Ladda hem medlemsansökan i PDF-format

Medlemsansökan till Glasrikets GK Växjö
2015
(Var vänlig texta)
Ansökan avser medlemskap
18-hålsbana: 7.750:- spelrätt
(1650:- medlemsavgift 2014)
Ansökan avser medlemskap
18-hålsbana. Ingen spelrätt!
(5.500:- årsavgift)
Ansökan avser medlemskap
18-hålsbanan för studerande
vid universitetet/högskola
(1.500:- årsavgift)
Ansökan avser medlemskap
18-hålsbanan långtboende > 10 mil.
(3.050:- årsavgift)
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Golf-ID
Ansökan avser medlemskap
6-hålsbanan- Ingen spelrätt!
Inkl 1 greenfeebilj 18-hålsbanan. (2.200:- årsavgift)
Ansökan avser medlemskap
junior.
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Telefon, bostad
Telefon, arbete
Mobiltelefonnummer
Tidigare/nuvarande medlem i annan golfklubb (namn)
Ange ditt val av moderklubb (hemmaklubb)
Handicap
JA
NEJ
Är annan familjemedlem
medlem i Glasrikets GK, Växjö
Om JA, ange personens namn
E-postadress - TEXTA! (Används för nyhetsbrev, m.m.)
Datum och egenhändig/målsmans namnteckning
Klipp ut och lämna denna anmälan ifylld till klubbens kansli, posta eller faxa den till:
Glasrikets GK, Fylleryd, 35592 Växjö, alt. Fax 0470-65347.
Inbetalningskort kommer att skickas till dig snarast. Inbetalning sker till vårt bankgiro, eller direkt till kansliet.
Medlemsbrickan hämtar du på klubbens kansli efter inbetalning.