Ädelhet metaller Labb ”testa metallers ädelhet”

Ädelhet metaller
Oädla metaller reagerar på sura och basiska lösningar. Om man lägger en oädel metall i en sur
lösning löses metallen upp. Desto oädlare metall desto kraftigare reaktion. Se nedanstående bild.
Se s.323. Vilka är metallerna?
Labb ”testa metallers ädelhet”
Du ska testa några metallers ädelhet/oädelhet. Metallerna du ska testa är koppar, magnesium, bly
och aluminium.
Material: koppar, magnesium, bly, aluminium, ättikssyra, provrör och glas.
Hypotes: Hur ska du genomföra labben? Hur tänker du gå tillväga. Vad tror du kommer hända?
Utförande: Beskriv hur du genomför din labb.
Resultat: Gör en tabell. Lista från 1-4 om vilka metaller som är ädlast.
metaller
bly
koppar
aluminium
magnesium
reaktion
Slutsats: Vad hände? Stämmer din hypotes med dina resultat?
Felkällor?
ädelhet