prislista ssj 2015 / hinnasto ssj 2015

Segelsällskapet i Jakobstad r.f.
Fastställda avgifter för 2015
MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgift 0-18 år
Medlemsavgift 19- år
Medlemsavgift make/maka/reg. partnerskap
Inskrivningsavgift
10 €
40 €
30 €
0€
BRYGGPLATSAVGIFTER
Bryggplats med bom < 3,5 m
Bryggplats med bom 3,5 – 4,0 m
Bryggplats med bom >4 m
Brygginsidor
Brygga med boj
Bryggavgiftstillägg år 1 om medlem under 5 år
Utebliven vakt tur på hösten
190 €
240 €
290 €
440 €
170 €
250 €
50€
STARTAVGIFTER
Öppna Kappseglingar, Two Star, Lys, klubbmästerskap
Juniorseglingar
Mässkär – Tankar
Kvarken race
10 €
0€
10 €
20 €
VINTERFÖRVARING SSJ plan
0-5 meter
5-10 meter
10 + meter
100 €
150 €
200 €
VINTERFÖRVARING Rummelgrundet
Egen plats
SSJ plats
Mastskjul
Sommarplats
54 €
120 €
20 €
60 €
BASTU
Privat uthyrning(minst 1 SSJ medlem) per kväll
Privat uthyrning (icke medlem) per kväll
50 €
200 €
GÄSTAVGIFTER
Gäst båt inkl. el o vatten
Tvättmaskin
Bastu
15 €
2,50 €
10 €
Besiktning och båtregister avgifter
Köl- och motorbåtar, grundbesiktning
Köl- och motorbåtar, årlig besiktning
Jollar och segelbräden, grundbesiktning
Jollar och segelbräden, grundbesiktning
12 €
10 €
5€
4€
/dygn
/gång
/båtlag