Inbjudan - Uppsala Ponnyklubb

PÅSKLOV vecka 14 2015
PÅSKLOV I STALLET
Vecka 14, 30/3-5/4
Om du kan
mycket om
hästar blir du
säkrare i
stallet och i
din ridning
och hästlivet
blir ännu
roligare.
Dagridläger, kvällskurser och Pay&Jump
Hoppkurs, nivå P8/Träning/privat 2 dagar
Ridlärare: Gabbi Pernler
30-31 mars, måndag till tisdag, 1 ridpass/ dag
Tid: prel. förmiddag/lunch
Kostnad: Junior 450 kronor, Senior 550 kronor
Dressyrkurs, nivå Sdr/S10/Träning/priv 2 dagar
Ridlärare: Ulrika Pernler
30- 31 mars, mån till tis, 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Tid: ca 17.00-20.00
Kostnad: Junior 450 kronor, Senior 550 kronor
Hoppkurs, nivå P6/ S6 och uppåt
Ridlärare: Marie Broxe 2 dagar
30- 31 mars, mån till tis, 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Tid: ca 18.00- 21.00
Kostnad: Junior 450 kronor, Senior 550 kronor
Hoppkurs, nivå P6/S6 och uppåt 2 dagar
Ridlärare: Emme Gabrielsson
1-2 april, ons-tor kväll, 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Kostnad Junior: 450 kronor, Senior 550 kronor
Anmäl dig på listan
i stallet eller via mail
upk(at)telia.com
Ange namn persnr,
nivå, 4 stycken
hästönskemål och
vilka kurser.
Tiderna kan
justeras utifrån
antal anmälda
elever.
Working Equitation, nivå P4 och uppåt+ priv 2 dagar
Ridlärare: Ilse Eriksson
1-2 april, ons-tor em, 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Kostnad: Junior 450 kronor
Working Equitation, nivå S4 och uppåt+ priv 2 dagar
Ridlärare: Ilse Eriksson
1-2 april, ons-tor kväll 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Kostnad: Senior 550 kronor
Dressyrkurs, P6/S5 och uppåt 2 dagar
Ridlärare:Lisa Öfverström
3-4 april, ons-tor em 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Kostnad: Junior 450 kronor, Senior 550 kronor
Dressyr/ Hoppkurs, nivå P5 och uppåt 2 dagar
Ridlärare: Sandra Tapper
3-4 april, fre lör lunch 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Kostnad: Junior 450 kronor
Dressyr/ Hoppkurs, nivå P1-P4 2 dagar
Ridlärare: Anette Svärd
3-4 april, fre-lör lunch 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Kostnad: Junior 450 kronor
Dressyr/ Hoppkurs, S2-S6 2 dagar
Ridlärare: Anette Svärd
3-4 april, fre-lör sen em 1 ridpass samt 1 teoripass/dag
Kostnad: Senior 550 kronor
Anmäl dig på listan
i stallet eller via mail
upk(at)telia.com
Ange namn persnr,
nivå, 4 stycken
hästönskemål och
vilka kurser.
Tiderna kan
justeras utifrån
antal anmälda
elever.
PÅSKLOV vecka 14 2015
LOV&PÅSKRIDLÄGER
Hästar,
ridning,
kompisar
och stallukt.
Kan det bli
bättre?
Dagridläger mån/tis 30-31/3 + ons/tor 1-2/4
Påskridläger för elever på nivå 3-8, måndag-tisdag samt onsdag-torsdag. Vi delar in i
flera grupper och delar också upp deltagarna utifrån vilken nivå de befinner sig på både
när det gäller ridningen och teorin. Ridlärare är Therese mån-tis och Erica ons-tor.
Samling ca klockan 10.00 alla dagar och klart ca 15.30. Ett pass ridning och ett pass
teori varje dag. Egen lunch medtages.
Kostnaden är 450 kronor för två dagar eller 850 kr om man vill gå alla fyra dagarna.
Detta ska betalas in senast den 2 april på bg 798-7365. Ange påskov och namn samt att
det gäller dagridläger.
Enstaka dagar kan bokas i mån av plats från 19/3 och kostar 250 kronor/anmäld dag.
Närmare information med grupper och tider kommer upp på hemsidan i god tid.
Anmälan till dagridlägret ska göras senast den 16 mars genom att man lämnar in en
anmälningslapp med namn, ridtid, nivå, 4 st hästönskemål, ev kompisönskemål och
målsmans underskrift. Lappen kan man lägga i brevlådan märkt ”UPK” alternativt
brevlådan utanför Gabbis kontor. Det går också bra att maila uppgifterna till
[email protected] .
PÅSKLOV vecka 14 2015
INFO GÄLLANDE ALLA KURSER
Följande gäller samtliga kurser!
Anmälan till aktiviteter sker i pärmen i stallet, för dagridläger på särskild anmälningsblankett eller via
mail [email protected] senast den 16 mars.
Avanmälan senast den 16 mars på telefon 018- 31 71 03 alt mail [email protected] . Vid senare
avanmälan skall halva kursavgiften utan anmodan inbetalas på bg 798-7365. Vid inlämnande av
sjukintyg så tas endast en administrationsavgift om 25% ut. Om man är anmäld och inte avanmäler
utan uteblir får man betala hela kursavgiften.
Påminnelseavgift om 100 kronor tas ut om vi måste skicka betalningspåminnelse.
Grupper och tider kommer upp i stallet samt på hemsidan senast den 20 mars.
Nivå Grupperna delas in utifrån deltagarnas kunskaper för att få så jämna grupper som möjligt.
Kurser från exempelvis steg två passar alltså även er på högre nivå då vi har ca tre grupper per kurs.
Antal Cirka 6-8 deltagare per grupp.
Kostnad 2 dagar Junior 450 kronor, Senior 550 kronor. Påskläger 450 kronor för 2 dagar eller 850
kronor 4 dagar.
Betalning skall ske till Uppsala Ponnyklubbs bankgiro 798-7365 senast den 2 april. Skriv namn samt
kurs. Vi vill helst inte ha kontant betalning då det medför extra arbete för personalen samt att vi inte
vill förvara kontanter på ridskolan.
Övrigt Skriv gärna flera önskemål om häst så ökar chansen att du får någon av de hästar du önskat.
Se till att de hästar du önskar brukar gå med på din nivå och är i rätt storlek för dig. Skriv också om
du önskar gå i samma grupp som någon annan så blir det lättare för oss när vi gör grupperna.
OBS! Alla som skriver upp sig på ordinarie plats på listorna kommer med på kursen. Vid färre än 6
anmälningar så ställs kursen in. Reserver kommer med i mån av plats.
Våra kontaktuppgifter:
Uppsala Ponnyklubb
Lunda Jälla
755 94 Uppsala
Telefon kontor 018- 31 71 03
E-post [email protected]
e ge n
d
e
m
e
r
Ry t t a o n ny är
p
häs t/ ig t v i s
l
n at u r t de l t a i
n a at
m
o
k
l
ä
v
a l l vår h e t !
r k s am
k u rs ve
Anmälningsblankett Påsklov på UPK
Namn:........................................................................ Ridtid...................... Nivå..................
Hästönskelmål (4st)..............................................................................................................
Önskar rida i samma grupp som:.........................................................................................
30-31 mars Påskridläger för nivå 3-8, 10.00- 15.30, kostnad 450 kronor för två dagar
Önskar anmäla 30-31 mars
1-2 april Påskridläger för nivå 3-8, 10.00- 15.30, kostnad 450 kronor för två dagar
Önskar anmäla 1-2 april
30/3- 2/4 Påskridläger för nivå 3-8, 10.00- 15.30, kostnad 850 kronor för fyra dagar
Önskar anmäla 30 mars-2 april
Målsmans underskrift om du är under 18 år
....................................................................................................
Vi rangordnar anmälningarna i den ordning de kommer in. Aktiviteterna är naturligtvis öppna även för dig med egen häst. Är du osäker på nivå så
hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig. 018- 31 71 03, [email protected] Avgiften betalas in på bankgiro 798-7365, UPK, ange Dagridläger, Hoppridläger eller WE,
Sportlov och deltagarens namn. Anmälan ska ske senast den 16 mars genom att du lämnar in anmälningslappen. Det går
också bra att anmäla via vår mail [email protected] PÅSKLOV vecka 14 2015
PÅSKLOV 2015
KOM IHÅG ATT ANMÄLA!
et
d
r
ä
14
a
k
lan.
c
o
k
Ve
s
rid
å
p
v
ch
lo
o
r
e
s
påsk
kur
r
e
l
l
å
kan
c
e
Vi h
v
hela
r
e
g
me d
lä
r
a
t
slu
v
a
t
på
p
sam
m
u
y&J
a
P
n
e
n.
e
g
a
sönd
Trimma dina ridkunskaper.
Gå två dagars dressyrkurs
för Lisa, hoppkurs för
Erica eller varför inte en
WE-kurs för Ilse.
Nu är alla påskens
kurser uppdaterade
Det finns något för
alla. Välkommen med
din anmälan!
Påskridläger
och Hopp/
Dressyr-läger!
Välj att rida 2
eller 4 dagar!
PÅSKLOV vecka 14 2015
PAY&JUMP 5 APRIL
Träna banhoppning
med din
häst.
Skötare fr P7, F-Trän,Trän, samt ekipage med egen häst
Klasser: Från 30 cm till 100 cm
Kostnad: 80 kronor/ start för medlem med egen häst, 100 kronor/ start för ryttare med
egen häst som är medlem i annan klubb, 120 kr/start för tränelev, skötare vid UPK.
Sista anmälan den 29 mars.
Det sker ingen tidtagning eller bedömning. Alla ekipage får fullfölja banan oavsett antal
fel. Vi har en ansvarig instruktör på plats som hjälper till vid behov.
Se mer info under ”tävling” på vår hemsida www.uppsalaponnyklubb.se
Banbyggnad kl 08.30
Första start 10.00
Sekretariatet öppnar 09.00