Välkommen till Ögondagarna 27-‐29 april 2016 Svenska Mässan

Bildrättigheter C reative C ommons, S venska M ässans b ildarkiv. 2 015-­‐10-­‐26 Välkommen till Ögondagarna 27-­‐29 april 2016 Svenska Mässan, Göteborg Årets Ögondagar arrangeras av styrelsen för Riksföreningen för Ögonsjukvård på
Svenska Mässan, Göteborg. Styrelsen hälsar alla deltagare, utställare och föreläsare
hjärtligt välkomna till konferensen. Konferensen inleds med föreläsning och mingel
den 27 april kl. 18.00 på Svenska Mässan. Detaljerat program för 27-29 april
presenteras på hemsidan senast i december http://www.rfogon.se
Utställare ombeds ta kontakt med Akademikonferens för information och beställning
av utställningsyta. Kostnad 2000 SEK per kvm (inklusive 1 utställare vid 4 kvm).
Lena Vernersson, [email protected]
Akademikonferens, 018-67 15 39 eller 0706-95 67 65.
Adress: Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg
http://www.svenskamassan.se
Susanne Albrecht, ordförande
[email protected]
Riksföreningen för Ögonsjukvård