar. Kommunen medverkar för
att snabbt kunna hjälpa ungdomar
med problem.
• Kommunen och Polisen kommer, till­
sammans med Tullverket, att genom­
föra temadagar och föreläsningar om
narkotika i kommunens skolor, för att
motverka användningen och sprid­
ningen av narkotika.
• Det finns en samverkansgrupp som
består av representanter från Lillhaga­
skolan, Praktiska gymnasiet, 2:ans
ungdoms­café, socialtjänsten samt
Polisen. Gruppen ska träffas minst
åtta gånger under 2015, för att snabbt
kunna hjälpa ungdomar med problem.
Arbetet med medborgarlöftena ska
pågå under hela 2015, och är en del av
lokalpolisområdets verksamhetsplanering
för året. n
Mer information:
Våra medborgarlöften finns redovisade på
www.nykvarn.se under "Kommun och politik".
– Du kan skicka dina synpunkter och förslag på innehåll till [email protected]
Lättare och snabbare
att hitta oss på nätet
n Nykvarn.se är en av kommunens
viktigaste informationskanaler.
– Därför är det viktigt att det går
lätt att hitta på webbplatsen, liksom
att den är tilltalande och lättanvänd.
Den nya webbplatsen har också fått ett
mer modernt utseende, säger Nykvarns
kommuns informationsstrateg Lena
Ramdani.
Ny navigering
På vår nya webbplats ska det vara
ännu enklare att hitta de svar du söker.
Nykvarn.se har en helt ny navigations­
struktur som tillgänglighetsföretaget
Funka Nu har tagit fram i ett projekt
med flera andra kommuner. Istället för
att uppfinna hjulet på nytt, använder
sig Nykvarns kommun av resultaten
från detta mellankommunala utveck­
lingsarbete.
I dagsläget är det cirka 100 kommuner
som använder den så kallade Funkabodastrukturen som bygger på användar­
tester och som utgår från hur besökaren
förväntar sig att hitta information, istäl­
let för hur kommunen är organiserad.
E-tjänster och blanketter
På den nya webbplatsen är det också lätt­
are att hitta kommunens olika e-tjänster
och blanketter. Den delen av webbplatsen
kommer löpande att utvecklas utifrån de
nya e-tjänster som införs i kommunen.
– Till grund för arbetet ligger den
e-strategi som antogs av kommunstyrel­
sen 2013. Syftet med strategin är att
förbättra och effektivisera servicen till
medborgare och företag och här är den
nya webbplatsen viktig när det gäller att
paketera information och tjänster, säger
Lena Ramdani.
Anpassad till din smarta telefon
och surfplatta
Nya nykvarn.se är en så kallad responsiv
eller ”följsam” webbplats. Det innebär
att den anpassar sig efter olika skärm­
storlekar och är mer användarvänlig
om du väljer att besöka webbplatsen
via din telefon eller surfplatta.
– Nykvarn.se kommer ständigt att
utvecklas och förbättras och vi tar gärna
emot idéer och synpunkter, säger Lena
Ramdani. n
6
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
Foto: Pontus Orre
n UPPMANING
Jessica Kofoed är deltidsbrandman sedan hösten 2013. Till vardags jobbar hon i kassan på ICA.
Brandman – kan
det vara något?
Nykvarns brandstation är en deltidsstation inom Söder­
törns brandförsvars­förbund. Här ska finnas en styrka
på 24 deltids­brandmän. I dag fattas en handfull, så
nu vill man gärna få in fler.
n Anders Handell är produktionsledare/
brandingenjör inom Södertörns brand­
försvarsförbund och han välkomnar nya
medarbetare.
– Om du själv, eller någon du känner,
är intresserad så hör av er.
– Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete
som omfattar räddningsarbete vid sjuk­
domsfall, bränder, trafikolyckor och andra
olyckor. Tillfredsställelsen får man i att
kunna hjälpa människor som hamnat i
nöd av olika skäl. Vi får vara med och
göra skillnad, förklarar han.
Arbetet innebär att ha beredskap på
sin ordinarie arbetsplats eller i hemmet
för att kunna rycka ut vid larm. Utöver
det deltar man i den interna övningsverk­
samheten och genomgår utbildningar i
olika omfattning.
VILL DU OCKSÅ BLI
DELTIDSBRANDMAN?
Skicka din ansökan via vår hemsida
www.sbff.se eller maila till [email protected]
Frågor kan besvaras av stationschefen
i Nykvarn, Kim Ekman,
[email protected], 070-854 58 22.
Kvinnor och män
– För att snabbt kunna tjänstgöra vid larm,
är det bra om sökande helst både bor och
jobbar i Nykvarn. Men om man är man
eller kvinna, spelar ingen roll.
– I jobbet möter vi människor i utsatta
situationer och det viktiga är att man
ska tycka om att samarbeta och hjälpa
andra. För yrkesrollen och för att fungera
i arbetsgruppen spelar det ingen roll vilket
land eller kultur man fötts i och det är lika
ointressant vilket kön eller sexuell läggning
man har, förklarar Anders Handell.
Utbildning
– Som anställd får man genomgå formell
brandmannautbildning. Räddningstjänsten
betalar för den tid som du deltar i utryck­
ningar, övningar och utbildningar. Du får
dessutom beredskapsersättning.
Ett krav för att kunna komma i fråga
som deltidsbrandman är att du kan ta
dig till brandstationen inom fem minuter
vid larm när du har beredskap.
– Annars har vi inte andra krav än
att man tycker att det är viktigt att få
sam­arbeta och hjälpa andra. Man bör
också ha någorlunda god fysik, tycka
om att hålla sig i form och ha körkort.
Åldern är inte avgörande. Det är svårt
att säga en siffra, jag tror man känner
själv om man tror sig kunna klara av
jobbet, säger Anders Handell. n
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
7
”Ett
jättekul
gäng!”
Foto: Pontus Orre
n KOST
Nina Hjelm, kost- och
köksansvarig,
Skogsbackens
förskola.
Fler tjejer till deltidsbrandkåren i
Nykvarn. Det står överst på Jessica
Kofoeds önskelista – själv är hon
deltidsbrandman sedan hösten
2013 och kårens enda kvinna.
– Hittills. Vi har en tjej som är på
väg in, men här finns plats för fler
både män och kvinnor, säger hon.
n För Jessica Kofoed är detta världens
roligaste yrke:
– Därför att det händer saker hela
tiden. Trots att jag är enda tjej i gruppen
upp­lever jag ingen särbehandling. Jag gör
lika mycket som de andra. Men som tjej
måste man våga ta i saker, att kliva fram!
Till vardags jobbar Jessica i kassan på
ICA. En vecka varje månad har hon jour
och då flyttar hon in till en lägenhet i
centrala Nykvarn.
– Jag bor annars en bit utanför
centrum. Men för att klara anspännings­
tiden på fem minuter vid larm så flyttar
jag in i en central lägenhet under jour­
veckorna.
Utbildad brandman
Jessica är färdigutbildad brandman och
hade från början tänkt sig detta som
heltidsjobb.
– När jag flyttat till Nykvarn fick jag
höra talas om deltidskåren här och blev
nyfiken. Det var faktiskt inte vad jag tänkt
mig från början, men jag gick dit en dag
och möttes så positivt att jag blev kvar.
Det har jag inte ångrat.
– Men det vore roligt om vi fick några
tjejer till. En tjej har vi alltså ”på vänt”
och om bara tillräckligt många sökande
kommer in kan det bli en utbildnings­
grupp och då kommer hon med, säger
Jessica som hoppas att deltidsbrandkåren i
Nykvarn snart fyllt de luckor som finns.
– Välkommen till ett jättekul gäng,
hälsar hon. n
ARBETSGLÄDJE
MÅLTIDSGLÄDJE
YRKESSTOLTHET
Så ska den nya kost­enheten
bidra till ett helhets­tänkande
för den mat som serveras
av kommunen »
8
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
n KOST
All kommunens måltidsverksamhet är sedan den 1 januari i år samlad i en
gemensam kostenhet. Kostchefen Eva Nordenhem ansvarar därmed
tillsammans med sin personal för ungefär 2 300 portioner per dag
till förskolor, skolor, hemtjänst och Lugnets äldreboende.
– Vi har tolv kök, och tillreder egen mat på elva av dessa –
snart ska det gälla alla tolv, säger hon. Foto: Pontus Orre
n Med 2 300 portioner varje dag, inne­
bär det att kostenheten i dag servar många
Nykvarnsbor.
– Förskolorna lagar praktiskt taget all
mat själva, det bakas bröd och vid någon
av dem tillverkas till och med egen müsli.
Många barn serveras specialkost och vi
har rika grönsaksbord.
– Vid Lugnets äldreboende är det
förstås lite annorlunda behov jämfört med
skolorna. Personalen där ska som exempel
läsa en kurs om dysfagi, d.v.s. sväljsvårig­
heter, berättar Eva Nordenhem.
– Vid ett par av förskolorna har vi
provat att köpa in ekologisk, skalad och
vaccumpackad potatis, givetvis helt utan
tillsatser. Den tid som därigenom frigörs
ska användas till att baka matbröd.
En gemensam utbildningsplan har också
lagts upp för de cirka 25 medarbetarna
inom enheten.
Vad är ”bra” mat?
Eva Nordenhem kan också konstatera att
förvirringen kring vad som är ”bra” och
”dålig” mat tilltar i samhället.
– Det beror bland annat på att motsäg­
ande budskap sprids inte minst via media.
Kostrådgivningen förefaller ha flyttat ut i
bloggvärlden och media, där enstaka vitt­
nesmål ibland ges samma tyngd som
stora vetenskapliga undersökningar.
– Mytbildningen stärks och många per­­
sonliga erfarenheter bli plötsligt ”evidens­
baserade”, alltså ansedda som bevisade
och tillförlitliga, säger Eva Nordenhem.
Eva Nordenhem, kostchef, Nykvarns kommun
VI MENAR ATT BRA
MÅLTIDER FÖRBÄTTRAR
RESULTATEN I HELA
VERKSAMHETEN."
Riktlinjer
Skolinspektionen kontrollerar att kom­­
munen serverar skolbarnen näringsriktig
mat, att man följer upp verksamheten
och att man dokumenterar resultatet.
Kostenheten har anammat Livsmedels­
verkets riktlinjer för skolmaten, och
politikerna i utbildningsnämnden har
tagit beslut om att kostenheten undan
för undan ska följa riktlinjerna:
• Salladsbord med minst fem olika
grönsaker
• Matolja eller margarin med bra
fettkvalitet i maten
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
9
Inessa Ruotto i klass 2 A tar för sig av buffébordet vid Björkestaskolan.
• Nyckelhålsmärkt bröd
• Endast nyckelhålsmärkt margarin
som matfett på brödet
• Endast lättmjölk och vatten som dryck
• Nyckelhålsmärkta charkuterier
• Säsongsanpassad mat väljs i första hand
• Minst två alternativa rätter plus ett
vegetariskt alternativ varje dag.
Mer fett till seniorerna
– Men när det gäller maten till de äldre finns
andra direktiv, fortsätter Eva Nordenhem.
Lille Alfred på Skogsbackens förskola vill
gärna få broccolisoppa till lunch igen …
– Där gäller det att bland annat undvika
undernäring och i det sammanhanget
se till att nattfastan inte blir för lång,
alltså tiden från kvällens sista mål fram
till morgonens frukost. Dessutom serverar
vi mer smör, fetare mjölk och grädde
till de äldre, jämfört med kosten i skol­
matsalarna.
– Som senior har man andra behov än
skolbarnen, säger Eva Nordenhem.
Helhetstänkande
Den nya kostenheten ska bidra till ett
helhetstänkande för maten till barn och
äldre i kommunen.
– Med det menas att maten och hela
matsituationen är en del i ett större
sammanhang och en förutsättning för
att människor ska kunna må bra.
– Vi menar att bra måltider förbättrar
resultaten i hela verksamheten, bättre
kvalitet ger ökad arbetsglädje och mer
nöjda matgäster. När vi kan servera
bra måltider, blir det resurseffektivt
och en konkurrensfördel, tillägger Eva
Nordenhem. n
Köksansvariga Therese Andersson vid
Björkestaskolan har ungefär 500 barn i
matsalen varje dag, varav cirka 80 har
någon form av specialkost.
10
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
n SPRÅK OCH KULTUR
Fler än var femte Nykvarnsbo har rötter i vårt östra broderland
Finland. Det är bakgrunden till att Nykvarns kommun från den
1 februari 2015 blivit finskt förvalt­ningsområde, vilket innebär
att kommunen tar på sig ett utökat ansvar för skydd av det
finska språket och den finska kulturen.
Finskt förvalt­ningsområde
n Det var kommunen som själv ansökte
använda sitt modersmål i offentliga
sammanhang inför myndigheter, exempel­
vis sin hemkommun.
Rätten att få använda det egna moders­
målet är inte beroende av den enskilde
individens kunskapsnivå i majoritets­
språket. Myndigheterna skall eftersträva
att det vid rekryteringar anställs personal
med kunskaper i finska.
hos regeringen om att beviljas inträde i
förvaltningsområdet för finska efter ett
medborgarförslag.
Vid prövningen av kommunens ansökan
togs hänsyn till att det finns ett uttalat
intresse från berörd minoritetsgrupp om
att kommunen ska ingå i förvaltnings­
området. Hänsyn togs också till att det
finns en politisk förankring kring åtagan­
det om att bli förvaltningsområde samt
att det finns en vilja att långsiktigt arbeta
med detta åtagande.
Rätten till sitt språk
Personer med sverigefinsk bakgrund ska
i och med detta kunna erbjudas förskola
och äldreomsorg helt eller delvis på finska,
om detta efterfrågas. Det ska också bli
möjligt att sköta kontakter med Nykvarns
kommun både skriftligt och muntligt på
det finska språket.
– Jag är nöjd med att vi äntligen blivit
ett finskt förvaltningsområde eftersom
cirka 22 % av kommunmedborgarna
i Nykvarn har någon slags av finsk
bakgrund.
– Rätten till språk är en av de viktigaste
identitetsmarkörerna. Att värna minorite­
ters rättigheter är ett samhällsansvar, ATT VÄRNA MINORITE­
TERS RÄTTIGHETER ÄR ETT
SAMHÄLLSANSVAR,"
Markku Petäjäniemi, Kundcenter.
säger Markku Petäjäniemi, verksamhetschef
för Kundcenter vid Nykvarns kommun.
Rätten till sitt modersmål
Sverigefinnar som bor i ett finskt förvalt­­­ningsområde har uttrycklig rätt att
Statliga medel
Det här innebär bland annat också att
det finska språket kommer att dyka upp
i kommunens informationstidning Tutan
som du just nu håller i.
Kommuner som ingår i ett förvaltnings­
område får årligen statsbidrag för att täcka
merkostnader så som informationsinsatser,
översättningar, kultur- och språkinsatser
och en del av personalkostnaderna.
Rekrytering av en finskspråkig kommu­
nikatör/informatör pågår. Den tjänsten ska
inte enbart arbeta med det finska förvalt­
ningsområdet, utan också vara en resurs
för kommunens hela informationsarbete. n
Mer information
Nykvarns kommuns kundcenterchef
Markku Petäjäniemi, tfn 08-555 011 10.
SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE
Nykvarnin kunta liittyi 1 helmi­
kuuta 2015 suomen kielen
hallintoalueeseen. Kunnalla
on nyt suurempi vastuu suomen
kielen ja suomenkielisen
kulttuurin edistämisestä.
n Ruotsinsuomalaisille on hei-
dän sitä pyytäessään pystyttävä
tarjoamaan lasten päivähoitoa
ja vanhustenhoitoa kokonaan tai
osittain suomen kielellä. Nykvarnin kunnassa täytyy olla mahdollisuus asioida sekä suullisesti että
kirjallisesti suomen kielellä.
– Olen tyytyväinen siihen
että vihdoin kuulumme suomen
kielen hallintoalueeseen sillä
noin 22 %:lla Nykvarnin kunnan
asukkaista on suomalainen taus-
ta, sanoo Markku Petäjäniemi,
Nykvarnin kunnan asiakaskeskuksen päällikkö.
Oikeus äidinkieleen
Suomen kielen hallintoalueella
asuvilla ruotsinsuomalaisilla on
oikeus käyttää äidinkieltään
asioidessaan viranomaisten
kanssa kotikunnassaan.
Viranomaisten on pyrittävä
palkkaamaan suomenkielentaitoisia työntekijöitä.
Kunnan tiedotuslehti Tutan,
jota parhaillaan luet, sisältää
jatkossa myös suomenkielistä
informaatiota. n
Lisätietoja: Markku Petäjäniemi,
08-555 011 10.
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
11
Foto: Pontus Orre
n MEDBORGARUNDERSÖKNING
– Nykvarnsborna är fortsatt nöjda med kommunen, men givetvis jobbar vi vidare för att det ska
bli ännu bättre, säger kommunalrådet Bob Wållberg, NP, och kommundirektören Ola Edström.
Nykvarnsborna ännu mer nöjda
Varje år gör Statistiska Centralbyrån
– SCB – en medborgarundersökning
i bland annat Nykvarns kommun.
Det är kommuninvånarna som får en
rad frågor kring hur den kommunala
verksamheten fungerar och utifrån
svaren sammanställer SCB en
aktuell bild av kommunen.
n I undersökningen tillfrågades 600
per­soner i åldrarna 18–84 år. Av dessa
besvarades enkäten av 47 %.
Överlag är svaren positiva och precis
som i fjol vill de flesta av kommunens
medborgare starkt rekommendera vänner
och bekanta i andra kommuner att flytta
till Nykvarn.
Under de tre senaste åren har kommu­
nens betygsindex i SCB-mätningarna ökat,
inte bara ”nöjd-index”, utan också vad
gäller kontakt, information, påverkan
och förtroende.
– Vi tycks mycket väl hålla ställning­
arna, konstaterar en nöjd kommundirek­
tör Ola Edström och kommunalrådet Bob
Wållberg, NP.
– Vi får nu högre värden i SCBs betygs­
index, jämfört med tidigare mätningar.
Ett viktigt undantag är området ”kommer­
siellt utbud”. Detta omfattar bland annat
de affärer och butiker som finns, och
där kan vi inte påverka så mycket.
Ökad tillgänglighet
– Kommunens politiker och medarbetare
ska bli ännu mer tillgängliga genom vissa
omflyttningar inom kommunkontoret. Vi
inreder också rum för sammanträden och
möten på entréplanet där fritidspolitiker
ska kunna träffas och möta väljarna, även
på kvällstid, förklarar Ola Edström.
– Där får nu också kommunalråd och
kommunfullmäktiges ordförande arbets­
rum och således närmare till kommun­
invånarna, tillägger han.
– Här ska fritidspolitiker kunna ha beredningar, möten och få träffa väljarna också
kvällstid, säger kommundirektör Ola Edström
och ställer i ordning nya lokaler i kommunkontorets entréplan.
SOM POLITIKER GLÄDS
JAG ÅT ATT KOMMUN­
INVÅNARNA TYCKER ATT MAN
FÅTT MER INFLYTANDE …"
Bob Wållberg, kommunalråd
Trendbrott
Kommunens verksamheter i stort fortsätter
enligt SCB-mätningen pågående verksam­
hetsutveckling och Bob Wållberg ser ett
trendbrott:
– Som politiker gläds jag åt att kom­­mun­­
invånarna tycker att man fått mer infly­
tande och större närhet till oss politiker.
– Det är ett trendbrott, säger han.
Tillväxtkommun
Ola Edström och Bob Wållberg tillägger:
– Givetvis bidrar också alla våra duktiga
tjänstemän till att kommuninvånarna nu
blivit ännu mer nöjda med oss.
– Vi känner att vi är en tillväxtkommun
i en tillväxtregion. n
Mer information:
www.nykvarn.se under "Kommun och Politik",
"Jämför service, kvalitet i verksamheter".
www.scb.se/medborgarundersokningen
12
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
n SOMMARJOBB
SOMMARJOBB
FÖR MÅNGA
SKOLUNGDOMAR
Två mässor för att förmedla
sommarjobb till skollediga
ungdomar har klarats av
under våren.
– Jag är mycket nöjd, inte
minst med alla väl förberedda
ungdomar som kom till båda
träffarna här i Qulturum
Sländan, säger Shabo
Simonsson, gruppledare
vid arbetsmarknadsenheten
i Nykvarns kommun.
n VATTEN OCH AVLOPP
1
2
3
4
Här är
vi nu
5
6
7
n Det var nu tredje året i rad
som en sommarjobbsmässa arrang­
erades i Nykvarns kommun – som
tidigare år också i samarbete med
Arbetsförmedlingen.
– Nytt för i år var att vi satsade
på två utställningstillfällen för att
så många som möjligt från både
ungdomarnas och arbetsgivarnas
sidor skulle få chans att mötas.
Allt har fungerat mycket bra och
vi är nöjda med utfallet.
– Vi vill ju att så många ung­­
domar som möjligt ska få tillfälle
att arbeta under sommarperioden
i de fall de själva vill, förklarar
Shabo Simonsson.
Förutom privata arbetsgivare
har också Nykvarns kommun haft
flera sommarjobb att erbjuda.
Jobbperioderna varierar från tre
veckor upp till två månader bland
de olika arbetsgivarna.
Hur ansöker jag om sommarjobb?
Skriv ett personligt brev/cv
och skicka det till Shabo
Simonsson, Nykvarns kommun,
155 80 Nykvarn, e-post
[email protected]
Sista dagen att ansöka om sommar­
jobb är den 30 april. På
kommunens hemsida
www.nykvarn.se
hittar du informa­­tion om vilka före­
tag/verksamheter
som erbjuder
sommarjobb. n
Shabo Simonsson.
8
9
10
Ledningsdragning för
nytt vatten och avlopp
n Ledningsdragningen för nytt vatten och avlopp i Nykvarns Centrum pågår för fullt. För
att bibehålla tillgängligheten inne i centrum
så långt som möjligt arbetar man i flera korta
etapper som kommer att fyllas igen efter
hand, se etapp 1 i skissen ovan. Kommunens
entreprenör är Styrhytten AB. I etapp 2 kommer fjärrvärme, el och tele att dras i gångoch cykelbanan längs med Centrumvägen.
Löpande information
om projektet
Du kan följa
arbetets
utveckling på
www.nykvarn.se
och kommunens
Facebook-sida.
Gilla oss på
Facebook så
kan du följa
projektet!
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL ÅRETS VALBORGSFIRANDE!
n Valborgsmässoafton är en liten
start­signal för våren och för sommarens
an­tågande. Här i Nykvarn firar vi som
vanligt vid Herrgården.
– Programmet är inte riktigt klart i
detalj ännu, men hålltiderna blir ungefär
som vanligt, berättar kultur- och fritids­
strateg Lottie Palmborg.
Servering, korvgrillning, lotteri med
mera startar kl. 19.00. Programmet
börjar kl. 19.45:
• Nykvarns Musikkår spelar
• Kort allsång
• Vårtal
• Valborgselden tänds ca kl. 20.30
• Fyrverkerier.
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
13
n UTMÄRKELSE
HEDERSMEDBORGARE LENNART:
En hembygdens man
– från Roslagen …
Söderman – van som han är vid berättande,
inte minst för serien 150 år med kommun­
fullmäktige som innebar åtta dragningar
för kommunfullmäktige i Nykvarn från
våren 2013 och framåt.
Eller varför inte vid de årliga besök
som Nykvarns andraklassare gör vid
hembygdsgården Smedsbygget där de
får lära sig om ”hur det var förr” …
Foto: Ulrich Schulte
En bondson från Roslagen som
älskar skärgården och båtliv – men
också hembygden i Nykvarn där
han varit bosatt sedan 1965.
En uppslagsrik agronom som också
bland mycket annat formulerat
Turinge-Taxinge Hembygdsförenings
kundvärde och som har hustrun
Solveig att tacka för att han engage­
rade sig i sin hemorts historia.
n Så kan man beskriva Nykvarns
hedersmedborgare för 2014, Lennart
Söderman. Själv redogör han för tre
in­spirationskällor i livet:
– Storebror Åke, mitt yrkesliv och min
hustru Solveig. Åke var tidigt intresserad
av både politik och hembygd och valdes
till ordförande i Länna hembygdsförening
vid 23 års ålder och blev kvar på posten
i 50 år. Mitt yrkesliv som agronom har
fört mig till Alfa-Laval (som det hette då)
som produktionschef för mjölkutrustning
och sedermera chefskap för provnings­
avdelningen i Tumba och slutligen chef
för forskning och utveckling.
Läste fruns protokoll
Så var det Solveig:
– Efter att vi flyttat till Nykvarn blev
hon så småningom sekreterare i hembygds­
föreningens styrelse. Jag jobbade fort­
farande, men på ledig tid läste jag gärna
de protokoll hon skrev och den vägen
lärde jag mig mycket om föreningen och
intresset att hjälpa till växte. Efter min
pensionering valdes jag in som vice
LENNART SÖDERMAN
"Lennart Söderman, primus motor i
Turinge-Taxinge hembygdsförening,
har genom ett mycket stort kunnande
och ett unikt intresse för bygdens
historia varit den drivande kraften i
många olika projekt för att få fram ny
kunskap om vår bygd och samtidigt
levandegöra detta för kommunmedborgare, skolelever och besökare."
ordförande 1999 och året efter tog jag
över ordförande­klubban.
– Redan innan hade jag börjat fundera
över vad stadgarna sa att föreningen ska
göra. Då skapades föreningens motto:
”Bevara bygdens historia till eftervärlden
och levandegöra den för dem som bor i
och besöker vår bygd”, berättar Lennart
Nyckelord
– Det finns flera nyckelord i mottot som
”bevara”, ”eftervärlden” och det viktigaste
”levandegöra”.
Hembygdsdagar, öppet hus och lokal
historia i form av bilder och kartor är
exempel på hur man kan levandegöra
kommunen med dess historia. Kontinuerlig
information är också viktigt och det gör
man genom årskrönikan Torshammaren,
almanackor, informationsskyltar och
vykort medan föreningen genom externa
aktiviteter bidrar till levandegörandet
via bygdevandringar, tidsresor och buss­
guidning.
– Men det får inte se ut som att jag
gör allt, för så är det verkligen inte. Vi är
många i hembygdsföreningen som arbetar
tillsammans och inget är en persons verk,
understryker vår senaste hedersmedborgare,
som också hinner med ett brinnande
naturintresse.
Fortfarande aktiv
Lennart Söderman fyller 81 år i år, men
det känns som att vi inte sett allt från
denne hedersmedborgare – det lär finnas
fler idéer på gång.
– Nja, jo, något har jag väl i byrålådan,
medger han lite motvilligt … n
HEDERSMEDBORGARE GENOM ÅREN:
Katarina Borg – för sitt långa engagemang inom orienteringssporten (2013). Hans Lundell – musiklärare och orkesterledare (2012).
Anders Ehnmark – journalist och författare (2011). Peter Asplund – framstående trumpetare och jazzmusiker (2010). Alice Carlsson – för
sitt långa engagemang i Nykvarns Gymnastikförening (2009). Mikael “Samme” Samuelsson – Stanley Cup-vinnare (2008). Annika Olander
(f.d. Åhlund) – guldmedaljvinnare i fält-VM för bågskytte 2006 (2007). Guje Olsson – för sitt arbete med Snilleblixtarna (2006).
Ulrich Schulte – SM-vinnare i porträttfotografering (2004). Bengt Jägerskog – fotograf och dokumentärfilmare (2003).
LD
BI
UR
AT
N
ILD
DB
BA
A
ST
N
TIO
AC
LD
BI
sommarbild:....... Stefan Christophs
badbild:............. Kerstin Huitfeldt
naturbild:........... George Steij
vinterbild:........... Emma Eriksson
actionbild:.......... Ann-Helen Hoaas
BÄ
Bästa
Bästa
Bästa
Bästa
Bästa
A
ST
Här är vinnarna i varje kategori:
BÄ
n Veronica Persson-Kangas, sam­­
hällsvägledare på Kundcenter, är initia­
tivtagare till tävlingen och hon berättar:
– Noga räknat skickades 89 bilder
in för deltagande i tävlingen. Om­­röst­ningen pågick under december
månad då alla bidrag var utställda i
biblioteket.
– Tävlingen har fått mycket positiv
respons och vinnarna fick två bio­­
biljetter vardera som pris.
Veronica Persson-Kangas berättar
också att bilderna kommer att synas
i turistbroschyren Upplev Nykvarn
som kommer senare i vår, liksom på
kommunens hemsida.
A
ST
Närmare 100 bilder kom
in till bildtävlingen ”Mitt
Nykvarn” som vi berättat
om tidigare i Tutan.
Nu är vinnarna i de lika
kategorierna korade,
sedan bilderna varit
utställda i biblioteket
och besökarna fått rösta
på vilka man velat se
som vinnare.
BÄ
BILDTÄVLINGEN
AVGJORD
Kerstin Huitfeldt
n MITT NYKVARN
George Steij
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
Ann-Helen Hoaas
14
A
ST
LD
BI
AR
M
M
SO
Stefan Christophs
ILD
RB
TE
N
VI
BÄ
STORT TACK FÖR ALLA FINA BIDRAG!
A
ST
BÄ
Emma Eriksson
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
15
DAGS ATT
SLÄCKA
LJUSET IGEN
Vi går mot ljusare tider, dag
för dag. Men för att säkra den
ljusnande framtid, gäller det att
släcka en timme lördagen den 28
mars. Då infaller nämligen Earth
Hour (”Jordtimmen”) i år, världens
största miljömanifestation.
n Klimatmanifestationen Earth Hour
startades 2007 i Sydney och har sedan
spridit sig över världen. Syftet är att
uppmärksamma och skapa engagemang
kring miljö- och klimatfrågan.
Earth Hour genomförs i år lördagen
den 28 mars klockan 20.30–21.30.
Genom en enkel handling – att släcka
ljuset en timme – sänder vi en viktig
signal till politiker och beslutsfattare att ta
hoten mot klimatet och miljön på allvar.
Även du släcker väl den 28 mars
kl. 20.30–21.30?
Kommunal mörkläggning
Nykvarns kommun kommer att delta i
manifestationen genom att släcka i den
omfattning som är möjlig ur säkerhetssynpunkt. Det innebär att till exempel
gatubelysningen kommer att lysa.
– Vi uppmanar alla i kommunen,
som kan och vill, att dra ner på el­
användningen under den här timmen.
Det gäller enskilda såväl som företag,
säger kommundirektör Ola Edström.
– Det krävs att alla hjälps åt för att
kunna minska koldioxidutsläppen.
Vi förenas därför i den här kampanjen
som rullar över jorden den 28 mars.
Läs mer och anmäl dig på
wwf.se/earthhour
16
TUTAN 1/2015 – NYKVARNS KOMMUN
n PÅ NYTT JOBB
Nykvarns kommun
har fått en ny chef för
daglig verksamhet.
Det är beteendevetaren
Jim Zetterberg, som
efter sex år lämnat
en tjänst vid Statens
institutionsstyrelse som
enhetschef för ett hem
med omhändertagna
barn och ungdomar.
Foto: Pontus Orre
Daglig verksamhet har fått ny chef
n Jim Zetterberg kommer ursprung­
ligen från Nykvarn och flyttade till­
baka till kommunen för sju år sedan.
Han har bland annat arbetat vid ett
privat boende för brukare inom LSS i
Södertälje. Det nya jobbet innebär att
ansvara för daglig verksamhet inom
vår kommun och i tjänsten ingår även
ansvar för arbetsmarknad och för
2:ans ungdomscafé i centrum.
– Daglig verksamhet omfattar olika
sysselsättningsåtgärder för brukare
inom LSS. Här finns även arbetsmark­
nadsinsatser som arbetsträning och
skyddad anställning.
– Vi har utegruppen, fixarservice,
estetisk verksamhet, datagruppen,
bageri och en vävstuga. Våra med­­
arbetare utför de mest varierande
arbetsuppgifter, från att delta i snö­­
röjning, till snickerier, tovning och
annat estetiskt hantverksarbete; men
även skogsröjning i Jägarskogen och
en produktionsgrupp på Nedre Bruket
och mycket annat.
Delaktig
Jobbet i Nykvarn sökte Jim Zetter­
berg bland annat just på grund av
NÄSTA NUMMER AV TUTAN
KOMMER I JUNI 2015
JIM ZETTERBERG, chef för daglig verksamhet.
VÅRA MEDARBETARE UTFÖR DE MEST VARIERANDE
ARBETSUPPGIFTER, FRÅN ATT DELTA I SNÖRÖJNING,
TILL SNICKERIER, TOVNING OCH ANNAT …”
dess bredd och att det såg spännande
ut. Att jobba i en förhållandevis liten
kommun som Nykvarn innebär också
större möjligheter att vara delaktig i
det som händer och att få arbeta till­
sammans med många andra.
Ännu mer delaktig var Jim Zetter­
berg andra söndagen i mars (senare­
lagt lopp i år för att inte krocka med
skid-VM), då han som i fjol även denna
gång sällade sig till de tusenden som
snöledes tog sig från Sälen till Mora.
– Vi har ju bra möjligheter till
stakträning här i Nykvarn, men i
Vasaloppet vill jag nog ha lite fästvalla
också, säger nye enhetschefen som
hejades fram i spåret av sambo och
två barn. n
GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL
PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.