Praktisk Information - Malmö Vinfestival 2015

PRAKTISK INFORMATION
10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE
ANSVARIGA
Malmö Vin & delikatessfestival, Taste Events
www.mvdfestival.se, [email protected]
Projektledare, Björn Lindell, 0708-47 33 98
[email protected],
Projektsäljare, Glenn Pålsson, 0732-36 90 72
[email protected]
Projektkoordinator, Maria Jarl, 0702-08 88 70
[email protected]
Wine Director
Erik Schneider – 0733-18 72 72
BYGGNATION & MONTERUTRUSTNING
Malmö Mäss-Service, Jörgen Jönsson, 040-642 99 25 (vxl. 040-30 67 20)
[email protected]
GODS
Malmömässan, Josefine Solvang,
[email protected]
MÄSSRESTAURANGER
Lotta Brönmark, [email protected]
Praktisk information Malmö Vin & Delikatessfestival 10–11 april 2015 Malmömässan i Hyllie Sida 1 av 6 ALKOHOLTILLSTÅND
Denna information är preliminär och Malmö Mässrestauranger skickar en tid innan mässan ut ett avtal
med definitiv information.
Avtal med Mässrestauranger
Mässrestauranger skickar en tid innan mässan ut ett avtal som ska skrivas under av er för att ni ska få lov
att servera alkohol under mässan. Ni behöver inget eget alkoholtillstånd utöver det. Provsmakning av era
drycker sker kontantfritt. Besökare köper häften med kuponger med olika valörer som de använder som
betalningsmedel mot er. Dessa ska ni sedan lämna in till mässrestauranger.
Kuponghantering
Eftersom att Mässrestauranger i Malmö AB står för serveringstillståndet därför sker all betalning av
smakprover endast med festivalens kuponger.
Kuponghäftets värde är 150 kr med valörerna 10 kr, 20 kr, 40 kr.
Detta betyder att ni ej behöver kassaapparat. Det är viktigt att ni behåller kupongerna som ni får in av
besökarna eftersom de ska redovisas till Mässrestauranger i Malmö AB i samband med redovisningen
som sker löpande och direkt efter avslutad festival på lördagen.
VIKTIGT! Samtliga kuponger måste lämnas in senast lördag 11 april kl 24.
Priser mot besökarna
Vår rekommenderade modell för prissättning är tänkt att ni skall täcka varukostnaden plus 25 %. Tänk på
att besökarna är där för att prova spännande drycker till intressanta priser. Ni bestämmer själva priset för
en provsmak, och det är endast provsmak som får säljas. Det får inte säljas hela glas eller flaskor till
besökarna. Följande utskänkningsmängder och lägsta priser gäller:
Öl/Cider under 5,6 %
8 cl
10 kr
Whisky/Övrig sprit
2 cl
10 kr
Vin
5 cl
10 kr
…. och uppåt
Marknadsföring av alkohol
Enligt marknadsföringslagen, måste all marknadsföring av alkoholhaltiga drycker vara måttfull och får
ej vara uppsökande eller påträngande. Inget ” Kom och köp” eller ”Happy hour”.
Målet med festivalen är att det ska vara en trevlig tillställning under ordnade former.
Varuprov till bransch
Får skänkas enligt information under bransch.
BARN
Mässan är en byggarbetsplats under in- och utflyttning. Stora truckar och liftar rör sig i lokalerna och av
detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna, varken ensamma eller i sällskap med
vuxen. Respektera förbudet för era barns skull och de som arbetar i lokalerna. Under mässans öppettider
råder 20 årsgräns.
BRANSCH
Under mässans tre första timmar fredagen och lördagen är det tillåtet att skänka varuprover till besökare
som har Taste Events erforderliga branschnamnbricka.
För att gå in under branschgäst måste utskänkningstillstånd uppvisas och gästen skall antingen vara
tillståndshavaren själv (alltså krögaren) eller finnas med på tillståndet som serveringsansvarig.
Dessa branschgäster går in gratis. De erbjuds varuprov på plats gratis. De erbjuds även möjlighet att kunna
prova drycker i ett slutet utrymme i lugn och ro (VIP-Lounge).
För att kunna behandlas som branschbesökare på våra publika mässor krävs att följande kan uppvisas på
plats: Fotolegitimation och utskänkningstillstånd.
Utställare är välkomna att bjuda in branschgäster, dessa ska anmälas i förväg till projektkoordinator Maria
Jarl, [email protected] Utskänkningstillstånd där kundens namn står med ska bifogas.
Övriga branschbesökare som våra utställare vill bjuda in behandlas som vanliga besökare och kan bjudas in
med kundbiljetter à 120 kr st exkl moms.
Praktisk information Malmö Vin & Delikatessfestival 10–11 april 2015 Malmömässan i Hyllie Sida 2 av 6 BYGGNATION & MONTERUTRUSTNING
Det är allmänljus i lokalen men för att era produkter ska framträda bra rekommenderar vi att ni har egen
belysning i montern.
I monterhyran ingår bak- och sidoväggar förutom ”ö-montrar”( gång på 4 sidor). Väggarna är vita och 2,5 m
höga. Varje utställare får själv ombesörja övrig byggnation i sin monter eller anlita tjänsterna från Malmö
Mäss-Service. Katalog, beställningslista och webbshop finner du på Mäss-Service hemsida, www.massservice.se.
Om ni behöver eluttag, lampor, extra väggar, eller annan interiör vänligen kontakta Mäss-Service:
Jörgen Jönsson, 040-642 99 25 (vxl. 040-30 67 20) [email protected]
Tänk på följande då du planerar er monter: När du skickar in din beställning så gör den så komplett som
möjligt! I montrar som är längre än 5 meter, eller har en fristående vägg, kan det behövas stabiliseras med
stödväggar. Kontakta Jörgen Jönsson om du har synpunkter på placering av dessa.
ELDNING
Det föreligger restriktioner kring eldning och levande ljus i mässhallen. Vid frågor kring detta kontakta
Jörgen Jönsson, 040-642 99 25 (vxl. 040-30 67 20) j[email protected]
EMBALLAGE & AVFALL
Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla bort emballage och spill som uppstår
vid monterbygge och demontering. Containers finns placerade utanför mässhallen. Det är
monterbyggarnas ansvar att slänga sitt material i dessa. Kvarlämnat material bortforslas på utställarens
bekostnad. Grovsopor/Byggsopor som lämnas i montern vid in- och utflyttning debiteras enligt gällande
prislista samt eventuell truckhantering för utkörning. Vid stora mängder skräp kontakta Malmö MässService. Förvaring av tomemballage under mässtiden ombesörjes av Malmömässan mot avgift.
ENTRÉBILJETTER
Ta chansen att bjuda in kunder, återförsäljare, grossister, samarbetspartners och andra intressenter till er
monter. Utställande företag kan köpa entrébiljetter till rabatterat pris, 120 kr exkl. moms. De är till för er att
dela ut till potentiella kunder, ha som pris i tävlingar eller allmänt bjuda in folk att besöka er i montern.
Efter mässan faktureras ni 120 kr exkl. moms per använd biljett.
Biljetter beställs via [email protected] fram till 27 mars Därefter kan de hämtas på plats i vår
informationsdisk.
FÖRSÄKRING
Malmö Vin & Delikatessfestival ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om
skadan uppkommit genom fel eller försummelse av Malmö Vin & Delikatessfestival eller av personal för
vilken Malmö Vin & Delikatessfestival ansvarar. Utställare bör därför kontrollera så att egen försäkring
finns!
GODS
Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på följande sätt:
Malmömässan, Malmö Vin & Delikatessfestival
Företagets namn, Monternummer
Kontaktperson (hos er), telefonnummer
Mässgatan 6,
SE-215 32 Malmö
•
•
•
•
Gods tas emot tidigast den 7 april.
Ditt gods blir levererat till montern enligt normala fraktbestämmelser och debitering sker enligt
Mäss-Service prislista. Om ni själv önskar att ta emot godset vid leverans till Malmö Vin &
Delikatessfestival åligger det er själv att bevaka denna ankomst.
Om ni har gods som väger över 1 ton per kolli, eller som är mer än 2 meter brett och/eller mer än
2,5 m högt måste ni kontakta Malmö Mäss-Service minst två veckor i förväg.
I de fall där speditören som levererar godset, ber oss transportera in godset till montern, kommer
vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och
utställaren.
Praktisk information Malmö Vin & Delikatessfestival 10–11 april 2015 Malmömässan i Hyllie Sida 3 av 6 •
•
•
•
•
Emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Malmö Mäss-Service för
bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är två kubikmeter.
Om godset ankommer före angiven tid då vi tar emot godset, kommer vi att köra det till lagret och
kostnaden för detta debiteras utställaren, detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom
angiven tid.
Transporter som ej är förbokade kan bli drabbade av långa väntetider.
OBS! Malmömässan påtar sig inget ansvar för godset under godshanteringen.
Gods hämtas senast 13 april 2015.
ANSÖKAN OM HÖJDEXPONERING
Standard för byggnation är 2,5 m, byggnation eller reklam som överskrider denna höjd tillåts endast efter
skriftligt godkännande från Malmö Vin & Delikatessfestival efter att intilliggande och berörda montrar godkänt detta. Eventuella ändringar på plats måste godkännas av ansvarig hos alla ovan berörda parter. Prata
med Glenn Pålsson [email protected] om du planerar höjdbyggnation.
IN- & UTFLYTTNING, ÖPPETTIDER
Inflyttning:
Torsdag
9 april
8-20
Fredagen
10 april
8-11.30 endast arbete i egna montern.
Önskemål om tidigare inflyttning kan ansökas hos Malmö Mäss-Service se blankett på
www.mass-service.se.
Öppettider Malmö Mäss-Service:
torsdag
08.00 – 19.00
fredag
08.00 – 20.00
lördag
11.00 – 22.00
Utflyttning:
lördag 11 april
19-24
söndag 12 april
8-12
Gods kan avhämtas t.o.m. måndag 13 april
Mässans öppettider:
fredag
10 april
lördag
11 april
besökare
12-20
12-19
utställare
08.00 -21
11.00 - 24.00
IS Is ingår 5 kg per monter per dag. Behöver ni mer än det kan ni beställa via Malmö Isfabrik. www.isfabrik.se
Leverans ingår skriv referens MVD när du beställer.
ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG LIVSMEDELSVERKSAMHET
För att få hantera livsmedel vid ett evenemang måste du lämna in en anmälan om registrering till
Miljöförvaltningen alternativt ha en ambulerande registrering i er hemkommun. Ni ansvarar själv
för att anmäla registrering. Gå in på http://www.malmo.se/livsmedel. För frågor kontakta
Caroline Elmstedt, Livsmedelsinspektör i Malmö, [email protected], 040-34 20 03.
OBS! Sök omgående! MÄSSBLAD
Registrera dina uppgifter som du önskar få med på www.mvdfestival.se. Det är de uppgifter som du anger
här som vi använder till mässbladet och som registreras till utställarförteckningen på vår hemsida.
Deadline för detta är den 25 mars.
Praktisk information Malmö Vin & Delikatessfestival 10–11 april 2015 Malmömässan i Hyllie Sida 4 av 6 PARKERING
Parkeringsbiljett löses i parkeringsautomater på området. Det finns ingen speciell utställarparkering.
Släp under inflytt:
Under inflytten på mässorna får utställare ställa bilar,
släp och mindre skåpbilar (B-körkort) på norra
parkeringen under förutsättning att de kopplar loss
släpen från bilen och betalar avgift för bil respektive
släp eller skåpbil samt att de inte blockerar för
framfart. Detta gäller dock endast under inflytten.
Övriga lastbilar står som vanligt på P-Väst. Övriga
tidspunkter ska släpen stå på P-Öst. De kan lägga
parkeringskortet för släpet i bilen och skriva reg.nr.
på släpet på den ena biljetten. I de fall bilen inte är
parkerad i närheten så anges reg.nr. på släpet till PMalmö.
RESTAURANG
Matkuponger
Säljs i en valör, 93 kr och gäller i samtliga restauranger och serveringar på mässan. Matkuponger kan
köpas på plats alternativt beställas per mail. Betalning kan ske kontant, kontokort eller mot faktura.
Matkupongerna köps i häften om 10 stycken, brutna häften återköps ej. Observera att enstaka luncher
inte kan faktureras. Maila er beställning till: [email protected] eller ring 040-642 10 00.
Montercatering
Levererar mat och dryck direkt till din monter vid den tid som du bestämmer.
Vid beställning på plats sker det endast i mån av tid och om varor finns hemma.
Maila er beställning till: [email protected], 040-642 10 40.
Kontaktuppgifter Mässrestauranger
Anna Haxne, Platschef, [email protected], 040-642 10 01
Lotta Brönmark, Restaurangchef och montercatering, 040-642 10 05
RÖSTFÖRSTÄRKARE
Det är inte tillåtet att använda röstförstärkare på mässan. Maximalt tillåten ljudvolym i montern är 70dBA.
STÄDNING
Utställarna svarar själva för all städning i den egna montern under inflytt, mässans gång och utflytt samt att
ordning råder i montern. Städning inför öppning av mässan ingår ej!
Monterstädning eller slutstädning för hela perioden kan beställas hos Malmö Mäss-Service.
UTSTÄLLARBAND
Utställarbanden är personliga och hämtas ut i informationsdisken vid inflyttning. Varje monter berättigar
till 1 kort/2 m² dock max 12 band/monter. Behöver ni fler kort än vad ni är berättigad till går det bra att
beställa extra för 150 kr ex moms som vi efterfakturerar. Tänk på att alla utställare måste bära ett
utställarband från och med första mässdagen. Kortet gäller endast för de som jobbar i företagets monter
och är giltigt under mässan samt in- och utflyttningsdagarna. Byter ni personal under dagarna kan ni lämna
in banden i vår informationsdisk så lägger vi nya till er utan extra kostnad. Extra band faktureras efter
mässan.
Praktisk information Malmö Vin & Delikatessfestival 10–11 april 2015 Malmömässan i Hyllie Sida 5 av 6