INFORMATION LÄSÅRET 2015 –2016

Frida Olsson spelar cello vid Eldsjälsfesten vårterminen 2015
INFORMATION LÄSÅRET 2015 –2016
kÖpMAngATAn 19 – BehRn ARenA
00:04:48:10
Mån – fre: 10.00 – 18.00, lör: 10.00 – 14.00
Behrn Arena, Örebro. Tel: 019-611 55 04
www.lindellssport.se
som stöder betelkyrkans musikskola
Rekord är till för att slås.
F ö r e ta g
En säker partner för all
dokumenthantering och arkivering
Lite mera harmoni. Lite mera lugn.
Genomtänkta lösningar för dokumenthantering och arkivering gör vardagen
oändligt mycket enklare.
MicroData Skandinavien AB · Trädgårdsgatan 14 · 702 12 Örebro · Tel: 019-100 155 · www.microdata.nu · [email protected]
2
Foto: Kjell Sternberg
Rektor
och körledare
M at s - O l o f L i l j e g r e n
Betelkyrkans musikskola
Betelkyrkans musikskola är sedan 1980
ett centrum för barnmusik i Örebro.
Vi erbjuder musikundervisning för
alla åldrar, från babysång till kurser för
vuxna.
Vår profil är instrumentalundervisning enligt Suzukimetoden. Vanlig startålder för barn inom suzukiverksamheten
är fyra till sex år.
Vi finns i en familjär miljö mitt i centrum i Örebro i Betelkyrkan (vid Våghustorget) som organiserar musikskolan
tillsammans med Studieförbundet Bilda.
Läs gärna mer om oss på vår webbplats: http://musikskola.betelkyrkan.se
Mats-Olof Liljegren
Rektor
Gruppbild
Mats-Olof Liljegren
070-360 19 19
[email protected]
Rektor Exp.assistent
Robert Westling
Styrelseordf.
Frans Prenkert 076-183 81 38
Peter Engborg 019-32 03 19
Kassör Betelkyrkans musikskola
Köpmangatan 19, 702 10 ÖREBRO
Expedition 019-611 66 00 (vxl ank. 4)
e-post [email protected]
http://musikskola.betelkyrkan.se
Bankgiro Betelkyrkans musikskola 121-7256
Omslag: Bild från Eldsjälsfest vt 2015,
Frida Olsson spelar cello.
Foto: Rolf Jonsson
f r å n e l d s j ä l s f e s t vå r t e r m i n e n
2015
3
Betelkyrkans musikskola – översikt
Babysång
6 veckor till 1 år
Småbarnsmusik
1 till 4 år
Musiklekis
4 till 5 år
Tonträffen
SUZUKI
Individuellt och i grupp
Cello
Harpa
Tvärflöjt
Piano
Violin
Barnkör 5 till 8 år
Nonstopkören
Barnkör 8 till 12 år
Från 9 år och för vuxna
OBS!
Ej suzukiundervisning!
Pop & Rockskola
Flick- pojk och mixade grupper
Gitarrgrupper
Individuell undervisning
Gitarr, ukulele, elbas, solosång,
femsträngad banjo, mandolin,
bodhran och piano
Gott & Blandat
Damkör för vuxna
Betelkyrkan i Örebro satsar på barn och ungdom!
Förutom Betelkyrkans musikskola, som möter över tusen barn under ett läsår erbjuder
Betelkyrkans ungdom en rad verksamheter för barn och unga i Örebro.
BKU är, liksom musikskolan en egen verksamhet med egen styrelse med Betelkyrkan
som huvudman.
BKU erbjuder söndagsskola, scout, tonårsgrupp samt barnkören Nonstopkören.
Läs mer på www.betelkyrkan.se
4
Betelkyrkans musikskola – Så här fungerar den
En fristående musikskola ställs inför stora utmaningar. För att åstadkomma god kvalité i undervisningen och ekonomisk bärkraft krävs stort engagemang från både skolledning, församling och
föräldrar. Omfattande ideella och ekonomiska insatser behövs från alla.
Musikskolans huvudman är Betelkyrkan i
Örebro som tillhör Equmeniakyrkan. I särskilda riktlinjer för musikskolan, som tagits
fram uttrycker församlingen sitt syfte med
musikskolan.
”… Musikskolan är en viktig enhet inom
församlingens verksamhet. Här erbjuder vi
undervisning av hög kvalitet med barnet/
individen i centrum, samtidigt som vi vill
värna om en nära gemenskap, goda relationer och en miljö som inbjuder till förtroendefulla samtal och kontakter”. (ur ”Riktlinjer" 2005)
Musikskolan är en verksamhetsgren
inom Betelkyrkan med egen styrelse och
eget budgetansvar och följer av församlingen upprättade stadgar.
En viktig samarbetspartner är Studieförbundet Bilda som organiserar en stor
del av musikskolans verksamhet som
studiecirklar och kulturverksamhet.
Musikskolan är också ansluten till
Svenska Suzukiförbundet. Därigenom får
lärare och elever tillgång till kurser,
metodutveckling och lärarutbildning.
Musikskolan leds av rektor Mats-Olof
Liljegren.
Ht 2015 har musikskolan 302 elever,
varav 150 undervisas enligt suzukimetoden. Övriga går i barnsång, körer, Pop- &
Rockverkstad och annan verksamhet.
Tolv personer driver musikskolan varav
elva undervisar med olika omfattning.
Instrumentallärare erbjuds särskild suzukilärarutbildning i Suzukiförbundets regi.
Alla ledamöter i styrelsen, som tillsatts av
församlingen, arbetar ideellt och ställer därmed tid och kunnande till förfogande.
Styrelsens kassör sköter all löpande ekonomisk verksamhet utom löner och kursavgifter. De ekonomiska villkoren präglar
en fristående musikskolas möjlighet att
bedriva långsiktig verksamhet. Det handlar
om stora insatser. I budgeten för år 2016,
som omfattar 2,6 miljoner, är 50% av intäkterna elevavgifter och övriga 50% bidrag
och sponsring. Kostnaderna består till 85%
av löner.
Musikskolan samarbetar med Örebro
kommun. Kommunen ger kulturföreningsbidrag till musikskolan med uppdrag
att verka för genomförande av kommunens kulturpolitiska program.
5
Betelkyrkans musikskola har ett brett utbud av
musikverksamheter för barn, ungdom och vuxna
Här finner du information om hela utbudet samt kursavgifter skolåret 2015-2016
Instrumentalundervisning - Suzukimetoden
Le­k­tio­ner­na bedrivs med 2 elever och föräldrar
på 45 minuter eller enskilt på 22 minuter.
Dessutom erbjuds gruppundervisning 45 min
en gång i veckan för de yngsta och varannan
vecka för de lite äldre eleverna. All instrumentalundervisning är individualiserad med större
grupp som komplement.
Lärare inom Suzukimetoden
Violin: Anna Esbjörner, Maj-Britt Ström
Cello: Åsa Lindström
Harpa: Jennie Åbrink
Tvärflöjt: Ingrid Ekman
Piano: Ingrid Ekman, Sofia Medin Lindström,
AnnaMaria Hedin, Jennie Åbrink
Nonstopkören 8 –12 år
i samarbete med Betelkyrkans Ungdom
10 –15 barn, 45 min/vecka
Ledare: Daniel Fält, Elin Gren
Kursavgift: 100 kr/termin, avser medlemsavgift i BKU
Pop- & Rockverkstad från 9 år
5 elever, 45 min/vecka
Lärare: Sofia Bergström
Kursavgift: 1.250 kr/14 lektioner per termin
Gitarrgrupp från 9 år
5 elever, 45 min/vecka.
Lärare: David Rice
Kursavgift: 1.250 kr/14 lektioner per termin
Kursavgift instrumentalundervisning enligt
Suzukimetoden: 3.950 kr/termin. 2.765 kr/termin från andra barnet. Ett läsår omfattar 30
lektionsveckor förelat på 14 lektioner höstterminen och 16 lektioner på vårterminen.
Från 9 år och vuxna - Ej Suzukimetoden!
Gitarr, ukulele, elbas, solosång, femsträngad
banjo, mandolin, bodhran och piano.
Lärare: David Rice
Kursavgift: 2.700 kr/10 lektioner per termin
Babysång /Småbarnsmusik 0 –3 år
10 –14 barn, 45 min/vecka
Lärare: Ingrid Ekman, Anna Esbjörner, Sofia
Medin Lindström
Kursavgift: 650 kr/15 tillfällen per termin,
syskonrabatt 115 kr
Damkör Gott & Blandat
15–30 deltagare, 120 min/vecka
Lärare: Mats-Olof Liljegren
Kursavgift: 800 kr per termin
Musiklekis 4 – 5 år
10 –12 barn, 45 min/vecka
Lärare: Ingrid Ekman
Kursavgift: 650 kr/15 lektioner per termin,
syskonrabatt 115 kr
Barnkör Tonträffen 5 – 8 år
10 –30 barn, 45 min/vecka
Lärare: Marie Thomsen
Kursavgift: 295 kr/14 tillfällen per termin
6
Instrument och noter
Eleven anskaffar själv instrument, notmaterial
och CD-skivor. Under det första spelåret finns
möjlighet att hyra cello av musikskolan.
Anmälan och upplysning
Betelkyrkans mu­sik­skoleexpedition
Telefon:
019-611 66 00 (vxl, val 4)
E-post: [email protected]
Webbplats: http://musikskola.betelkyrkan.se
Expeditionen har öppet mån–fre kl 9–17.
Lunchstängt kl 12-13.
Expeditionsassistent: Robert West­­ling.
fredagsMYSik
fredagsMYSik med
Snäckan och Klaffen vill skapa möjligheter till musikupplevelser som tänjer på
gränserna. Vi tycker att barn ska få uppleva musiken med alla sinnen!
Snäckan och Klaffen!
Karaktärerna som leder fredagsMYSiken
heter Snäckan och Klaffen. De är utbildade musikpedagoger som i skepnad av
dessa figurer lotsar barnen, på ett lekfullt
sätt, in i musikens förtrollade värld.
För vem?
Vi vänder oss till barn i förskoleåldern,
från 1 till 5 år. Förälder eller annan vuxen
är hjärtligt välkommen. Vi bjuder på fika
och mingel mellan föreställningarna.
Vad kostar det?
Biljettpriset är 80 kr per barn men max
120 kr vid syskon, vuxna gratis. Det ingår
fika samt föreställning i biljettpriset.
Biljetter
Förköper man på fredagsMYSikens hemsida: http://fredagsmysik.betelkyrkan.se
Vad händer?
Vid några fredagar per termin bjuder
Betelkyrkans musikskola in till fredagsMYSik i en mysig lokal i Centrumgården.
Tillsammans med barnen kliver vi in i
en fantasibubbla fylld av musik, rörelser,
dans och upplevelser. Varje föreställning
har ett tema. Det kan handla om känslor,
siffror och bokstäver, färger, djur m.m.
Barnföreställningar för barn mellan 1,5-5 år
Barn 80 kr, vuxna gratis.
Familjepris vid syskon 120 kr
Fika ingår i priset!
Fredagar kl 14.30 och kl 16.00
3 oktober
7
7 november
Byggstenar i
Suzukimetoden
FÖRUTSÄTTNINGAR & METODIK
Tidig start
Då människans förmåga börjar utvecklas redan vid födseln, läggs i suzukimetoden den största vikt
vid en kärleksfull och musikrik miljö från denna tidiga ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga
undervisningen, som bäst kan påbörjas i 3–5-årsåldern.
Lyssnande
Noter används ej de första åren, då ge­hörs­inlärningen dominerar helt. Lyss­nan­de till musik
är en viktig del i övningen.
Alla kan
På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Av störs­ta vikt är omgivningens
uppmunt­ran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga.
Föräldern
Undervisningen inleds med en kurs för föräldrarna, som utbildas av läraren till barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker
tillsammans med föräldern, som är med på lektionerna.
Individualiserad lektion
Varje elev får en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och
visar bägge parter hur de ska arbeta hemma, samt stimulerar med sin kunskap och sin entusiasm.
För folk som tycker om att bo!
G8
8
Ormestagatan 1 B, 019-16 43 70
www.je-bygg.se
Grupplektion
Eleverna spelar i grupp en gång i veckan under
de två första åren. Efter denna period fortsätter
grupplektionern men med halverat antal gånger
per termin.
Tonen. Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna och vid övningen och kallas
ofta tonalisation. Den är viktig för musikupplevelsen redan på nybörjarstadiet.
Arbetssätt
Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en
pedagogisk följd och innehåller moment som
leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Således bör man arbeta så länge
med varje stycke att elevens förmåga blir tillräckligt utvecklad för att gå vidare.
Repertoar
Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och
inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spel­förmåga bör annan repertoar
spelas jämsides.
Konserter
Eleverna skall ges tillfälle att framträda inför
publik så snart som möjligt. Det kan ske helt
informellt i hemmet, inför gruppen eller i större
sammanhang med många medverkande.
Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att
lyssna till musik.
Repetition
Alla stycken i Su­zu­ki­re­per­toaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.
Memorering
Varje stycke i suzukilitteraturen lärs in och spelas
upp utantill.
Notläsning
När barnen är symbolmogna och har uppnått
viss spelförmåga un­der­visas de i notläsning och
elementär musiklära.
9
Det är vi som tar hand om ditt barns musikundervisning
Övre raden från vänster: Robert Westling, Sofia Bergström, Anna Esbjörner, Jennie Åbrink, Åsa Lindström, Mats-Olof Liljegren,
Nedre raden från vänster: David Rice, Maj-Britt Ström, AnnaMaria Hedin, Ingrid Ekman, Sofia Medin Lindström, Marie Thomsen
Sofia Bergström
Pop & Rock - Boys, Girls & Mixed
[email protected]
Ingrid Ekman
Flöjt- och pianolärare, småbarnsmusik, musiklekis
[email protected]
Mats-Olof Liljegren
Rektor, körledare Gott & Blandat
Tel: 070-360 19 19
[email protected]
Åsa Lindström
Cellolärare
[email protected]
Anna Esbjörner
Fiollärare, småbarnsmusik
[email protected]
Sofia Medin Lindström
Pianolärare, småbarnsmusik
[email protected]
AnnaMaria Hedin
Pianolärare
[email protected]
David Rice
Gitarr, ukulele, elbas, solosång,
femsträngad banjo, mandolin,
bodhran och piano.
Maj-Britt Ström
Fiollärare
[email protected]
Marie Thomsen
Körledare Tonträffen
[email protected]
Robert Westling
Expeditionsassistent
Tel: 019-611 66 00 / 4
[email protected]
Jennie Åbrink
Harp- och pianolärare
[email protected]
[email protected]
Mats-Olof Liljegren
- Konsult
- Utbildning
- Webbproduktion
‣ Specialist inom Mac
www.e-pro.se | 070 360 19 19 | [email protected]
10
Besök www.e-pro.se för mer info
F ö r e ta g
som stöder betelkyrkans musikskola
Hjärtligt välkommen till Arnelunds Tandvård!
Arnelunds Tandvård
Drottninggatan 38, Örebro.
Tidsbeställning tel 019-611 68 67
Fr.v: Eva Arnelund tandläkare, Britt-Lis Sandsten tandhygienist, Heléne Björklund och Lena Holgersson tandsköterskor.
Vår gröda - Din föda
Margretelundspotatis
Robert & Stefan Gunnarsson
019 - 45 80 58
Lokalodlade produkter
Robert och Stefan Gunnarsson
019-45 80 58
www.margretelund.com
0763-519370
Grant Thornton
Fabriksgatan 20
702 23 Örebro
019-16 75 00
www.grantthornton.se
11
PÅ SYNSAM
Ett års garanti, tre månaders bytesrätt, fria justeringar
och prisvärda lösningar är bara några av alla våra
självklarheter. Fråga personalen om fler!
HOLMQUIST OPTIK SYNSAM
KUNGSGATAN 5 | ÖREBRO | 019 -17 46 50
MARIEBERG GALLERIA | ÖREBRO | 019 -22 35 50