Medlemskap i PGA Sweden National 2016

Bara 2015-10-22
Möjligheter till Medlemskap 2016 på
PGA SWEDEN NATIONAL
Hej!
Vi blir fler och fler medlemmar och våra banor samt klubbliv utvecklas och
förfinas för varje år. Vi hoppas att du ska uppskatta våra banor och den
verksamhet som vi erbjuder för allas bästa.
Vårt fastighetsprojekt har haft en alltför lugn utveckling det senaste året. Vi
kommer arbeta hårt för att förverkliga planerna under den närmaste
treårsperioden. Intill dess kommer vi erbjuda nya medlemmar en särskilt
förmånlig möjlighet att spela golf på PGA National tidsbegränsad till just tre
år samt ett erbjudande att köpa aktie som ger rabatt på årsavgiften 2016.
Om detta kan du läsa nedan.
Vi hoppas att något av nedanstående alternativ ska passa dig.
För frågor och anmälan vänligen kontakta Charlotte Mårtensson:
[email protected]
040-635 51 10
Bästa hälsningar,
Ove Sellberg
VD PGA Sweden National AB
INNEHÅLL


MEDLEMSKAP OCH SPELRÄTT SOM AKTIEÄGARE
o
Rabatt på årsavgift vid köp av aktie
o
Tvåsamhetsmedlemskap
o
Medlemsförmåner 2016 för spelrättsnyttjare av aktie
NY MEDLEMSKATEGORI
o
Tidsbegränsat medlemskap och spelrätt med förhöjd avgift
utan aktie
o
Medlemsförmåner 2016 knutet till denna nya medlemskategori
P G A of S wed en N at i o nal – B o x 5 - 233 02 B ar a, S w ede n
T el ef on : + 46 ( 0) 42 635 51 00
w w w. p gas wed ennat i onal . s e
Möjligheter till Medlemskap 2016 på
PGA SWEDEN NATIONAL
MEDLEMSKAP OCH SPELRÄTT SOM AKTIEÄGARE
Köp av B-aktie i PGA Sweden National
Köper du aktie före sista april 2016 så erhåller du 10 000 kr i rabatt på
årsavgiften som för 2016 kommer vara 12 000 kr. Aktien kan köpas av fysisk
såväl som juridisk person. Detta gäller B-aktie (lageraktie) i bolaget och köp
av de aktier som anmälts till försäljning p.g.a. Tvåsamhet.
Tvåsamhetsmedlemskap
Vi uppmuntrar familjer att vara medlem med spelrätt. Därför finns det sedan
2015 års säsong det vi kallar för Tvåsamhetsmedlemskap. Make/maka/sambo
får bli medlem och nyttja samma spelrätt som spelrättsnyttjaren till B-aktie.
Krav för Tvåsamhetsmedlemskap:

Gift eller samboförhållande med spelrättsnyttjaren till B-aktie

Anmälan av nyttjande av Tvåsamhetsmedlemskapet skriftligen till PGA
Sweden National

Var sin årsavgift á 12 000 för 2016 betalas inom utsatt tid för båda
Vid eventuellt utträde från ingånget Tvåsamhetsmedlemskap gäller: Senast 15
december året innan tvåsamheten skall upphöra måste anmälan göras
skriftligen till PGA Sweden National.
Medlemsförmåner 2016 som spelrättsnyttjare till aktie och som
Tvåsamhetsmedlem
OBS! Medlemsförmånerna fastställs inför varje år

1 000 st. fria driving-range bollar

Greenfee: Vid två tillfällen per år får du ta med upp till tre gäster som
spelar fritt. Dessa starttider måste bokas per telefon.

Greenfee: Du får ta med 3 gäster i din boll som betalar 495 kr per rond i
greenfee. Detta gäller ALLA i bollen dock får endast en enskild gäst nyttja
sammanlagt max 6 ronder till det rabatterade priset per år

Reserverade starttider som endast kan bokas av spelrättsnyttjare till Baktie finns från april till oktober

Medlemstider: varje dag från april till oktober finns medlemstider
reserverade

Shopen: Som medlem har du 10 % rabatt på inköp av driving-range bollar
och alla varor i shopen utom golfklubbor. Du har 5 % rabatt på
golfklubbor

Restaurangen: Förutsatt att det finns tillgodohavande på ditt konto i
restaurangen har du 10 % på alla inköp där

Hyra av golfbil: Ditt pris är 225 kr (ordinarie pris 425 kr)

Fri hyrvagn: Det är bara att ta en trehjuling som står placerad utanför
shopen när du ska ut och spela.

REA-utförsäljning i shopen: Du har förtur vid alla REA-tillfällena

Fri träning: Vid speciella tillfällen har du fri träning och spel med vår
head pro
Möjligheter till Medlemskap 2016 på
PGA SWEDEN NATIONAL
NY MEDLEMSKATEGORI
Tidsbegränsat medlemskap och spelrätt med förhöjd avgift utan aktie
Vi erbjuder medlemskap på PGA Sweden National till och med 2018 genom
”Tidsbegränsat Medlemskap och Spelrätt med förhöjd avgift utan aktie.
Erbjudandet gäller för alla tre åren eller enstaka år under perioden 20162018. Avgiften kommer att vara varje års fastställda årsavgift + 3000 kr per
år.
Villkor för denna medlemskapsform är att:

anmälan till PGA Sweden National sker

fakturerad årsavgift + 3 000 kr erläggs varje år. För 2016 innebär det
12 000 + 3 000 kronor = 15 000 kronor.
Medlemsförmåner 2016 som spelrättsnyttjare vid tidsbegränsat medlemskap
OBS! Medlemsförmånerna fastställs inför varje år

300 st. driving-range bollar fritt

Greenfee: Du får ta med 3 gäster i din boll som betalar 495 kr per
rond i greenfee. Detta gäller ALLA i bollen dock får endast en enskild
gäst nyttja sammanlagt max 6 ronder till det rabatterade priset per år

Medlemstider: varje dag från april till september finns medlemstider
reserverade

Shopen: Som medlem har du 10 % rabatt på inköp av driving-range
bollar och alla varor i shopen utom golfklubbor. Du har 5 % rabatt på
golfklubbor

Restaurangen: Förutsatt att det finns tillgodohavande på ditt konto i
restaurangen har du 10 % på alla inköp där


Hyra av golfbil: Ditt pris är 225 kr (ordinarie pris 425 kr)
Fri hyrvagn: Det är bara att ta en trehjuling som står placerad utanför
shopen när du ska ut och spela

REA-utförsäljning i shopen: Du har förtur vid alla REA-tillfällena

Fri träning: Vid speciella tillfällen har du fri träning och spel med vår
head pro