Ladda ner CV

Konsultprofil - Louise Tern
• INTRODUKTION
Louise har en bakgrund är inom kognitionsvetenskap. Kognitionsvetenskap handlar om
interaktionen mellan människa och teknik, om att utforma produkter, processer och miljöer
med hänsyn till människors kognitiva förutsättningar - minneskapacitet, informationsbearbetning
och inlärning. "Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel."
Problemlösning, nyfikenhet och att lära sig nya saker är Louises drivkrafter.
Kommunikativa egenskaper, initiativtagande och kreativt tänkande är hennes styrkor.
Louise har idag erfarenheter från olika områden, bland annat utveckling av säkerhetskultur inom
kärnkraftsindustrin och effektivisering av människa-teknik-aspekter inom lastbilsproduktion. En
framgångsfaktor i de projekt som hon har involverats i har varit att utgå ifrån medarbetarnas
och användarnas förutsättningar, begränsningar och behov.
Uppdrag som är intressanta för Louise handlar om problemlösning i interaktionen mellan
människor och teknik. Hon driver gärna projekt, arbetar med kravställningar och identifierar
behov inom utveckling av produkter, arbetsmiljöer och organisationer.
• KOMPETENSOMRÅDEN
- Kravställning
- Organisationsutveckling
- Säkerhetskultur
- Människa-teknik-interaktion
- Human factors
• UTBILDNING
- Kandidat, Kognitionsvetenskapliga programmet, Linköpings Universitet (2009-2012)
- Företagsekonomi, 30 hp, Linköpings Universitet (2013-2014)
• SPRÅKKUNSKAPER
- Svenska - modersmål
- English - Very good in speech and writing
• ANSTÄLLNINGAR
- Projekt rörande utvärdering och design av arbetsordrar, Scania (2012-2012)
• EXEMPEL PÅ UPPDRAG
Konsultuppdrag inom Human Factors
OKG AB
2014
BEROTEC AB
- Utvecklat implementeringsstrategi för OKGs säkerhetsfrämjande arbetsmetoder (Human
Performance tools)
Sida 1/2
Kontakt:
Magnus Eneström
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Konsultprofil - Louise Tern
- Genererat förslag på implementering och kommunikation av instruktioner i OKGs
verksamhetssystem, med målet att skapa bättre förutsättningar för efterlevnad av
instruktioner.
- Deltagit i utveckling av nya arbetssätt för enheten Organisationsutveckling, för att nå mål
uppsatta av myndighet.
- På eget initiativ drivit projekt avseende implementering av läsplattor som arbetsverktyg inom
organisationen.
Projekt rörande utvärdering och design av arbetsordrar
Scania
2012 -2012
- Föreslog eget uppdrag för Scanias hyttmontering med syfte att effektivisera
monteringsprocesser genom att se över utformningen av arbetsordrar som montörer
använder.
- Genererade en rapport med riktlinjer för hur produktionstekniker kan ta fram enklare och
mer användarvänliga arbetsordrar i produktionen.
- Höll utbildning om informationsutformning för samtliga produktionstekniker.
- Scania fortsatte med en testimplementering av projektet sommaren 2013
Projekt inom kursen "Människa-teknik interaktion",
Awal Display AB
2011 -2011
- Grupp-projekt om sex personer där gruppen genererade olika Lo-Fi-prototyper på ny,
innovativ design av befintliga tidningsställ som används i dagligvaruhandel, i syfte att
effektivisera exponeringen av många tidningar.
- Levererade en slutgiltig pappersprototyp som Awal hade för avsikt att testimplementera i
form av dummy-prototyp hösten 2012.
Projekt, kontrollrumsdesign
OKG AB
2010 -2010
- Utvecklade ett koncept till ny layout av administrativa arbetsplatser i kontrollrummet för
reaktorn "Oskarshamnsverket 2", som OKG valde att gå vidare med.
- Konceptet utvecklades genom kvalitativa intervjuer och observationer av
kontrollrumspersonal i befintlig miljö.
• FÖRTROENDEUPPDRAG
Ekonomiansvarig post , KVIT(Kognition Vetenskap Information Teknologi) - 2012
- Ekonomi- och marknadsföringsansvarig, vidare delaktigt ansvar för att hitta talare och
sponsorer.
(KVIT är ett kognitionsvetenskapligt symposium med start 1993 anordnat av studenter från
Kognitionsvetenskapliga programmet, hålls under tre heldagar med ca 400 inbjudna studenter och
lärare från Norden.)
BEROTEC AB
Kontakt:
Magnus Eneström
TELEFON: +46 (0)771-44 11 11
E-MAIL: [email protected]
WEBB: www.berotec.se
Sida 2/2