Fullmakt nyckel 2 kopia - Brf Terrassen, Upplands Väsby

!FULLMAKT
Nyckeluthämtning
Datum
Fullmaktslämnare
Fullmaktstagare
Namn
Namn
Adress
Hasselbacken
Telefon
Postnummer
Postadress
194 38
Upplands Väsby
Personnummer
Personnummer
Relation tilll Fullmaktslämnare (frivillig uppgift)
Lghnummer
Fullmaktslämnaren medger härmed, att
fullmaktstagaren har rätt att hos
Sensum Lås & Larm AB (Farsta lås AB)
kvittera ut lägenhetsnycklar och övriga
nycklar som hör till lägenhetsavtalet.
Denna fullmaktsblankett kompletterar gällande avtal mellan Brf Terrassen
och Sensum Lås & Larm AB (Farsta lås AB) i Upplands Väsby, vilket
reglerar framställning, uthämtande och betalningsansvar för nycklar till
boende inom föreningen.
När nycklarna kvitteras, åligger det
fullmaktstagaren att legitimera sig, samt
uppvisa fullmaktslämnarens senaste
hyresavi.
Upplands Väsby ovanstående datum
Fullmaktsblanketten skall, fullständigt ifylld, företes då nycklar avhämtas
genom ombud.
Fullmaktslämnarens namnteckning
Postadress
Telefon/Fax
e-mail
Hasselbacken 36
194 38 Upplands Väsby
590 886 07
(Tfn endast onsd 1830 - 1930)
[email protected]
Instruktion för ifyllande
Fyll i datum högst upp i blanketthuvudet.
Fullmaktslämnarens (lägenhetsinnehavaren) adressuppgifter är delvis förifyllda
och kompletteras med portnummer, lägenhetsnummer (lägenhetsnumret anges
med de tre siffror som står på ytterdörren och anslaget vid porttelefonen.
Tvåsiffriga lägenhets-nummer föregås av nolla, t ex 099).
Glöm ej underskrift samt att ange personnummer.
Klipp gärna av blanketten till A5-format längs streckade linjen ovan.