Nytt från Läkarbanken sept 2015

NYTT FRÅN
EXN
FRÅ O
D
R
BIL
ELP
P
EM
Läkarbanken
Rotarys Läkarbank
Eget projekt: Att finansiera en brunn.
September 2015
Ett eget projekt i klubben
Läkare på uppdrag
Sture Nyholm
Finland
Jeepläkare
Siaya
Forogh
Daneshpip
Värnamo
Distrikt 2360
Jeepläkare
Mumias
Siemen de Boer
Nederländerna
Jeepläkare
Mumias
Många klubbar vill ha egna projekt att stödja där de kan få direkt feed-back om hur pengarna används. De läkare som åker
ut med Rotarys Läkarbanks jeeplinjer ser stora behov när de
jobbar ut på landsbygden i Kenya. Läkarbanken kan därför förmedla projekt, se till att pengar används rätt och ge snabb
feed-back om vad som uppnåtts. Tre olika sorts projekt finns
redan utarbetade. Det första handlar om vatten. Många byar
har problem med vattenförsörjningen vilket påverkar hälsan,
så det finns möjlighet att ge stöd till brunnar. Det andra proByhälsovolontärer lär ut en enkel metod
jektet handlar om utbildning och stöd till byhälsovolontärer
för handtvätt
som ansvarar för att förbättra hälsan i sina egna byar. De ser
till att barn vaccineras, att mammor går till mödravården, att sjuka går till doktorn när det
behövs—och inte till medicinmannen. Det tredje projektet handlar om att utrota sandflugeparasiten jiggers, en otäck parasit som angriper fötter och händer på speciellt barn. De får
ont och besvärligt att gå, så de orkar inte gå till skolan.
Dessa projekt är i storleken från 15 000—48 000 kronor, men kan alltid göras större. Det
kan vara ett enskilt klubbprojekt, två klubbar kan dela, eller klubben kan söka samarbete
med TRF eller U-Fonden. Rotarys Läkarbank har också kontakt med Rotaryklubbar i Kenya
om någon klubb är intresserad av att utveckla ett globalt projekt inom hälsoområdet.
Läs mer på sidan och titta på projektbladen: http://www.rotarydoctors.se/klubbnytt/bra-att
-veta-for-din-klubb/projekt-for-klubbar/ Hör också gärna av er till kansliet.
FILM från Läkarbankens verksamhet
Christina Ledin
Karlstad
Distrikt 2340
Jeepläkare
Kitale
Gunnar
Lundström
Bjursås
Distrikt 2330
Tandläkare
Mutumo
Agne Nihlson
Kristinehamn
Distrikt 2340
Tandläkare
Migori
Nu kommer en ny film om Rotarys Läkarbanks verksamhet i Kenya. Den beskriver jeepläkarverksamheten samt hur Läkarbanken ger ”hjälp till självhjälp” så att bybefolkningen
kan ta över verksamheten och driva den vidare tillsammans med hälsomyndigheterna.
Tandläkarnas arbete visas också, samt vad byhälsovolontärernas uträttar. Dessutom finns
det ett avsnitt om stödet till brunnar och täckta källor. Filmen kommer att finnas på Läkarbankens hemsida för nedladdning, men går också att beställa på ett USB minne från
kansliet.
Historisk promenad i Nyköping
Den 5 september bjöd Rotaryklubbarna och Inner Wheel i
Nyköping in till en historisk promenad på några ställen i
staden. Dagen började med kaffe och information om det
historiska Nyköping, Deltagarna fick också krypa ner i en
klosterkällare som nu är dold under en skola och se kulhål efter morden i rådhuset. Det var många intresserade
som betalade en liten avgift för äventyret och behållningen skänktes till Läkarbanken.
Lars Wallin, tandläkare, välkomnar
deltagare till den historiska promenaden
Stöd från klubbar
I juli fick Rotarys Läkarbank stöd från många klubbar. De största gåvorna var från följande
klubbar: Lund-Ideon Rotaryklubb 19 123 kr, Eslövs Rotaryklubb 15 950 kr, Kristinastad Rotaryklubb 10 000 kr. I augusti var det de största gåvogivarna: Möllevången
Rotaryklubb 10 000 kr, Bollnäs Rotaryklubb 3 213 kr och Harlösa Rotaryklubb 3 000
kr. Tack till dessa och alla andra klubbar och gåvogivare!
Plusgiro: 90 04 72—2 Bankgiro: 900-4722
Tel: 0383-46 74 80.
Adress: Rotarys Läkarbank, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
E-post: [email protected]
www.rotarydoctors.se
Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev direkt från Läkarbanken eller avbryta prenumeration, kontakta [email protected]