Turistnytt nr 2 - 2015

Strängnäs / Mariefred / Stallarholmen / Åkers styckebruk
Turistnytt
Nr 2
Nytt evenemang i sommar!
Nordiska Mästerskapen i Food truck den 17-1 8 j u l i i
Mariefred är en folklig festival med Food trucks från
hela Norden. Evenemanget arrangeras av
företagarföreningen imariefred.nu.
Läs mer
Vi är först i Sverige!
Vart finns turistbyråerna i år?
Mariefred: Lokalen i Rådhusets högra flygel har nu anpassats
för att möta kraven för en auktoriserad turistbyrå. Här öppnar
vi för säsongen den 14 maj och har öppet torsdag – l ö r d a g 1 1 -1 5 .
Från första juni utökar vi sedan öppettiderna.
Vi kommer att ha öppet hus på Mariefreds turistbyrå den 28 maj
kl. 16.30 –18.30 f ö r d e s o m ä r n y f i k n a p å h u r l o k a l e n s e r u t n u !
Så varmt välkommen att hälsa på hos oss då!!
Strängnäs: H ä r b l i r p l a c e r i n g e n s o m f ö r r a å r e t p å M u l t e u m . V i
öppnar för säsongen första juni.
Läs mer om våra öppettider på turistbyråerna
Vi har som första svenska städer, Strängnäs och
Mariefred, ansökt och blivit antagna som
medlemmar i Global Greeters Network! Snart
kommer du att kunna besöka den nya hemsidan
www.StrangnasGreeters.se.
Läs mer
Arsenalen är
Swedish Welcome-certifierade
Arsenalen har nu blivit certifierade av Swedish
Welcome. Det innebär att du kan vara säker på att
verksamheten uppfyller ett antal minimikrav och är
professionellt bedömd utifrån ett hundratal olika
aspekter för bättre gästupplevelser och hållbar
utveckling.
Läs mer
Nyheter för säsongen
Arsenalen. N y u t s t ä l l n i n g – "Sörmlands
regemente" som handlar om landskapets
m i l i t ä r a f ö r b a n d f r å n 1 3 0 0 -talets början
fram till nedläggningen av P10 2005.
Läs mer
Båttrafik. N y t t f ö r i s o m m a r ä r e n
räkkryssning från Strängnäs på lördagar
med M/S Sjösaga och en kryssning, enkel
väg, med samma båt från Mariefred via
Stallarholmen till Strängnäs även den på
lördagar.
Läs mer
Gripsholms slott. S o m m a r e n s
utställning: "Talande tyger" 14 maj – 6
januari 2016. I år är det 300 år sedan
drottning Hedvig Eleonora gick ur tiden.
På Gripsholm uppmärksammas detta
med utställningen "Talande textil" som
belyser textiliernas stora betydelse.
Barocken präglades av ett textilt överdåd
i såväl inredning som mode.
Läs mer
Mälsåkers slott. I år är det sista året för
utställningen om ”Den glömda armén”.
Man planerar en 1700 tals dag, håll
utkik efter datum och tid på deras
hemsida.
Läs mer
Slott & Ånga. De fyra besöksmålen,
Museijärnvägen, S/S Mariefred,
Gripsholms slott och Taxinge slott har
tillsammans med kommunerna
(Strängnäs och Nykvarn) och STUA
a r b e t a t f r a m e t t n y t t k o n c e p t k r i n g ” lilla
r u n d t u r e n ” och slottsbesök. ” Lilla
rundturen” har bytt namn till Slott &
Ånga. Nytt för i år är att du under
högsäsong kommer att kunna åka
rundturen även på onsdagar samt att du
kan köpa en paketbiljett som inkluderar
resa med ångtåg, ångbåt och besök på
Gripsholms slott.
Premiärtur: 24 juni och går sedan till 12
augusti.
Läs mer
Årets turistmagasin
och besökskarta
Året turistmagasin och besökskarta är
nu klara och levererade. Behöver du fler
än en så kontakta oss på turistbyrån.
Du kan även hämta ditt exemplar på
turistbyråerna eller ladda ner dem
direkt från vår hemsida.
Läs mer
Destinationsutveckling Sörmland
Ny ägare till golfkrogen
i Stallarholmen
Golfkrogen i Stallarholmen har fått ny ägare. Emma
Hjelm, ägare av Gripens Värdshus i Stallarholmen,
har nu även tagit över och driver restaurangen vid
Stallarholmens golfbana, Golfen Bistro.
Läs mer
Grafikens hus
Grafikens Hus som ligger på Storgatan 15 i Mariefred
har under 2015 begränsade öppettider. I stället
arrangerar de olika samtal/vernissager etc som de
bjuder in till specifikt. Vad de gör under året finns att
läsa här: www.grafikenshus.se
De som är intresserade av deras verksamhet kan följa
dem på Facebook – där de bjuder in till allt publikt
s o m d e a r r a n g e r a r : www.facebook.com/grafikenshus
Svensk besöksnäring
– en tillväxtnäring
Besöksnäringen är Sveriges största
tjänsteexportnäring. 2013 var Sveriges tillväxt 1,3
%, besöksnäringen växte 3,9 %. Svensk besöksnäring
omsatte 284 miljarder kronor. Se en spännande film
om den expansiva besöksnäringen.
Se filmen
Turistbyråerna träffades för
att informera varandra
De turistbyråer som är med i Föreningen Mälaren
träffades i förra veckan i Södertälje för att diskutera
och informera om varandras aktiviteter och
besöksmål. Vi fanns givetvis på plats.
Föreningen Mälaren är en ideell förening, grundad
av turistorganisationerna i kommunerna runt
Mälaren. Syfte med föreningen är att utveckla
turismen i området. Målsättningen är att utveckla
nya gemensamma aktiviteter och stärka
kontakterna mellan föreningen och näringslivet.
Läs mer
Turismen i Sverige ökar kraftigt
Under året kommer utländska turister att spendera
totalt 115 miljarder kronor under sina besök, visar
beräkningar från besöksnäringens
branschorganisation Visita. Visita förutspår att
antalet gästnätter på svenska hotell under juni, juli
och augusti kommer att öka med en halv miljon,
varav 175 000 med utländska gäster, skriver TT.
Under de tre sommarmånaderna beräknas hotellen
omsätta 6,3 miljarder kronor – en ökning med 300
miljoner kronor.
Läs mer
Evenemang i sommar
I evenemangskalendern hittar du aktuella
evenemang i kommunen. Här listas några av
sommarens större evenemang:
6 juni Ångans dag, Mariefred
27 juni K r e a t i v a s o m m a r m a r k n a d e n , S t a l l a r h o l m e n
4–6 juli V i k i n g a f e s t i v a l e n , S t a l l a r h o l m e n
11 juli och 8 aug Fordon i rörelse, Arsenalen
17–18 juli Nordiska mästerskapen i Food truck,
Mariefred
Under våren har arbetet fortsatt med några specifika
projekt. Bland annat ” Slott & Ånga” (läs mer om det ovanför) och
ett pilotprojekt av ett webbaserat bokningssystem för mindre
boendeanläggningar där bland annat Låsta Gårdshotell och
Hotell Laurentius har ingått.
Läs mer om vad som händer inom Destinationsutveckling
Sörmland
17–18 juli Hot Rod Reunion, Malmby Fairground
18–25 juli K o l a r v e c k a , S k o t t v å n g
15 aug SM för Gatumusikanter, Mariefred
22 aug M ä l a r d a g e n , S t r ä n g n ä s
29 aug V i n t a g e f e s t i v a l , S t a l l a r h o l m e n
29 aug G r u v a n s d a g , Å k e r s b e r g s l a g
13 sep A p t i t r u n d a d
Bondens egen marknad, Mariefred
Musik på Gripsholm
Konserter på Mälsåkers slott
Har du något evenemang som du vill ska vara
med i vår evenemangskalender?
R e g i s t r e r a d i t t e v e n e m a n g HÄR >>>
Hela evenemangskalendern hittar du här
Vi finns på Facebook!
Gå in och gilla oss på Facebook för att få information,
nyheter och evenemangstips!
T u r i s t b y r å n S t r ä n g n ä s – Mariefred
Näringslivskontoret
Campus Strängnäs, Eldsunds byggnad 9, 645 35 Strängnäs
+46(0) 152-297 90, [email protected], www.strangnas.se/turism
http://guide.strangnas.se/sv