juridik - Gymnasium Skövde

EKONOMIPROGRAMMET
INRIKTNING: JURIDIK
Om du vill: jobba inom juridik
Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande
program som lägger grunden för fortsatta studier inom
ekonomi, juridik och samhällsvetenskap på högskola eller
universitet. Under utbildningen har du möjlighet att driva
företag inom Ung Företagsamhet (UF) och nyttja vårt nära
samarbete med näringslivet. Utbildningen genomsyras
av arbete kring mänskliga rättigheter. Den stora skolans
möjligheter vad gäller valbara kurser, programfördjupningar och i-valskurser gör att du kan förbereda dig väl
för framtida studier.
OM D U VILL ...
studera samhällsvetenskap med fokus
på juridik
lära dig grunderna inom privat- och
affärsjuridik samt internationell rätt
i framtiden arbeta som jurist, marknads-
förare, projektledare, revisor, mäklare
eller nationalekonom
… välj då Ekonomiprogrammet, inriktning
Inriktning: Juridik
Juridik.
Inriktningen juridik passar dig som vill skaffa kunskaper
om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle
och hur den påverkas av internationell rätt. Du får bland
annat lära dig att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du
får insikt i privatjuridik, affärsjuridik, straff- och processrätt
samt kunskaper i mänskliga rättigheter. Inriktningen ger
dig fördjupade kunskaper i retorik. Du får tillsammans
med dina klasskamrater delta i Skol-SM i juridik.
Studievägskod: EKJUR
EKONOMIPROGRAMMET
INRIKTNING: JURIDIK
PR OGR A MFAKTA DI N P O ÄNG P LAN Typ av program:
Högskoleförberedande
(Siffror inom parentes anger den totala
poängen för ingående ämnen)
Inriktningar:
Ekonomi
Juridik
Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 och 6 Historia 1b Idrott och hälsa 1 Matematik 1b och 2b Naturkunskap 1b Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1b och 2 Svenska 1, 2 och 3 (1250)
200
100
100
200
100
50
200
300
Programgemensamma ämnen Företagsekonomi 1 Privatjuridik Moderna språk Psykologi 1 (350)
100
100
100
50
Inriktning Juridik Filosofi 1 Affärsjuridik Rätten och samhället Psykologi 2a (300)
50
100
100
50
Programfördjupningar Eleven väljer bland fördjupningskurser i juridik,
ekonomi, moderna språk, psykologi, matematik,
filosofi och retorik
(300)
Individuellt val (200)
Gymnasiearbete (100)
Summa poäng 2500
Programmet finns på:
Västerhöjd
Programmet erbjuder möjlighet att gå:
NIU: Ja
LIU: Ja
Din rektor
Ewa Hjerpe, tel 0500-49 38 32
E-post: [email protected]
Din programledare
Linda Sjöberg, tel 0500-49 37 65
E-post: [email protected]
Din studie- och yrkesvägledare
Louise Gidlund, tel 0500-49 38 17
E-post: [email protected]
Läs mer på
www.gymnasiumskovde.se
Vi reserverar oss för att vissa ändringar kan ske i poängplanen.
Gymnasium Skövde i sociala medier:
facebook/gymnasiumskovde
@GySkovde
@gyskovde