Inbjudan i pdf

Seminarieinbjudan
Föreningslivet
– en ”kick” för livet!
Tisdag
När: Tisdagen den 1 september kl 15.30–19.30
Var: Immanuelskyrkan /allrummet. Vi bjuder på fika!
1/9
Detta kostnadsfria seminarium riktar sig till idrottsföreningar, andra ideella
föreningar, ungdomsledare, föreningsledare, habiliteringen och andra
som kan tänkas rekrytera/coacha till föreningslivet, särskola, lärare
och andra aktörer som jobbar med eller vill jobba med funktionsnedsatta
men också föräldrar, anhöriga, politiker och tjänstemän.
2015
Program
”Idrott/motion och hälsa bland ungdomar i särskolan
– en jämförelse med ungdomar i övriga skolan”
Medverkande: Ulf Blomdahl och Linda Lengheden
Så kan er förening bli än mer anpassad för personer med
funktionsnedsättning
Medverkande: Susanna Hansson Öberg, idrottskonsulent, Smålandsidrotten
I den här föreläsningen redovisar och diskuterar vi:
- Idrott/motionsvanor och
hälsa bland ungdomar i särskolan idag.
- Har ungdomar med en utvecklingsstörning idrotts- och motionsvanor
förbättras sedan tidigare studier. - Är inkludering den mest effektiva metoden
för att få de med utvecklingsstörning att
idrotta och motionera.
Smålandsidrotten vill gärna träffa
er som vill starta/utveckla sin
verksamhet för funktionsnedsatta eller parasportare. Vilket
stöd behöver föreningslivet?
Smålandsidrotten genomför
träffen tillsammans med Jönköpings kommun
och Smålands
Handikappidrottsförbund.
Diskussion med föreningslivet kring vad som behövs för att kunna
ta emot fler personer med funktionsnedsättning.
15.30
18.00
Fika (kostnadsfritt)
”Jag är inte dum i huvudet – jag har Aspergers syndrom”
Medverkande: Joanna Halvardsson
27-årig journalist, fotograf,
föreläsare, flickvän, plastmamma, pysseltok, speedwaynörd,
Dregenfantast och babys matte... Joanna lever med Aspergers syndrom och kroniskt
smärta. Hon vill visa världen att
ingenting är omöjligt bara olika svårt och att
en diagnos inte behöver vara ett
hinder. Hon har tävlat i skytte på elitnivå och delar med sig av sina
egna erfarenheter om hur idrottsvärlden kan bli bättre på att bemöta personer med Aspergers syndrom.
17.00
Anmälan
Du är varmt välkommen på hela eller delar av seminariet. Om du
väljer att bara komma på någon enstaka föreläsning, kom i tid för
att undvika störning under föreläsningarna.
Anmälan görs senast 26 augusti till Lisa Bergström, samordnare för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings
kommun, [email protected]
SMÅLANDS
HANDIKAPP
IDROTTS
FÖRBUND
Välkommen!